X

Novinky

2021pro23

TAČR opět posouvá termín vyhlášení výzvy v programu TREND

Technologická agentura České republiky (TAČR) včera oznámila, že namísto jen o týden dříve avizovaného vyhlášení výzvy na dotační program TREND, podprogram 1 – „Technologičtí lídři“, ke kterému mělo dojít právě 22. prosince 2021, přistoupila opět k náhlé změně! Vyhlášení výzvy se tak znovu odkládá, a to již podruhé – tentokrát na neurčito… Důvod nebyl uveden, na svém webu agentura uvedla dne 22. 12. 2021 jen toto sdělení: „Vyhlášení této veřejné soutěže plánované na 22. prosince 2021 bude odloženo. Technologická agentura ČR v současné době změnu podmínek a termínu komunikuje s Ministerstvem průmyslu a obchodu.“ Toto sdělení, stejně jako avízo výzvy ze 14. 12. 2021 však již bylo z webu staženo – bez dalšího vysvětlení…

Firmy, které připravují své inovace a výzkumně-vývojové projekty, a domluvení projektoví partneři z řad univerzit a výzkumných institucí, pro které bylo důležité snížit díky této dotaci náklady na svůj výzkum a vývoj, tak budou muset dále čekat.

Přitom dle výsledků nedávného průzkumu Svazu průmyslu a dopravy ČR celkem 47 % firem motivuje k investicím do výzkumu a vývoje právě veřejná podpora (přičemž 9 % firem by investice do VaV bez veřejné podpory nerealizovalo).

2021pro16

Získejte až 70 % dotace na výzkum a vývoj: Nová veřejná soutěž programu TREND

Dne 22.12.2021 TAČR vyhlásí dlouho očekávanou veřejnou soutěž z programu TREND. Projekty průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje realizované podniky, případně podniky ve spolupráci s výzkumnou organizací bude možné podávat od 23.12.2021 do 16.2.2022. V rámci této již 5. veřejné soutěže programu TREND rozdělí TAČR 2 mld. Korun. Jak již u programů TAČR bývá zvykem času opravdu není nazbyt, proto neváhejte a oslovte nás pro nezávaznou konzultaci vašeho záměru.

Více informací o vyhlášené výzvě naleznete zde  a v případě zájmu se neváhejte obrátit na  Martina Bartoše.  

2021pro13

Dotace na projekty efektivního hospodaření se srážkovou vodou v zastavěném území

V rámci výzvy č.10/2021 Národního programu životní prostředí mohou od 12. 1. 2022 veřejnosprávní subjekty žádat o dotaci na projekty efektivního hospodaření se srážkovou vodou v zastavěném území (povrchová vsakovací a retenční zařízení, akumulační podzemní nádrže, výměna nepropustných povrchů za propustné, budování propustných povrchů, výstavba střech s akumulační schopností atd.) Dotace činí 100 %, pouze v případě budování propustných zpevněných povrchů dotace 50 % z celkových způsobilých výdajů. Výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní s termínem ukončení  31. 8. 2022.

Neváhejte a oslovte nás pro nezávazné posouzení Vašeho záměru zdarma.

Více informací o vyhlášené výzvě naleznete zde a v případě zájmu se neváhejte obrátit na  Ing. Zdeňku Celou.  

2021lis24

3,3 mld.Kč na energetické úspory veřejných budov

V rámci výzvy z NPŽP mohou od 1. 12. 2021 veřejnosprávní subjekty žádat o dotaci na projekty energetických úspor (zateplení, výměna oken, rekuperace, výměna zdrojů vytápění, modernizace osvětlení atd.) a doplňkově i na instalace fotovoltaických či solárně termických systémů. Dotace se dle dosažených parametrů pohybuje v rozmezí 40 až 100 %. Žádosti budou hodnoceny průběžně, termín ukončení výzvy je 30. 9. 2022. Projekty, které se nevejdou do stávající alokace, budou až do daného termínu přijímány, ale ocitnou se v zásobníku projektů. Stavební povolení není povinnou přílohou žádosti, proto s podáním žádosti neváhejte a oslovte nás pro nezávazné posouzení Vašeho záměru zdarma.

Více informací o vyhlášené výzvě naleznete zde a v případě zájmu se neváhejte obrátit na  Ing. Janu Latovou.  

2021lis18

MPO zveřejnilo draft výzvy Fotovoltaické systémy s/bez akumulace z Národního plánu obnovy

S ohledem na stále nedořešenou implementaci metodického pokynu k tzv. „RED FLAG“ v oblasti střetu zájmů byl dne 15.11.2021 zveřejněn pouze návrh (draft) výzvy a jejich příloh. Dle vyjádření MPO bude finální znění výzvy zveřejněno jakmile to bude možné. Úprava podmínek se předpokládá pouze v oblasti výše uvedeného posuzování střetů zájmů. Věcné zaměření výzvy a technické požadavky se již měnit nebudou.

Zde naleznete základní parametry výzvy. V případě dotazů a zájmu neváhejte kontaktovat Ing. Anetu Báčovou.

2021lis12

Start nového IROP se blíží, připravte se.

Přípravy nového Integrovaného regionálního operačního programu jsou v plném proudu. Již nyní jsou známy první informace o jeho harmonogramu. Dle aktuálních informací by první individuální výzvy mohly být spuštěny již od 2. čtvrtletí 2022. Žadatelé z řad veřejného, ale i podnikatelského sektoru, se v nich mohou těšit na podporu:

dopravy (nízkoemisní a bezemisní vozidla, plnící a dobíjecí stanice pro veřejnou dopravu, dopravní telematiku, přestupní terminály, parkoviště P+R, chodníky, cyklostezky);

školství (mateřské, základní, střední školy i zájmové vzdělávání);

eGovernmentu (elektronizace veřejné správy, kyberbezpečnost);

sociální infrastruktury (sociální služby, sociální bydlení);

zdravotnictví (modernizace nemocnic a krajských hygienických stanic);

kulturního dědictví (kulturní památky, muzea, knihovny).

 

V druhé polovině roku 2022 by pak mohly být vyhlášeny výzvy, které tematicky v IROP figurují nově. Jedná se zejména o podporu:

– revitalizace veřejných prostranství;

– infrastruktury cestovního ruchu.

 

Řídící orgán IROP plánuje vyhlašovat všechny podpory v režimu průběžných výzev, nikoliv výzev kolových. Tedy významný vliv na úspěch či neúspěch projektů nebude mít bodové hodnocení, ale ČAS. V případě stavebních projektů je nutné disponovat projektovou dokumentací, položkovým rozpočtem, příp. minimálně žádostí o stavební povolení. Z toho důvodu nastal nejvyšší čas pro projektovou přípravu. Zájem evidujeme už nyní enormní.

 

 

2021lis4

SEMINÁŘ: Nové dotační příležitosti pro průmysl

V rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu pořádáme dne 8. 11. od 15 hod. seminář, na němž se dozvíte o právě zahajovaných či připravovaných dotačních programech a dotačních výzvách pro firmy. Jde zejména o příležitosti z nových programů Národního plánu obnovy, OP TAK a Technologické agentury ČR.

Seminář se bude konat v prostorách Regionální hospodářské komory, Výstaviště 569/3, Brno, vstup je i bez registrace zdarma. Více informací naleznete v pozvánce s programem ZDE.

Dále prosím přijměte pozvání k setkání na našem stánku v rámci veletržní expozice Regionální hospodářské komory Brno, umístěném v pavilonu A2-007.

2021říj8

Výzvy na podporu rozvoje obcí a měst opět vyhlášeny

Ministerstvo pro místní rozvoj tradičně na počátku října vyhlásilo oblíbené výzvy pro obce a města do 10 000 obyvatel. Letos se podpora soustřeďuje na ty nejatraktivnější oblasti, sice rekonstrukce místních komunikací, výstavbu či obnovu školních sportovišť a tělocvičen, rekonstrukce veřejných budov (kulturní domy, obecní úřady, knihovny, školy, multifunkční domy) a vybudování či rekonstrukci veřejných sportovišť (pro obce do 3 000 ob.).

Celkem jsou k dispozici 2 mld. Kč, přičemž míra dotace činí 80 % pro obce do 3 000 ob. a 70 % pro větší obce a města do 10 000 ob.. Žádat lze do 17.12.2021 a není nutné disponovat stavebním povolením. Postačujícím dokladem je podaná žádost na stavební úřad.

V případě Vašeho zájmu se obracejte na Mgr. Ondřeje Stolara. Základní podmínky jednotlivých dotačních programů jsou uvedeny zde:

Rekonstrukce místních komunikací

Sportovní školní infrastruktura

Rekonstrukce veřejných budov

Aktivní a pasivní místa odpočinku (veřejná sportoviště)

2021zář21

Národní plán obnovy se rozjíždí – první příležitost dostanou fotovoltaiky!

Dlouho očekávaný start Národního plánu obnovy  je tady! Jako první dostanou příležitost využít podpory podnikatelské subjekty z celé ČR bez ohledu na jejich velikost, a to na své investice do fotovoltaik a akumulace elektrické energie. Plánovaná výzva bude vyhlášena ještě do konce tohoto roku.

Dle posledních informaci dojde k zásadním zjednodušením podmínek podpory. Nově není stanovena podmínka vlastní spotřeby, nebude tak potřeba zpracovávat energetický posudek. Zároveň k žádosti o podporu nebude potřeba disponovat stavebním povolením. To se dokládá až po schválení projektu – k Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Co ale potřeba k žádosti bude, je smlouva o připojení výrobny elektřiny k elektrizační soustavě nebo smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení.

Bližší informace naleznete zde.

Kromě podpory FVE a akumulace budou v první vlně výzev z Národního plánu obnovy podpořeny také investice směřující do úspory vody v průmyslu či cirkulárních řešení v podnicích.

V případě zájmu či jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat Ing. Anetu Báčovou.

 

2021srp18

Vyhlášení dlouho očekávané výzvy Digitální podnik

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dlouho očekávanou výzvu Digitální podnik, v rámci které bude poskytována podpora na zvýšení digitální úrovně podniků. Žadatelé tak mohou získat dotaci na pořízení nevýrobních technologií a jakéhokoli IT vybavení (HW i SW). O výzvu je velký zájem, proto neváhejte konzultovat Váš záměr co nejdříve, aby mohla být žádost o dotaci podána první den spuštění příjmu, tedy 15. 9. 2021.

Více informací o výzvě naleznete zde, případně se obraťte přímo na Marii Cejnkovou.

 

2021srp17

Miliardy Kč v rámci programu HEAT, ENERG ETS či RES+ Modernizačního fondu stále nedočerpány

Využijte dotace ze stále běžících výzev Modernizačního fondu na podporu čistějších zdrojů energie. Doposud není zaplněna alokace výzev u následujících programů:

V rámci programu HEAT pro projekty nad 15.mil. EUR dotace: rekonstrukce či náhrady zdroje tepla v SZTE se změnou palivové základny. Typově se jedná zejména o projekty náhrady zdroje za OZE či energetické využití odpadů, vždy v kombinaci s KVET. V tuto chvíli jsou podány žádosti za cca 2,6 miliardy Kč, zbývá celých 2,4 miliard Kč k dočerpání, přičemž projekty se budou přijímat až do naplnění dvojnásobku alokace, tedy ještě v objemu 7,4 miliard Kč. Výzva běží do 14. 1. 2022.

Program ENERG ETS prozatím nebyl čerpán vůbec. Výzva č.1 (alokace 1 mld.Kč) se zaměřuje stejně jako u výzvy HEAT zejména na projekty náhrady zdroje za OZE či energetické využití odpadů, nicméně za účelem snížení vlastní spotřeby energie či snížení emisí CO2 ve výrobním procesu. Výzva č.2 (alokace 2,4 mld. Kč) zaměřená např. na instalaci vodíkových technologií či technologií optimalizace provozu a instalaci en.managementu. Obě výzvy běží do 31. 1. 2022. V rámci výzvy č.3 mohou žádat velké projekty s předpokládanou dotací nad 15 mil. EUR a výzva končí 31. 3. 2022. Alokace u této výzvy je 5 mld Kč.

U programu RES+ na výstavbu fotovoltaických elektráren u projektů s instalovaným výkonem do 1 MWp je z celkové alokace 1 miliardy Kč ještě stále k dispozici cca 850 mil.Kč. U projektů s výkonem nad 1 MWp nebylo čerpáno doposud vůbec, je tedy k přerozdělení celých 3,5 miliardy Kč. Příjem žádostí se pro menší projekty uzavírá 15. 11. 2021, pro větší dokonce 29. 10. 2021.

Kontaktujte nás kdykoliv pro nezávaznou konzultaci Vašeho záměru ZDARMA.

Podrobnosti o jednotlivých výzvách ZDE.

2021srp16

Vyhlášena výzva Regiony 2021 z programu NSA

Národní sportovní agentura vyhlásila novou výzvu na podporu rekonstrukce, modernizace či výstavby sportovních zařízení vč. jejich zázemí a vybavení, či vybudování bezbariérových přístupů. Na tyto aktivity mohou předkládat žádosti o dotaci ÚSC, města a obce, TJ a sportovní kluby v období od 24.8.2021 do 30.9.2021. Lze získat až 70 % z výdajů projektu, přičemž max. výše dotace činí 40 mil. Kč. Oproti předchozí výzvě budou tyto projekty bodově hodnoceny. Více informací o podmínkách podpory je uvedeno zde. V případě Vašeho zájmu se neváhejte obrátit na Mgr. Ondřeje Stolara.

2021čvc13

Dotace až 80 % na ekologizaci průmyslových podniků

Z modernizačního fondu lze od 19. 7. 2021 čerpat dotaci na ekologizaci průmyslových podniků zařazených do systému EU ETS v celkové alokaci 7,4 miliardy Kč. Jsou otevřeny celkem tři výzvy, z nichž první dvě jsou určeny pro projekty s podporou do 15 miliónů eur s příjmem žádostí do 31. 1. 2022 a alokací 2,4 miliardy Kč, třetí výzva je pro projekty s podporou nad 15 miliónů eur s alokací 5 miliard Kč a příjmem do 31. 3. 2022.

Jsou podpořeny jak rekonstrukce, tak náhrada starého zdroje za nový, zavedení technologií využívajících vodík, aplikaci postupů, které zefektivní nakládání s energií nebo na snížení energetické náročnosti budov, v nichž výroba a zpracování probíhá. Jedná se například o projekty zaměřené na energetické využití „vlastní“ biomasy (odpadu z výroby) v rámci dřevozpracujícího průmyslu, na využití odpadního tepla z energeticky náročné výroby (sklářský, keramický, či hutní průmysl) pro další výrobní proces. Dotace jsou určené rovněž na modernizace a s tím spojené snížení energetické náročnosti výroby veškerého výrobního a zpracovatelského průmyslu (keramický a chemický průmysl, výrobu cementu, hutě apod.).

Výzvy budou uzavřeny po vyčerpání dvojnásobku alokace, proto s podáním žádosti neváhejte a kontaktujte nás pro nezávaznou konzultaci. Bližší informace ohledně podmínek a podporovaných opatřeních ZDE.

2021čvc12

Spuštěn program Kabina

Po dlouhých peripetiích Národní sportovní agentura vyhlásila a následně spustila výzvu v rámci programu Kabina. Ten je určen na výstavbu, modernizaci či rekonstrukci sportovních zařízení na území obcí do 3 000 obyvatel. Žádat o dotaci mohou kromě samotných obcí i sportovní kluby, příspěvkové organizace či např. školská zařízení. Výzva je otevřena do 31. 8. 2021 a poskytovatel dotace do ní uvolnil 400 mil. Kč, přičemž každý rok bude výzva opakována. Na území každé obce je možné získat dotaci až 800 tis. Kč, míra dotace činí 80 % ze způsobilých výdajů projektu. Co konkrétně je možné zafinancovat? Například renovaci fotbalového trávníku, výstavbu hřišť pro míčové sporty, rekonstrukci střídaček, kabin, sociálního zázemí, vybudování bezbariérových přístupů, inženýrských sítí, oplocení, osvětlení, či zavlažování. Program naopak není určen pro veřejná volnočasová sportoviště, dopravní hřiště, dětská hřiště a veřejné koupaliště. K žádosti o dotaci je nutné disponovat pravomocným stavebním povolením či platným souhlasem stavebního úřadu s ohlášenou stavbou, je-li to pro danou akci relevantní.

V případě Vašeho zájmu se neváhejte obrátit na Mgr. Ondřeje Stolara. Detailní informace o dotačních podmínkách jsou uvedeny zde.

2021čvn9

Vyhlášena výzva REACT-EU na sociální infrastrukturu

V rámci mimořádné finanční injekce ze strany Evropské unie v podobě nástroje REACT-EU byla vyhlášena výzva na investice do sociální infrastruktury. Prostřednictvím programu IROP tak je možné od nynějška žádat o dotaci na nákup, výstavbu či stavební úpravy objektů, pořízení automobilů nebo vybavení sociálních služeb.

Pro žadatele je připraveno cca 2,4 mld. Kč a mohou získat dotaci 90 – 100 % ze způsobilých výdajů projektu. Žádat mohou obce, kraje, dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované či zakládané organizace, dále pak nestátní neziskové organizace, církve či církevní organizace. Výzva k předkládání žádostí je prozatím otevřena do 3. 2. 2022, nicméně vzhledem k očekávanému velikému zájmu nelze vyloučit dřívější uzavření příjmu. Z toho důvodu doporučujeme s podáním projektu neotálet. Detailní dotační podmínky jsou uvedeny zde. V případě Vašeho zájmu se prosím obracejte na Mgr. Ondřeje Stolara, který s Vámi rád dopodrobna probere Vaše možnosti.

 

2021čvn1

DOTACE NA INSTALACE FOTOVOLTAICKÝCH ELEKTRÁREN (FVE) Z PROGRAMU RES+ SPUŠTĚNY

V rámci Programu RES+ Modernizačního fondu je od 12. 7. 2021 možné žádat o dotaci na výstavbu FVE. Příjem žádostí je rozdělen do dvou výzev (projekty do 1 MWp a projekty nad 1 MWp instalovaného výkonu). Celková alokace je nastavena ve výši 4,5 miliardy Kč. Hodnocení žádostí bude odlišné v závislosti na velikosti elektrárny. Projekty nad 1 MWp výkonu budou mezi sebou soutěžit a současně bude rozděleno maximálně 70 % z celkové požadované dotace. Proto s podáním žádosti neváhejte a obraťte se na nás co nejdříve pro podrobnou konzultaci Vašeho projektu. Podrobnosti o jednotlivých výzvách a kontakty, na které se můžete obrátit, jsou uvedeny ZDE.

2021kvě28

Poslední výzvy v rámci OP PIK pro podporu výzkumu a vývoje

Na konci května byly vyhlášeny výzvy ve třech stěžejních programech na podporu R&D – Aplikace, Inovace a Potenciál. Jedná se zcela o poslední výzvy v rámci OP PIK, ve kterých je možné získat významné finanční prostředky na podporu výzkumu a vývoje. Pro bližší informace kontaktujte Michal Abraháma a Tomáše Vyskota.

2021dub28

PRVNÍ OSTRÉ VÝZVY Z MODERNIZAČNÍHO FONDU SPUŠTĚNY

Dne 24. 5. 2021 bude zahájen příjem žádostí do Modernizačního fondu pro program HEAT s celkovou alokací 6,4 mld. Kč. Příjem žádostí se uzavírá po naplnění dvojnásobku alokace, proto s podáním žádosti neváhejte. Obraťte se na nás co nejdříve pro konzultaci kroků pro úspěšné podání žádosti. Žádosti budou přijímány prostřednictvím dvou výzev. Podrobnosti o jednotlivých výzvách a kontakty, na které se můžete obrátit, jsou uvedeny ZDE.

2021dub19

Stručná představení klíčových operačních programů 2021-2027

Níže naleznete naše stručné představení dvou pro podnikatele klíčových operačních programů pro období 2021-2027: Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost a Operační program Životní prostředí. Vaši přátelé ze zastupitelstev a rad měst a obcí zase možná ocení Integrovaný regionální operační program.


           

2021dub15

MODERNIZAČNÍ FOND STARTUJE

V červenci 2021 bude spuštěn příjem žádostí do Modernizačního fondu pro programy HEAT, RES+ a ENERG ETS. Modernizační fond disponuje prostředky o objemu cca 150 miliard Kč a bude podporovat investice do modernizace energetických systémů s důrazem na zavedení obnovitelných zdrojů energie a zlepšení energetické účinnosti. Pokud jste podali předběžnou žádost v rámci proběhlých předregistračních výzev a připravujete se na podání „plné“ žádosti, neváhejte nás kontaktovat pro konzultaci Vašeho záměru. Provedeme Vás procesem samotného podání žádosti a jsme připraveni zajistit komplexní dotační poradenství a management v průběhu celé životní fáze projektu, včetně zajištění provedení výběrového řízení na dodavatele a administrace v době udržitelnosti. Zároveň Vám můžeme doporučit vhodnou osobu pro zpracování projektové dokumentace či energetického hodnocení projektu. Podrobnosti o jednotlivých výzvách a kontakty, na které se můžete obrátit, jsou uvedeny ZDE.

2021bře18

Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací s alokací 1,5 mld

Ministerstvo zemědělství prostřednictvím Odboru vodovodů a kanalizací I. vyhlásilo Výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu 129 410 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III“. Celková alokace činí 1,5 mld korun. Žádat je možné v období od 1. dubna 2021 do 30. září 2021 a získat až 70 % dotaci. Kontaktní osobou je Ing. Zdeňka Celá. Více informací naleznete zde a zde.

 

 

2021bře5

REACT-EU pro nemocnice již za dveřmi

Díky finanční injekci ve výši 15 mld. Kč poskytovatelé zdravotní péče především  řad nemocnic získají neopakovatelnou příležitost získat stamilionové dotace na stavební výdaje i pořízení přístrojového vybavení. Žadatelé mohou podávat žádosti o dotaci od dubna 2021 do 30. 9. 2021, a to do Integrovaného regionálního operačního progamu (IROP), konkrétně prostřednictvím nástroje REACT-EU. Podpořit bude možné urgentní příjmy, péči o zvlášť ohrožené pacienty i projekty na řešení budoucích hrozeb. Detailní informace získáte kliknutím na dané téma. Máte-li zájem o konzultaci k tomuto tématu, neváhejte kontaktovat Mgr. Ondřeje Stolara.

2021úno26

Program PORADENSTVÍ

Od začátku března do konce června můžete využít dotační příležitosti k nákupu poradenských služeb zacílených na získání nových certifikátů potřebných pro podnikání či nákupu poradenských služeb zacílených na zpracování hodnocení vodního hospodářství průmyslových podniků, které povede k dosažení úspory vody v rámci podnikatelské činnosti.

Více informací naleznete zde.

Neváhejte nás kontaktovat, máte-li jakékoli otázky.

2020pro7

Exkluzivní dotace v oblasti sportu

Národní sportovní agentura, vedená bývalým špičkovým hokejovým brankářem Milanem Hniličkou, zveřejnila základní podmínky pro své investiční dotační programy. Kromě programu tzv. Nadregionální sportovní infrastruktury budou vyhlášeny dva velmi atraktivní programy:

1) Regionální sportovní infrastruktura

Program určený pro zejména pro kraje, obce, sportovní kluby  nebo i obchodní společnosti vlastněné veřejnou sférou. Bude možné z něj podpořit rekonstrukce, modernizace či výstavbu sportovních zařízení vč. jejich zázemí, vybudování bezbariérových přístupů či pořízení vybavení. V praxi bude možné získat dotaci např. na nové fotbalové hřiště, rekonstrukci zimního stadionu, opravu atletického stadionu nebo výstavbu obecního víceúčelového hřiště. Lze získat až 70 % z výdajů projektu, přičemž max. výše dotace činí 50 mil. Kč. Více informací o podmínkách podpory je uvedeno zde.

2) Standardizovaná sportovní infrastruktura

Na rozdíl od předchozího titulu zde nemohou žádat o dotaci sportovní kluby. Národní sportovní agentura prostřednictvím tohoto programu bude podporovat přesně určený typový okruh sportovních zařízení s předepsanými standardy. Bude se jednat o výstavbu (nikoliv rekonstrukci či modernizaci) sportovních hal pro míčové sporty, zimních stadionů a plaveckých krytých bazénů 25 m. Rovněž lze získat až 70 % z výdajů projektu, přičemž max. výše dotace činí 60 mil. Kč pro haly na míčové sporty a až 90 mil. Kč v případě zimních stadionů a plaveckých bezénů. Více informací o podmínkách podpory je uvedeno zde.

 

Výzvy v obou programech by měli být brzy vyhlášeny, v případě potřeby se prosím obraťte na Mgr. Ondřeje Stolara.

2020lis27

Vyhlášení výzvy Úspory energie

24. listopadu byla vyhlášena výzva Úspory energie. Jedná se o poslední výzvu v rámci OP PIK, ve které je možné získat finanční podporu na realizaci energeticky úsporných opatření, jako je výměna oken, zateplení budov, výměna technologií a mnohé další. Pro bližší informace kontaktujte Kateřinu Krhánkovou nebo Anetu Báčovou.

2020říj16

IROP 2014 – 2020 zdaleka nekončí

Díky dodatečným finančním prostředkům z REACT-EU bude stávající IROP 2014-2020 podle předběžných informací o 27 – 31 mld. Kč bohatší, a to v reakci na aktuální Covid-19 situaci v ČR. Co to znamená pro potenciální žadatele o dotaci? Ještě do konce roku 2020 IROP plánuje vyhlásit dotační výzvy v těchto atraktivních tématech:

 

Zdravotnictví (přístroje a stavby)                                15,2 – 17,4 mld. Kč

Sport                                                                                 4,2 – 4,8 mld. Kč

Integrovaný záchranný systém                                    5,1 – 5,8 mld. Kč

Domovy pro seniory – sociální infrastruktur             2,6 – 3 mld. Kč

 

Příjem žádostí o dotaci by následně měl probíhat na začátku roku 2021. Neoficiálně se hovoří o dotacích ve výši až 100 % ze způsobilých výdajů projektů. Podmínky jednotlivých témat a výzev se budou v následujících týdnech zpřesňovat. V případě zájmu o konzultaci se neváhejte obrátit na Mgr. Ondřeje Stolara.

2020říj15

Webinář Industry 4.0

Rádi bychom Vás pozvali na webinář Industry 4.0který pořádáme ve spolupráci se společností NEXTERA ve čtvrtek 22. 10. 2020 ve 13:00. Na hodinovém webináři se dozvíte o využití senzoriky pro sledování výrobních procesů a možnostech aktuálních dotačních výzev. Bližší informace jsou uvedeny v pozvánce. 

2020říj14

Projekty občanské vybavenosti

Jako každý rok Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvy k předkládání žádostí na projekty občanské vybavenosti. Žadateli mohou být v tomto případě obce. Menší z nich, do 3 000 ob. mohou získat podporu 80 % např. na projekty místních komunikací, školních sportovišť a tělocvičen, dětská hřiště, obecní sportoviště, parkoviště či rekonstrukci veřejných budov (kulturní domy, obecní úřady, školy, apod.). Podpora větších obcí (3 000 – 10 000 ob.) ve výši 70 % se týká místních komunikací a školních sportovišť a tělocvičen. Města nad 10 000 ob. pak mohou žádat o 60 % dotaci na místní komunikace. Ukončení příjmu žádostí je již 21.12.2020. Kompletní výčet podporovaných aktivit a základní dotační podmínky jsou uvedeny zde:

V případě zájmu neváhejte kontaktovat Mgr. Ondřeje Stolara.

 

2020zář15

WEBINÁŘ: Překonejte krizi správným řízením projektů a úspěšným čerpáním dotací

 • Jak rychle zjistit, zda je dotační výzva pro vás vhodná, případně, jak se na ni správně připravit a být mezi úspěšnými.
 • Jaké dotace je možné pro projekty využít, a kdy se dotaci raději vyhnout.
 • Jak zabránit situaci, kdy dotační projekt nenaplní očekávání – peníze i čas lidí jsou investovány, ale nic se nezlepší. Pouze jsou všichni vysíleni z byrokracie okolo.
 • Jak sestavit správně záměr a formovat tým před tím, než je projekt vůbec zahájen.
 • Jak řešit situaci, kdy špatně postavený dotační projekt brání zvolit kvalitní dodavatele a nutí vás tak k riskantnímu obcházení pravidel.
 • Jak vytvořit prostředí skutečné spolupráce a jakým způsobem efektivně řídit projekty tak, aby proběhly v definovaném čase i stanovené kvalitě, měly jasnou návratnost a neohrozily finanční stabilitu firmy.

Tohle vše se dozvíte na webináři, na který Vás zveme spolu s SHINE consulting, s.r.o. a který vedou Marie Cejnková a Josef Hajkr.

📅 8.10.2020, 14:00 – 16:00
📋 Registrace zde

Těšíme se na viděnou.

2020zář14

Vyhlášení výzev Aplikace, Inovace a Potenciál

Během září byly vyhlášeny výzvy ve třech stěžejních programech na podporu R&D – Aplikace, Inovace a Potenciál. Jedná se o poslední výzvy v rámci OP PIK, ve kterých je možné získat významné finanční prostředky na podporu výzkumu a vývoje. Pro bližší informace kontaktujte Michal Abraháma a Tomáše Vyskota.

2020srp19

90% dotace na projektovou přípravu VH projektů

Řekněte si o peníze ve výši až 5 milionů Kč na přípravu vodohospodářských projektů již nyní. Nyní je možné v rámci výzvy z NPŽP žádat na zpracování projektové dokumentace, odborných posudků a průzkumů a zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele. Pro příjemce dotace z této výzvy pak bude určena v novém OPŽP 2021-27 speciální výzva, v rámci které bude možné žádat o dotaci na samotnou realizaci akce. Principem výzvy je snaha o urychlení realizace akcí v rámci nového programového období.  Žadatel musí být vlastníkem VHI a výzva je primárně určena pro projekty zlepšení zásobování pitnou vodou. Je možné kombinovat s dotací na projekty kanalizací a ČOV. Žádosti je možné podávat od 1.9.2020, POUZE DO VYČERPÁNÍ ALOKACE.

 

Více informací o vyhlášené výzvě naleznete zde a v případě zájmu se neváhejte obrátit na  Ing. Janu Latovou.  

2020srp7

Až 90% dotace na vodní plochy a zeleň

V rámci nově uveřejněné výzvy Norských fondů je jedinečná příležitost pro veškeré české právnické osoby zažádat si až do konce října 2020 až o 90% dotaci a projekty zavádění zelené a modré infrastruktury, a to až do výše 26 mil. Kč na projekt. Podporována jsou veškerá opatření na implementaci vodních prvků a zeleně s ochlazujícím efektem a snižování hlučnosti sídla, náhrada drobných zpevněných ploch zelení (včetně parkovišť, dopravních ostrůvků, dětských hřišť), nákupy truhlíků aj. Upřednostňovány jsou komplexnější stavební opatření, partner projektu není nezbytný.

 

Více informací o vyhlášené výzvě naleznete zde a v případě zájmu se neváhejte obrátit na  Ing. Janu Latovou.

2020čvc29

Nově až 100% dotace na zateplení objektů vládních institucí

Organizační složky státu, státní příspěvkové organizace či veřejné výzkumné instituce a organizace mohou od 1. 7. 2020 čerpat výrazně navýšenou podporu z Operačního programu Životní prostředí na projekty zateplení veřejných budov. Dotaci byl doposud možné čerpat „pouze“ ve výši 35 až 55 %, nově je to 80 až 100 %. Žádat lze do 31. 5. 2021. V rámci projektu lze provést zejména zateplení obvodového pláště, výměnu a renovace otvorových výplní, výměnu zdroje tepla, instalaci fotovoltaického systému či solárně-termických kolektorů. Opatření je možné kombinovat.

Více informací o vyhlášené výzvě naleznete zde a v případě zájmu se neváhejte obrátit na  Ing. Janu Latovou.  

2020čvc20

Úspěšně ukončená výzva V. Úspory energie v OP PIK

Po oddalování termínu přišel očekávaný konec V. výzvy Úspory energie a s ním i výsledky atraktivity této dotační oblasti. V předešlé IV. výzvě byl zaznamenán výrazný počet podaných žádostí, přesahují 1300 projektů, počítajíc v průměru s investicí okolo 4,3mil.Kč na podaný projekt. Nebylo tomu jinak ani v letošní V. výzvě, kdy se podalo přes 1000 projektů s průměrnou investicí 5,2mil.Kč na podaný projekt. Ačkoliv se na začátku června zdálo, že V. výzva bude naplněna něco nad polovinou alokované částky, poslední čísla statistiky Agentury pro podnikání a inovace ukazuje na téměř vyčerpanou výzvu (z alokovaných 6 mld.Kč bylo podaných projektů za 5,6mld.Kč). Skupina Renards v této výzvě podala projekty s požadovanou dotací nad 135mil.Kč, kde již více jak polovina podaných projektů mají již vydané Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Jelikož je výzva Úspory energie stále žádanou, očekává se ještě v letošním roce vyhlášení další VI. Výzvy v obdobném znění byť i s avizovanou nižší alokací (2mld.Kč).

2020čvn30

100% úspěšnost ve výzvách MMR

Po téměř 5 měsících byla dohodnocena výzva v rámci Programu podpory cestovního ruchu, která bývá každoročně vyhlašována ze strany Ministerstva pro místní rozvoj. RENARDS zaznamenal 100% úspěšnost. Zaměření výzvy je poměrně široké. Díky našim kvalitně zpracovaným projektovým žádostem tak bude například nově vybudována rozhledna, vznikne pumptracková dráha pro cyklisty a bude zmodernizována infrastruktura turistického kempu.

Rovněž byly zveřejněny dlouho očekávané výsledky výzev na sportovní infrastrukturu a místa aktivního odpočinku. Všechny projekty RENARDS byly úspěšné.  V Kunovicích, Bílovicích nad Svitavou, Ochozu u Brna a v Petříkově se tak mohou těšit na nová víceúčelová hřiště.

V neposlední řadě již v květnu byly zveřejněny výsledky oblíbené výzvy na Komunitní domy seniorů (KoDuS). Nejlépe hodnoceným projektem v celé republice se stal KoDuS ve Slušovicích z pera našich zaměstnanců.

 

 

2020kvě27

Předcházení vzniku komunálního odpadu

Nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne.  Do 30. 7. 2020 mohou obce žádat o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na předcházení vzniku komunálního odpadu. Co si pod tím představit? Obce mohou za pomoci 85% dotace pořídit kompostéry pro své občany, obecní kontejnery na textil či oděvy a v neposlední řadě mohou zřídit stále populárnější tzv. re-use centrum. Do něj občané mohou nosit nepotřebné, byť funkční, věci z domácností, které by za normálních okolností skončily v popelnici. Tyto věci jsou následně zdarma nabídnuty jiným občanům či subjektům a je jim dána „druhá šance“.

Více informací o vyhlášené výzvě naleznete zde a v případě zájmu se neváhejte obrátit na Mgr. Ondřeje Stolara či Ing. Janu Latovou.  

2020kvě22

Mimořádné odměny zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti s pandemií

V období 27. 5. – 12. 6. 2020 je možné žádat o dotace na mimořádné odměny zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti s pandemií onemocnění COVID_19. Žádat mohou všichni poskytovatelé sociálních služeb s výjimkou těch, které byly pozastaveny usnesením vlády č. 207 ze dne 13. 3. 2020 a č. 239 ze dne 16. 3. 2020. Poskytovatelé tak mohou získat odměny pro své zaměstnance až do výše 235,- Kč za hodinu práce, a to za období 13. 3. – 31. 5. 2020. Detailní dotační podmínky jsou uvedeny zde.  V případě zájmu se můžete obrátit na Mgr. Ondřeje Stolara.

2020kvě14

Podání 6 projektů zaměřených na materiálové a energetické využití odpadů bylo 100 % úspěšné!

Ministerstvo životního prostředí schválilo všechny projekty, které jsme podali v rámci Operačního programu životní prostředí –  ITI výzvy Brněnské metropolitní oblasti, opatření Materiálové a energetické využití odpadů – Dotřiďovací linka, Nakládání s biologicky rozložitelným odpadem a Síť čtyř nových sběrných dvorů v rámci města Brna. Projekty byly dlouhodobě připravovány se společností SAKO Brno, a. s.. Nově vytvořená kapacita systémů separace a svozu odpadů tak bude činit 40 000 t/rok. Celkové způsobilé náklady projektů přesáhly 263 mil. Kč a 80 mil. Kč bude hrazeno z dotace.

 

 

2020dub30

Gratulujeme našim partnerům z Acam solution

Gratulujeme našim partnerům z Acam solution k velkolepému a obdivuhodnému úspěchu při automatizaci v Sigmě Lutín. Jsme rádi, že jsme mohli být součástí tak potřebné akce.

https://youtu.be/t4IxZNx7luM?t=13110

https://www.strojirenstvi.cz/ambiciozni-projekt-na-automatizaci-vyroby-filtru-se-zrodil-v-acam-solution-v-brne

 

2020dub15

Aplikace vs. TREND (srovnání programů)

I v této nelehké době je potřeba myslet na budoucnost. Rok 2020 přináší mimo „covidových“ podpor a dotací rovněž i tradiční programy, jak financovat Vaše zpravidla dlouhodobější výzkumně-vývojové aktivity. Těmito programy jsou TREND (TA ČR) a Aplikace (OP PIK). Připravili jsme pro Vás krátké srovnání obou dotačních titulů, které je dostupné zde: www.renards.cz/aplikace_vs_trend.

2020dub6

Program Antivirus

Dne 6. 4. 2020 byl spuštěn příjem žádostí o podporu do programu Antivirus neboli kurzarbeit. Podnikatelé tak mohou žádat o 80 % či 60 % kompenzace nákladů na vyplacené náhrady mezd vč. odvodů. Míra podpory se liší dle opatření, na základě kterého zaměstnavatel musel omezit či zastavit provoz. Podporu vyplácí Úřady práce na základě vyúčtování náhrad mezd za každý kalendářní měsíc zvlášť. Ze strany MPSV v tuto chvíli není stanoveno datum ukončení přijmu žádostí, tedy žádosti lze předkládat kdykoliv. Pokud si stále nejste jisti, zda můžete této možnosti využít, případně jak postupovat, rád Vám poradí Mgr. Ondřej Stolar

2020bře26

PODPORA PRO PODNIKATELE V COVID DOBĚ

Současná situace přináší překotnou tvorbu dotačních programů pro podnikatele. Situace se mění z hodiny na hodinu, informace jsou často protichůdné. My jsme schopni informace, nápady a požadavky na pomoc státu od Vás dostat na ta správná místa. Výsledky jsou rychlé. Níže nenajdete standardní dotační nabídky. Jejich společným jmenovatelem je COVID. Ať už se jedná o vývoj, výrobu, provoz či přístup k úvěrům.

 

Czech Rise Up – Chytrá opatření proti COVID 19

KDO: podnikatelé;

NA CO: financování vývojových i výrobních nákladů podnikatelů kdekoli na území ČR, jejichž vývojové aktivity jsou zaměřeny na zmírnění dopadů výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření – mzdy, materiály, majetek, energie;

KDY: od 30.3.2020;

KOLIK: dotace až do výše 5 mil. Kč.

 

COVID 19 programu podpory TECHNOLOGIE

KDO: podnikatelé do 250 zaměstnanců;

NA CO: výdaje na pořízení strojů a zařízení a provozních souborů, jejichž výsledkem bude produkce materiálů, technologií a produktů z oblasti zdravotnických prostředků a osobních ochranných prostředků;

KDY: od 14.4.2020;

KOLIK: dotace až do výše 20 mil. Kč.

 

Úvěr COVID II

KDO: malé a střední podniky vč. OSVČ;

NA CO: pořízení drobného hmotného nebo nehmotného majetku, pokud je příjemcem podpory vykazován jako náklad/výdaj a není veden jako dlouhodobý hmotný majetek, pořízení a financování zásob, ostatní provozní náklady/výdaje příjemce podpory včetně předfinancování pohledávek;

KDY: přelom března a dubna 2020;

KOLIK: bezúročný úvěr až do výše 15 mil. Kč.

2020bře19

Úvěr COVID

V této náročné době se snažíme stále dělat to, co umíme nejlíp. A i když Vás nemůžeme svobodně navštěvovat a střetávat se, jsme schopni pomoci s žádostí o bezúročný úvěr COVID Vám, kteří jste již opatřeními zasaženi, a nebo očekáváte, že zasaženi budete. Tento nástroj Vám alespoň částečně může sanovat vzniklé finanční ztráty a napomoci přečkat složité období. V případě zájmu kontaktujte Tomáše Vyskota nebo Karla Brunclíka.

2020bře10

Dotace pro začínající podnikatele

Jste podnikem do 50 zaměstnanců, který vznikl v letech 2015 až 2018? Pak máte od 9. 3. možnost získat 45% dotaci na pořízení nových strojů, zařízení a souvisejících SW. Více informací o výzvě naleznete zde.

 

V případě zájmu či jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit na našeho specialistu Ing. Patrika Šimíčka.

2020úno18

Navýšení alokace pro ELEKTROMOBILY!

Ministerstvo průmyslu a obchodu rozhodlo o navýšení alokace V. výzvy programu Nízkouhlíkové technologie OP PIK z původních 50 mil. na 150 mil. Kč. Příjem Žádostí o podporu bude ukončen až v případě dosažení nově vymezené částky. Neváhejte a chopte se příležitosti pořídit si elektromobil s dotací až 40 %! Více informací o dotačním titulu zde.

 

V případě zájmu prosím kontaktujte Ing. Anetu Báčovou nebo Ing. Kateřinu Krhánkovou.

2020úno10

Řešení odpadů Vaší firmy

Odpadové hospodářství firem i obcí je v současné době eskalujícím tématem. Evropské fondy na tento fakt reagují. Chcete-li se řídit mottem „nejlepší odpad je ten, který nevznikne“, Operační program Životní prostředí nabízí dotační příležitost, kterak předcházet vzniku průmyslového odpadu. Lze získat dotaci ve výši až 85 % výdajů, přičemž příjem žádostí o dotaci bude probíhat v období 1. 4. 2020 – 30. 7. 2020. Podrobnosti o připravované výzvě jsou uvedeny zde.

 

Odpad, který na základě výroby vzniká, lze v ideálním případě zrecyklovat. Pořízení technologií, které dopomohou ke zvýšení podílu materiálového využití odpadů lze rovněž dotačně podpořit. Výzva je aktuálně vyhlášena a projektové žádosti lze podávat nejpozději do 1. 6. 2020. Maximální výše dotace činí také 85 % ze způsobilých výdajů projektu. Více podrobností je uvedeno zde.

2020led20

Rozhovor na téma dotací na elektromobily

Zde naleznete velmi zajímavý a užitečný rozhovor s naším specialistou Ing. Petrem Novotným. Petr Vás seznámí s dotacemi na elektromobily pro firmy a živnostníky, zejména V. výzvu programu OP PIK Ministerstva průmyslu a obchodu.

 

2020led14

Podání šesti projektů zaměřených na materiálové a energetické využití odpadů

Během prosince 2019 se nám podařilo podat, v rámci OPŽP – ITI výzvy Brněnské metropolitní oblasti, opatření Materiálové a energetické využití odpadů, celkem 6 projektů – Dotřiďovací linka, Nakládání s biologicky rozložitelným odpadem a síť čtyř nových sběrných dvorů v rámci města Brna. Projekty byly dlouhodobě připravovány se společností SAKO Brno, a. s.. Nově vytvořená kapacita systémů separace a svozu odpadů tak bude činit 40 000 t/rok. Celkové způsobilé náklady projektů přesáhly 263 mil. Kč a 80 mil. Kč bude hrazeno z dotace.

2019lis28

Úspěch v programu ICT a sdílené služby

V rámci IV. výzvy programu ICT a sdílené služby jsme pro naše klienty zpracovali řadu projektů a pomohli tak získat finanční prostředky na realizaci jejich rozvojových záměrů. Dotace v celkové výši přes 100 mil. Kč  bude využita zejména na podporu vzniku nových odborných pracovních míst a modernizaci technologického vybavení datových center. V tomto programu jsme již poněkolikáté dosáhli 100% úspěšnosti.

 

2019lis22

Úspěch projektů zaměřených na vybudování sociálních bytů

Všech 7 projektů zaměřených na vybudování sociálních bytů z programu IROP, které jsme podali v srpnu – září 2018, bylo podpořeno. Díky tomu vznikne celkem 66 nových sociálních bytů, které budou sloužit osobám v bytové nouzi. Ty tak budou mít zajištěno dostupné nájemní bydlení včetně dostupné podpory ve formě sociální práce. Celkové náklady projektů přesáhly 137 mil. Kč a více než 74 mil. Kč bude hrazeno z dotace.

2019lis18

Podpora cyklodopravy

Obce na Šlapanicku budou brzy propojené sítí bezpečných cyklostezek. Mnohaletá příprava uceleného systému vzájemně propojených cyklostezek se pomalu posouvá do fáze samotné realizace. To vše i díky úspěšným žádostem o finanční podporu z programu IROP, které jsme pro tuto velkou investiční akci zpracovali a nezbytné zdroje financování tak pomohli získat. A nutno dodat, že částka je to nemalá – v tuto chvíli jsou schváleny k financování dva dílčí projekty, jejichž celkové náklady přesahují 85 mil. Kč a více než 67 mil. Kč bude hrazeno z dotací. Výsledkem pak bude přes 10 km zcela nových cyklostezek (včetně doprovodné infrastruktury), které přispějí k podpoře cyklodopravy, jakožto environmentálně šetrné formy dopravy.

 

 

2019říj15

Gratulace k výhře v E.On Energy Globe 2019

Gratulujeme našemu kolegovi Petrovi Novotnému k výhře v nejprestižnější ekologické soutěži Energy globe award v kategorii Firma. Petr, který má v naší společnosti na starosti energetiku a udržitelný rozvoj se do soutěže vydal s projektem autobusů poháněných na biometan získaný z odpadních vod a zbytků jídla, který otestoval v Brně ve spolupráci s Dopravním podnikem města Brna. Věříme, že tento projekt bude dobrým příkladem a inspirací pro ostatní města a že začneme biologicky rozložitelné odpady konečně považovat za cenný zdroj energie a organické hmoty.

2019říj4

Pozvánka na Mezinárodní strojírenský veletrh

Naše společnost dlouhodobě drží tempo s nejnovějšími trendy, jako je cirkulární ekonomika, digitalizace a průmysl 4.0. Tato témata budou dominovat letošnímu Mezinárodnímu strojírenskému veletrhu, který se koná v Brně ve dnech 7.10.2019 až 11.10.2019. RENARDS na něm nebude ani letos chybět. Tentokrát nás naleznete ve venkovní expozici v sousedství pavilonu P, kde získáte kompletní informace nejen o financování Vašich projektů, ale od našich partnerů, kterými jsou Institut Cirkulární ekonomiky a společnost Direct People, se dozvíte více o aktuálních trendech, kterými jsou právě cirkulární ekonomika, digitalizace a průmysl 4.0. Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

Více informací o naši účasti na veletrhu naleznete na následujícím odkaze:

https://msv.cirkularnicesko.cz/

2019srp16

Dotační možnosti na výzkumné a vývojové aktivity

Buďte připraveni využít možnosti podpory výzkumu a vývoje v připravovaných výzvách programů první prioritní osy OP PIK. Dotaci bude možné získat na zavádění inovovaných výrobků a procesů (program Inovace), na realizaci výzkumných a vývojových aktivit (program Aplikace) nebo na vybudování centra výzkumu a vývoje (program Potenciál).

Příjem žádostí o podporu v rámci těchto programů bude spuštěn během podzimních měsíců. Pro jakékoli dotazy neváhejte již nyní kontaktovat Michala Abraháma nebo Tomáše Vyskota.

2019srp14

Dotační příležitost pro podnikatele v cestovním ruchu

V rámci otevřené výzvy V. Úspory energie byl rozšířen okruh potencionálních žadatelů, kteří by měli zájem o realizaci energeticky úsporných opatření v objektech určených pro komerční turistiku jako jsou hotely, restaurace, lázně apod. V předmětném objektu se musí provozovat podporovatelná činnost (podporované CZ NACE naleznete zde) a musí dojít po realizaci projektu k úspoře energie, která je hlavním hodnotícím kritériem žádosti pro poskytnutí dotace. Místem realizace musí být Česká republika, vyjma území hlavního města Prahy.

Výše dotační podpory se odvíjí od velikosti podniku, a to 30% pro velký podnik, 40 % pro střední podnik a 50 % pro malý podnik, kde minimálně požadovaná výše na žádost musí činit 0,5mil. Kč. Příjem žádostí do této výzvy je od 16.9.2019 a končí příští rok 30.4.2020. Žadatel o dotaci musí zrealizovat předložený projekt o dotaci nejpozději do 31.3.2023.

Základní informace o výzvě naleznete zde. Pro jakékoli dotazy je Vám k dispozici Ing. Andrea Seidlová.

2019srp13

Odpadová výzva

Státní fond životního prostředí vyhlásil tradiční a oblíbenou „odpadovou“ výzvu, která cílí na obce, příspěvkové organizace, neziskové organizace i podnikatelské subjekty s možností získat až 85% dotaci. Co vše lze podpořit?

 • výstavbu a modernizaci sběrných dvorů
 • systémy pro separaci a oddělený sběr komunálního odpadu
 • výstavbu a modernizaci třídících a dotřiďovacích linek
 • výstavbu a modernizaci zařízení technologií pro odvodnění nebo tepelnou úpravu čistírenských kalů
 • výstavbu a modernizaci bioplynových stanic
 • výstavbu a modernizaci zařízení na energetické využití odpadů nevhodných k materiálovému využití
 • výrobu paliv z odpadů
 • nakládání s nebezpečnými odpady

Pro žadatele je celkem připraveno 600 mil. Kč a projekty je možné podávat do 3. 2. 2020. Pro více informací neváhejte kontaktovat Ing. Lenku Vackovou-Veselou.

2019čvc4

Unikátní příležitost v programu Technologie

Po letech se v programu Technologie otevírá příležitost pro pořízení výrobních technologií. V půlce července bude vyhlášena výzva, zaměřená na pořízení jakéhokoliv výrobního či nevýrobního zařízení, které bude schopné oboustranné komunikace a přinese ve Vaší společnosti posun z hlediska digitalizace, robotizace a automatizace. Oproti předchozím výzvám nebude plánovaná výzva obsahovat omezení rozpočtu ve formě poměru výdajů na výrobní a nevýrobní technologie, díky čemuž bude výzva velmi atraktivní. Atraktivita přinese také velký zájem, proto je potřeba být na zářijový příjem žádostí včas připraven.

Základní informace o výzvě naleznete zde. Pro jakékoli dotazy je Vám k dispozici Ing. Karel Brunclík.

2019čvn28

Dotace pro výrobce potravin a agropenziony

I v letošním roce budou moci výrobci potravin a krmiv získat dotace na investice do nových technologií, zařízení, rekonstrukce a modernizace svých výrobních a skladovacích prostor. Podpořeny budou malé a střední podniky, přičemž míra dotace je 40 %.

Zemědělským podnikům pak směřuje podpora nejen do zpracování vlastní produkce, ale i do diverzifikace svých mimozemědělských činností. Mimo jiné lze podpořit vybudování či modernizaci malokapacitních ubytovacích zařízení, a to včetně stravovacího, sportovního a dalšího zázemí. Míra podpory bude činit 45 % pro mikro a malé podniky a 35 % pro střední podniky a 25 % pro podniky velké.

Příjem žádostí o dotaci bude probíhat v termínu od 8. do 29. října 2019.

Podpořte i Vy své podnikání a kontaktujte Ing. Anetu Báčovou, naši specialistku na dotace v oblasti potravinářství a zemědělství.

2019čvn24

100% úspěšnost

V průběhu V. výzvy programu Inovace jsme našim klientům podali řadu projektů, které jim zajistily finanční prostředky ve výši téměř 25 mil. Kč v podobě dotace (nejenom) na technologie k výrobě zdokonalených produktů a poskytování vylepšených služeb a již po několikáté v řadě jsme dosáhli 100% úspěšnosti v tomto programu.

2019čvn20

RENARDS zaznamenal úspěch s velmi netradičním projektem

Vlastník výletní lodi Dallas, Dopravní podnik města Brna, zažádal o dotaci na její rekonstrukci s celkovými výdaji projektu přes 12 mil. Kč. Projekt se v rámci celé ČR umístil na krásném druhém místě a získal tak dotaci ve výši 5 mil. Kč. Návštěvníci brněnské přehrady se tak od příštího roku mohu těšit na plavbu na této výjimečné památkově chráněné lodi.

Máte-li zájem o dotaci na Váš záměr, týkající se oblasti infrastruktury cestovního ruchu, neváhejte se obrátit na Mgr. Ondřeje Stolara. Na podzim bude výzva znovu vyhlášena. Její podmínky jsou uvedeny zde.


2019kvě16

Exkluzivní výzva pro dopravce za dveřmi

Dlouho očekávaná výzva IROP pro dopravce ve veřejné dopravě bude vyhlášena již na konci května. Na pořízení nových CNG a LNG autobusů, elektrobusů, trolejbusů nebo tramvají jsou připraveny téměř 2 mld. Kč. Nákup těchto vozidel hromadné městské či příměstské dopravy může nahradit či rozšířit stávající vozový park daných dopravců. Získat lze 85 – 90 % dotace. Tato výzva je určena pouze pro tzv. uhelné regiony, tedy je omezena územím Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje. Více informace o dotačních podmínkách zde.

2019dub5

Seminář – Digitální transformace firmy

Zveme Vás na seminář, který digitální transformaci firmy představuje v unikátní kombinaci manažerského, technologického a finančního úhlu pohledu. Detailní program zde.

Termín: 25. 4. 2019, 9:00 – 12:00

Místo: BEA centrum, Olomouc

Účast pro registrované zdarma.

Registraci potvrďte e-mailem na info@renards.cz

2019bře18

Konference Brno – Nezaostávejte v digitalizaci za konkurencí!

Již tuto středu 20. 3. 2019 se v Brně v rámci doprovodného programu 27. ročníku Veletrhu Amper  koná konference o digitalizaci, automatizaci, inovace, IoT a Průmyslu 4.0. Konference se koná na Brněnském výstavišti v Kongresovém centru, sál B. Vstup pro účastníky je zdarma.

Přijďte se s námi setkat a poslechnout si aktuální novinky nejen ze světa dotací.

Veškeré podrobnosti naleznete zde.

2019bře15

Vzdělávejte své zaměstnance

Potřebujete prohloubit znalosti svých zaměstnanců či zvýšit jejich kompetence? Pak je právě Vám určena výzva 097 v Operačním programu Zaměstnanost, v rámci které mohou zaměstnavatelé z řad obchodních korporací čerpat dotaci na profesní vzdělávání zaměstnanců zaměřené na odborné i klíčové kompetence v oblastech obecné IT dovednosti, specializované IT dovednosti, měkké a manažerské dovednosti, jazykové vzdělávání, technické a jiné odborné vzdělání, účetní a ekonomické kurzy. Předpokládaná minimální výše způsobilých výdajů projektu je 0,5 milionu korun, maximální 10 milionů korun. O dotaci lze žádat od 15.3. do 15. 5. 2019. Pro více informací se neváhejte obrátit na Bc. Lucii Filipovou.

 

Detailní podmínky dotační podpory jsou uvedeny zde.

2019úno20

Pořiďte Vaší obci elektromobil

Nulové emise, nemalé provozní úspory, nezávislost na ropě, zvyšující se počet kilometrů na jeden dojezd, plánované investice do dobíjecí infrastruktury v ČR. Trend v osobní mobilitě je jednoznačný, budoucnost patří nevyhnutelně elektromobilům. Vaše obec může jít příkladem a nyní i za pomoci dotační podpory. Podpořit lze osobní, nákladní i užitkové vozy pro účely služebních cest či údržby obce. Výše dotace se pohybuje standardně od 100 tis. Kč do 600 tis. Kč na jeden elektromobil. O dotaci lze žádat již nyní, nejpozději do  30. 9. 2019. Pro více informací se neváhejte obrátit na Mgr. Ondřeje Stolara.

Detailní podmínky dotační podpory jsou uvedeny zde.

2019led7

Vyhlašování výzev v roce 2019

Ministerstvo průmyslu a obchodu v roce 2019 pokračuje ve vyhlašování výzev a příjmu žádostí ve všech pro podnikatele zajímavých oblastech, jakými jsou především:

 • Pořízení strojů a zařízení do výroby,
 • Automatizace, robotizace a digitalizace výroby,
 • Úspora nákladů na energie investicemi do budov,
 • Fotovoltaické panely na střechy budov,
 • Úspora nákladů na výzkum a vývoj (zejména mezd),
 • Pořízení elektromobilů,
 • Podpora účasti na výstavách a veletrzích v zahraničí,
 • Koncentrace obligatorních služeb do jednoho centra (podpora mezd pracovníků centra sdílených služeb)

V případě zájmu o kteroukoli oblast se na nás neváhejte obrátit (kontakt na mne nebo na sekci Kontakty).

2018lis5

Společnost RENARDS pomáhá tvořit udržitelnou budoucnost

Historicky první autobus, který ke svému provozu používá BioCNG pocházející ze zpracování bioodpadů vyjel do ulic v Brně a společnost RENARDS byla u toho. Iniciátorem a realizátorem projektu je Petr Novotný, který má v naší společnosti na starosti energetiku a udržitelný rozvoj. Pilotní projekt je realizovaný pod hlavičkou Institutu cirkulární ekonomiky, jehož ředitelka Soňa Jonášová je spoluautorkou projektu. Věříme, že tento projekt bude dobrým příkladem a inspirací pro ostatní města a že začneme biologicky rozložitelné odpady konečně považovat za cenný zdroj energie a organické hmoty.

 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096902795-studio-6/218411010111030-studio-6-ii/video/653471?fbclid=IwAR3_mMdRkAh32q_A9ya6u7OK6hScwsDodpRX5iQoKwUH4IDvq1-I3QeTv8U

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/318281381991030-udalosti-v-regionech/video/653508

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/doprava-budoucnosti-v-brne-testuji-autobus-pohaneny-energii-z-kanalu-59428?seq-no=21&dop-ab-variant=&source=clanky-home

https://brnensky.denik.cz/zpravy_region/odpady-jako-palivo-brnem-jezdi-prvni-autobus-na-bioplyn-z-odpadni-vody-20181030.html

https://www.dopravacek.eu/

http://www.busportal.cz/modules.php?name=article&sid=14839&secid=7

https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/v-brne-testuji-autobus-pohaneny-plynem-vznikajici-z-odpadnich-vod

http://www.centrumnews.cz/v-brne-vyjel-do-ulic-prvni-autobus-pohaneny-bioplynem-z-odpadni-vody

https://zdopravy.cz/palivo-budoucnosti-v-brne-vyjel-prvni-autobus-pohaneny-plynem-z-odpadni-vody-18358/

http://oenergetice.cz/rychle-zpravy/v-brne-testuji-autobus-pohaneny-plynem-vyrobenym-z-odpadnich-vod/

https://www.blesk.cz/clanek/regiony-brno-brno-zpravy/573785/unikatni-autobus-v-brne-jezdi-na-plyn-z-odpadu-jako-prvni-v-cesku.html

2018lis1

Ukončena výzva na sociální bydlení

Dlouho očekávaná výzva na podporu sociálního bydlení v rámci IROP byla ukončena. Jednalo se o jednu z posledních velikých celostátních výzev IROP, celkem je pro žadatele připraveno 2 mld. Kč, nicméně požadavky především z řad měst a obcí jsou ještě větší. Celkem je žádáno o 3,5 mld. Kč. RENARDS se touto výzvou významně zabýval o zpracoval projekty úhrnné finančního objemu ve výši 137 mil. Kč. Celková požadovaná dotace našich projektů činí 75 mil. Kč. Připomínáme, že na jaře příštího roku je očekávána další výzva na sociální bydlení, tentokrát z národních zdrojů Ministerstva pro místní rozvoj.

2018lis1

Podpora budování a modernizace datových center

Možnost získání dotace na vybudování či modernizaci datových center v programu ICT a sdílené služby se těší vysokému zájmu a plánovaná alokace výzvy je již z velké části vyčerpána. Pokud i Vy zvažujete investici do této oblasti, neváhejte, čas běží!

 

V případě dotazů neváhejte kontaktovat Kateřinu Krhánkovou.

2018říj30

Úspěch v Průmyslu 4.0

Slavíme úspěch v pilotní výzvě orientované na Průmysl 4.0 – v programu Technologie VII zaměřené na zvyšování úrovně společností v oblasti automatizace, robotizace a digitalizace. I přes celkovou nízkou úspěšnost trhu v tomto programu (úspěšnost trhu byla jen 37 %) jsme byli ve výzvě maximálně úspěšní a všech našich 8 podaných projektů bylo podpořeno.

Koncem roku 2018 bude další výzva zaměřená na Průmysl 4.0. Pokud chcete využít této dotační příležitosti a modernizovat své podnikové procesy, rádi budeme Vaším partnerem. Pro více informací kontaktujte Marii Cejnkovou.

2018říj25

Aktuální výzvy na podporu výzkumu a vývoje

Využijte možnosti podpory výzkumu a vývoje v aktuálně běžících výzvách. Dotaci je možné získat na zavádění inovovaných výrobků a procesů (program Inovace), na realizaci výzkumu a vývoje (program Aplikace) nebo na vybudování centra výzkumu a vývoje (program Potenciál).

 

Pro jakékoli dotazy neváhejte kontaktovat Michala Abraháma nebo Tomáše Vyskota.

2018říj3

Široká paleta dotačních možností pro obce

Ministerstvo pro místní rozvoj spustí v říjnu hned několik atraktivních výzev pro obce a města za účelem podpory regionů a venkova. Pro žadatele tak bude připraveno z národních zdrojů celkem 3,2 mld. Kč. V celém portfoliu dotačních možností se objevují známé stávající programy na obnovu sportovních hřišť a tělocvičen, rekonstrukci místních komunikací, výstavbu komunitních domů seniorů, podporu cestovního ruchu, demolice budov a mnoho dalších. Nicméně přibydou i programy nové – např. podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití, podpora technické či dopravní infrastruktury nebo podpora dostupnosti lékařské péče a služeb v malých obcích. Navíc, MMR plánuje na jaře 2019 vyhlásit i výzvu na budování sociálního bydlení s dotací až 100 %.

Těmito opatřeními MMR do jisté míry vykrývá ubývající možnosti z Integrovaného regionálního operačního programu, jehož finanční prostředky se poměrně rychle vyčerpávají. Pro více informací prosím kontaktujte Mgr. Ondřeje Stolara.

2018říj1

Jsme na Mezinárodním strojírenském veletrhu

Navštivte nás na našem stánku v pavilonu A2 (stánek č. 05) v rámci 60. Mezinárodního strojírenského veletrhu, který se koná od 1.10.2018 do 5.10.2018 na brněnském výstavišti.

Hlavním tématem veletrhu je průmyslová automatizace, prezentace měřící, řídicí, automatizační a regulační techniky zahrnující všechny obory veletrhu.

Přijďte si s námi přímo pohovořit o dotačních možnostech pro Vaše podnikání. Díky jedné návštěvě veletrhu budete  mít jasnou představu o dalším rozvoji Vaší firmy.

 

2018zář10

Zveme Vás seminář v rámci MSV 2018

Dovolte, abychom Vás pozvali na seminář Cesta k automatizaci aneb Zavádění prvků Průmyslu 4.0 do podniku, který pořádáme v souvislosti s Mezinárodním strojírenským veletrhem v Brně. Seminář se uskuteční 2. 10. 2018 od 9 hodin na brněnském výstavišti v prostorách RHK Brno. Bližší informace k semináři naleznete zde.

S radostí Vás také přivítáme na našem stánku 005 v pavilonu A2.

Těšíme se na Vás!

Za celý tým RENARDS

Ing. Karel Brunclík

2018zář3

4. veřejná soutěž programu TRIO

Byla vyhlášena očekávaná 4. veřejná soutěž v rámci programu TRIO. Od 4. 9. 2018 do 31. 10. 2018 lze předkládat žádosti o dotaci na projekty zaměřené na průmyslový výzkum a experimentální vývoj. Na celý projekt lze získat dotaci ve výši až 70 % a pro uchazeče je připraveno v následném čtyřletém období 1,7 mld. Kč. Tyto finanční prostředky budou poskytnuty na projekty s vazbou na tzv. klíčové technologie: fotonika, mikro- a nanoelektronika, nanotechnologie, průmyslové biotechnologie a pokročilé materiály. Nutná je přitom účinná spolupráce mezi podnikem a výzkumnou organizací. Konkrétní podmínky vyhlášené výzvy uvádíme zde. Pro více informací se neváhejte obrátit na Mgr. Ondřeje Stolara.

2018srp20

100% úspěšnost v PRV

Po dalších 10 měsících došlo ke schválení všech podaných žádostí o dotaci společností RENARDS dotační, s.r.o. v rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020 – 5. kolo příjmu.

Mezi schválenými je např. už druhý podpořený projekt společnosti PETRUSKA, a.s. (sušárna ovoce) nebo projekt společnosti SVOBODA-výroba domácích knedlíků, s.r.o. (výroba bramborových knedlíků).

 

V říjnu tohoto roku bude opět možné žádat o dotaci např. na stroje, zařízení a stavební práce pro výrobce potravin, krmiv a podniky zemědělské prvovýroby. V případě zájmu se neváhejte obrátit na naši specialistku Ing. Anetu Báčovou.

 

Dobrou chuť!

2018srp14

Absolutní úspěšnost v programech Inovace a Potenciál

Ve čtvrtých výzvách programů Inovace a Potenciál z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost byly podpořeny veškeré projekty podané společností RENARDS dotační, s.r.o. Projekty malých, středních i velkých podniků v celkové hodnotě téměř 110 mil. Kč způsobilých výdajů tak dosáhnou na prostředky ve výši takřka 40 mil. Kč.

 

V srpnu a září 2018 bude spuštěn příjem žádostí v aktuálně vyhlášených výzvách programů Inovace i Potenciál, ve kterých lze žádat zejména na stroje a stavební úpravy, tak i např. program Aplikace primárně zaměřený na financování mezd výzkumných a vývojových pracovníků. V případě zájmu o dotaci na projekty v oblasti výzkumu, vývoje a inovací se tedy neváhejte obrátit na naše specialisty – Ing. Michala Abraháma či Ing. Tomáše Vyskota.

2018srp1

Masarykova univerzita získala více než 100 mil. Kč

Masarykova univerzita získala i díky naší práci dotaci více než 100 mil. Kč na svůj projekt „Preklinická progrese nových organických sloučenin s cílenou biologickou aktivitou“. Díky tomu budou moci špičkoví chemici a biologové vyvíjet látky, které by mohly být využitelné při léčbě nádorových a kardiovaskulárních onemocnění. Gratulujeme tímto Masarykově univerzitě.  S projektem uspěla v obrovské konkurenci výzvy OP VVV zaměřené na předaplikační výzkum. RENARDS tak zaznamenal další z řady úspěchů na vědecko-výzkumném poli vysokých škol. Podstatu projektu shrnuly ve svém článku i Hospodářské noviny

2018čvn29

Vyhlášení výzev v Programu ICT a sdílené služby

Po více než roční odmlce bude opět možné žádat o podporu projektů zaměřených na oblast ICT a sdílených služeb. Pokud uvažujete o vybudování či modernizaci datového centra nebo o zřízení nového, případně rozšíření stávajícího centra sdílených služeb, jsou aktuální dotační příležitosti v programu ICT a sdílené služby určeny právě Vám.

 

Příjem žádostí bude v případě aktivity Zřizování a provoz center sdílených služeb zahájen 28. srpna 2018, v případě aktivity Budování a modernizace datových center pak 31. srpna 2018. Otevření obou výzev je garantováno po dobu minimálně 14 dní. Pokud během této doby nedojde k vyčerpání alokovaných finančních prostředků, bude příjem žádostí dále pokračovat, nejdéle však do 28. 5. 2019, respektive do 31. 5. 2019.

 

V případě zájmu o podrobnější informace neváhejte kontaktovat Ing. Karla Brunclíka.

2018čvn28

Výzva programu Nemovitosti byla vyhlášena

Dlouho očekávaná výzva programu Nemovitosti byla vyhlášena 22. 6. 2018, a to s odloženým příjmem žádostí od 22. 10. 2018. Máte-li v plánu rekonstrukci podnikatelského objektu nebo revitalizaci brownfieldu pro vlastní podnikání, je tato výzva určena právě Vám. Jelikož se jedná o oblíbenou výzvu s omezenou alokací, je v případě zájmu vhodné začít na projektu pracovat co nejdříve.

Pokud Vás program zaujal, neváhejte se obrátit na Ing. Marii Cejnkovou.

2018čvn25

Dlouhé čekání se školám vyplatilo

Po téměř 500 nekonečných dnech byly dohodnoceny všechny projekty v rámci výzev č. 46 a 47 IROP na odborné učebny základních škol. RENARDS zaznamenal 100% úspěšnost u 10 zpracovaných žádostí o dotaci. Celkový objem dotace dosáhl 200 mil. Kč. Ke zkvalitnění vzdělávacího procesu tak dojde mimo jiné na základních školách v Adamově, Moravském Krumlově, Velké Bíteši, Mikulově či v Moravském Písku. Podpořeným městům a obcím gratulujeme a přejeme bezproblémovou realizaci projektů.

2018čvn5

Podpora podnikání malých a středních podniků

Máte v plánu revitalizovat brownfield pro své podnikání nebo rekonstruovat Vaši provozovnu? Chcete udělat další pokrok v implementaci konceptu Průmysl 4.0 nebo se chystáte rozjet či modernizovat vlastní školicí středisko? Pak je právě Vám určena další vlna výzev zaměřených na podporu malých a středních podniků s očekávanou alokací cca 3 mld. Kč.

 • Nemovitosti – kompletní rekonstrukce vlastních podnikatelských areálů, revitalizace brownfieldů pro podnikání.
 • Technologie se zaměřením na Průmysl 4.0 – zasíťování prostor společnosti, pořízení ERP a MES systémů, robotů, manipulátorů, skladovacích systémů, měřících přístrojů a v omezené míře výrobních strojů.
 • Školicí střediska – výstavba nových a rekonstrukce stávajících školicích středisek pro vzdělávání zaměstnanců a obchodních partnerů, vybavení střediska školicími pomůckami a stroji ke školení.

Pro více informací neváhejte kontaktovat Ing. Marii Cejnkovou.

2018kvě31

Zvyšte kvalitu a dostupnost SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Dlouho odkládaná výzva na podporu infrastruktury vybraných sociálních služeb byla konečně vyhlášena. Žadatelem o dotaci mohou být obce, kraje, organizační složky státu, nestátní neziskové organizace či církve. V rámci výzvy lze získat 90 – 100 % dotaci na nákup nemovitostí, rekonstrukce, stavební úpravy či výstavbu objektů, pořízení zařízení a vybavení a pořízení automobilů pro terénní sociální služby, a to s cílem kvalitnějšího poskytování sociální služby. Pro všechny žadatele je připraveno více než 175 mil. Kč. Příjem žádostí je otevřen do 29. listopadu 2018. S jistotou se dá říci, že se jedná o poslední celoplošnou výzvu v tomto tématu do roku 2020.

Podrobnější informace Vám sdělí Bc. Lucie Filipová a základní podmínky rovněž naleznete zde.

2018kvě4

RENARDS členem INDUSTRY CLUSTERU 4.0

S radostí a hrdostí oznamujeme, že jsme se stali jedinou dotačně-poradenskou společností, která je aktivním členem INDUSTRY CLUSTERU 4.0.

Téma Průmyslu 4.0 bereme vážně – připravujeme v této oblasti řadu projektů, pravidelně přednášíme o možnostech dotování těchto technologií, naši projektoví manažeři se účastní odborných diskuzí a školení. Pokud Vás zajímá, zda jsme schopni získat podporu i pro Váš podnik, neváhejte kontaktovat Milan Sedláček.  

 

 

2018dub24

Pořiďte Vaší obci elektromobil

Nulové emise, nemalé provozní úspory, nezávislost na ropě, zvyšující se počet kilometrů na jeden dojezd, plánované investice do dobíjecí infrastruktury v ČR. Trend v osobní mobilitě je jednoznačný, budoucnost patří nevyhnutelně elektromobilům. Vaše obec může jít příkladem a nyní i za pomoci dotační podpory. Podpořit lze osobní, nákladní i užitkové vozy pro účely standardních služebních cest či údržby obce. Výše dotace se pohybuje standardně od 100 tis. Kč do 600 tis. Kč na jeden elektromobil. O dotaci lze žádat do 27. 9. 2018. Pro více informací se neváhejte obrátit na Mgr. Ondřeje Stolara.

Detailní podmínky dotační podpory jsou uvedeny zde.

2018dub20

Stavba roku 2017

Projekt podávaný s naším dlouhodobým klientem VAK Kroměříž, a. s. v rámci Ministerstva zemědělství Zkapacitnění prameniště a zvýšení jakosti pitné vody z prameniště Hulín včetně přivaděče surové vody na ÚV Kroměříž, který byl v loňském roce úspěšně zrealizován, získal ocenění STAVBA ROKU 2017 udělený Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR.

2018dub8

Blíží se populární výzva v programu Nemovitosti

Koncem jara 2018 bude vyhlášena další výzva v programu Nemovitosti, v rámci které lze získat dotační prostředky na kompletní rekonstrukci podnikatelských areálů či objektů. Program Nemovitosti je velmi oblíbený a tradičně se očekává vysoký počet podaných žádostí. Projekty je proto potřeba začít připravovat co nejdříve, protože štěstí přeje připraveným. Základní informace o plánované výzvě naleznete zde.

 

Pro podrobnější informace se neváhejte obrátit na Marii Cejnkovou.

2018bře12

Technologie VII – Průmysl 4.0

Mezi prvními projekty, které byly podány do Výzvy Technologie VII – Průmysl 4.0 patří hned několik projektů společnosti RENARDS. Aktuálně je ve výzvě podáno 27 projektů a výzva běží až do poloviny května. Proto pokud zvažujete pořízení nevýrobních a výrobních technologií, díky kterým Vaše firma učiní další krok v digitalizaci, automatizaci a robotizaci, je právě teď ideální čas začít s přípravou žádosti.
V případě zájmu o podání žádosti neváhejte kontaktovat Ing. Marii Cejnkovou.

2018bře9

Zajistěte osobám v bytové nouzi SOCIÁLNÍ BYDLENÍ

Dlouho odkládaná výzva na podporu sociálního bydlení byla konečně vyhlášena. Žadatelem o dotaci mohou být obce, nestátní neziskové organizace či církve. V rámci výzvy lze získat 90 – 95 % dotaci na nákup nemovitostí, rekonstrukce, přístavby i novostavby objektů se sociálními byty a základní vybavení bytů. Pro všechny žadatele je připraveno více než 2 mld. Kč. Příjem žádostí je otevřen do 18. září 2018. S jistotou se dá říci, že se jedná o poslední celoplošnou výzvu v tomto tématu do roku 2020, a to bez ohledu na připravovaný zákon o sociálním bydlení.

Podrobnější informace Vám sdělí Mgr. Ondřej Stolar (stolar@renards.cz, 731 656 847) a základní podmínky rovněž naleznete zde.

2018úno26

Spolupráce RENARDS a ČVUT v Praze

13. února se v Praze konala tisková konference, kde

Ing. Andrej Babiš, předseda vlády ČR;
Stephen B. King, velvyslanec USA v ČR;
Peter Stračár, zástupce GE International – President & CEO Europe;
Milan Šlapák, zástupce GE Aviation Czech – programový ředitel pro ČR,
doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., rektor ČVUT v Praze a
prof. Ing. Michael Valášek, DrSc., děkan Fakulty strojní ČVUT v Praze

představili zahájení spolupráce ČVUT a GE Aviation na bázi našeho projektu.

Podrobnější informace naleznete zde.

Videozáznam celé konference můžete shlédnout zde.

2018led16

Konference Chytrá energie

Příští pondělí budete mít možnost účastnit se konference Chytrá energie pro domácnosti a firmy. Dozvíte se zde, jaká jsou moderní řešení energetických úspor a energetické soběstačnosti domácností a firem. To a mnoho dalšího se představí v rámci mezinárodní výstavy Infotherma 2018, která se koná 22. 1. 2018.

Ing. Petr Novotný na konferenci vystoupí a rád Vám poskytne konzultaci šitou na míru právě Vám.

2018led15

Vyšel nám další článek v TZB-info

Největší český internetový portál pro stavebnictví, technická zařízení budov a úspory energií zveřejnil článek společnosti RENARDS, ve kterém do detailu rozebírá podmínky 2. výzvy programu OPPIK na fotovoltaické systémy.

Článek je prvním dílem 3 dílného seriálu na toto téma. Příští týden vyjde rozbor ekonomické návratnosti fotovoltaických projektů a v třetím díle se partner společnosti RENARDS, společnost CEVRE zaměří na problematiku energetických posudků, které slouží jako příloha k žádosti o dotaci.

Čtěte viz zde.

2018led8

Vyhlášení výzvy Marketing

Plánujete účast na zahraničních veletrzích a výstavách? Pak je právě Vám určena III. výzva programu Marketing, v rámci které mohou malé a střední podniky žádat o dotaci až na 15 veletrhů realizovaných do konce října 2020. Vedle poplatků za veletrh je podporována také doprava exponátů a tvorba propagačních materiálů.
Příjem žádostí bude zahájen 15. 1. 2018 a otevření výzvy je garantováno minimálně 2 týdny. Pokud se během této doby nenaplní maximální alokace programu, potrvá příjem žádostí až do konce dubna.

V případě zájmu o podání žádosti neváhejte kontaktovat Ing. Lucii Mikšíkovou.

2018led2

Jak na Nový rok, tak…..

Dalším milníkem v IROPu se pro RENARDS stalo vyhodnocení výzvy č. 46 na podporu základních škol. Díky kolektivní práci oddělení územního rozvoje a vzdělávání bylo podpořeno všech 6 podaných projektů. Kumulovaná výše přiznané dotace na tyto akce činí 130 mil. Kč, což činí krásných 12 % z celorepublikové finanční alokace této výzvy. Na nové odborné učebny pro své žáky se tak mohou těšit základní školy v Mikulově, Velké Bíteši, Moravském Krumlově, Želešicích, Dolních Věstonicích a Kostelci. Vyhodnocení dalších zpracovaných projektů základních škol v rámci sesterské výzvy již brzy…

2017pro21

Předvánoční dárek pro klienty

Společnosti RENARDS se povedl další husarský kousek. Ve 2. výzvě Nízkouhlíkové technologie byly doporučeny k financování všechny námi podané žádosti a máme tak 100% úspěšnost. Přitom v této výzvě objem podaných žádostí téměř dvojnásobně překročil dostupnou alokaci a značná část projektů tak skončila v zásobníku projektů – ne však žádosti podávané naší společnosti.

Pro více informací o výzvě kontaktujte Ing. Petra Novotného.

2017pro20

Excelentní práce RENARDS v Excelentním výzkumu

Předčasným vánočním dárkem bylo pro nás vyhodnocení výzvy č. 19 OP VVV zaměřené na projekty excelentního výzkumu. Námi zpracovaný projekt Centrum pokročilých leteckých technologií, na kterém jsme spolupracovali s odborníky z ČVUT a VUT, byl vybrán k podpoře. Celkové výdaje projektu činí 1,1 mld. Kč, z toho dotace činí 976 mil. Kč. Jedná se o dosud nejvyšší dotaci, kterou naše společnost pro své klienty zajistila. Tento mimořádný úspěch je o to cennější, že k financování byl v rámci výzvy doporučen pouze každý čtvrtý projekt. ČVUT v Praze se tak zařadí během následujících let realizace projektu do evropské špičky na poli vývoje leteckých motorů.

2017pro6

Vyhlášení výzvy Technologie – Průmysl 4.0

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dlouho očekávanou výzvu programu Technologie, která je zaměřená na zavedení prvků Průmysl 4.0 do procesů firmy. Malí a střední podnikatelé v ní mohou žádat o dotaci na výrobní i nevýrobní technologie a propojení technologií obousměrnou komunikací. Výzva je určena nejen podnikatelům ze zpracovatelského průmyslu, ale také subjektům podnikajícím ve stavebnictví.

Žádosti je možné podávat od 12. 2. 2018. Vzhledem ke specifickým podmínkám výzvy je však vhodné Váš záměr konzultovat a připravovat co nejdříve. K dispozici jsou Vám naši zkušení zaměstnanci, kteří jsou v problematice průmyslu 4.0 proškoleni.

Věcný přehled o výzvě naleznete zde.

V případě zájmu o podání žádosti neváhejte kontaktovat Ing. Marii Cejnkovou.

 

2017lis27

Úspěchy v Programu ICT a sdílené služby

V Programu ICT a sdílené služby – Výzva II podala společnost Renards dotační s.r.o. svým klientům celkem 8 žádostí o podporu. Nyní můžeme s radostí oznámit, že jsme byli 100% úspěšní a projekty našich klientů budou finančně podpořeny peněžními prostředky z EU.

Program ICT a sdílené služby – Výzva II byl rozdělen do 3 aktivit, přičemž v aktivitě Zřizování a provoz center sdílených služeb jsme podali 1 žádost o podporu s celkovou přiznanou dotací 10 120 037 Kč, v aktivitě Tvorba nových IS/ICT řešení 5 žádostí o podporu s celkovou přiznanou dotací 48 210 679 Kč a v aktivitě Budování a modernizace datových center 2 žádosti o podporu s celkovou přiznanou dotací 27 828 925 Kč.

Našim klientům, kterými jsou společnosti Simplity s.r.o., Acam Solution s.r.o., Ki-Wi Digital s.r.o., K-net Technical International Group, s.r.o., itself s.r.o. a 24i Media CZ, jsme tak pomohli získat finanční podporu v celkové výši 86 159 641 Kč!

Chcete i Vy dotační podporu pro svůj podnik? Kontaktujte Ing. Karla Brunclíka.

2017lis6

Návrat zašlé slávy…

Město Moravský Krumlov má díky Renards sto a jeden důvod k radosti. Na kompletní rekonstrukci jižního křídla, věže a unikátního arkádového nádvoří krumlovského zámku mu byla z IROP přidělena dotace ve výši 101 milionu korun.

Zámek se tak po několika desetiletích dočká rozsáhlejší péče a obnovy této architektonicky ceněné kulturní památky. Doufejme, že tento krok napomůže také navrácení Slovanské epopeje nazpět domů.  

2017říj30

Bude víc autobusů na elektrický či CNG pohon

Další projekty, z Oddělení územního rozvoje a vzdělávání, na pořízení autobusů s elektrickým pohonem či na CNG byly doporučeny k financování – konkrétně se jedná o projekty pro ČSAD Frýdek-Místek a.s., ČSAD Karviná a.s. a ČSAD Havířov a.s. podávané v rámci ITI Ostravské aglomerace.

Zajímá Vás více informací o obdobných dotačních možnostech? Kontaktujte Mgr. Ondřeje Stolara.

2017říj18

Žádosti na fotovoltaické elektrárny úspěšně podány!

V první výzvě na podporu výstavby fotovoltaických elektráren se společnosti RENARDS podařilo podat 14 žádostí a klientům požádat o dotace na fotovoltaické elektrárny v souhrnném výkonu 2 330 kWp a hodnotě cca 65 mil. Kč.

Uvažujete i Vy o fotovoltaických systémech pro Váš podnik? Kontaktujte pana Ing. Petra Novotného.

2017říj9

Jsme na Mezinárodním strojírenském veletrhu

Dovolte nám Vás pohostit na našem stánku v pavilonu C (stánek č. 028) v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu, který se koná od 9.10.2017 do 13.10.2017 na brněnském výstavišti.

Renards na Veletrhu MSV 2017

 

Hlavním tématem MSV  je průmyslová automatizace, prezentace měřící, řídicí, automatizační a regulační techniky zahrnující  všechny obory veletrhu. Obor elektronika, automatizace a měřící technika je po obráběcí technice
a materiálech a komponentech ve strojírenství třetím nejobsazenějším specializovaným celkem MSV.

Na našem stánku si můžete přímo pohovořit o dotačních možnostech pro Vaše podnikání a díky jedné návštěvě veletrhu mít tak jasnou představu o dalším rozvoji Vaší firmy.

2017zář25

Budeme na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně

Dovolte nám pozvat Vás na Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně, který bude probíhat ve dnech od 9.10. do 13.10.2017.

Navštivte nás na stánku v pavilonu C, kde s námi můžete probrat dotační možnosti šité na Vaše podnikání.

Tešíme se na Vás.

Za celé oddělení,

 

Ing. Karel Brunclík

2017zář12

Publikujeme a informujeme

Paní Petře Štantejské vyšel článek v časopise Odpadové fórum s názvem „Benzín, přežitek?“

Celý článek naleznete zde.

2017zář11

Nejlépe hodnocený projekt v programu Nemovitosti byl zpracován v RENARDS

Z necelých 300 odevzdaných žádostí o podporu ve II. výzvě programu Nemovitosti získal nejvíce bodů projekt, který jsme zpracovali pro společnost P+P technik s.r.o. Žádost ztratila při hodnocení pouze jeden jediný bod. Společnost P+P technik s.r.o. bude v rámci projektu revitalizovat brownfield, na jehož místě dojde k vybudování moderního skladovacího zázemí.

Pro více informací naváhejte kontaktovat Ing. Marii Cejnkovou.

2017zář11

Podpora výzkumu a vývoje

Využijte aktuální možnosti podpory výzkumu a vývoje. Dotaci je možné získat na vybudování inovační infrastruktury, její provoz či rozšíření (program Služby infrastruktury), na zavádění inovovaných výrobků a procesů (program Inovace), na realizaci výzkumu a vývoje (program Aplikace) nebo na vybudování centra výzkumu a vývoje (program Potenciál).

Pro jakékoli dotazy neváhejte kontaktovat Ing. Karla Brunclíka.

2017srp29

Jezdíme eletromobilem

Elektromobily jsou moderní trend, a proto jsme i my navázali spolupráci s naším partnerem a vypůjčili si od něj eletromobil BMW i3.

Při jízdách za našimi klienty teď šetříme životní prostředí a prezentujeme eletromobilitu jako možnou budoucnost i pro Vás.

Získejte i Vy eletromobil pro své podnikání či obec.

 

Pro více informací kontaktujte Ing. Petra Novotného.

 

      renards eletromobil             renards elektomobil

2017srp23

Po 10 měsících čekání konečně výsledky v Programu rozvoje venkova!

V rámci 3. kola příjmů žádostí o dotaci v Programu rozvoje venkova byla díky nám podpořena nově vznikající provozovna sušárny ovoce společnosti PETRUSKA, a. s.  Dotace činí více než 10 mil. Kč. 

Pro více informací neváhejte kontaktovat Ing. Anetu Báčovou.

2017srp8

Nové dotační možnosti pro potravináře!

Program rozvoje venkova nově přináší možnost získání dotace také pro výrobce zmrzliny, pekařských a cukrářských výrobků, sucharů a sušenek, trvanlivých cukrářských výrobků, makaronů, nudlí, kuskusu a podobných moučných výrobků, kakaa, čokolády a cukrovinek.

Podpořeny bude malé a střední podniky, které nejsou vedeny v Evidenci zemědělského podnikatele.

Míra podpory na investice do staveb, strojů a technologií pro zpracování a uvádění na trh potravin bude činit 45 % pro mikro a malé podniky a 35 % pro střední podniky. Příjem žádostí o dotaci bude probíhat v termínu od 10. do 30. října 2017.

Podpořte i Vy své podnikání a kontaktujte Ing. Anetu Báčovou, naši specialistku na dotace v oblasti potravinářství a zemědělství.

2017čvc18

Jsme pyšní na naši práci

Po neuvěřitelných sedmi měsících byla konečně vyhodnocena „odpadová“ výzva. RENARDS byl 100% úspěšný a všem našim klientům byly projekty schváleny. Do výzvy vstoupila jak veřejná sféra (např. Kolín, Praha 2 a další), tak i podniky (SCHWARTZ technické plasty ČR, s.r.o.).

Poslední velká výzva se chystá od října a hodláme být tak úspěšní, jako nyní!

I pro Vás získáme dotaci. Neváhejte a kontaktujte nás!

2017čvc10

Společnost RENARDS pomáhá informovat odbornou veřejnost v dotační oblasti

Náš kolega Ing. Petr Novotný, který se v naší společnosti zaměřuje na oblast energetiky a udržitelného rozvoje, provedl detailní analýzu aktuálně vyhlášené výzvy na podporu fotovoltaiky. Tato analýza vyšla jako recenzovaný článek na odborném serveru TZB-Info.cz pod názvem: „Jak se zlepšila podpora fotovoltaiky s akumulací pro firmy v roce 2017?“

Pro více informací se na pana Novotného neváhejte obrátit. Kontakt na něj viz zde.

2017čvn27

Nejlépe hodnocený projekt „Kanalizace a ČOV“ zpracovali v RENARDS

V minulém týdnu proběhla výběrová komise, která schvalovala financování vodohospodářským projektům v rámci OPŽP. Projekty odevzdané RENARDS byly úspěšné ze 100 % a v kategorii projektů kombinace Kanalizace a ČOV naše dva projekty obsadily dokonce absolutně první a také čtvrtou pozici.

Jsme rádi, že veřejný sektor díky naší pomoci může realizovat opatření za téměř 90 mil. Kč.

Pro bližší informace neváhejte kontaktovat Ing. Petru Štantejskou.

2017čvn5

Nízkouhlíkové technologie i pro Vás

S koncem května byl uzavřen příjem žádostí o dotaci ve 2. výzvě programu Nízkouhlíkové technologie.

Celkově jsme v RENARDS podali 22 žádostí, s celkovými náklady projektů 52 331 944 Kč, uznatelnými náklady
34 805 678 Kč a požadovanou dotací 27 421 604 Kč.

U podnikatelů byl velký zájem o oblast elektromobilů a akumulace energie. Více informací naleznete v přiloženém dokumentu zde.

Podpořte i Vy své podnikání a kontaktujete Ing. Petra Novotného, našeho specialistu na dotace v oblasti nízkouhlíkových technologií.

2017kvě23

Peníze na výzkumně-vývojové projekty

Potřebujete pokrýt mzdy výzkumných a vývojových pracovníků? Jste podnik, který spolupracuje s výzkumnou institucí? Máte připravený záměr projektu? Sídlí Vaše firma kdekoli v ČR (tedy i v Praze)?

Pokud jste na všechny předchozí otázky odpověděli „ano“, máte nyní ideální příležitost vstoupit s naší pomocí do programu TRIO, kde je připraveno cca 340 mil. Kč pro rok 2018 a ukousnout si svůj díl koláče. Za celou dobu trvání tohoto dotačního titulu je RENARDS 100 % úspěšný. Využijte našich zkušeností a pomůžeme i Vám získat finanční prostředky, které akcelerují Vaše projekty!

Rádi se s Vámi setkáme osobně a probereme vše do nezbytných detailů. Kontaktujte Ing. Petru Štantejskou.

2017kvě8

100% úspěšnost v tradičním programu Technologie IV

V rámci výzvy na pořízení strojních technologií, která především v listopadu a prosinci loňského roku zaměstnala oddělení výzkumu, vývoje a podnikání, bylo kladně vyhodnoceno všech 14 podaných záměrů našich klientů.

Zaměstnanci společnosti RENARDS tak navázali na tradice předchozích let a úspěšně pomohou podnikatelům v jejich dalším rozvoji.

2017kvě5

Nové celostátní výzvy IROP v oblasti dopravy

Po delší době byly v rámci IROP vyhlášeny nové celostátní výzvy, které jsou zaměřeny na dopravní infrastrukturu.

Ve výzvě č. 72 mohou žadatelé získat dotace na výstavbu či rekonstrukci cyklostezek. Konkrétní podmínky programu jsou uvedeny zde.

Výzva č. 73 je zaměřena na podporu rekonstrukcí, modernizací či výstavby dopravních terminálů a záchytných parkovišť. Konkrétní podmínky programu jsou uvedeny zde.

Celkem je pro žadatele připraveno zhruba 900 mil. Kč.

Pro více informací se obraťte na Mgr. Ondřeje Stolara.

2017kvě4

Úspěšné projekty pro Univerzitu Karlovu

Ve výzvě č. 16 OP VVV, zaměřené na infrastrukturu vysokých škol byly úspěšně vyhodnoceny všechny čtyři fakultní projekty RENARDS pro Univerzitu Karlovu v Praze. Tato největší a nejstarší Univerzita v ČR tak získá celkem 160 mil. Kč na infrastrukturu Lékařské fakulty v Hradci Králové, Filozofické fakulty a Fakulty tělesné výchovy a sportu v Praze. Napříč celou ČR bylo celkově podpořeno 88 projektů, přitom všechny zmíněné projekty se umístili v rozmezí 8. – 12. místa.

Tento fakt jednoznačně svědčí o kvalitně odvedené práci. 

2017dub18

100% úspěšnost projektů energetických úspor

V rámci Operačního programu životní prostředí a výzvy na energetické úspory veřejných budov byly všechny žádosti zpracované RENARDS doporučeny k financování. Díky tomu se například Pražané nebo obyvatelé nedaleké Velké Bíteše mohou těšit na nové a moderní vzezření budov a majitelé na výraznou úsporu provozních nákladů.
Jsme rádi, že naší 100% úspěšností pomáháme zlepšit životní prostředí.

Zkonzultujte i Vy svůj záměr s Ing. Petru Štantejskou.

2017dub5

1. místo v celorepublikové výzvě

Námi zpracovaná žádost o dotaci pro ČSAD Havířov, a.s., týkající se zavedení telematických systémů, se umístila na 1. místě celorepublikové výzvy č. 22 v rámci IROP. Získala maximální počet bodů, navíc byla podána v konkurenci dalších 22 žádostí nejrychleji. Tento veřejný dopravce tak získá díky naší práci podporu ve výši přes 10 mil. Kč.

2017dub3

Uvědomujeme si, že je potřeba se neustále vzdělávat

Aktuálně jsou naši zaměstnanci vzděláváni v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053), a to konkrétně na vzdělávací aktivitu s názvem „Školení na projektové řízení dle IPMA na stupeň D včetně získání certifikace“. Cílem aktivity je mít kvalifikované vedoucí pracovníky schopné realizovat plánované projekty v požadovaném termínu s plánovanými náklady tak, aby bylo dosaženo stanovených cílů, což bude doloženo mezinárodně uznávaným certifikátem.  Výsledkem aktivity bude získání daného certifikátu pro 5 zaměstnanců.  Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost, a státního rozpočtu České republiky.

loga                  

2017bře8

Revitalizace a energetické úspory veřejných budov

Od dubna bude možné předkládat žádosti o dotaci na projekty zateplení veřejných budov včetně památkově chráněných budov.
Oprávněnými žadateli jsou veřejné subjekty vlastnící veřejné budovy. Výše dotace je 40 %!

Podporovanými aktivitami např. jsou:
• zateplení pláště a výměna výplní;
• instalace fotovoltaického systému;
• realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla;
• výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody;
• instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu teplé vody.

Základní informace jsou uvedeny v přiloženém dokumentu, v případě jakýchkoli dotazů se obracejte na Ing. Petru Štantejskou.

2017bře6

Ministerstvo zemědělství bude opět rozdělovat finanční prostředky v Programu rozvoje venkova

Ve 4. kole budou podpořeny investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků, na inovace a na projekty spolupráce za více než 1,7 miliardy korun. Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu Farmáře v termínu od 4. dubna 2017 8:00 hodin do 24. dubna 2017 13:00 hodin.

Podpora bude poskytována v rámci následujících operací:

Zahájení činnosti mladých zemědělců: realizace podnikatelského plánu. Je vyčleněno 287,7 mil. Kč, výše podpory je 45 tis. EUR. Více informací naleznete zde.

Podpora agroturistiky: stavební obnova či nová výstavba malokapacitního ubytovacího zařízení včetně stravovacího zařízení a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí včetně SW a HW. Je vyčleněno 200 mil. Kč, výše podpory 25 – 45 % dle velikosti podniku. Více informací naleznete zde.

Technické vybavení dřevozpracujících provozoven: stroje, technologie, zařízení a související stavební úpravy
v rámci strojního vybavení manipulačních skladů, pilnic a/nebo pro sušení a impregnování masivního dřeva; mokré sklady dříví. Je vyčleněno až 72 mil. Kč, výše podpory 50 %. Více informací naleznete zde.

Podpora obnovitelných zdrojů energie: výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv; výstavba
a modernizace bioplynové stanice. Je vyčleněno až 140,5 mil. Kč, výše podpory dle velikosti podniku 25 – 45 %
u výroby tvarovaných biopaliv a 60 – 80 % u bioplynové stanice. Více informací naleznete zde.

Podpora nezemědělských činností: investice na založení nebo rozvoj nezemědělských činností vedoucí
k diverzifikaci příjmů zemědělských podnikatelů, vytváření nových pracovních míst a posílení ekonomického potenciálu ve venkovských oblastech. Je vyčleněno 372,5 mil. Kč, výše podpory 25 – 45 % dle velikosti podniku. Více informací naleznete zde.

Vývoj nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě: provozní náklady spolupráce; přímé náklady související s výrobou inovativních produktů a se zavedením do praxe inovativních postupů a technologií. Je vyčleněno cca 81 mil. Kč, výše podpory 50 %. Více informací naleznete zde.

 

V případě zájmu o zpracování žádosti o dotaci, či jakýchkoli dotazů týkající se podpory investic do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků, kontaktuje prosím Ing. Anetu Báčovou nebo Mgr. Lukáše Nevěděla, Ph.D.

2017bře2

Výzkum a vývoj s EPSILONEM

Stejně jako minulý rok, i letos se bude otevírat veřejná soutěž EPSILON. Je zaměřena hlavně na aplikovaný výzkum a experimentální vývoj v oblastech:
• konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech,
• udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů,
• prostředí pro kvalitní život.

Program EPSILON spadá pod vědecko-výzkumnou tematiku, ve které naši klienti společně s námi dosahují nebývalé úspěšnosti, která vysoce převyšuje průměr trhu. Věříme ve společný úspěch a to, že finanční prostředky Vám pomohou významně posunout Váš byznys k větší konkurenceschopnosti.

Pro více informací o programu se neváhejte obrátit na Ing. Petru Štantejskou, vedoucí oddělení inovačních a environmentálních programů.

2017bře2

Nechte si zpracovat Studii odtokových poměrů téměř zadarmo!

Za nedlouho se všem obcím a městům otevře možnost žádat o dotaci na studii odtokových poměrů, která je významná tím, že Vám jasně obsáhne:

• vymezení rozlivů povodňových průtoků,
• studie je podkladem pro zpracování záplavového území vodních toků,
• posouzení stávající protipovodňové ochrany nejen obcí a měst,
• vytipování kritických bodů omezujících odtokové poměry,
• návrh protipovodňových a protierozních opatření,
• posouzení změny odtokových poměrů při výstavbě,
• podklad ke zpracování projektové dokumentace navržených opatření.

Dotace činí 85 % na studii odtokových poměrů a také na další náklady s tím spojené.

Pro více informací kontaktujte Ing. Petru Štantejskou, vedoucí oddělení inovačních a environmentálních programů.

2017bře1

100% úspěšnost projektů pro mateřské školy

V rámci výzev č. 14 a 15 IROP na zkapacitnění mateřských škol bylo všech 6 zpracovaných žádostí doporučeno k financování. Na nové nebo zrekonstruované mateřské školy se tak mohou těšit v Mikulově, Brně-Jehnicích, Kostelci, Rašovicích, Veverských Knínicích a Vikýřovicích.

RENARDS se tak může pyšnit 100% úspěšností svých žádostí. 

2017úno8

Naše úspěchy ve výzvě IROP

Naše společnost zaznamenala mimořádný úspěch ve výzvě č. 20 IROP, zaměřené na pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel veřejné hromadné dopravy. Na stránkách poskytovatele dotace bylo zveřejněno pořadí projektů dle bodového hodnocení. Projekty na prvních čtyřech místech celorepublikové výzvy zpracovala společnost RENARDS. Po schválení ze strany řídícího orgánu IROP tak díky naší práci Dopravní podnik města Brna zakoupí celkem 60 CNG autobusů, ČSAD Frýdek – Místek bude moci pořídit 6 CNG autobusů a 2 elektrobusy. Celková investice do těchto vozidel bude činit dle předpokladu 616 mil. Kč, přitom bude poskytnuta dotace v úhrnné výši 563 mil. Kč.
Společnost RENARDS tak potvrdila pozici dlouhodobé republikové jedničky v obstarávání dotací na pořizování nízkoemisních vozidel hromadné dopravy. Kompletní výsledky výzvy naleznete zde.

Chcete se i Vy pobavit o Vašich možnostech z IROP? Kontaktujte Mgr. Ondřeje Stolara.

2017úno1

Vyhráváme za všech okolností!

Již dlouho velmi úzce spolupracujeme s akademickou sférou a od minulého pátku se můžeme těšit i z budoucí spolupráce s velmi váženou výzkumnou institucí, Fyzikálním ústavem Akademie věd ČR, v. v. i. Díky tisícovkám úspěšně realizovaných projektů, létům zkušeností a silnému týmu jsme byli schopni obstát mezi konkurencí a umístit se s výrazným bodovým náskokem na prvním místě v hodnocení výběrového řízení.
Jedeme naplno a nepolevujeme!

Nahlédněte i Vy na naše výsledky.

 

2017led27

Byla otevřená výzva na podporu elektromobilů, dobíjecích stanic, akumulace energie a druhotných surovin

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 25. 1. 2017 výzvu v rámci programu Nízkouhlíkové technologie. Dotace z tohoto programu jsou určené pro malé, střední i velké podniky působící na území celé ČR mimo hl. města Prahy. Podporované jsou následující oblasti:

–  pořízení elektromobilů – osobních, lehkých užitkových, dodávkových i nákladních;

–  pořízení dobíjecích stanic pro vlastní potřebu podniku – s vysokou mírou dotace 60 % – 80 % podle velikosti podniku;

–  pořízení systému akumulace energie – bateriové systémy, systémy na uchování tepla apod.;

–  inovativní projekty využití druhotných surovin.

 

Žádat mohou i podnikatelské subjekty ze 100 % vlastněné veřejným sektorem.

Příjem žádostí o dotaci bude probíhat od 1. 3. 2017 do 31. 5. 2017.

Podporovaná opatření:

Pořízení elektromobilů – Výše dotace je 75 % pro malý podnik, 65 % pro střední podnik a 55 % pro velký podnik. Dotace se však nevypočítává z celkové ceny automobilu, ale jen z vícenákladů na elektromobil, tedy rozdílu ceny totožného automobilu v provedení se spalovacím motorem a v provedení plně elektrickém. Protože by mohlo v mnoha případech být obtížné určit tyto vícenáklady jsou stanovené na 45 % z ceny elektromobilu (u lehkých užitkových elektromobilů jsou vícenáklady jen 30 %). Jinými slovy poskytovatel dotace předpokládá, že elektromobil je o 45 % dražší než automobil totožný ale se spalovacím motorem.

 

Příklad:

Cena elektromobilu:                                  700 000 Kč

Uznatelné náklady (45 %):                        315 000 Kč

Dotace pro malý podnik (75 %):              236 250 Kč

Výsledná cena elektromobilu:                463 750 Kč                                    

 

Pořízení dobíjecích stanic – musí sloužit pro vlastní potřebu podniku, míra podpory je 80 % pro malý podnik, 70 % pro střední podnik, 60 % pro velký podnik.

 

Zavádění technologií akumulace energie – míra podpory je 80 % pro malý podnik, 70 % pro střední podnik, 60 % pro velký podnik;

 

Zavádění inovativních technologií na výrobu inovativních výrobků vyrobených z druhotných surovin, včetně náhrad primárních zdrojů druhotnými surovinami, tam kde je to ekonomicky výhodné; míra podpory je 45 % pro malý podnik, 35 % pro střední podnik, 25 % pro velký podnik.

Mezi způsobilé výdaje lze zahrnout vedle pořízení vozidla, stroje a zařízení, stavby, inženýrské sítě i inženýrskou činnost, projektovou dokumentaci a studii proveditelnosti.

Pro více informací klikněte zde.

V případě Vašeho zájmu o zpracování žádosti či jakýchkoli dotazů kontaktujte Ing. Petra Novotného.

2017led26

Byla vyhlášena výzva v programu Obnovitelné zdroje energie

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 25. 1. 2017 výzvu v rámci programu Obnovitelné zdroje energie na opatření vedoucí ke zvýšení podílu výroby energie z OZE, přičemž vyrobená energie bude určena primárně pro distribuci. Žádat mohou podnikatelské subjekty a zemědělští podnikatelé (opatření v rámci BPS). Pro výzvu je alokovaná částka ve výši 800 mil. Kč, přičemž pro velké podniky je určeno maximálně 20 % této alokace. Podmínky programu jsou obdobné jako v 1. výzvě, jen alokace se zvětšila více než dvojnásobně.

Příjem žádostí o dotaci bude probíhat v období od 15.2. 2017 do 15. 7. 2017, přičemž řídící orgán může zastavit příjem žádostí i dříve, nejdříve však 14 dní po otevření příjmu žádostí. Minimální výše dotace je 1 mil. Kč, maximální 100 mil. Kč. Doporučujeme tedy s přípravou projektu začít co nejdříve.

Podporovaná opatření:

–  vyvedení tepla ze stávajících BPS do místa spotřeby nebo vyvedení bioplynu ke vzdálené kogenerační jednotce;
–  výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla nebo kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy a vyvedení tepla do výměníkové         stanice včetně;
–  výstavba a rekonstrukce malé vodní elektrárny do 10 MWe instalovaného výkonu.

Výše dotace u projektů výstavby/rekonstrukce zdrojů na biomasu a výstavby/rekonstrukce malé vodní elektrárny je 80 % pro malý, 70 % pro střední a 60 % pro velký podnik.

Podrobnější informace naleznete zde.

V případě, že budete mít zájem zpracovat žádost o dotaci nebo budete chtít zodpovědět jakékoli dotazy týkající se vyhlášené výzvy, kontaktuje prosím Ing. Petra Novotného.

2017led9

Naplnění alokace Technologie IV ještě neznamená konec!

Ministerstvo průmyslu a obchodu oznámilo, že v programu Technologie IV došlo k naplnění alokace 1,8 mld. Kč a tudíž všechny další projekty budou přijímány do tzv. zásobníku. Dle našeho názoru je ale stále čas na podávání projektů, protože řada z již podaných nemusí být zpracována formálně správně nebo nedosáhne potřebného množství bodů. Proto nás neváhejte kontaktovat v případě, že máte zájem o pořízení nového vybavení.
Kontaktní osobou je Mgr. Tomáš Kubeša.

2017led2

Zrušení plánovaných celostátních výzev IROP

Na základě nově zveřejněného harmonogramu výzev IROP pro rok 2017 došlo ke zrušení celostátních výzev IROP, které byly původně plánovány na rok 2017. Konkrétně se jedná o tyto výzvy:

–    bezpečnost a chodníky podél komunikací (01/2017 – 07/2017)
–    zkapacitnění mateřských škol (01/2017 – 08/2017)
–    infrastruktura základních škol (09/2017 – 03/2018)
–    infrastruktura středních škol (05/2017 – 10/2017)
–    infrastruktura sociálních služeb (03/2017 – 08/2017)
–    infrastruktura komunitních center (04/2017 – 10/2017)
–    sociální podnikání (08/2017 – 01/2018)

Důvodem pro zrušení výzev je zpětný přesun finančních prostředků do již ukončených výzev v rámci těchto témat, a to s ohledem na značný převis finančního objemu již zaregistrovaných a hodnocených projektů. Zrušení se netýká již vyhlášených výzev. V návaznosti na tento fakt doporučujeme žadatelům, kteří plánovali předložit své projekty v těchto původně avizovaných výzvách IROP, aby se soustředili na jiné než celostátní výzvy IROP:

1)   Tzv. integrované nástroje (dle geografického umístění realizace projektu ITI, IPRÚ, CLLD). Aktuálně i v dalších měsících budou vyhlašovány výzvy jednotlivými zprostředkujícími subjekty, každá geografická oblast podporuje něco jiného a existuje šance, že právě na vašem území je podpora zaměřena v intencích plánovaného projektu. Předkládané projekty pak „soutěží“ pouze s projekty v daném území integrovaného nástroje (např. na území brněnské metropolitní oblasti).

2)   Národní dotační tituly – jednotlivá ministerstva každoročně vyhlašují výzvy ze svých kapitol rozpočtu, nejedná se tedy o prostředky EU. Tyto výzvy bývají zpravidla vyhlašovány 1x ročně a i zde je možnost získat nemalé dotace na plánované záměry např. v oblasti školství, dopravy a cyklodopravy.

 

Společnost RENARDS obě tyto oblasti monitoruje, v případě Vašeho zájmu o bližší informace se neváhejte obrátit na Mgr. Ondřeje Stolara.

2016pro27

Odpadové hospodářství se společností RENARDS

Byl uzavřen příjem žádostí ve dvou výzvách Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, který nabídl žadatelům dotace na projekty zaměřené na předcházení vzniku odpadů a jejich dalšího využití. O dotace byl obrovský zájem, který převýšil i stanovenou alokaci. Za tři měsíce trvání výzev obdržel Státní fond životního prostředí ČR v obou výzvách přes tisíc žádostí s celkovým požadavkem na dotace EU ve výši přes 3,4 miliardy korun.
Všechny tyto projekty mají jeden společný cíl, přispět ke snížení množství odpadů. Společnost RENARDS tomuto cíli zásadně přispěla a pomohla několika žadatelům podat žádosti o dotaci na různé druhy projektů napomáhající odpadovému hospodářství.
Služby skupiny RENARDS se neomezují pouze na podání žádosti, ale na komplexní řešení dotačního poradenství od manažerského řízení až po zpracování Analýzy potenciálu produkce odpadů. Nepropásněte svoji příležitost získat 85% dotaci na Váš záměr.
Nadcházející výzva bude otevřená již od března roku 2017. Je tedy nejvyšší čas začít a s námi se Vaše šance na úspěch citelně zvyšují. Naše výsledky hovoří za nás.

2016lis30

Snížit náklady na vývoj nových produktů nebylo nikdy jednodušší!

Od 2.1.2017 bude možné podávat žádosti do programu Aplikace. Snížit veškeré náklady spojené s vývojem nových produktů nebylo pro podnikatele v minulosti ještě nikdy jednodušší. Ministerstvo pro aktuální výzvu avizuje rozdat min. 4,5 mld. Kč. V případě, že vynakládáte a budete vynakládat na mzdy vývojářů nemalé prostředky v následujících letech, neváhejte této jedinečné možnosti využít a kontaktujte Ing. Karla Brunclíka, který je Vám schopen podat o tomto programu vyčerpávající informace. S přípravou žádosti se nevyplácí otálet, štěstí přeje připraveným.

Přehled základních parametrů tohoto programu je pak možné sledovat zde.

2016lis28

Další oblíbené výzvy podpory podnikání vyhlášeny!

Byly vyhlášeny výzvy programů Inovace a Úspory energií. Využijte i Vy tuto příležitost přímé podpory na pořízení nového majetku, výrobních zařízení, modernizaci podnikatelské nemovitosti, zateplení, instalaci fotovoltaiky, vyměnu osvětlení v interiérech i exteriérech Vašich provozoven a mnoho dalších možností. Obě výzvy jsou vyhlášeny průběžným způsobem, což značí důležitost uskutečnit rozhodnutí nyní a začít zpracovávat potřebné dokumenty.
V případě zájmu neváhejte kdykoli kontaktovat Ing. Karla Brunclíka.

Shrnutí jednotlivých programů je možné shlédnout na následujících odkazech – program Inovace, program Úspory energií.

2016lis28

RENARDS je průkopníkem v oblasti dotací na rekonstrukci náměstí!

Zajímá Vás, jak můžete zvelebit např. náměstí Vašeho města či obce? Jak to udělat efektivně, aby změny byly
ku prospěchu přírodě a byly nejen funkční, ale i na pohled krásné? Jak získat vysokou finanční podporu ve formě dotace? Obraťte se na nás!

Firma RENARDS jako první a jediná v České republice dokázala získat dotaci na unikátní projekt, ve kterém se kloubí funkční prvky, které pomáhají přírodě, tak i městu, občanům s opravou veřejných prostor.
Našemu klientovi jsme získali dotaci 85 % na rekonstrukci veřejných ploch. Pomůžeme je získat i Vám!

Kontaktujte Ing. Petru Štantejskou, která Vám se získáním dotace pomůže od A do Z!

2016lis25

Škola, úřad či nemocnice? Ušetřete za energie na účtech!

Zajímá Vás, jak ušetřit na účtech za energie ve veřejných budovách typu školka, městský úřad, apod.? My pro Vás máme skvělé řešení, které Vám krom úspory zajistí např. ve školách zdravější prostředí, kde nebudou školáci usínat, třídy nebudou přetopené apod. Obraťte se na nás a my Vám pomůžeme získat peníze na vše uvedené, a ještě mnohem více!

Kontaktujte nás a s heslem, „dotace jistá“ se obraťte na Ing. Petru Štantejskou!

2016lis11

Vyhlášeny výzvy programů Technologie a Potenciál

11.11.2016 byly vyhlášeny výzvy programů Technologie a Potenciál. Podnikatelé tak mohou žádat o dotaci na pořízení nového majetku jak na vývoj, tak výrobu. Potřebujete-li nové vybavení, hardware i software, neváhejte se této výzvy účastnit. Odesílat žádosti bude možné od  9.12.2016 a je vysoce pravděpodobné, že po 14 dnech bude celá alokace vyčerpána a výzvy tudíž uzavřeny. S ohledem na předpokládaný zájem je tedy třeba začít na žádostech pracovat neprodleně.

V případě zájmu o podání žádosti neváhejte kontaktovat Ing. Karla Brunclíka, 731 656 842, brunclik@renards.cz.

2016říj26

Kontejnery, svozové vozidlo či sběrný dvůr? Není problém!

Potřebuje-li vaše obec, město či např. technické služby dotaci týkající se odpadové tematiky, neváhejte nás kontaktovat, protože máte šanci žádat o dotaci 85 %. Příležitost trvá jen do konce listopadu, další možnost bude až na podzim roku 2017.

V případě zájmu se obraťte, prosím, na Ing. Petru Štantejskou, která Vám ráda představí vše potřebné.

2016říj25

Otevřeny další výzvy pro podnikatele!

24.10.2016 ve večerních hodinách došlo k vyhlášení další vlny výzev podpory podnikání. Podnikatelé tak mohou žádat o dotaci na rekonstrukce svých objektů k podnikání, výdaje spojené se zahraničními veletrhy, vybudování školících středisek, vybudování datových center a v neposlední řadě výdaje mezd vývojářů software vč. mobilních aplikací a výdaje mezd nových zaměstnanců center sdílených služeb.

S ohledem na předpokládaný zájem je třeba začít na žádostech pracovat neprodleně.

V případě zájmu o podání žádosti neváhejte kontaktovat Ing. Karla Brunclíka, 731 656 842, brunclik@renards.cz

2016říj24

Kanalizace a ČOV

Až do začátku příštího roku lze žádat o dotace ve výši 64 % na výstavbu nové kanalizace nebo na výstavbu či intenzifikaci čistírny odpadních vod. Příjem žádostí končí 19. ledna 2017, a proto není času na zbyt!

Pokud zamýšlíte realizaci projektu z oblasti vodohospodářské, neváhejte se obrátit na Ing. Petru Štantejskou, která Vám poskytne nezbytné informace.

2016zář27

100% úspěšnost projektů v úsporách energií veřejných budov OPŽP

Tento týden byly zveřejněny výsledky 19. výzvy z Operačního programu životní prostředí týkající se úspory energií veřejných budov. Jsme moc rádi, že všem našim klientům, kterým jsme žádost zpracovávali, byla dotace přidělena. V nadcházejících měsících můžete využít podobné výzvy na např. revitalizaci obálky budovy, výměnu oken či zdroje tepla. Pro více informací se obraťte na Ing. Petru Štantejskou.

2016zář20

Nové dotační možnosti pro zpracovatelé rybích produktů!

Dotační podpora výrobců potravin z ryb byla dlouhou dobu podmíněna podnikáním v akvakultuře. Na podzim tohoto roku bude probíhat výzva v rámci Operačního programu Rybářství, která už tuto podmínku nezahrnuje. Žádat o dotaci na výrobní technologie i stavby tak mohou podniky zpracovávající rybí produkty, a to bez nutnosti ryby chovat.
Příjem žádostí bude probíhat prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 11. října 2016 9:00 hodin do 31. října 2016 13:00 hodin.
V případě zájmu o zpracování žádosti o dotaci, či jakýchkoli dotazů kontaktuje prosím Ing. Anetu Báčovou.

2016zář12

100% úspěšnost v programu Marketing

Ministerstvo průmyslu a obchodu schvaluje první projekty podané na podzim loňského roku, a tak v RENARDS zaznamenáváme první úspěchy napříč programy.

V programu Marketing již nyní dosahuje naše úspěšnost krásných 100 %. Na podzim tohoto roku bude opět možné se o dotaci na marketingové aktivity ucházet, posilte s námi své marketingové aktivity!

V případě zájmu o více informací kontaktujte prosím Mgr. Tomáše Kubešu.

2016zář9

Naší klienti obdrželi první dotace z OP PIK na účet

Začínající podnikatelé, kteří realizovali své projekty pod hlavičkou programu Technologie – I.  Výzva , již požádali o profinancování jednotlivých investičních akcí Agenturu pro podnikání a inovace (API). Žádosti o vyplacení dotace, které administrovala společnost RENARDS jsou aktuálně schválené a firmy tak čerpají prostředky z nového programového období OP PIK 2014-2020.

Druhé kolo programu Technologie pro začínající podnikatele bude opětovně vyhlášeno na podzim 2016

V případě zájmu o více informací prosím kontaktujte Ing. Lucii Mikšíkovou.

2016zář7

85% dotace pro podnikatele na opatření nakládání s nebezpečným odpadem

Až do konce listopadu mohou podnikatelské subjekty (a nejen ty) žádat o 85% dotaci (v režimu de minimis) na projekty řešící nakládání s nebezpečným odpadem (průmyslový, zdravotnický i komunální).

Podporována bude nová výstavba i modernizace zařízení a nutná související infrastruktura.

Pro více informací kontaktujte Ing. Petru Štantejskou.

2016zář6

Rekonstrukce, výměna zdroje, fotovoltaika a další možnosti pro veřejné budovy s dotací!

Až do prosince je možné předkládat žádosti o dotaci na projekty zateplení veřejných budov včetně památkově chráněných budov.
Oprávněnými žadateli jsou veřejné subjekty vlastnící veřejné budovy. Výše dotace je 40 % ze způsobilých výdajů a je možné získat další 5 % navýšení dotace v případě, že si žadatel zajistí rekonstrukci technologického vybavení  (např. rekonstrukci zdroje vytápění či instalaci technologické části systému nuceného větrání s rekuperací) metodou EPC.
Podporovanými aktivitami jsou:

 • zateplení pláště a výměna výplní;
 • instalace fotovoltaického systému;
 • realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla;
 • výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody;
 • instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu teplé vody.

 

V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na Ing. Petru Štantejskou.

2016srp29

Aktuální podpora pro zemědělské a potravinářské firmy

S koncem sklizně bude v říjnu zahájen sběr projektů pro zemědělce a potravinářské společnosti včetně realizace inovačních záměrů.

Bude možno pořídit strojní technologie (traktory, pluhy, sázecí a secí stroje…) či investovat do vašich staveb, koupit si budete moci např. i baličku produktů.

Chceme se podílet s Vámi na rozvoji Vašich subjektů, a proto Vám přinášíme stručné informace z těchto velmi lukrativních oblastí.

V případě zájmu o zpracování žádosti o dotaci, či jakýchkoli dotazů týkající se podpory, kontaktujte prosím
Mgr. Lukáše Nevěděla, Ph.D. či Ing. Anetu Báčovou.

2016srp25

Pozvánka na konferenci o využití solární energie

Přijměte naše pozvání na konferenci  „Příležitosti využití solární energetiky na střechách v Jihomoravském kraji“, kterou 15.9.2016 v Brně pořádá Aliance pro energetickou soběstačnost ve spolupráci se Solární asociací.

Pozvánku a program konference najdete zde.

Na konferenci bude představena studie potenciálu využití fotovoltaiky v Jihomoravském kraji, zazní informace o aktuální legislativě a dostane se i na praktické příklady řešení pro domácnosti. Na konferenci za naši společnost RENARDS vystoupí Ing. Petr Novotný, který představí aktuální možnosti dotací do oblasti solární energetiky, akumulace energie a elektromobility napříč dotačními tituly.

Budeme se těšit na případné osobní setkání na konferenci.

2016srp18

Dlouho očekávaná výzva pro ZŠ je vyhlášena

Aktuálně je vyhlášená výzva z Integrovaného regionálního operačního programu zaměřená na Infrastrukturu základních škol.
Žádosti lze předkládat od 29. 9. 2016 do 14. 2. 2017.

Žádat mohou školy a školská zařízení v oblasti středního vzdělávání a vyšší odborné školy; obce a organizace zřizované nebo zakládané obcemi; kraje a organizace zřizované nebo zakládané kraji; subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit; nestátní neziskové organizace; církve či církevní organizace; organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace na:

 • stavby a stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben (přírodních věd, technických oborů, jazykových oborů a IT učeben)
 • rekonstrukce a stavební úpravy zaměřené na zajištění bezbariérovosti
 • rozšíření kapacit kmenových učeben ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit
 • doplňkově lze do projektu zařadit výdaje spojené s konektivitou školy (internet), nákupem kompenzačních pomůcek či úpravou venkovního prostranství školy

 
Výše dotace činí 90 %. Více informací o výzvě naleznete zde.

V případě zájmu o zpracování žádosti o dotaci, či jakýchkoli dotazů týkající se podpory z IROP, kontaktujte prosím Mgr. Ondřeje Stolara.

2016srp1

100% úspěšnost v programu TRIO

V pátek Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo výsledky z první veřejné soutěže programu TRIO.

Jsme velmi rádi, že všichni klienti, kteří využili našich služeb, mohou začít realizovat svoje projekty, protože žádosti byly posouzeny kladně a dotace jim byla přidělena.

Neváhejte a pojďte do dalšího kola s námi i Vy!

Základní informace o programu TRIO naleznete zde a pro další informace či osobní setkání kontaktujte Ing. Petru Štantejskou.

2016srp1

Program Potenciál Vám pomůže zlepšit prostředí a prostředky Vašich vývojových pracovníků.

Pokud pravidelně pořizujete nebo plánujete pořídit vybavení pro Vaše kreativní pracovníky, kteří rozvíjí Vaše podnikání novými nápady, neváhejte využít 50% dotace na cenu za pořízení takového vybavení.

Zároveň těmto lidem můžete zpříjemnit pracovní prostředí modernizací či vybudováním nových prostor.

Neváhejte kontaktovat našeho kolegu Pavla Kratochvíla, který se na tento program specializuje, a je Vám schopen takovou žádost bezchybně zpracovat.

Příjem žádostí začne 15.9., s přípravou žádosti je však třeba začít ihned, aby bylo možné podat žádost co nejdříve, neboť při dosažení určité výše alokace může dojít k uzavření příjmu žádostí.

Základní informace o tomto programu je možné sledovat zde.

2016čvc27

V létě chladí, v zimě hřeje – revitalizace obvodového pláště veřejných budov

Od 1.9.2016 je možné předkládat žádosti o dotaci na projekty zateplení veřejných budov včetně památkově chráněných budov.
Oprávněnými žadateli jsou veřejné subjekty vlastnící veřejné budovy. Výše dotace je 40 % ze způsobilých výdajů a je možné získat další 5 % navýšení dotace v případě, že si žadatel zajistí rekonstrukci technologického vybavení  (např. rekonstrukci zdroje vytápění či instalaci technologické části systému nuceného větrání s rekuperací) metodou EPC.
Podporovanými aktivitami jsou:

 • zateplení pláště a výměna výplní;
 •  instalace fotovoltaického systému;
 • realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla;
 • výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody;
 • instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu teplé vody.

Základní informace jsou uvedeny v přiloženém dokumentu, v případě jakýchkoli dotazů se obracejte na                    Bc. Markétu Stolarovou.

2016čvc12

Dotace na vývoj softwaru, vybudování datového centra či centra sdílených služeb

Zaměstnáváte vývojáře software? Plánujete provozovat datové centrum nebo ho již provozujete a vyžaduje reinvestice? Připravujete se na zřízení nebo rozšíření centra sdílených služeb, kdy v Česku převezmete řízení některých činností v rámci globální skupiny?

Pokud ano, jste vhodným kandidátem na využití dotace až 45% na mzdy Vašich zaměstnanců, investice do budov a zařízení, nájem či další služby.
Jedná se o přímou dotaci na vynaložené náklady.
V případě zájmu o více informací neváhejte kontaktovat Ing. Karla Brunclíka na tel. č. 731 656 842 nebo emailu brunclik@renards.cz.

V letošním roce je připravována rekordní finanční alokace v programu ICT a sdílené služby – přes 4 mld. Kč.

Tato příležitost se v příštích několika letech nemusí opakovat!

Další informace o  programu jsou pro Vás připraveny zde.

2016čvn29

Potřebujete rozšířit či oživit městskou zeleň a nejen tu? Od srpna to nebude problém!

Obce, dobrovolné svazky obcí a kraje mohou od poloviny srpna žádat o dotaci 60 % na zakládání ploch a prvků veřejné zeleně.

Podporované budou mj.:

 • parky, zahrady, sady, uliční stromořadí, aleje, lesoparky, apod.

Z oblasti obnovy a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru je možno zahrnout do projektu:

 • tůně, jezírka, mokřady, průlehy a jiné terénní sníženiny, drobné retenční nádrže na srážkovou vodu, apod.

V rámci výzvy bude možné žádat i o další opatření, o kterých Vás rádi budeme informovat.

Pro více informací kontaktujte Ing. Petru Štantejskou.

2016čvn16

Dotace pro střední a vyšší odborné školy

Aktuálně je vyhlášená výzva z Integrovaného regionálního operačního programu zaměřená na Infrastrukturu středních škol a vyšších odborných škol.

Žádosti lze předkládat od 30. 6. 2016 do 18. 11. 2016.

Žádat mohou školy a školská zařízení v oblasti středního vzdělávání a vyšší odborné školy; obce a organizace zřizované nebo zakládané obcemi; kraje a organizace zřizované nebo zakládané kraji; subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit; nestátní neziskové organizace; církve či církevní organizace; organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace na:

 • stavby a stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (viz přiložený dokument)
 • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury vč. zajištění bezbariérovosti;
 • zvýšení kapacity ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.

 
Maximální výše dotace činí až 100%. Více informací o výzvě naleznete zde.

V případě zájmu o zpracování žádosti o dotaci, či jakýchkoli dotazů týkající se podpory z Integrovaného regionálního operačního programu, kontaktujte prosím Mgr. Ondřeje Stolara.

2016čvn13

Vyhlášena výzva na podporu sociálního bydlení

Aktuálně je vyhlášená výzva z Integrovaného regionálního operačního programu zaměřená na Sociální bydlení, která bude otevřena do 27. 12. 2016.

Žádat mohou obce, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace na:

 • pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení;
 • novostavby nelze podpořit

Maximální výše dotace činí pro obce 90%, pro církve, církevní organizace a neziskové organizace 95 %.

Více informací o výzvě naleznete zde.

V případě zájmu o zpracování žádosti o dotaci, či jakýchkoli dotazů týkající se podpory z Integrovaného regionálního operačního programu, kontaktujte prosím Mgr. Ondřeje Stolara.

2016kvě19

Zásadní změny v harmonogramu výzev pro podnikatele!

Harmonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pro rok 2016 byl zveřejněn Ministerstvem průmyslu a obchodu a doznal zásadních změn oproti původním informacím.

Během září budou vyhlášeny mj. výzvy v programu Nemovitosti, ICT a sdílené služby, Marketing či Školicí střediska. V říjnu bude vyhlášen program Potenciál a Technologie. Úspory energie a Inovace budou vyhlášeny až v listopadu letošního roku, a program Aplikace dokonce až v prosinci.

I když došlo k těmto posunům termínů vyhlášení jednotlivých výzev, žádosti je třeba připravovat s předstihem a průběžně.

Především u programů Nemovitosti a Technologie se dá očekávat výrazný zájem a brzké uzavření výzvy po jejím vyhlášení.

V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obracet na Ing. Karla Brunclíka, který je Vám k dispozici.

2016kvě16

Když to z OP PIK nejde

V uplynulém týdnu se Ing. Petra Štantejská účastnila konference Rozvoj díky dotacím.

Její příspěvek spočíval v představení možností pro podnikatele z jiných programů, než jen z notoricky známého   OP PIK.

Podívejte se zde na její prezentaci a rozšiřte si povědomí o možnostech, které jsou pro Vás dostupné.

Pokud Vás prezentace zaujala, neváhejte nás kontaktovat pro více informací.

2016kvě13

Dotace na kanalizace a ČOV již brzy!

Zbývá necelých 6 měsíců do zahájení příjmu žádostí o dotaci na podporu výstavby oddílných kanalizací a ČOV. Bude podporována nová výstavba kanalizací a výstavba, modernizace či intenzifikace ČOV.

Žádat budou moci mj. obce jakékoli velikosti a obchodní společnosti.

Využijte čas na řádnou přípravu  pro úspěšné schválení žádosti!

Pro více informací kontaktujte Ing. Petru Štantejskou.

2016kvě4

RENARDS členem Smíšené česko čínské komory vzájemné spolupráce

Naše společnost se jako jediná dotačně-poradenská agentura stala členem Smíšené česko čínské komory vzájemné spolupráce.

Cílem komory  je především napomáhat svou činností k všestrannému rozvoji vzájemného obchodu (hospodářských styků) mezi českými a čínskými podnikatelskými, nepodnikatelskými, zájmovými či jinými dalšími subjekty.

Více informací o Smíšené česko čínské komoře vzájemné spolupráce najdete zde.

2016kvě3

Hospodaření s vodou pro malé obce

Až do 30.6. 2016 je možné žádat o podporu na opatření nakládání se srážkovými a odpadními vodami.

Podporované akce jsou:

 • výstavby nebo rekonstrukce retenčních nádrží,
 • dočištění tzv. šedých vod a jejich znovu využití,
 • zakládání zelených střech pro vsak a odpar dešťové vody.

O až 80% dotaci mohou žádat obce do 500 obyvatel na celém území ČR.

Pro více informací kontaktujte Ing. Petru Štantejskou, která s Vámi detailně projde dotační možnosti pro Vaši obec.

2016kvě2

Nabízíme Vám poslední volná místa na konferenci Rozvoj díky dotacím

Již toto úterý 10. 5. 2016 se v Brně koná druhý ročník konference Rozvoj díky dotacím, na které se s námi můžete setkat a poslechnout si aktuální novinky nejen ze světa dotací.

Účastníkům konference bude představen stručný a konkrétní přehled dotačních možností, které lze zvažovat jako zdroj spolufinancování investičních záměrů podnikatelů v aktuálním programovém období 2014 – 2020. Odborníci z praxe Vás seznámí s možnostmi financování projektu podpořeného z dotace, novelou zákona o veřejných zakázkách a zazní i na co si dát pozor při realizaci projektu podpořeného z dotace.

Představeny budou také evropské dotační možnosti pro případ, že nemůžete žádat o podporu z vybraného národního dotačního titulu. Konference nabídne možnosti pro malé, velké, střední podniky i nové firmy bez historie. Podrobně Vás uvedeme do světa za hranicí běžně známých operačních programů.

Partnerem akce je Regionální hospodářská komora Brno.

Konference se koná pod záštitou hejtmana Pardubického kraje, pana doktora, Martina Netolického.

 

Přihlašovat se můžete zde.

 

 

2016dub26

Nejlépe hodnocenou žádost na dům pro seniory zpracoval RENARDS

<

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR uveřejnilo výsledky hodnocení Dotačního titulu Komunitní dům seniorů za rok 2016. Z konkurence 37 předložených žádostí byla nejlépe hodnocena žádost obce Stonava, na jejímž zpracování se podílela společnost RENARDS dotační, s.r.o. Seniorům ve Stonavě bude tedy i díky společnosti RENARDS dotační, s.r.o. zajištěno sociální nájemní bydlení a dojde k uchování a prodloužení jejich soběstačnosti a nezávislosti a současně jim bude umožněn komunitní způsob života. Celkové předpokládané náklady akce na výstavbu 10 bytů pro seniory budou cca 37,8 milionů korun.

Výsledky hodnocení:

 

2016dub25

Fotovoltaika, akumulace energie, elektromobilita a chytré sítě

Dne 28. 4. 2016 se uskuteční konference na téma Solární energie a akumulace 2016 pořádaná Solární asociací. Na konferenci se budou řešit především následující témata:

 • rozvoj chytrých sítí, globální změny v energetice,
 • problematika návratnosti FVE projektů a stanovení výkupních cen ERÚ,
 • financování střešních instalací,
 • notifikace EK,
 • nová tarifní soustava,
 • řešení akumulace či potenciál a možnosti solární energetiky.

Součástí bude také prezentace elektromobilů Nissan Leaf a informace o propojení s projektem  Energy Cloud.

Nad konferencí převzaly záštitu také MPO, MŽP, velvyslanectví USA, Hospodářská komora a Svaz průmyslu a dopravy.

Na konferenci vystoupí mimo jiné Ing. Petr Novotný ze společnosti RENARDS dotační, s.r.o. s příspěvkem na téma Fotovoltaika, akumulace energie, elektromobilita a chytré sítě – přehled dotačních možností v programu OP PIK.

Svou účast jako přednášející již potvrdili například zástupkyně Evropské komise Petra Němečková, bývalý náměstek MPO Pavel Šolc, externí poradce finanční skupiny J&T v oblasti energetiky Michal Šnobr, expert pro elektroenergetiku Blahoslav Němeček, právník Pavel Doucha nebo Jan Jašek z UniCredit Bank.

Podrobnější informace o konferenci naleznete zde.

2016dub21

Malé zdroje elektrické energie – shrnutí semináře

Dne 21. 4. 2016 pořádal brněnský spolek ENERGIS 24 odborný seminář na téma „Malé zdroje elektrické energie pracující na principu depolymerace, pyrolýzy a zplyňování a další vývojové technologie“. Jednalo se již o 9. ročník, zaměřený na toto téma.

Na semináři vystoupili zástupci dodavatelů technologií zplyňování, zástupci uživatelů, odborníci z řad vědeckých a výzkumných institucí.

Ing. Petr Novotný ze společnosti RENARDS dotační, s.r.o. vystoupil na semináři s přednáškou na téma „Přehled dotací do oblasti OZE napříč dotačními tituly“, v rámci níž byly představené všechny dotační možnosti, které je aktuálně možné využít a které směřují do oblasti obnovitelných zdrojů energie. Prezentace je k dispozici zde.

2016dub14

RENARDS na konferenci Obal trend

28. – 29. 4. 2016 se v Mikulově koná konference o automatizaci balení Obal trend.

ObalTrend je odborná konference dodavatelů průmyslových řešení pro automatizaci balení, paletizace a označování obalů. Svým charakterem nabízí zajímavé případové studie, prezentace odborníků a interakci s publikem.

Na konferenci byl přizván i odborník z našich řad, Ing. Karel Brunclík, který představí dotační možnosti pro rozvoj technologií.

Více informací najdete na stránkách konference Obal trend.

2016dub8

Poslední možnost podpory na stabilizaci a sanaci svahových nestabilit

Ještě do 31.5. je možné podávat žádosti o dotaci (až 85 %) na stabilizaci a sanaci svahových nestabilit.

Žadateli mohou být obce, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace.
Dle harmonogramu do roku 2020 se jedná o poslední možnost obdržet podporu na tento typ opatření, a proto není na co čekat.

Více informací najdete zde.

Své dotazy směřujte na  Ing. Petru Štantejskou.

2016dub5

Až 85% dotace na opatření proti povodním pro veřejný sektor

Obce, dobrovolné svazky obcí příspěvkové organizace a další subjekty mohou aktuálně žádat o dotaci na podporu následujících preventivních protipovodňových opatření:

 • analýza odtokových poměrů včetně návrhů protipovodňových opatření, budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů, digitální povodňové plány, více zde

Dále je možné podpořit ochranu sídel proti povodním:

 • zvýšení průtoků na vodních tocích, hospodaření se srážkovými vodami, obnova, výstavba a rekonstrukce vodních děl, stabilizace a sanace svahových nestabilit, více zde

 

Žádosti jsou přijímány do 31.5. 2016. Podpora bude poskytována formou až 85% dotace z celkových způsobilých výdajů projektu.

Pro více informací kontaktujte Ing. Petru Štantejskou.

2016bře30

Inovace vládnou světu, EU obzvlášť!

Jste podnikatelský subjekt, který vyvíjí inovativní službu či produkt a chcete s ním vstoupit na evropský trh v krátkém časovém horizontu?

Využijte možnost získat dotaci z SME Instrumentu až do výše 2,5 milionu eur a metodické vedení odborného kouče nebo společně se zahraničními partnery z programu Fast track to Innovation 3 miliony eur.
Žádosti lze podávat průběžně během roku, přičemž uzávěrka pro SME Instrument je 3. a 14. dubna  a Fast Track to Innovation 15. března. Následující uzávěrky budou ve třetím kvartále roku 2016.

V případě, že Vás výše uvedené možnosti zaujaly, neváhejte se obrátit na Ing. Petru Štantejskou, která je v oblasti inovací podnikatelských subjektů jak ryba ve vodě a velmi ráda s Vámi prokonzultuje Váš záměr do nezbytných detailů.

2016bře22

Využijte podporu z programu EPSILON

do konce dubna bude probíhat příjem žádostí do programu EPSILON, ze kterého mohou čerpat podporu podniky a výzkumné instituce bez nutnosti spolupráce s dalšími účastníky.

Hlavními podporovanými tématy jsou Znalostní ekonomika a Energetika a materiály.

Na projekty lze čerpat podporu 60 % z uznaných nákladů.

 

Více informací se dozvíte zde nebo kontaktujte Ing. Petru Štantejskou, která s Vámi probere záměr do nezbytných detailů.

2016bře20

Ještě není pozdě, zateplujte

Do 15.4.2015 je možné předkládat žádosti o dotaci na projekty zateplení veřejných budov včetně památkově chráněných budov.
Oprávněnými žadateli jsou veřejné subjekty vlastnící veřejné budovy.

Výše dotace je 40 % ze způsobilých výdajů a je možné získat další 5 % navýšení dotace v případě, že si žadatel zajistí rekonstrukci technologického vybavení  (např. rekonstrukci zdroje vytápění či instalaci technologické části systému nuceného větrání s rekuperací) metodou EPC.

Podporovanými aktivitami jsou:

 • Zateplení pláště a výměna výplní;
 • instalace fotovoltaického systému;
 • realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla;
 • výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody;
 • instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu teplé vody.

Základní informace jsou uvedeny v přiloženém dokumentu, v případě jakýchkoli dotazů se obracejte na Bc. Markétu Stolarovou.

2016bře15

Navštivte náš stánek na veletrhu AMPER

Dnes byla zahájena prezentace společnosti RENARDS dotační, s.r.o. na veletrhu elektrotechniky AMPÉR.

Budeme velice rádi, pokud nás navštívíte na našem stánku v Pavilonu P.

 

 

2016bře14

Nejkrásnější rozhledna v ČR vyrostla za pomoci RENARDS

Nejpovedenější z 21 loni otevřených nových rozhleden v ČR je dle hlasování Klubu přátel rozhleden vyhlídková věž na Fajtově kopci u Velkého Meziříčí.

Tuto 36 metrů vysokou rozhlednu ve tvaru šroubovice DNA mohou lidé navštěvovat od loňského 19. června, do současné doby tak již učinilo 22 tisíc návštěvníků.

S nápadem na stavbu rozhledny přišel velkomeziříčský Ski klub, který na Fajtově kopci provozuje lyžařskou sjezdovku a v létě bikepark.

Od samotné iniciace projektu, přes podání žádosti o dotaci z ROP Jihovýchod až po úspěšné proplacení projektu z dotace se na celé realizaci projektu významně podílela skupina RENARDS.

Návštěvu Rozhledny Fajtův kopec doporučujeme i Vám.

 

2016bře10

Výzva na Výstavbu a modernizaci přestupních terminálů

Byla vyhlášena výzva z Integrovaného regionálního operačního programu zaměřená na Výstavbu a modernizaci přestupních terminálů. Žádosti lze podávat od 14. 3. 2016 a výzva bude otevřena do 2. 9. 2016.

Žádat mohou:

obce, dobrovolné svazky obcí, kraje a organizace jimi zřizované nebo zakládané, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.

Žádat lze o podporu na:

 • rekonstrukci, modernizaci a výstavbu terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy
 • rekonstrukci, modernizaci a výstavbu samostatných parkovacích systémů P+R, K+R, B+R nebo P+G
 • prvky zvyšující bezpečnost dopravy (např. bezbariérové komunikace pro pěší, veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů), informační systémy pro cestující, zeleň, počítačové softwary, počítačovou IT techniku

 Maximální výše dotace činí až 90%.

Více informací o výzvě najdete zde.

V případě zájmu o zpracování žádosti o dotaci, či jakýchkoli dotazů týkající se podpory z Integrovaného regionálního operačního programu, kontaktujte prosím Mgr. Ondřeje Stolara.

2016bře8

Otevřena výzva na podporu elektromobility, akumulace energie a druhotných surovin

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 7. 3. 2016 výzvu v rámci programu Nízkouhlíkové technologie oblast elektromobility, akumulace energie a druhotných surovin.

Žádat mohou podnikatelské subjekty včetně podniků 100% vlastněných veřejným sektorem.
Příjem žádostí o dotaci probíhá od 1. 4. 2016 do 31. 7. 2016.

Podporovaná opatření:

 • pořízení elektromobilů – užitkové a osobní vozy: míra podpory je 50%/60%/70% (velký/střední/malý podnik); výše dotace je 70 000 Kč – 217 000 Kč na jeden elektromobil;
 • pořízení dobíjecích (neveřejných) stanic pro elektromobily v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu; míra podpory je 50%/60%/70% (velký/střední/malý podnik); maximální výše dotace je 200 000 Eur;
 • pilotní projekty na zavádění technologií akumulace energie; míra podpory je 40%/50%/60% (velký/střední/malý podnik); maximální výše dotace je 200 000 Eur;
 • zavádění technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě;
 • zavádění inovativních technologií na výrobu inovativních výrobků vyrobených z druhotných surovin, včetně náhrad primárních zdrojů druhotnými surovinami, tam kde je to ekonomicky výhodné; míra podpory je 25%/35%/45% (velký/střední/malý podnik).

 

Mezi způsobilé výdaje lze zahrnout pořízení vozidla, stroje a zařízení, stavby, inženýrské sítě, inženýrskou činnost, projektovou dokumentaci a studii proveditelnosti.

V případě Vašeho zájmu o zpracování žádosti či jakýchkoli dotazů jsou Vám k dispozici naši specialisté

Mgr. Lukáš Nevěděl Ph.D. a Ing. Ivana Pospíšilová

2016bře6

Přijďte za námi na veletrh AMPÉR

Společnost RENARDS dotační, s.r.o. se bude nově prezentovat nejen na Mezinárodním strojírenském veletrhu, ale také na veletrhu AMPÉR, který je zaměřený na elektrotechniku, elektroniku, automatizaci, komunikaci, osvětlení a zabezpečení.

24. ročník veletrhu Ampér se koná od 15. do 18. března 2016 v areálu brněnského výstaviště.

Rádi se s Vámi osobně setkáme u našeho stánku v pavilonu P.

 

Normal
0

21

false
false
false

CS
X-NONE
X-NONE

MicrosoftInternetExplorer4

2016úno29

Podpora pro Vaše marketingové aktivity či školicí střediska

Dle oficiálního harmonogramu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR budou v květnu 2016 vyhlášeny výzvy zaměřené na podporu marketingových aktivit podnikatelů na zahraničních veletrzích a na vybudování či modernizaci školicích středisek. Příjem žádostí bude probíhat od června do září 2016.

Pro detailnější informace o programu Marketing klikněte zde.
Pro detailnější informace o programu Školicí střediska klikněte zde.

V případě Vašeho zájmu o zpracování žádosti či jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit na Mgr. Tomáše Kubešu nebo Ing. Marii Cejnkovou.

2016úno23

Program rozvoje venkova – 2. kolo příjmu žádostí

Ve 2. kole příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova v období 2014 – 2020 budou podpořeny investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků za téměř 2,3 miliardy korun.
Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře od 3. do 16. května 2016.

Podpora bude poskytována v rámci následujících operací:

 • Podpora nezemědělských činností: investice na založení nebo rozvoj nezemědělských činností vedoucí k diverzifikaci příjmů zemědělských podnikatelů, vytváření nových pracovních míst a posílení ekonomického potenciálu ve venkovských oblastech. Je vyčleněno 693,9 mil. Kč, výše podpory 25 – 45 % dle velikosti podniku. Více informací naleznete zde.
 • Zahájení činnosti mladých zemědělců: realizace podnikatelského plánu. Je vyčleněno 337,5 mil. Kč, výše podpory je 45 tis. EUR. Více informací naleznete zde.
 • Podpora agroturistiky: stavební obnova či nová výstavba malokapacitního ubytovacího zařízení včetně stravovacího zařízení a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí včetně SW a HW. Je vyčleněno 353,1 mil. Kč, výše podpory 25 – 45 % dle velikosti podniku. Více informací naleznete zde.
 • Vývoj nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě: provozní náklady spolupráce; přímé náklady související s výrobou inovativních produktů a se zavedením do praxe inovativních postupů a technologií. Je vyčleněno cca 205,1 mil. Kč, výše podpory 50 %. Více informací naleznete zde.
 • Technické vybavení dřevozpracujících provozoven: stroje, technologie, zařízení a související stavební úpravy v rámci strojního vybavení pilnic a/nebo pro sušení a impregnování masivního dřeva. Je vyčleněno až 31,9 mil. Kč, výše podpory 50 %. Více informací naleznete zde.

 

V případě zájmu o zpracování žádosti o dotaci, či jakýchkoli dotazů týkající se podpory investic do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků, kontaktuje prosím Mgr. Lukáše Nevěděla, Ph.D. nebo Ing. Anetu Báčovou.

2016úno22

Prověření účetních výkazů 2015 ekonomickým ratingem pro Vaše nové dotační projekty

V souvislosti s přelomem roku budete nyní finalizovat účetní výkazy za uplynulé účetní období (za rok 2015).

Účetní výkazy za rok 2015 budou vstupovat do ekonomického hodnocení Vaší společnosti a budou přímo ovlivňovat, zda Vaše společnost vůbec může podávat projekty v rámci dalších výzev OP PIK a jiných dotačních programů. V této souvislosti Vám nabízíme možnost ověřit předběžné účetní výkazy roku 2015 z pohledu dostatečného ekonomického ratingu.

Získání dostatečného počtu bodů z ekonomického ratingu je základním požadavkem pro podání žádosti. 

V případě zájmu o prověření Vašeho finančního zdraví zašlete předběžnou Rozvahu a VZZ v PLNÉM ROZSAHU za rok 2015 na adresu oppik@renards.cz.

2016úno16

Výzva na energetické úspory v bytových domech na území hlavního města Prahy

15.3.2016 bude vyhlášena výzva z národního programu Nová zelená úsporám zaměřená na energetické úspory bytových domů na území hl. města Prahy. Jedná se o kontinuální časově neomezenou výzvu.

Finanční prostředky budou postupně uvolňovány až do roku 2021.

Žádat mohou vlastníci bytových domů na tato opatření:

 • Zateplení  obvodových stěn, stropu, podlahy, střechy, výměna oken a dveří;
 • výměna hlavního zdroje tepla;
 • instalace solárních termických a fotovoltaických systémů;
 • instalace systémů nuceného větrání s rekuperací ze zpětným získáváním tepla.

Maximální výše dotace je 30 % ze způsobilých výdajů. Vypočítaná podpora musí činit min. 50 tis. Kč.

Více informací najdete v přiloženém materiálu zde.

V případě Vašeho zájmu kontaktujte prosím Markétu Stolarovu.

2016úno12

RENARDS partnerem konference Odpad zdrojem 2016

10. – 11. 3. 2016 pořádá Institut Cirkulární Ekonomiky, z. ú. první ročník konference ODPAD ZDROJEM 2016 aneb jak efektivně zavádět oběhové hospodářství na komunální úrovni.

Akce je určena zástupcům měst a obcí a koná se pod záštitou Ministerstva životního prostředí.

Hlavními tématy konference jsou:

 • Snížení nákladů obcí na odpady;
 • finanční přínosy separace a elektronické evidence odpadů;
 • financování projektů v odpadovém hospodářství;
 • nová legislativa v oblasti nakládání s odpadem pro rok 2016;
 • příklady úspěšné implementace oběhového hospodářství v praxi;
 • představení inovací v odpadovém hospodářství v národním i evropském kontextu.

 

Konference se jako první věnuje implementaci principů oběhového hospodářství na komunální úrovni. Je reakcí na aktuální legislativní změny a na balíček o oběhovém hospodářství, který přijala Evropská komise dne 2. 12. 2015.
 

Rádi bychom Vás upozornili, že 15. 2. 2016 je poslední den se zvýhodněným vložným, registrujte se na www.odpadzdrojem.cz.

2016led22

Otevřena výzva na nízkoemisní a bezemisní vozidla

Ve čtvrtek 21. 1. 2016 byla  otevřena výzva na podporu pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel.

Projektové žádosti je možno předkládat do 29. 7. 2016.

Minimální výše způsobilých výdajů projektu je 5 mil. Kč, maximální výše výdajů je 200 mil. Kč.

Žádat mohou:

 •  Kraje a obce, pokud poskytují veřejné služby v přepravě cestujících samy – dotace až 90 %;
 • dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách – dotace až 85 %.

 

V rámci výzvy je podporováno pořízení:

 •  Nových autobusů pro veřejnou linkovou dopravu s pohonem na CNG nebo LNG;
 • nových autobusů pro veřejnou linkovou dopravu s pohonem na elektřinu nebo vodík;
 • nových trolejbusů nebo parciálních trolejbusů pro veřejnou drážní dopravu;
 • nových tramvají pro veřejnou drážní dopravu;
 • modernizovaných tramvají pro veřejnou drážní dopravu;
 • informačního systému, odbavovacího systému nebo systému pro preferenci v silničním provozu do nakupovaných vozidel veřejné dopravy.

 

V případě zájmu o zpracování žádosti o dotaci, či jakýchkoli dotazů týkající se vyhlášené výzvy, kontaktuje prosím Mgr. Ondřeje Stolara

2016led4

Otevřen příjem žádostí na Obnovitelné zdroje energie

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 15. 12. 2015 výzvu v rámci programu Obnovitelné zdroje energie na opatření vedoucí ke zvýšení podílu výroby energie z OZE, přičemž vyrobená energie bude určena primárně pro distribuci. Žádat mohou podnikatelské subjekty a zemědělští podnikatelé (opatření v rámci BPS).

Příjem žádostí o dotaci probíhá od 4. 1. 2016 do 4. 5. 2016, přičemž řídící orgán může zastavit příjem žádosti při dosažení hodnoty 500 mil. Kč. Minimální výše dotace je 1 mil. Kč, maximální 100 mil. Kč. Doporučujeme tedy s přípravou projektu začít co nejdříve.

Podporovaná opatření:

 • vyvedení tepla ze stávajících BPS do místa spotřeby nebo vyvedení bioplynu ke vzdálené kogenerační jednotce;
 • výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla nebo kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy a vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně;
 • výstavba a rekonstrukce malé vodní elektrárny do 10 MWe instalovaného výkonu.

Výše dotace u projektů výstavby/rekonstrukce zdrojů na biomasu a výstavby/rekonstrukce malé vodní elektrárny je 80 % pro malý, 70 % pro střední a 60 % pro velký podnik.

Podrobnější informace naleznete zde.

V případě, že budete mít zájem zpracovat žádost o dotaci nebo budete chtít zodpovědět jakékoli dotazy týkající se vyhlášené výzvy, kontaktuje prosím Ing. Petra Novotného nebo Ing. Martinu Musilovou.

2016led4

Otevřen příjem žádostí v programu Úspory energie v SZT

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 22. 12. 2015 výzvu v rámci programu Úspory energie v SZT na opatření vedoucí ke zvýšení účinnosti SZT.

Příjem žádostí o dotaci probíhá od 4. 1. 2016, přičemž do 29. 2. 2016 jsou přijímány předběžné žádosti a následně od 1. 3. 2016 do 30. 6. 2016 budou přijímány plné žádosti s tím, že řídící orgán může zastavit příjem žádosti při dosažení hodnoty 1,6 mld. Kč. Minimální výše dotace je 0,5 mil. Kč, maximální 350 mil. Kč. Oprávněnými žadateli jsou podnikatelské subjekty, včetně těch ze 100 % vlastněných státem.

Podporovanými opatřeními jsou:

 • výstavba, rekonstrukce, rozvoj a propojování existujících soustav zásobování teplem včetně předávacích stanic;
 • instalace solárních kolektorů a tepelných čerpadel pro předehřev TUV;
 • instalace a modernizace technologických zařízení souvisejících s distribuci včetně měření a regulace v SZT;
 • instalace a rekonstrukce vysokoúčinných kogeneračních jednotek na zemní plyn v soustavách SZT – toto opatření může být podpořeno pouze v případě kombinace s některým z výše uvedeným opatřením, které bude v rámci způsobilých výdajů převažovat. Samostatně může být podpořeno pouze finančním nástrojem.

Míra podpory je v rámci výše uvedených opatření 50 % pro malý, 40 % pro střední a 30 % pro velký podnik.

Podrobnější informace naleznete zde.

V případě, že budete mít zájem zpracovat žádost o dotaci nebo budete chtít zodpovědět jakékoli dotazy týkající se vyhlášené výzvy, kontaktuje prosím Ing. Petra Novotného nebo Ing. Martinu Musilovou.

2015pro22

Otevřena výzva na podporu bezpečnosti dopravy a cyklodopravy

21. 12. 2015 byla Ministerstvem pro místní rozvoj vyhlášena výzva na Podporu bezpečnosti dopravy a cyklodopravy.

Žádosti o dotaci lze podávat do 29. 4. 2016.

Žádat mohou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí a organizace jimi zřizované nebo zakládané, a to na:
Cyklodopravu (sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a za službami):

 • rekonstrukci, modernizaci a výstavbu samostatných stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem;
 • rekonstrukci, modernizaci a výstavbu jízdních pruhů pro cyklisty nebo cyklisty a pěší;
 • úpravu a realizaci liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola;
 • doplňkově na: doprovodnou infrastrukturu (např. stojany na jízdní kola, odpočívadla, apod.), prvky zvyšující bezpečnost (veřejné osvětlení, inteligentní dopravní systémy), zeleň.

 

Bezpečnost dopravy:

 • rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II., a III., třídy;
 • rekonstrukci, modernizaci a výstavbu bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám hromadné dopravy a podchodů a lávek pro chodce.

 

Míra podpory je až 90 % způsobilých výdajů projektu, přičemž minimální výše způsobilých výdajů na projekt jsou 2 mil. Kč a maximální výše je 30 mil. Kč. 

V případě, že budete mít zájem zpracovat žádost o dotaci nebo budete chtít zodpovědět dotazy, neváhejte se obrátit na Hanu Březinovou.

2015pro16

Otevřena výzva v programu Technologie III

Dne 15. 12. 2015 byla vyhlášena výzva v programu Technologie III na pořízení nových technologií pro malé a střední podniky.Příjem žádostí bude probíhat od 4. 1. 2016 a žádosti je nutné podávat do 18. 1. 2016, aby bylo garantováno, že žádost bude hodnocena. U žádostí podaných po tomto datu není jisté, že na ně plánovaná alokace pro výzvu (1,5 mld. Kč) bude stačit.

Detailnější informace o výzvě je možné sledovat zde.

V případě zájmu o modernizaci strojového parku neváhejte kontaktovat specialisty Mgr. Tomáše Kubešu a Ing. Marii Cejnkovou.

2015pro15

Výzva na zateplení veřejných budov z dotačního programu MŽP

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu v rámci programu Zelená úsporám na realizaci úspor energie v budovách veřejného sektoru.
Příjem žádostí bude probíhat od 15.12.2015 do vyčerpání alokace, nejpozději však do 31.5.2016.
Předmětem podpory jsou opatření vedoucí  k úsporám energie v budovách veřejného sektoru, které svým účelem využití slouží k poskytování služeb zaměřených na zdravotní, lázeňskou léčebně rehabilitační péči, pořádání doprovodných kulturních, společenských a vzdělávacích akcí a poskytování souvisejících stravovacích a ubytovacích služeb.

Nutnou podmínkou je nemožnost podpory z jiných dotačních titulů financovaných z fondů EU v období 2014-2020 (OPŽP, OPPIK, IROP).

Podporovanými opatřeními jsou:

 • zateplení obvodového pláště a střechy;
 • výměna výplní otvorů;
 • technologie využití odpadního tepla.

Výše dotace je až 90% celkových způsobilých výdajů a může být omezena pravidly veřejné podpory. Minimální celkové způsobilé výdaje jsou 300 tis. Kč.

V případě dotazů se obraťte na Bc. Markétu Stolarovou.

2015pro15

Projekty administrované naší společností jsou vzorem pro ostatní žadatele

V aktuálním vydání časopisu PRIORITA, který vydává Státní fond životního prostředí, naleznete na stránkách 28 až 31 reportáž o projektu, na který jsme vypracovali a podali žádost o dotaci, a také zajišťovali administraci dotace v období realizace. Žadatel, kterým byla Městská část Praha 16 si ve článku spolupráci s naší společností pochvaluje.
Na straně 31 stejného časopisu jsou potom uvedeny informace o dalších třech námi administrovaných dotačních projektech na pořízení CNG autobusů pro ČSAD Frýdek-Místek, Havířov a Karviná.

Odkaz na aktuální číslo časopisu PRIORITA naleznete zde.

2015pro5

Výzva na energetické úspory v bytových domech

Od pátku 18. 12. do konce listopadu 2016 bude možné podávat žádosti v rámci výzvy na Energetické úspory v bytových domech se čtyřmi a více byty.

Žádat mohou jejich vlastníci a společenství vlastníků bytových jednotek, a to na:

 • zateplení  obvodových stěn, stropu, podlahy, střechy;
 • výměnu oken a dveří;
 • výměnu či instalaci nového hlavního zdroje tepla (v domech, kde se užívá zdroj vytápění na tuhá nebo kapalná fosilní paliva);
 • instalaci technologických systémů, např. solárních termických kolektorů nebo fotovoltaických soustav.

Míra podpory závisí na předmětu projektu, dosaženým úsporám, energetickým třídám budov a právní formě žadatele a pohybuje se v rozmezí 25,5 % až 34,2 %.

V případě, že budete mít zájem zpracovat žádost o dotaci nebo budete chtít zodpovědět dotazy, neváhejte se obrátit na Ing. Kristýnu Poláchovou.

2015pro4

Vyhlášení výzvy infrastruktura pro předškolní vzdělávání

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dvě výzvy na podporu zvýšení kapacit zařízení předškolního vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality i mimo ně (podle mapy sociálně vyloučených lokalit žadatel zvolí, do které z výzev může podávat žádost). 

Výzva je určena pro zařízení péče o děti do 3 let, dětské skupiny školy a školská zařízení pro předškolní vzdělávání. Podmínkou je reálná potřeba navýšení kapacit předškolního vzdělávacího zařízení a zabezpečení bezbariérovosti zařízení. 

Podporované aktivity jsou: 

 • stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury vč. inženýrských sítí;
 • stavební úpravy stávající infrastruktury;
 • nákup budov;
 • vybavení budov a učeben a pořízení kompenzačních pomůcek.

Míra podpory činní až 90 % ze způsobilých výdajů a žádosti je možné podávat do 22. 4. 2016.

V případě, že budete mít zájem zpracovat žádost o dotaci nebo budete chtít zodpovědět dotazy, neváhejte se obrátit na Ing. Markétu Bedravovou.

 

2015pro3

Nové možnosti podpory nejen pro malé a střední podniky

Aktuálně jsou otevřeny výzvy do několika programů, které jsou určeny hlavně pro malé a střední podniky a zaměřují se na spolufinancování aktivit, které nejsou podpořitelné z běžných operačních programů např. OP PIK. Typicky se jedná o výdaje na inovace, rychlé uvedení nového produktu na trh, vývoj a další podobné.

Aktuálně lze podávat žádosti o podporu do:

 • Programu TRIO, a to do 15.1.2016,
 • Nástrojů HORIZONTU 2020:
 1. SME Instrument, kde uzávěrka I.fáze proběhne  24.2.2016, II. fáze 3.2.2016,
 2. Fast Track to Innovation s koncem příjmu žádostí 15.3.2016,
 • Programu Eurostars 2, v němž je uzávěrka aktuální výzvy stanovena na 18.2.2016.

Pro více informací kontaktujte prosím Ing. Petru Štantejskou.

2015pro1

Vyhlášení výzvy na zateplení veřejných budov

Dne 1.12.2015 vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí výzvu na zateplení veřejných budov. Žádosti o dotaci lze předkládat do 15.4.2016.
Oprávnění žadatelé jsou veřejné subjekty vlastnící veřejné budovy. Novinkou je možnost získat dotaci na  realizaci podporovaných opatření na památkově chráněných budovách.
Výše dotace je 40 % ze způsobilých výdajů a je možné získat další 5 % navýšení dotace v případě, že si žadatel zajistí rekonstrukci technologického vybavení  (např. rekonstrukci zdroje vytápění či instalaci technologické části systému nuceného větrání s rekuperací) metodou EPC.

Podporované aktivity jsou:

 • zateplení pláště a výměna výplní,
 • instalace fotovoltaického systému,
 • realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla,
 • výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody a
 • instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu teplé vody

Více informací naleznete zde.

V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na Bc. Markétu Stolarovou.

2015lis24

Vyhlášení výzvy na obnovu historických památek

Ministerstvo pro místní rozvoj otevřelo v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2014 – 2020 výzvu zaměřenou na revitalizaci a zatraktivnění památek zapsaných na Seznamu světového dědictví UNESCO, památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, národních kulturních památek k 1. lednu 2014 a památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. lednu 2014. Předmětem podpory nebudou komerční turistická zařízení jako jsou volnočasová zařízení, lázeňské provozy, ubytovací a stravovací zařízení a památky na území hl. m. Prahy.

Příjemci podpory mohou být vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření (podle zápisu v katastru nemovitostí) kromě fyzických osob nepodnikajících.

Žadatelé mohou získat dotaci na tyto aktivity:

 • obnova památek (stavba, rekonstrukce a stavební úpravy, příp. odstraňování nepůvodních a nevyhovujících stavebních prvků či staveb, realizace inženýrských sítí, restaurátorské a konzervační práce);
 • restaurování části památek a mobiliářů;
 • odstraňování přístupových bariér (např. budování, úprava a obnova přístupových ploch a prvků, určených pro pohyb návštěvníků, budování výtahů a bezbariérových prvků pro návštěvníky s omezenou hybností);
 • zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení (např. pořízení bezpečnostních prvků a zařízení, osvětlení, elektronického a mechanického zabezpečení);
 • rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů;
 • digitalizace památek a mobiliářů;
 • obnova parků a zahrad u souboru památek – pokud jsou součástí podporovatelných památek nebo samy o sobě podporovanou památkou;
 • modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí.

Součástí projektu musí být zpřístupnění podpořené památky, případně její části.

Příjem žádostí bude probíhat od 30. 11. 2015 do 31. 3. 2016.

Výše dotace dosáhne 85 % až 100 % uznatelných nákladů (v závislosti na typu žadatele). Pro žadatele jsou vyčleněny 3 mld. Kč.

Minimální výše způsobilých výdajů projektu je stanovena na 5 mil. Kč, maximální výše celkových výdajů projektu činí:

 • 123 282 tis. Kč pro památky zařazené na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, pro národní kulturní památky a památky evidované v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. lednu 2014 a
 • 246 565 tis. Kč pro památky zapsané na Seznam světového dědictví UNESCO.

V případě, že budete mít zájem zpracovat žádost o dotaci nebo budete chtít zodpovědět dotazy, kontaktujte prosím Mgr. Ondřeje Stolara.

2015lis18

Posun termínu příjmu žádostí na dlouho očekávanou výzvu na zateplení veřejných budov

Ministerstvo životního prostředí již po druhé posunulo termín pro příjem žádostí pro projekty zateplení veřejných budov. Nově bude možné předkládat žádosti od 1.12.2015 do 15.4.2016. Pro potenciální žadatele je zde větší časový prostor pro přípravu veškerých nezbytných podkladů pro podání žádosti o dotaci. Povinnými přílohami žádosti o dotaci je projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení, energetický posudek a v případě památkově chráněných budov vyjádření orgánu památkové péče. Současně byly zveřejněny některé podklady a metodické pokyny týkající se zpracování povinných příloh.

Výše dotace a ostatní podmínky zůstaly nezměněny.

V případě jakýchkoli dotazů se prosím obraťte na Bc. Markétu Stolarovu.

 

2015lis16

Plánované výzvy pro podnikatelské subjekty

Ministerstvo průmyslu a obchodu plánuje v měsíci prosinci letošního roku vyhlásit řadu zajímavých výzev pro podnikatelské subjekty.

Jsou jimi například výzvy na:

 • ochranu průmyslového vlastnictví;
 • pořízení nových výrobních technologií pro podniky do 249 zaměstnanců působících ve vybraných regionech;
 • pořízení malých vodních elektráren či vyvedení tepla z bioplynových stanic;
 • rekultivace soustav zásobování teplem;
 • efektivnější nakládání s odpady ve výrobních procesech.

U všech oblastí se počítá s příjmy žádostí až v roce 2016, nicméně je nutné začít s přípravou co nejdříve.

V případě Vašeho zájmu kontaktujte prosím Ing. Karla Brunclíka.

2015říj26

Plánované výzvy v IROP

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu budou v blízké době vyhlášeny pro města a obce velmi atraktivní výzvy:

1. Zkapacitnění mateřských škol

Podporovány budou stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení pro předškolní vzdělávání ve vazbě na území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit, součástí mohou být i úpravy venkovního prostranství – zeleň, hrací prvky. Výzva potrvá v období listopad 2015 – březen 2016, lze získat až 90 % dotaci.

2. Cyklodoprava a bezpečnost

Podporováno bude zvyšování bezpečnosti železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy; výstavba a modernizace cyklostezek a cyklotras se zaměřením na dojížďku za zaměstnáním, do školy či za službami. Součástí projektu může být doprovodná infrastruktura, např. stojany na kola, úschovny kol, odpočívadla, značení, doplňkově lze zařadit zeleň. Výzva potrvá v období prosinec 2015 – březen 2016, lze získat až 90 % dotaci.

3. Energetické úspory bytových domů

Podporováno bude snižování spotřeby energie zlepšením tepelných vlastností budov, zařízení pro vytápění nebo přípravu teplé vody, přechod na šetrné, ekologické zdroje. Výzva potrvá v období prosinec 2015 – červen 2016, lze získat dotaci ve výši 40 – 55 %.

V případě, že budete mít zájem zpracovat žádost o dotaci nebo budete chtít zodpovědět dotazy, kontaktujte prosím Mgr. Ondřeje Stolara.

2015říj23

Nově otevřené výzvy v OP Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí otevřelo několik výzev v Operačním programu Životní prostředí. Aktuálně otevřené výzvy se zaměřují na následující aktivity:

V polovině listopadu se také otevře dlouho očekávaná výzva na zateplování a energetické úspory ve veřejných budovách.
 
V případě, že budete mít zájem zpracovat žádost o dotaci nebo budete chtít zodpovědět jakékoli dotazy týkající se vyhlášených či plánovaných výzev, kontaktuje prosím Ing. Petra Novotného.

2015říj22

Nová zelená úsporám

Dne 22.10.2015 byla vyhlášena výzva z národního programu Nová zelená úsporám. Jedná se o kontinuální časově neomezenou výzvu. Finanční prostředky budou postupně uvolňovány až do roku 2021.
Oprávněnými žadateli jsou vlastníci a stavebníci rodinných domů. Výše dotace je až 50 % ze způsobilých výdajů, až 60 % ze způsobilých výdajů mohou získat projekty, které budou realizovány v Moravskoslezském a Ústeckém kraji. Opět lze získat dotaci na již provedená opatření na úsporu energie, rozhodným datem pro způsobilost výdajů je 1.1.2014.

Více informací najdete v přiloženém materiálu zde.

V případě Vašeho zájmu kontaktujte prosím Bc. Markétu Stolarovu.

2015říj15

Aktualizovaný harmonogram výzev pro rok 2015

Opět byly upřesněny termíny předpokládaných výzev pro rok 2015 a začátek roku 2016 v rámci jednotlivých operačních programů. Podívejte se, kdy je naplánován start příjmu žádostí ve Vaší oblasti zde. Připravte se včas na Vaši žádost o dotaci a kontaktujte naše specialisty.

2015říj12

Využijte možnosti čerpání dotace z nástrojů programu HORIZONT 2020

Jste firma vědecko-výzkumná instituce? Vyvíjíte inovativní službu či produkt a chcete s ním vstoupit na evropský potažmo celosvětový trh? Využijte možnost získat dotaci z:

 • SME Instrumentu – výše dotace až 2,5 mil. eur a navíc v rámci realizace projektu Vám bude k dispozici odborný kouč;
 • programu Fast track to Innovation – výše dotace až 3 mil. eur, přičemž je podmínkou spolupráce s dvěma až čtyřmi zahraničními partnery.

 

Poslední termín podání žádostí pro tento rok se blíží:

 • pro SME Instrument do 26. listopadu;
 • pro Fast Track to Innovation do 1. prosince.

V průběhu dalšího roku budou následovat čtyři uzávěrky, tedy lze žádosti podávat průběžně.

 

Bližší informace k programu HORIZONT 2020 naleznete zde.

V případě, že Vás zajímají další informace o výše zmíněných programech, či chcete zpracovat žádost o dotaci, kontaktujte naši specialistku Ing. Petru Štantejskou.

2015zář30

Vyhlášena výzva na deinstitucionalizaci sociálních služeb

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo první výzvu na deinstitucionalizaci sociálních služeb v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2014 – 2020.
Žadatelé mohou získat dotaci na tyto hlavní aktivity v rámci projektu deinstitucionalizace sociálních služeb:

 • nákup nemovitostí (pozemků, domů, bytů),
 • rekonstrukce a úpravy objektu, který splňuje kritéria sociálních služeb komunitního charakteru a kritéria transformace a deinstitucionalizace,
 • pořízení vybavení.

Příjem žádostí bude probíhat od 30. 10. 2015 do 31. 3. 2016.

Výše dotace dosáhne 85 % až 100 % uznatelných nákladů (v závislosti na typu žadatele). Pro žadatele jsou vyčleněny 2 miliardy korun, přičemž minimální výše způsobilých výdajů projektu je stanovena na 0,5 milionu korun, maximální pak na 90 milionů korun.

V případě, že budete mít zájem zpracovat žádost o dotaci nebo budete chtít zodpovědět dotazy, kontaktujte prosím Mgr. Ondřeje Stolara.

2015zář25

Odložen příjem plných žádostí v rámi OP PIK

Ministerstvo průmyslu a obchodu odkládá příjem plných žádostí v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace pro Konkurenceschopnost na 1.12.2015.

V oficiálním prohlášení, které je možné nalézt zde, uvádí, že vychází vstříc podnikatelům i Ministerstvu pro místní rozvoj. Jedná se o výzvy programů Potenciál, Inovace, Nemovitosti, Školící střediska, Úspory energie, ICT a sdílené služby, Partnerství znalostního transferu a Spolupráce. Fakticky bude jistě více času na přípravu kvalitních podkladů pro plnou žádost, ale téměř jistě se zpozdí termín vyhodnocení jednotlivých předkládaných projektů. Tudíž i jejich realizace bude příjemci často odkládána.

Pokud máte podanou předběžnou žádost a potřebujete pomoci s přípravou žádosti plné, neváhejte kontaktovat Ing. Karla Brunclíka, který je připraven Vám maximálně pomoci.

2015zář14

Navštivte náš stánek na veletrhu

Dnes byla úspěšně zahájena prezentace skupiny RENARDS na Mezinárodním strojírenském veletrhu. Budeme velice rádi, pokud nás navštívíte na našem stánku v Pavilonu A.

2015zář9

Mezinárodní strojírenský veletrh

V týdnu od 14. do 18. 9. 2015 se bude konat 57. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu v areálu brněnského výstaviště. Budeme se těšit na setkání s Vámi u našeho stánku v pavilonu A1.
Pokud si s námi domluvíte schůzku, předem od nás obdržíte volnou vstupenku.

2015zář7

První výzva v Programu rozvoje venkova

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo I. výzvu v Programu rozvoje venkova na programové období 2014 – 2020. Pro podnikatele v zemědělství, lesnictví a potravinářství je v prvním kole příjmu žádostí na projekty z Programu rozvoje venkova připraveno více než 5 miliard korun z eurodotací. 

Dotace budou poskytovány na:

 

Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu Farmáře, a to v termínu od 29. září do 12. října 2015.

V případě, že budete mít zájem zpracovat žádost o dotaci nebo budete chtít zodpovědět dotazy, neváhejte se obrátit na Mgr. Lukáše Nevěděla, Ph.D.

 

2015zář2

Poslední výzva k předkládání žádostí o dotaci na projekty snížení emisí

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu v Operačním programu Životní prostředí 2014 – 2020. Dle zveřejněného střednědobého harmonogramu výzev je aktuálně vyhlášená výzva první a zřejmě i poslední výzvou v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 na tyto typy projektů, tedy další šance na získání dotace se již nemusí opakovat.

Dotaci je možné získat na instalaci nízkoemisních hořáků, výměnu kotle na pevná paliva za nový nízkoemisní zdroj, instalaci filtrů ke snížení emisí TZL, pořízení technologie ke snížení emisí z produkce, pořízení odprašovacího nebo mlžícího zařízení ke snížení prašnosti z plošných zdrojů či instalaci technologie ke snížení emisí NH3 z chovů hospodářských zvířat a další.

Příjem žádostí probíhá od 14.8. – 13.11.2015  a je vyčleněno 2,5 mld. Kč, výše podpory je až 85 %.

Více informací k vyhlášené výzvě naleznete zde.

V případě, že budete mít zájem zpracovat žádost o dotaci nebo budete chtít zodpovědět jakékoli dotazy týkající se vyhlášených výzev, kontaktuje prosím Ing. Petra Novotného nebo Ing. Martinu Musilovou.

2015srp17

OPPI Rozvoj – dodatečná výzva

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dodatečnou výzvu pro příjem žádostí v Operačním programu Podnikání a inovace v rámci programového období 2007 – 2013.

Žadateli mohou být malé a stření podniky ze zpracovatelského průmyslu. Dotace bude poskytnuta na nákup strojů a zařízení včetně softwaru zajišťujícího jejich funkčnost, a také na náklady na pořízení patentových licencí. Příjem žádostí bude probíhat od 17.8. do 15.9.2015. Pro tuto výzvu jsou vyčleněny 2 mld. Kč, přičemž výše podpory je 35 % pro střední podnik a 45 % pro malý podnik a bližší informace naleznete zde.

Podmínkou udělení podpory je realizace projektu včetně profinancování do 31.12.2015.

V případě, že budete mít zájem zpracovat žádost o dotaci nebo budete chtít zodpovědět dotazy, kontaktujte prosím Ing. Karla Brunclíka.

2015čvn23

Vyhlášení výzev z OP Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo první výzvy z Operačním programu Životní prostředí 2014 – 2020. Žadatelé tak budou moci získat dotaci na zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, zlepšování kvality ovzduší snížením emisí ze stacionárních zdrojů, odpadové hospodářství nebo ochranu a péči o přírodu a krajinu.

Podmínky pro získání dotace jsou již nyní známy, proto je důležité, aby se plánované projekty začaly připravovat, protože kvalitně připravené projekty budou mít velkou šanci uspět

Podpora bude poskytována v rámci následujících výzev:

 • Povodňová ochrana sídel: opatření vedoucí k zabezpečení sídel proti povodním, zejména prostřednictvím retenčních zařízení a sanace svahových nestabilit. Příjem žádostí od 14.8. – 13.11.2015. Je vyčleněno 300 mil. Kč, výše podpory až 85 % a více informací naleznete zde.
 • Preventivní protipovodňová opatření: budování a rozšiřování systémů na lokální úrovni sloužících k varování před povodněmi, předpovědních systémů či tvorba digitálních povodňových plánů. Příjem žádostí od 14.8. – 13.11.2015. Je vyčleněno 200 mil. Kč, výše podpory až 85 % a více informací naleznete zde.
 • Snížení emisí stacionárních zdrojů: rozšiřování a rekonstrukce soustav CZTE. Příjem žádostí od 14.8. – 13.11.2015. Je vyčleněno 2,5 mld. Kč, výše podpory je až 85 % a více informací naleznetezde.
 • Sběr, recyklace a zpracování odpadů: opatření výstavby a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravy odpadů, včetně výstaveb kompostáren. Příjem žádostí od 14.8. – 13.11.2015.  Je vyčleněno 1,5 mld. Kč, výše podpory až 85 % a více informací naleznete zde.
 • Podpora přírodní rozmanitosti: péče o vzácné druhy, cenná stanoviště, včetně prevence a nápravy škod způsobené zvláště chráněnými druhy živočichů a omezování výskytu invazních druhů. Příjem žádostí od 14.8. – 14.10.2015. Je vyčleněno 37 mil. Kč, výše podpory až 85 % a více informací naleznete zde.
 • Posílení přirozených funkcí krajiny: opatření proti erozi a zadržení vody v krajině nebo zprůchodnění migračních bariér a opatření k omezování úmrtnosti živočichů. Příjem žádostí od 14.8. – 14.10.2015, v případě projektů, které vyplývají Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR –aktualizace 2014 je termín příjmu žádostí prodloužen do 31.12.2016. V případě projektů vycházejících z Plánů oblastí povodí/Plánů dílčích povodí  je termín příjmu žádostí až do 31.7.2017. Je vyčleněno až 1,9 mld. Kč, výše podpory až 100 % a více informací naleznete zde.
 • Zlepšení kvality prostředí v sídlech: opatření k revitalizaci funkčních ploch a prvků sídelní zeleně. Příjem žádostí od 14.8. – 14.10.2015.  Je vyčleněno až 152 mil. Kč, výše podpory až 60 % a více informací naleznete zde.

V případě, že budete mít zájem zpracovat žádost o dotaci nebo budete chtít zodpovědět jakékoli dotazy týkající se vyhlášených výzev, kontaktuje prosím našeho specialistu Ing. Petra Novotného.

2015čvn4

Byl zveřejněn seznam úspěšných projektů posledních výzev OPŽP

Ministerstvo Životního prostředí již zveřejnilo výsledky 64. a 65. výzvy OPŽP, v rámci kterých podala skupina Renards žádosti o dotaci na projekty v oblasti energetických úspor, odpadového hospodářství, ale i v oblasti environmentálního vzdělávání. Dle výsledků se naše projekty umístily na předních místech žebříčku sestaveného dle bodového hodnocení poskytovatele dotace. Jeden z našich projektů, který byl zaměřen na dovybavení kompostárny,  získal v dané kategorii dokonce nejvyšší počet bodů.

Nyní mají naši úspěšní žadatelé před sebou realizaci svých projektů, která musí být hotová do konce tohoto roku.

2015kvě22

Uveřejnění termínů prvních výzev z OP Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí uveřejnilo avíza prvních letošních výzev v Operačním programu Životní prostředí 2014 – 2020. Žadatelé tak budou moci získat dotaci na zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, zlepšování kvality ovzduší snížením emisí ze stacionárních zdrojů, odpadové hospodářství nebo ochranu a péči o přírodu a krajinu.

Jedná se zatím o předběžné informování žadatelů o dotačních možnostech, čímž chce MŽP umožnit žadatelům začít s přípravou projektů. Ostré výzvy budou vyhlášeny po schválení Programového dokumentu OPŽP Evropskou komisí a schválení hodnoticích kritérií Monitorovacím výborem OPŽP.

Žádosti budou přijímány prostřednictvím informačního systému MS2014+ (IS KP14+) v rámci lhůty stanovené pro příjem žádostí.

K zahájení příjmu žádostí dojde od 14. srpna 2015 a oprávněnými žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí a příspěvkové organizace.

Podpora bude poskytována v rámci následujících výzev:

 • Povodňová ochrana intravilánu: opatření vedoucí k zabezpečení sídel proti povodním, zejména prostřednictvím retenčních zařízení a sanace svahových nestabilit. Je vyčleněno cca 300 mil. Kč, výše podpory až 85 % a více informací naleznete zde.
 • Preventivní protipovodňová opatřeníbudování a rozšiřování systémů na lokální úrovni sloužících k varování před povodněmi, předpovědních systémů či tvorba digitálních povodňových plánů. Je vyčleněno cca 200 mil. Kč, výše podpory až 85 % a více informací naleznete zde.
 • Snížení emisí stacionárních zdrojůrozšiřování a rekonstrukce soustav CZTE. Výše podpory je až 85 % a více informací naleznete zde.
 • Sběr, recyklace a zpracování odpadůopatření výstavby a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravy odpadů, včetně výstaveb kompostáren. Je vyčleněno cca 900 mil. Kč, výše podpory až 85 % a více infromací naleznete zde.
 • Podpora přírodní rozmanitostipéče o vzácné druhy, cenná stanoviště, včetně prevence a nápravy škod způsobené zvláště chráněnými druhy živočichů a omezování výskytu invazních druhů. Je vyčleněno cca 37 mil. Kč, výše podpory až 85 % a více informací naleznete zde.
 • Posílení přirozených funkcí krajinyopatření proti erozi a zadržení vody v krajině nebo zprůchodnění migračních bariér a opatření k omezování úmrtnosti živočichů. Je vyčleněno až 1,9 mld. Kč, výše podpory až 85 % a více informací naleznete zde.
 • Zlepšení kvality prostředí v sídlechopatření k revitalizaci funkčních ploch a prvků sídelní zeleně. Je vyčleněno až 152 mil. Kč, výše podpory až 60 % a více informací naleznete zde.

V případě, že budete mít zájem zpracovat žádost o dotaci nebo budete chtít zodpovědět dotazy, kontaktuje prosím našeho specialistu Ing. Petra Novotného.

2015kvě21

Výzva na komunitní domy seniorů

Od 1.do 30. června probíhá příjem vypracovaných žádostí o dotaci na zajištění sociálního bydlení pro osoby starší 60 let v komunitních domech seniorů. Konkrétně bude podpořena výstavba nebo pořízení bytů v těchto domech. Žádat může každá obec a podnikající fyzická či právnická osoba přičemž maximální výše dotace činí 500.000 EUR.

V případě, že budete mít zájem zpracovat žádost o dotaci nebo budete chtít zodpovědět dotazy, kontaktujte prosím Mgr. Ondřeje Stolara.

2015kvě21

Výzva na podporu center výzkumu a vývoje

Od 1.do 30. června bude probíhat příjem vypracovaných žádostí o dotaci na zvýšení kvality stávajících výzkumných regionálních výzkumných a vývojových center s kvalitními výzkumnými týmy, která mají slibný potenciál z hlediska produkce aplikovatelných výsledků.

Konkrétně budou podpořeny projekty zaměřené na pořízení a rozšíření přístrojového, strojového, laboratorního vybavení, včetně jeho informačního vybavení a pořízení a rozšíření samostatného informačního vybavení, které obdobně jako přístrojové vybavení slouží k realizaci VaV aktivit.

Žádat mohou pouze ty subjekty, které mají (nebo měly) podíl na způsobilých výdajích projektů podpořených v rámci jedné z výzev PO 1 a nebo PO 2. Minimální výše celkových způsobilých výdajů na realizaci projektu činí 10 mil. Kč a maximální je 100 mil. Kč.

V případě, že budete mít zájem zpracovat žádost o dotaci nebo budete chtít zodpovědět dotazy, kontaktujte prosím Mgr. Ondřeje Stolara.

 

2015kvě21

Výzva na podporu center popularizace vědy

Od 1.do 30. června bude probíhat příjem vypracovaných žádostí o dotaci na zvýšení atraktivity a rozvoj vzdělávací infrastruktury stávajících center popularizace vědy.

Konkrétně budou podpořeny projekty zaměřené na rozvoj materiálního a technického zabezpečení (přístroje a zařízení, expozice, pomůcky, exponáty a další prvky spojené s rozšířením a modernizací expozic center popularizace), pořízení nehmotného majetku k rozšíření aktivit centra (licence, software, databáze, know-how, atd.) a aktivity směřující k propagaci center popularizace na úrovni regionálního dosahu (podpora propagačních aktivit a pořízení propagačních materiálů).

Žádat mohou příjemci podpory stávajících center popularizace (Science Learning center a Návštěvnických center), která byla podpořena v rámci výzvy 1.3. Minimální výše celkových způsobilých výdajů na realizaci projektu činí 5 mil. Kč a maximální je 50 mil. Kč.

V případě, že budete mít zájem zpracovat žádost o dotaci nebo budete chtít zodpovědět dotazy, kontaktujte prosím Mgr. Ondřeje Stolara.

2015kvě1

Novela zákona o investičních pobídkách

Od 1.5.2015  vstoupila v účinnost novela zákona o investičních pobídkách, která přináší řadu atraktivních novinek pro české i zahraniční investory. Součástí změn v pobídkovém systému jsou také změny v zákoně o daních z příjmů. Náš tým je již nyní plně připraven konzultovat Vaše investiční záměry ve světle této novely.

2015dub30

Uveřejnění termínů prvních výzev OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Ministerstvo průmyslu a obchodu uveřejnilo termíny prvních letošních výzev v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020.
Příjem žádostí bude probíhat od června 2015 a žádat budou moci převážně podnikatelské subjekty, vysoké školy a VaV instituce, dále upřesněno v bližších informacích.

Podpora bude poskytována v rámci následujících výzev:

 • Inovace: zavádění inovačních projektů prostřednictvím zejména nákupu nových technologií, podpora projektů na ochranu průmyslových práv. Je vyčleněno cca 4 mld. Kč, výše podpory až 45 % a více informací naleznete zde.
 • Potenciál: založení nebo rozvoj center/oddělení průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení např. strojů a zařízení, pozemků, budov a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra. Je vyčleněno cca 1,5 mld. Kč, výše podpory až 50 % a více informací naleznete zde.
 • Aplikace: podpora aktivit v oblasti průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje prostřednictvím zejména dotací na mzdové náklady, nástroje a zařízení, režijní náklady aj. Je vyčleněno cca 2 mld. Kč, výše podpory až 80 % a více informací naleznete zde.
 • Partnerství znalostního transferu: vytvoření partnerství mezi podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup. Je vyčleněno cca 300 mil. Kč, výše podpory až 70 % a více informací naleznete zde.
 • Spolupráce: podpora rozvoje klastrů, technologických platforem a dalších typů kooperačních sítí pro rozvoj společných výzkumných a vývojových aktivit. Je vyčleněno cca 500 mil. Kč, výše podpory až 50 % a více informací naleznete zde.
 • Technologie: pořízení strojů a technologických zařízení, výpočetní a komunikační techniky ve formě hardware a software. Je vyčleněno 250 mil. Kč, výše podpory 45 % a více informací naleznete zde.
 • Školicí střediska: výstavba nových školicích center a rekonstrukce stávajících školicích center, pořízení vybavení školicích prostor (nábytek, IT vybavení apod.), pořízení vzdělávacích programů. Je vyčleněno 500 mil. Kč, výše podpory až 50 % a více informací naleznete zde.
 • Marketing: účast na zahraničních výstavách a veletrzích – pronájem, zřízení a provoz stánku, tvorba propagačních cizojazyčných materiálů, doprava exponátů. Je vyčleněno 300 mil. Kč, výše podpory až 50 % a více informací naleznete zde.
 • Nemovitosti: rekonstrukce technicky nevyhovujícího objektu/areálu nebo brownfieldu – nákup a úprava pozemků a budov, rekonstrukce, úprava, výstavba a odstranění stavby, inženýrské sítě, komunikace ke stavbám. Jsou vyčleněny 1,5 mld. Kč, výše podpory 45 % (malý podnik), 35 % (střední podnik) a více informací naleznete zde.
 • Úspory energie: zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní; modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla; využití odpadní energie; modernizace soustav osvětlení; instalace obnovitelných zdrojů energie; instalace kogenerační jednotky a modernizace a rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti. Je vyčleněno cca 5 mld. Kč, výše podpory až 65 % malý podnik (do 50 zaměstnanců), až 55 % střední podnik (do 250 zaměstnanců, velké podniky (nad 250 zaměstnanců) až 45 % a více informací naleznete zde.
 • ICT a sídlené služby: tvorba nových softwarových řešení, tvorba moderních digitálních služeb, aplikací a firmware; zřizování, modernizace a provoz center sdílených služeb a datových center. Výše podpory 45 % malý podnik (do 50 zaměstnanců), 35 % střední podnik (do 250 zaměstnanců), 25 % velký podnik (nad 250 zaměstnanců) a více informací naleznete zde.

V případě, že budete mít zájem zpracovat žádost o dotaci nebo budete chtít zodpovědět dotazy, neváhejte se obrátit na Ing. Karla Brunclíka.

2015dub1

Nová zelená úsporám pro rodinné domy

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu pro příjem žádostí v programu Nová zelená úsporám pro rok 2015.

Žádat mohou vlastníci nebo stavebníci rodinných domů, a to jak fyzické, tak i právnické osoby. Dotace bude poskytnuta na snižování energetické náročnosti rodinných domů na území celé ČR. Příjem žádostí bude probíhat od 15.5. do 31.10., pokud nebudou prostředky vyčerpány dříve.

Výše podpory je až 50 % ze způsobilých výdajů, maximálně však 5 mil. Kč (v Moravskoslezském a Ústeckém kraji je podpora navýšena o 10 %).

Více informací o vyhlášené výzvě naleznete také zde.

V případě, že budete mít zájem zpracovat žádost o dotaci nebo budete chtít zodpovědět dotazy, neváhejte se obrátit na Ing. Petra Novotného.

2015dub1

Nová zelená úsporám pro bytové domy na území hl. města Prahy

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu pro příjem žádostí v programu Nová zelená úsporám pro rok 2015.

Dotace bude poskytnuta na snižování energetické náročnosti bytových domů na území hl. města Prahy. Příjem žádostí bude probíhat od 15.5. do 31.10., pokud nebudou prostředky vyčerpány dříve.

Oprávněnými žadateli o dotaci jsou:

 • fyzické osoby podnikající i nepodnikající;
 • společenství vlastníků jednotek;
 • bytová družstva;
 • města a obce (včetně městských částí);
 • případně další právnické osoby.

Výše podpory je až 20 % ze způsobilých výdajů, maximálně však 10 mil. Kč.

Více informací o vyhlášené výzvě naleznete také zde.

V případě, že budete mít zájem zpracovat žádost o dotaci nebo budete chtít zodpovědět dotazy, neváhejte se obrátit na Ing. Petra Novotného.

2015bře2

Vyhlášení výzvy na environmentální vzdělávání

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu zaměřenou na podporu rozvoje infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu. Příjem žádostí probíhá od 23. února do 23. března 2015. Podmínkou udělení podpory je realizace projektu do konce roku 2015.

Dotace budou poskytovány na rekonstrukci, dostavbu nebo přístavbu stávajících objektů center a poraden, úpravu dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu při mateřských školách, technické vybavení center a poraden a projekty zaměřené na vytvoření a rozvoj zázemí pro subjekty pracující podle konceptu lesní mateřské školy.

V rámci této výzvy nebude podpořeno budování nových objektů, ale pouze úprava stávajících.

Maximální výše podpory je 10 mil. Kč, přičemž příspěvek z fondů Evropské unie činí až 90%.

Více informací o vyhlášené výzvě se dozvíte také zde

V případě, že budete mít zájem zpracovat žádost o dotaci nebo budete chtít zodpovědět dotazy, neváhejte se obrátit na Ing. Petra Novotného.

2015úno18

Nové výzvy pro Moravskoslezský kraj

V průběhu února a března bude vyhlášeno několik dodatečných výzev z ROP Moravskoslezsko za účelem dočerpání zbývajících finančních prostředků programu. Podmínkou pro udělení podpory je realizace projektu do konce roku 2015.

Podpora bude konkrétně poskytnuta na:

 • pořízení dopravních prostředků veřejné dopravy včetně elektronických systémů, dále na budování a rekonstrukci přestupních terminálů, zastávek a doprovodné infrastruktury. Příjem žádostí bude probíhat od 22.4. do 18.6. a více informací naleznete zde.

 • modernizaci zdravotnických zařízení zahrnující výstavbu a rekonstrukci, rozvoj zázemí, vybavení lůžkových zdravotnických zařízení a další. Příjem žádostí bude probíhat od 19.2. do 21.4. a více informací naleznete zde.

 • investiční projekty zaměřené na pořízení vozidel sociálních služeb. Příjem žádostí bude probíhat od 10.3. do 14.5. a více informací naleznete zde.

 • rozvoj města a venkova prostřednictvím zkvalitňování infrastruktury pro vzdělávání a volnočasové aktivity, modernizaci, výstavbu a rozšiřování objektů občanské vybavenosti, rozvoj služeb, regeneraci památkových objektů, revitalizaci veřejných prostranství a dalších částí obce. Příjem žádostí bude probíhat od 10.3. do 8.6. Více informací pro obce do 5 000 obyvatel naleznete zde a pro obce nad 5 000 obyvatel naleznete zde.

Minimální výše dotace je u jednotlivých výzev stanovena na 2 až 5 mil. Kč, přičemž příspěvek z fondů Evropské unie činí až 85%.

V případě, že budete mít zájem zpracovat žádost o dotaci nebo budete chtít zodpovědět dotazy, neváhejte se obrátit na Mgr. Ondřeje Stolara

 

2015úno3

Vyhlášení výzvy pro obce v Olomouckém a Zlínském kraji

Získat dotaci z ROP Střední Morava mohou nyní obce o velikosti 500 – 5 000 obyvatel v Olomouckém a Zlínském kraji. Příjem žádostí bude probíhat do 13.3.2015. Podmínkou pro udělení podpory je realizace projektu do konce roku 2015

Dotace budou poskytovány na komplexní úpravu veřejných prostranství v obcích, zejména pak na revitalizaci návsí, náměstí, chodníků, parků, komunikací či výstavbu parkovišť. Obdobně mohou být podpořeny obnova a výstavba místních a účelových obslužných komunikací v návaznosti na občanské vybavení a veřejná prostranství. V neposlední řadě je možné dotaci získat na odstranění starých ekologických zátěží.

Maximální výše dotace činí 10 mil. Kč, tedy maximálně 85 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Pro tuto výzvu je vyčlěneno celkem 200 mil. Kč.

Více informací o vyhlášené výzvě naleznete zde.

V případě, že budete mít zájem zpracovat žádost o dotaci nebo budete chtít zodpovědět dotazy, neváhejte se obrátit na Mgr. Ondřeje Stolara.

2015led30

Vyhlášení výzvy na zateplení, odpady a zeleň v OPŽP

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu zaměřenou na podporu projektů na realizaci energetických úspor, projektů na odpadové hospodářství a projekty na zlepšování stavu přírody a krajiny. Výzva je vyhlášena v období 2.2.2015 – 19.3.2015. Žadatelem mohou být samosprávné celky i podnikatelské subjekty. Alokace výzvy je 1,75 mld. Kč. Podmínkou této výzvy je, aby žadatelé o podporu byli schopni realizovat své projekt, včetně proplacení všech faktur do konce roku 2015!

 • Žadatelé mohou podávat žádosti o dotaci na projekty zaměřené na výstavbu a rekonstrukci zdrojů tepla využívajících obnovitelné zdroje energie a využití odpadního tepla. Samozřejmostí je i podpora projektů zateplení veřejných budov. Výše podpory je až 90 % ze způsobilých výdajů a více informací se dozvíte zde.
 • Podat žádost o dotaci lze také na projekty zaměřené na sběr a třídění komunálního odpadu, bioodpadu, třídící a dotřiďovací linky, vybavení kompostáren, výstavby či modernizace sběrných dvorů a další. Minimální způsobilé výdaje musí být 0,5 mil. Kč. Výše podpory dosáhuje až 90 % ze způsobilých výdajů a více informací se dozvíte zde.
 • Podpořeny budou také projekty zaměřené na zprůchodnění migračních bariér a výstavbu rybích přechodů, projekty na obnovu krajinných struktur a na optimalizaci vodního režimu krajiny. Rovněž půjde získat podporu na projekty zaměřené na prevenci sesuvů půdy. Výše podpory je 70 % – 100 % ze způsobilých výdajů a více informací se můžete dočíst také zde.

 

V případě, že budete mít zájem zpracovat žádost o dotaci nebo budete chtít zodpovědět dotazy, neváhejte se obrátit na Ing. Petra Novotného.

2015led28

Vyhlášena výzva pro onkologická centra

Komplexní onkologická centra (KOC) a Spolupracující komplexní onkologická centra mohou žádat o dotaci na modernizaci a obnovu diagnostických a terapeutických zdravotnických prostředků. Konkrétně na přístrojové vybavení radiační onkologie, chirurgie a endoskopie, klinické onkologie/laboratoře či radiologie a nukleární medicíny.

Příjem žádostí probíhá od 10. 2. 2015 do 20. 2. 2015. Pro žadatele byla vyčleněna částka ve výši 2 mld. Kč, přičemž příspěvek z fondů Evropské unie může činit až 85 % z celkových způsobilých nákladů projektu. Maximální výše dotace na 1 projekt může dosáhnout až 140 mil. Kč. Podmínkou je, že každý žadatel může předložit pouze 1 žádost.

Více informací o vyhlášené výzvě naleznete zde.

V případě, že budete mít zájem zpracovat žádost o dotaci nebo budete chtít zodpovědět dotazy, kontaktujte prosím Mgr. Ondřeje Stolara.

2015led19

Společnost RENARDS úspěšná v Norských fondech

V rámci programu Norských fondů 2009 – 2014 společnost RENARDS dotační, s.r.o. zpracovala celkem 3 žádosti o grant, a to pro Krajskou nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně, Ústav pro péči o matku a dítě a Krajskou zdravotní, a.s. Všechny tyto projektové žádosti byly v hodnocení úspěšné a získaly dotaci ve výši cca 18 mil. Kč. Finanční prostředky budou použity na vybavení specializovaných pracovišť, které slouží dispenzární péči dětem s perinatální zátěží. 

2015led13

Předběžný harmonogram výzev pro rok 2015

Řídící orgány jednotlivých operačních programů začátkem ledna odtajnily harmonogramy výzev pro rok 2015. Kromě předpokládaného termínu příjmu žádostí byly zpřesněny také informace o podporovaných aktivitách, způsobilých žadatelích a typu plánovaných výzev. Pokud Vás zajímá, na kdy je plánován start příjmu žádostí ve Vaší oblasti a další informace, více se dozvíte zde.

2015led9

Vyhlášení výzvy na Podporu bydlení pro rok 2015

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo v rámci programu Podpora bydlení 2015 výzvu zaměřenou na pečovatelské a vstupní byty. Příjem žádostí byl zahájen 5. ledna a bude trvat do 16. března 2015. Žadateli mohou být obce, podnikající fyzické či právnické osoby. Podpora je zaměřená na výstavbu či pořízení těchto bytů. Maximální výše dotace činí 200 000 eur.

V měsíci březnu je plánováno zahájení výzvy zaměřené na zajištění sociálního bydlení pro osoby starší 60 let v komunitních domech seniorů. Podpora bude poskytnuta na výstavbu či pořízení podporovaných bytů, které musí být upraveny jako bezbariérové. Součástí komunitního domu seniorů musí kromě bytů být i společenské prostory sloužící jako centrum společných aktivit obyvatel domu. Žadatelem o dotaci může být rovněž obec a podnikající fyzická osoba i právnická osoba. Maximální výše dotace činí 500 000 eur.

Bližší informace o výzvách naleznete zde.

V případě, že budete mít zájem zpracovat žádost o dotaci nebo budete chtít zodpovědět dotazy, neváhejte se obrátit na Mgr. Ondřeje Stolara.

2015led6

Poslední příležitost získat dotaci z Programu rozvoje venkova 2007 – 2013

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje v rámci Programu rozvoje venkova výzvu zaměřenou na podporu zemědělských, potravinářských a lesnických subjektů. 

 • Podpora pro zemědělce: Dotace bude zaměřena na investice do zemědělských mobilních strojů, do technologií v živočišné výrobě, do protikroupových systémů a do nosných konstrukcí v chmelnicích. Míra podpory je stanovena ve výši až 60 %. Více informací naleznete zde
 • Podpora pro výrobce potravin a krmiv: Dotaci bude možné získat na hmotné a nehmotné investice do zpracovatelských provozů, které se týkají výroby potravin či krmiv určených pro hospodářská zvířata poskytující potraviny. Je možné obdržet podporu ve výši až 50 %. Více informací naleznete zde
 • Investice do lesů: V rámci dotace lze pořídit stroje a zařízení sloužící pro obnovu a výchovu lesních porostů a prvotních zpracování dříví ekologickými technologiemi. Míra podpory je dána ve výši 50 %. Více podrobností zde.

Příjem žádostí bude zahájen 26. 1. 2015 a bude trvat do 9. 2. 2015. Pro tuto výzvu je vyčleněna 1 mld. Kč.

V případě, že budete mít zájem zpracovat žádost o dotaci nebo budete chtít zodpovědět dotazy, neváhejte obrátit na Mgr. Lukáše Nevěděla, Ph.D. 

2014pro3

Spuštěn státní program EFEKT

Dne 3.12.2014 byl vyhlášen státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie, program EFEKT. Cílem tohoto programu je přispět ke zvyšování úspor energie, snižování energetické náročnosti a využití obnovitelných zdrojů energie.

V tomto programu je pro rok 2015 vyčleněno na podporovaná opatření 30 mil. Kč.

Žádat o dotaci mohou města a obce, ale také menší podnikatelské subjekty. Konkrétněji jsou oprávnění žadatelé uvedeni u jednotlivých podporovaných opatření v programu.

Podpora půjde do několika oblastí, například bude podpořena výměna lamp pouličního osvětlení za energeticky úspornější (do výše 40 % uznatelných nákladů s maximální výší dotace 1 mil. Kč), bude podporována rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla v budově a dále budou podporovány měkké projekty jako třeba energetické poradenství, propagace a vzdělání v oblasti energeticky, energetický management.

V případě, že budete mít zájem o zpracování projektové žádosti, kontaktujte prosím Mgr. Ondřeje Stolara.

 

2014pro1

Vyhlášena výzva na podporu cestovního ruchu

V rámci Národního programu podpory cestovního ruchu byla vyhlášena výzva k předkládání projektových žádostí. Žadateli mohou být podnikatelské subjekty či obce vyjma statutárních měst. Příjem žádostí probíhá do 12. února 2015. Podmínkou realizace je ukončení projektu do konce roku 2015. Podporovány jsou následující aktivity:

 • rekonstrukce/vybudování odpočívadel, center služeb pro turisty a hygienického zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované turisty podél pěších tras, naučných stezek, jezdeckých stezek, vodních tras a cyklotras
 • zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu
 • zavedení/zlepšení/vytvoření navigačních a informačních systémů pro senzoricky postižené účastníky cestovního ruchu a senzoricky postižené návstěvníky atraktivit cestovního ruchu
 • pořízení zařízení pro bezpečné parkování kol a úschovu zavazadel

V případě, že budete mít zájem zpracovat žádost o dotaci nebo budete chtít zodpovědět dotazy, kontaktuje prosím Mgr. Ondřeje Stolara.

2014lis7

První úspěšné projekty v posledních výzvách programů Rozvoj a Potenciál

Skupina RENARDS zaznamenala v říjnu a počátkem listopadu první úspěchy v podobě schválených projektů v rámci posledních výzev programů Rozvoj a Potenciál. 

 

2014zář29

Vyhlášeny výzvy v rámci SFDI

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) aktuálně vyhlásil dvě výzvy k podání projektových žádostí. Žadatelé z řad obcí, měst či jejich příspěvkových organizací mohou projekty podávat do 6.1.2015. Projekty se mohou týkat těchto oblastí:

1) investice do výstavby či údržby cyklistických stezek

2) investice do dopravní infrastruktury zaměřené na bezpečnost dopravy (zejména bezbariérové úpravy, chodníky podél komunikací, bezpečné přechody, apod.)

V případě Vašeho zájmu o kompletní zpracování projektové žádosti se na nás neváhejte obrátit. Pro obě tematické oblasti kontaktujte Mgr. Ondřeje Stolara (stolar@renards.cz, 731 656 847) nebo Ing. Markétu Bedravovou (bedravova@renards.cz, 739 903 547).

2014zář29

Navštivte náš stánek na veletrhu

Dnes byla úspěšně zahájena prezentace skupiny RENARDS na Mezinárodním strojírenském veletrhu. Budeme velice rádi, pokud nás navštívíte na našem stánku v Pavilonu A.

2014zář15

RENARDS na strojírenském veletrhu

Skupina RENARDS pro Vás připravila možnost osobně konzultovat Vaše záměry na strojírenském veletrhu (29.9. – 3.10., BVV). Pokud si předem zarezervujete čas konzultace na msv@renards.cz, zašleme Vám volnou vstupenku zdarma jako dárek –  nejen podnikatelé můžou na našem stánku během pár minut získat kompletní přehled o dotačních možnostech napříč všemi evropskými i národními tituly nového programového období 2014 – 2020.

Stánek RENARDS najdete v pavilonu A.

2014srp18

RENARDS spolupracuje s MAS

Skupina RENARDS hledí do budoucna. Nedílnou součástí implementační struktury nových operačních programů v období 2014 – 2020 budou Místní akční skupiny (MAS). Tyto budou působit coby zprostředkující subjekty pro konečné příjemce dotací ve venkovských regionech. V současné době probíhá na straně MAS zpracovávání jejich strategií komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). 

Jsme připraveni pro MAS provést odborné analýzy a oponentury již zpracovaných dílčích částí SCLLD. Taktéž zpracováváme závěrečnou implementační část SCLLD. Od nového roku 2015 bude vyhlášena výzva k předkládání kompletních SCLLD, doporučujeme žadatelům z řad MAS být na tento okamžik plně připraveni. 

 

2014srp7

Šanci získat ještě letos podporu z OPŽP mají i projekty zařazené v zásobníku projektů

Šanci získat dotaci z Operačního programu Životní prostředí mají nyní i žadatelé, jejichž projekty byly v rámci minulých výzev zařazeny do tzv. zásobníku projektů. Podmínkou je, aby žadatelé stihli zrealizovat a profinancovat své projekty ještě v letošním roce. Tímto opatřením se Státní fond Životního prostředí snaží snížit letošní ztrátu nedočerpaných prostředků.

Nutnou podmínkou však je, aby žadatelé zaslali na státní fond žádost o vyjmutí svého projektu ze zásobníku projektů a zároveň doložili reálný harmonogram s přesně stanoveným datem ukončení realizace a profinancování projektu a to do konce letošního roku. O této možnosti jsou žadatelé průběžně informováni dopisem o zařazení jejich projektu do zásobníku, případně prostředky elektronické komunikace.

Nezbytností pak je předložený harmonogram skutečně dodržet. Předmět podpory je nutné zrealizovat ještě v roce 2014 a poslední žádost o platbu dodat na státní fond také do konce letošního přijímání žádostí o platbu

 

2014čvc17

Přípravy a spuštění Operačních programů pokračuje v plném proudu

Aktuální verze Operačních programů byla dne 14. července 2014 schválena Úřadem vlády ČR usnesením č. 581 a dále 16. července 2014 předložena Evropské komisi. Oficiálním předložením dokumentů byl zahájen proces vyjednávání (tzv. formální dialog) mezi Evropskou komisí a Ministerstvy, na jehož konci (nejpozději však do ledna 2015) by měly být Operační programy schváleny taktéž Evropskou komisí. V současnosti jsou připravovány jednotlivé programy podpory, pravidla a podmínky jejich poskytnutí. Převážná většina programů podpory určitým způsobem navazuje na předchozí Operační programy v programovém období 2007 – 2013. Programy podpory budou schváleny Úřadem vlády ČR v posledním čtvrtletí roku 2014. Vyhlášení prvních výzev se pak předpokládá v prvním čtvrtletí roku 2015.

2014čvn13

Výzva pro nemocnice v rámci Norských fondů vyhlášena

Dne 12. června 2014 byla vyhlášena Výzva k předkládání žádostí o grant na individuální projekty financované z Norských fondů 2009 – 2014. Výzva se konkrétně týká Programu CZ 11 – „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“, aktivity II. Péče o děti. Žadatelé mohou předkládat své projektové žádosti pro aktivity prevence dětských úrazů či prevence následků onemocnění a zdravotních problémů v dětském věku. V rámci vyhlášené výzvy jsou konkrétně podporovány:

– vznik preventivních buněk na pracovištích specializované tramatologické péče s cílem zavést a podpořit efektivní preventivní programy na místní úrovni

– rozvoj multidisciplinární dispenzární péče, která je prováděna u pacientů s perinatální zátěží po propuštění ze specializovaných perinatologických center. Jedná se o podporu činnosti multidisciplinární péče poskytované jedním, či více odděleními poskytovatelů zdravotních služeb.

Projekty lze předkládat zprostředkujícímu subjektu, Ministerstvu zdravotnictví, a to nejpozději do 31.8.2014. Celková alokace výzvy činí 111 569 293,- Kč.

2014kvě20

CzechInvest – vyhlášení dodatečných Výzev v programu OPPI Potenciál a OPPI Rozvoj

Agentura CzechInvest předběžně oznámila vyhlášení dodatečných Výzev v programu OPPI Potenciál a OPPI Rozvoj. Cílem programu Potenciál je pomáhat podnikatelům zavádět a rozšiřovat kapacity pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit, tj. podpora zřízení nebo rozšíření vývojového centra zaměřeného na výzkum a vývoj výrobků nebo technologií, a to včetně SW potřebného pro inovaci výroby. Program Rozvoj umožňuje, díky dotacím do technologického vybavení, urychlit rozvoj malých a středních podniků. Projekty v programu Rozvoj mohou být realizovány pouze v některých podporovaných regionech. Při schvalování projektů bude kladen důraz především na včasnou realizaci projektu. Předpokládané vyhlášení výzev se očekává začátkem května 2014. Bližší informace najdete na adrese:http://www.dotacenadosah.cz/prumysl.

V případě Vašeho zájmu o zpracování žádosti o dotaci se na nás neváhejte obrátit. Pro program Rozvoj kontaktujte pana Tomáše Kubešu: kubesa@renards.cz, tel: 775 566 231 a pro program Potenciál pana Pavla Kratochvíla: kratochvil@renards.cz, tel: 733 130 854.

2014kvě10

7 projektů pro Správu a údržbu silnic Jmk

Pro 45. zasedání Výboru regionální rady Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod zpracovala naše společnost 7 projektů pro Správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje (oblast podpory 1.1 a 1.2) a 1 projekt pro obec Bílovice nad Svitavou (oblast podpory 1.2). Všechny tyto projekty úspěšně prošly hodnocením a byly doporučeny k financování. Znamená to, že díky nám bude například rekonstruována komunikace II/432 mezi obcemi Ratíškovice a Hodonín či technicky zhodnocena silnice II/425 v obci Nosislav. Naše společnost se tak podílela na zisku více než 225 milionů korun ze strukturálních fondů EU. Úspěšnost námi zpracovaných projektů předložených do 45. zasedání Výboru regionální rady je tedy 100 %, přičemž na prvních třech místech hodnocení se umístily námi zpracovávané projekty (získaly nejvyšší počet bodů).

2014bře20

Vzdělávejte se pro růst v Jihomoravském kraji II

V rámci Jihomoravského kraje je vyhlášena výzva „Vzdělávejte se pro růst v Jihomoravském kraji II“. Žadatelé mohou získat až 100% dotaci na odborné vzdělávání zaměstnanců (tzv. hard skills), soft skills je podporováno pouze jako doplněk a jazykové dovednosti budou podpořeny, pokud budou souviset s činností, kterou pracovník vykonává. Mezi uznatelné náklady spadají náklady na školení a mzdové náhrady vzdělávaných zaměstnanců.

Více informací zde: www.dotacenadosah.cz.

2014úno5

Poslední výzvy v rámci stávajícího programovacího období 2013

Regionální operační program Moravskoslezsko vyhlašuje od října 2013 poslední výzvy v rámci stávajícího programovacího období:

 • Dotace pro obce a města na opatření na komunikacích vedoucí ke zvýšení bezpečnosti a regenerace ploch brownfields
 • Dotace pro střední školy na pořízení vybavení pro výuku technických a přírodovědných předmětů
 • Dotace pro poskytovatele pobytových sociálních služeb

V případě zájmu o zpracování žádosti o dotaci se prosím obracejte na e-mail: stolar@renards.cz.

Více informací o zmíněných Výzvách a konkrétních podporovaných aktivitách je uvedeno na webových stránkách www.dotacenadosah.cz.

2014led10

Projektové žádosti o dotaci do Regionálního operačního programu Jihovýchod

Naše společnost předložila tři projektové žádosti o dotaci do Regionálního operačního programu Jihovýchod, oblasti podpory 3.2 Rozvoj regionálních středisek. Všechny tyto projekty byly úspěšně vyhodnoceny a následně doporučeny k financování ze zmíněného operačního programu. Díky naší práci tak budou v Hustopečích, Ivančicích a Velké Bíteši revitalizována centrální náměstí. Projekty v úhrnné finanční výši 61,2 mil. Kč povedou k vytvoření klidových zón, zkvalitňujících každodenní pracovní život i trávení volného času občanů v těchto lokalitách. 

Naši společnost doporučují