X

Novinky

2022kvě17

Elektromobily pro veřejnoprávní subjekty

Na konci května očekáváme z Národního programu Životní prostředí výzvu na podporu alternativní dopravy. Veřejnoprávní subjekty mohou získat až 50 % nákladů, pokud nakoupí (nebo nejpozději 1. února 2020 nakoupily) elektromobily, vodíkové automobily či dobíjecí stanice.

Žádat lze až do prosince 2023, ale pozor, výzva je nesoutěžní. To znamená, že finanční prostředky budou přidělovány v pořadí dle doručení žádosti, dokud nebude vyčerpána alokace 600 mil. Kč.

Chcete-li znát více informací o podpoře, klikněte zde, nebo se obraťte na Mgr. Filipa Podsedníka, který Vám rád poradí.

2022kvě16

Podpora fotovoltaiky

Na přelomu května a června budou zveřejněny tři výzvy na fotovoltaiku z programu RES+ Modernizačního fondu.

Veřejnoprávní subjekty budou moci zažádat o podporu na komunální energetiku malých obcí (do 3000 obyvatel) anebo na podporu rozvoje komunální energetiky. Podniky v oblasti výroby elektřiny či společenství pro obnovitelné zdroje budou moci získat podporu na systémy pro akumulaci elektrické energie nebo na instalaci nových fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem nad 1 MWp (předpokládaná alokace 3,5 mld. Kč); do 1MWp (předpokládaná alokace 1 mld. Kč).

Chcete-li znát více informací o podpoře, klikněte na konkrétní výzvu, nebo se obraťte na Mgr. Filipa Podsedníka, který Vám rád poradí.

2022kvě17

Pozvánka na webinář – dotace na firemní výzkum a vývoj – TREND

Webinář RENARDS, a.s. – dotace na firemní výzkum a vývoj – TREND

KDY:            

Středa 18. 5. 2022, 14:00 – 14:30

O ČEM:      

Už jen do 16. června 2022 bude probíhat sběr žádostí o dotaci na výzkumně-vývojové projekty, v nichž je hlavním uchazečem firma. A to z programu TREND „Technologičtí lídři“. Pro váš výzkumně-vývojový projekt můžete získat dotaci až 25 mil. Kč, max. míra dotace je 70 % na celý projekt.

OD KOHO:

Mgr. Martin Bartoš – Vedoucí oddělení transferu technologií, RENARDS, a.s.

Pořád je možné stihnout napsat a podat kvalitní žádost.

2022kvě13

Pozvánka na webinář – dotace na firemní výzkum a vývoj – TREND

Přijměte pozvánku na webinář k programu TREND „Technologičtí lídři“, který se bude konat on-line ve středu 18. 5. ve 14:00 – 14:30 hod.

Už jen do 16. června 2022 bude probíhat sběr žádostí o dotaci na výzkumně-vývojové projekty, v nichž je hlavním uchazečem firma. A to z programu TREND „Technologičtí lídři“. Pro váš výzkumně-vývojový projekt můžete získat dotaci až 25 mil. Kč, max. míra dotace je 70 % na celý projekt. Pořád je možné stihnout napsat a podat kvalitní žádost.

Užitečné informace vám poskytne a vaše případné dotazy zodpoví Mgr. Martin Bartoš – Vedoucí oddělení transferu technologií, RENARDS, a.s.

Připojit se můžete i bez předchozí registrace ZDE.

2022kvě12

Výzva pro sociální služby z NPO vyhlášena

Národní plán obnovy míří i do sociální oblasti. Prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí v pátek, 6. 5. 2022, byla vyhlášena výzva zaměřená na rozvoj a modernizaci sociálních služeb. Konkrétně mohou být podpořeny tyto sociální služby registrované dle zákona č. 108/2006 Sb. – osobní asistence (pouze Praha), pečovatelské služby (Praha), odlehčovací služby, centra denních služeb (Praha), denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem či chráněná bydlení. Žadatelem o dotaci přitom kromě samotných poskytovatelů sociální služeb mohou být i samosprávy.

O co se hraje? Celkově o štědrou finanční alokaci ve výši 2,8 mld. Kč, přičemž maximální výše dotace na jeden projekt činí až 80 mil. Kč. Každý žadatel si přitom může pro dotaci dojít až pětkrát. Míra dotace navíc činí 100 % ze způsobilých výdajů projektu. Tyto parametry z výzvy dělají jedinečnou příležitost, jak zafinancovat nákup nemovitosti, stavební práce nebo pořízení vybavení pro poskytování sociální služby.

Pravda, není to zadarmo. K žádosti o dotaci je nutné disponovat projektovou dokumentací ve stupni pro stavební povolení, podrobným položkovým rozpočtem, pravomocným územním rozhodnutím a žádostí o stavební povolení (jsou-li pro projekt relevantní) a rovněž energetickým posudkem a průkazem energetické náročnosti budovy.

Nejzazším datem pro podání žádosti o dotaci je přitom 30. 11. 2022, tedy času není nazbyt. Chcete-li znát více informací o podpoře, klikněte zde, nebo se obraťte na Mgr. Ondřeje Stolara, který Vám rád poradí.

2022kvě6

Výzva na úsporu vody vyhlášena!

Očekávaná výzva na dotační program z Národního plánu obnovy ÚSPORA VODY V PRŮMYSLU byla dne 5. května 2022 konečně vyhlášena!

Z dotace bude možné financovat prakticky jakoukoliv aktivitu, která povede prokazatelně k vyčíslitelné úspoře vody v podniku. Může se jednat například o investice do zvýšení účinnosti rozvodů, pořízení nové úspornější výrobní technologie, využívání dešťové vody, recyklace nebo cirkulace vody. Klíčovou přílohou k žádosti je vodní audit.

Bližší informace najdete zde.

 

2022dub6

Program TREND bude brzy vyhlášen!

Technologická agentura České republiky (TAČR) zveřejnila avízo k vyhlášení 6. veřejné soutěže na dotační program TREND, PP1 “Technologičtí lídři”! Vyhlášení bude dne 27. dubna., sběr žádostí bude probíhat do 16. června 2022.

Současně bude vyhlášena 7. veřejná soutěž programu TREND, PP1 “5G”, sběr žádostí bude probíhat od 27. dubna do 13. června 2022.

Program TREND Ministerstva průmyslu a obchodu (dále jen “MPO”) je zaměřen zejména na zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích.

Šestá veřejná soutěž Programu TREND, PP1 “Technologičtí lídři” je zaměřena na podporu tvorby výsledků VaV a jejich využívání pro vlastní podnikatelskou činnost u podniků, které již mají zkušenosti s realizací výzkumu a vývoje vlastními kapacitami nebo u podniků, které mají zkušenost s nákupem VaV služeb od výzkumných organizací, ale zatím nerozvinuly vlastní VaV činnost.

Sedmá veřejná soutěž Programu TREND, PP1 je zaměřena na podporu projektů zabývající se vývojem technologií 5G a vyšších (dále “5G”) a je financována z Národního plánu obnovy v rámci komponenty 1.3 s názvem Digitální vysokokapacitní sítě a její investice “Vědeckovýzkumné činnosti související s rozvojem sítí a služeb 5G”.

Více informací je k dispozici ZDE, případně kontaktujete přímo našeho specialistu Martina Bartoše.

2022dub4

RENARDS se bude podílet na modernizaci české energetiky

Společnost RENARDS, a.s. se stala zakládajícím členem Unie komunitní energetiky (UKEN).

V Česku zatím neexistovala organizace, která by zastupovala široké spektrum zájmů v energetice. Unie je jedinečná v tom, že zastupuje a zohledňuje potřeby občanů, měst a obcí, byznysu i neziskových organizací a spolků. UKEN ale potřebujeme hlavně pro to, abychom přispěli k modernizaci a decentralizaci české energetiky.

Cíle UKEN jsou:

 1. prosadit legislativu, která podpoří vznik a rozvoj decentralizované a komunitní energetiky,
 2. nastavit stabilní a srozumitelné dotační prostředí, které urychlí rozvoj projektů komunitní energetiky
 3. zajistit, aby Státní energetická koncepce a Vnitrostátní plán ČR v oblasti energetiky a klimatu počítaly s komunitní energetikou a decentralizací jako s důležitým prvkem transformace české energetiky
 4. sdílet získané know-how pro realizaci komunitních projektů,
 5. být strategickým a konstruktivním partnerem pro občany i stát v oblasti komunitní energetiky a decentralizace.

 

Ředitel Milan Sedláček k tomu sdělil: “Existují stovky důvodů, proč fandit komunitní energetice. Existují stovky problémů na cestě k ní. Pojďme je řešit.” V RENARDS, a.s. usilujeme o kultivaci a rozvoj i dalších oblastí, které jsou důležité pro růst našeho hospodářství a proto jsou zde opodstatněné dotace. Podobně jsme se tedy podíleli i na iniciování dalších komunitních aktivit, např. v oblasti Průmyslu 4.0 a digitalizace, fotovoltaiky či elektromobility aj.

Informace o založení UKEN je zde.

2022bře31

Dotace na úsporu vody a cirkulární řešení v podnicích

Začátkem dubna bude vyhlášena výzva na úsporu vody v podnicích. Z dotace bude možné financovat prakticky jakoukoliv aktivitu, která povede prokazatelně k vyčíslitelné úspoře vody v podniku. Může se jednat například o investice do zvýšení účinnosti rozvodů, pořízení nové úspornější výrobní technologie, využívání dešťové vody, recyklace nebo cirkulace vody. Klíčovou přílohou k žádosti je vodní audit.

Bližší informace naleznete zde.

Na konci dubna by měla následovat výzva na cirkulární řešení v podnicích podporující zavádění technologií k získávání a zpracování druhotných surovin, výrobu výrobků z druhotných surovin včetně náhrady vstupních primárních surovin druhotnými surovinami, zlepšení materiálové recyklace odpadů a jejich opětovného použití a zavádění materiálového ekodesignu výrobků či remanufacturing.

Bližší informace naleznete zde.

V případě zájmů či jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat Ing. Zuzanu Arnerovou.

2022bře25

100% dotace na budování kapacit dětských skupin z Národního plánu obnovy

Ministerstvo práce a sociálních věcí spouští od 20. 4. 2022 příjem žádostí o dotaci na zajištění dostatečné kapacity míst pro nejmenší děti v dětských skupinách zřízených dle zákona č. 247/2014 Sb., zajištění jejich finanční dostupnosti a zvýšení kvality poskytovaných služeb. Podporovanými aktivitami budou nákup nemovitostí včetně pozemků a výstavba, rekonstrukce či úpravy objektu a zázemí pro dětské skupiny. Projekt vždy musí řešit buď pořízení budovy, rekonstrukci nebo novostavbu a splnit energetické parametry dané kritérii hodnocení.

1.kolo uzavírky příjmu žádostí je do 30. 6. 2022.

Bližší informace naleznete zde. V případě zájmu či jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat Ing. Lenku Slámovou.

 

2022bře9

Výzva na fotovoltaiky je konečně tu!

Dlouho očekávaná výzva na podporu investic do fotovoltaik a akumulace elektrické energie pro podnikatelské subjekty byla dne 8. března 2022 konečně vyhlášena. Příjem žádostí o dotaci je naplánován na 22.března od 13:00 hodin a pravděpodobně ukončen v červnu 2022, pokud k tomu nedojde dříve z důvodu vyčerpání alokace. Ta je nastavena ve výši 4 mld. Kč.

Podmínky získaní dotace na fotovoltaiku a bateriová uložiště nikdy nebyly snazší! Nově není stanovena podmínka vlastní spotřeby, nebude tak potřeba zpracovávat energetický posudek. Odpadá i povinnost realizovat veřejné výběrové řízení na dodavatele. Zároveň k žádosti o podporu nebude potřeba disponovat stavebním povolením. To se dokládá až po schválení projektu – k Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Hlavní přílohou žádosti o dotaci je smlouva o připojení výrobny elektřiny k elektrizační soustavě nebo smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení.

Bližší informace naleznete zde.

 V případě zájmu či jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat Ing. Anetu Báčovou.

2022úno22

Vyhlášení první vlny výzev v IROP je za dveřmi

Pokud chce obec, příspěvková organizace či jiný typ žadatele z oblasti veřejné sféry získat dotaci z fondů EU, měla by zpozornět! V červnu roku 2022 bude vyhlášena dlouho očekávaná tzv. první vlna výzev v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). V této první vlně bude možné podat žádost o dotaci v těchto oblastech:

 • dotace v oblasti dopravy (nízkoemisní a bezemisní vozidla, plnící a dobíjecí stanice pro veřejnou dopravu, dopravní telematiku, přestupní terminály, parkoviště P+R, chodníky, cyklostezky);
 • dotace v oblasti školství (mateřské, základní, střední školy i zájmové vzdělávání);
 • dotace v oblasti eGovernmentu (elektronizace veřejné správy, kyberbezpečnost);
 • dotace v oblasti sociální infrastruktury (sociální služby, sociální bydlení);
 • dotace v oblasti zdravotnictví (modernizace nemocnic a krajských hygienických stanic);
 • dotace v oblasti kulturního dědictví (kulturní památky, muzea, knihovny).

Ve 2. polovině roku 2022 by měly být následně vyhlášeny výzvy v těchto oblastech:

 • dotace v oblasti revitalizace veřejných prostranství;
 • dotace v oblasti infrastruktury cestovního ruchu (např. budování/rekonstrukce turistických informačních center, budování/revitalizace odpočívadel, parkovišť, sociálního zařízení).

Výše dotace se bude odvíjet nejen podle typu žadatele, ale i podle jeho územní působnosti. Obecně lze konstatovat, že obce ve většině případů dosáhnou na dotaci ve výši 85 %.

Už nyní evidujeme enormní zájem o dotace ve většině výše uvedených oblastech. Nové programové období 2021-2027 je nastaveno nikoli jako bodovací, nýbrž jako časová soutěž. Jednotlivé výzvy budou otevřeny řádově desítky měsíců a uzavřeny budou, jakmile podané projekty naplní vymezenou finanční alokaci podporované oblasti. Je tedy zřejmé, že důležitou roli v tomto období bude hrát ČASOVÉ HLEDISKO. Čím atraktivnější výzva pro žadatele, tím kratší doba vyhlášení výzvy. V případě stavebních projektů je nutné při podání žádosti disponovat projektovou dokumentací, položkovým rozpočtem, příp. minimálně žádostí o stavební povolení. Nyní je tedy opravdu nejvyšší čas na projektovou přípravu projektových záměrů.

Chcete-li získat více informací ohledně Vašeho projektového záměru, neváhejte kontaktovat Mgr. Ondřeje Stolara či Ing. Markétu Kratochvílovou.

2022led28

Největší plánovaná podpora elektromobility. Příležitost dostanou i speciální stroje.

Pokud jste již nedoufali v podporu elektromobility formou dotace, tak pro Vás máme skvělou zprávu. Dotace opět budou! Příjem žádostí o dotaci z Národního plánu obnovy očekáváme na jaře tohoto roku.

Aktuálně je připracována dotační výzva na investice do elektromobilů pro podnikatelské subjekty všech možných kategorií do hodnoty 1 250 tis. Kč. Podpořeny budou i speciální stroje jako jsou například nakladače, úklidové stroje a vysokozdvižné vozíky. V neposlední řadě můžete s dotací pořídit i nabíjecí stanice pro vlastní potřebu.

Bližší informace naleznete zde.

 V případě zájmu či jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat Ing. Anetu Báčovou.

2021pro23

TAČR opět posouvá termín vyhlášení výzvy v programu TREND

Technologická agentura České republiky (TAČR) včera oznámila, že namísto jen o týden dříve avizovaného vyhlášení výzvy na dotační program TREND, podprogram 1 – „Technologičtí lídři“, ke kterému mělo dojít právě 22. prosince 2021, přistoupila opět k náhlé změně! Vyhlášení výzvy se tak znovu odkládá, a to již podruhé – tentokrát na neurčito… Důvod nebyl uveden, na svém webu agentura uvedla dne 22. 12. 2021 jen toto sdělení: „Vyhlášení této veřejné soutěže plánované na 22. prosince 2021 bude odloženo. Technologická agentura ČR v současné době změnu podmínek a termínu komunikuje s Ministerstvem průmyslu a obchodu.“ Toto sdělení, stejně jako avízo výzvy ze 14. 12. 2021 však již bylo z webu staženo – bez dalšího vysvětlení…

Firmy, které připravují své inovace a výzkumně-vývojové projekty, a domluvení projektoví partneři z řad univerzit a výzkumných institucí, pro které bylo důležité snížit díky této dotaci náklady na svůj výzkum a vývoj, tak budou muset dále čekat.

Přitom dle výsledků nedávného průzkumu Svazu průmyslu a dopravy ČR celkem 47 % firem motivuje k investicím do výzkumu a vývoje právě veřejná podpora (přičemž 9 % firem by investice do VaV bez veřejné podpory nerealizovalo).

2021pro16

Získejte až 70 % dotace na výzkum a vývoj: Nová veřejná soutěž programu TREND

Dne 22.12.2021 TAČR vyhlásí dlouho očekávanou veřejnou soutěž z programu TREND. Projekty průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje realizované podniky, případně podniky ve spolupráci s výzkumnou organizací bude možné podávat od 23.12.2021 do 16.2.2022. V rámci této již 5. veřejné soutěže programu TREND rozdělí TAČR 2 mld. Korun. Jak již u programů TAČR bývá zvykem času opravdu není nazbyt, proto neváhejte a oslovte nás pro nezávaznou konzultaci vašeho záměru.

Více informací o vyhlášené výzvě naleznete zde  a v případě zájmu se neváhejte obrátit na  Martina Bartoše.  

2021pro13

Dotace na projekty efektivního hospodaření se srážkovou vodou v zastavěném území

V rámci výzvy č.10/2021 Národního programu životní prostředí mohou od 12. 1. 2022 veřejnosprávní subjekty žádat o dotaci na projekty efektivního hospodaření se srážkovou vodou v zastavěném území (povrchová vsakovací a retenční zařízení, akumulační podzemní nádrže, výměna nepropustných povrchů za propustné, budování propustných povrchů, výstavba střech s akumulační schopností atd.) Dotace činí 100 %, pouze v případě budování propustných zpevněných povrchů dotace 50 % z celkových způsobilých výdajů. Výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní s termínem ukončení  31. 8. 2022.

Neváhejte a oslovte nás pro nezávazné posouzení Vašeho záměru zdarma.

Více informací o vyhlášené výzvě naleznete zde a v případě zájmu se neváhejte obrátit na  Ing. Zdeňku Celou.  

2021lis24

3,3 mld.Kč na energetické úspory veřejných budov

V rámci výzvy z NPŽP mohou od 1. 12. 2021 veřejnosprávní subjekty žádat o dotaci na projekty energetických úspor (zateplení, výměna oken, rekuperace, výměna zdrojů vytápění, modernizace osvětlení atd.) a doplňkově i na instalace fotovoltaických či solárně termických systémů. Dotace se dle dosažených parametrů pohybuje v rozmezí 40 až 100 %. Žádosti budou hodnoceny průběžně, termín ukončení výzvy je 30. 9. 2022. Projekty, které se nevejdou do stávající alokace, budou až do daného termínu přijímány, ale ocitnou se v zásobníku projektů. Stavební povolení není povinnou přílohou žádosti, proto s podáním žádosti neváhejte a oslovte nás pro nezávazné posouzení Vašeho záměru zdarma.

Více informací o vyhlášené výzvě naleznete zde a v případě zájmu se neváhejte obrátit na  Ing. Janu Latovou.  

2021lis18

MPO zveřejnilo draft výzvy Fotovoltaické systémy s/bez akumulace z Národního plánu obnovy

S ohledem na stále nedořešenou implementaci metodického pokynu k tzv. „RED FLAG“ v oblasti střetu zájmů byl dne 15.11.2021 zveřejněn pouze návrh (draft) výzvy a jejich příloh. Dle vyjádření MPO bude finální znění výzvy zveřejněno jakmile to bude možné. Úprava podmínek se předpokládá pouze v oblasti výše uvedeného posuzování střetů zájmů. Věcné zaměření výzvy a technické požadavky se již měnit nebudou.

Zde naleznete základní parametry výzvy. V případě dotazů a zájmu neváhejte kontaktovat Ing. Anetu Báčovou.

2021lis12

Start nového IROP se blíží, připravte se.

Přípravy nového Integrovaného regionálního operačního programu jsou v plném proudu. Již nyní jsou známy první informace o jeho harmonogramu. Dle aktuálních informací by první individuální výzvy mohly být spuštěny již od 2. čtvrtletí 2022. Žadatelé z řad veřejného, ale i podnikatelského sektoru, se v nich mohou těšit na podporu:

dopravy (nízkoemisní a bezemisní vozidla, plnící a dobíjecí stanice pro veřejnou dopravu, dopravní telematiku, přestupní terminály, parkoviště P+R, chodníky, cyklostezky);

školství (mateřské, základní, střední školy i zájmové vzdělávání);

eGovernmentu (elektronizace veřejné správy, kyberbezpečnost);

sociální infrastruktury (sociální služby, sociální bydlení);

zdravotnictví (modernizace nemocnic a krajských hygienických stanic);

kulturního dědictví (kulturní památky, muzea, knihovny).

 

V druhé polovině roku 2022 by pak mohly být vyhlášeny výzvy, které tematicky v IROP figurují nově. Jedná se zejména o podporu:

– revitalizace veřejných prostranství;

– infrastruktury cestovního ruchu.

 

Řídící orgán IROP plánuje vyhlašovat všechny podpory v režimu průběžných výzev, nikoliv výzev kolových. Tedy významný vliv na úspěch či neúspěch projektů nebude mít bodové hodnocení, ale ČAS. V případě stavebních projektů je nutné disponovat projektovou dokumentací, položkovým rozpočtem, příp. minimálně žádostí o stavební povolení. Z toho důvodu nastal nejvyšší čas pro projektovou přípravu. Zájem evidujeme už nyní enormní.

 

 

2021lis4

SEMINÁŘ: Nové dotační příležitosti pro průmysl

V rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu pořádáme dne 8. 11. od 15 hod. seminář, na němž se dozvíte o právě zahajovaných či připravovaných dotačních programech a dotačních výzvách pro firmy. Jde zejména o příležitosti z nových programů Národního plánu obnovy, OP TAK a Technologické agentury ČR.

Seminář se bude konat v prostorách Regionální hospodářské komory, Výstaviště 569/3, Brno, vstup je i bez registrace zdarma. Více informací naleznete v pozvánce s programem ZDE.

Dále prosím přijměte pozvání k setkání na našem stánku v rámci veletržní expozice Regionální hospodářské komory Brno, umístěném v pavilonu A2-007.

2021říj8

Výzvy na podporu rozvoje obcí a měst opět vyhlášeny

Ministerstvo pro místní rozvoj tradičně na počátku října vyhlásilo oblíbené výzvy pro obce a města do 10 000 obyvatel. Letos se podpora soustřeďuje na ty nejatraktivnější oblasti, sice rekonstrukce místních komunikací, výstavbu či obnovu školních sportovišť a tělocvičen, rekonstrukce veřejných budov (kulturní domy, obecní úřady, knihovny, školy, multifunkční domy) a vybudování či rekonstrukci veřejných sportovišť (pro obce do 3 000 ob.).

Celkem jsou k dispozici 2 mld. Kč, přičemž míra dotace činí 80 % pro obce do 3 000 ob. a 70 % pro větší obce a města do 10 000 ob.. Žádat lze do 17.12.2021 a není nutné disponovat stavebním povolením. Postačujícím dokladem je podaná žádost na stavební úřad.

V případě Vašeho zájmu se obracejte na Mgr. Ondřeje Stolara. Základní podmínky jednotlivých dotačních programů jsou uvedeny zde:

Rekonstrukce místních komunikací

Sportovní školní infrastruktura

Rekonstrukce veřejných budov

Aktivní a pasivní místa odpočinku (veřejná sportoviště)

2021zář21

Národní plán obnovy se rozjíždí – první příležitost dostanou fotovoltaiky!

Dlouho očekávaný start Národního plánu obnovy  je tady! Jako první dostanou příležitost využít podpory podnikatelské subjekty z celé ČR bez ohledu na jejich velikost, a to na své investice do fotovoltaik a akumulace elektrické energie. Plánovaná výzva bude vyhlášena ještě do konce tohoto roku.

Dle posledních informaci dojde k zásadním zjednodušením podmínek podpory. Nově není stanovena podmínka vlastní spotřeby, nebude tak potřeba zpracovávat energetický posudek. Zároveň k žádosti o podporu nebude potřeba disponovat stavebním povolením. To se dokládá až po schválení projektu – k Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Co ale potřeba k žádosti bude, je smlouva o připojení výrobny elektřiny k elektrizační soustavě nebo smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení.

Bližší informace naleznete zde.

Kromě podpory FVE a akumulace budou v první vlně výzev z Národního plánu obnovy podpořeny také investice směřující do úspory vody v průmyslu či cirkulárních řešení v podnicích.

V případě zájmu či jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat Ing. Anetu Báčovou.

 

2021srp17

Miliardy Kč v rámci programu HEAT, ENERG ETS či RES+ Modernizačního fondu stále nedočerpány

Využijte dotace ze stále běžících výzev Modernizačního fondu na podporu čistějších zdrojů energie. Doposud není zaplněna alokace výzev u následujících programů:

V rámci programu HEAT pro projekty nad 15.mil. EUR dotace: rekonstrukce či náhrady zdroje tepla v SZTE se změnou palivové základny. Typově se jedná zejména o projekty náhrady zdroje za OZE či energetické využití odpadů, vždy v kombinaci s KVET. V tuto chvíli jsou podány žádosti za cca 2,6 miliardy Kč, zbývá celých 2,4 miliard Kč k dočerpání, přičemž projekty se budou přijímat až do naplnění dvojnásobku alokace, tedy ještě v objemu 7,4 miliard Kč. Výzva běží do 14. 1. 2022.

Program ENERG ETS prozatím nebyl čerpán vůbec. Výzva č.1 (alokace 1 mld.Kč) se zaměřuje stejně jako u výzvy HEAT zejména na projekty náhrady zdroje za OZE či energetické využití odpadů, nicméně za účelem snížení vlastní spotřeby energie či snížení emisí CO2 ve výrobním procesu. Výzva č.2 (alokace 2,4 mld. Kč) zaměřená např. na instalaci vodíkových technologií či technologií optimalizace provozu a instalaci en.managementu. Obě výzvy běží do 31. 1. 2022. V rámci výzvy č.3 mohou žádat velké projekty s předpokládanou dotací nad 15 mil. EUR a výzva končí 31. 3. 2022. Alokace u této výzvy je 5 mld Kč.

U programu RES+ na výstavbu fotovoltaických elektráren u projektů s instalovaným výkonem do 1 MWp je z celkové alokace 1 miliardy Kč ještě stále k dispozici cca 850 mil.Kč. U projektů s výkonem nad 1 MWp nebylo čerpáno doposud vůbec, je tedy k přerozdělení celých 3,5 miliardy Kč. Příjem žádostí se pro menší projekty uzavírá 15. 11. 2021, pro větší dokonce 29. 10. 2021.

Kontaktujte nás kdykoliv pro nezávaznou konzultaci Vašeho záměru ZDARMA.

Podrobnosti o jednotlivých výzvách ZDE.

2021čvc12

Spuštěn program Kabina

Po dlouhých peripetiích Národní sportovní agentura vyhlásila a následně spustila výzvu v rámci programu Kabina. Ten je určen na výstavbu, modernizaci či rekonstrukci sportovních zařízení na území obcí do 3 000 obyvatel. Žádat o dotaci mohou kromě samotných obcí i sportovní kluby, příspěvkové organizace či např. školská zařízení. Výzva je otevřena do 31. 8. 2021 a poskytovatel dotace do ní uvolnil 400 mil. Kč, přičemž každý rok bude výzva opakována. Na území každé obce je možné získat dotaci až 800 tis. Kč, míra dotace činí 80 % ze způsobilých výdajů projektu. Co konkrétně je možné zafinancovat? Například renovaci fotbalového trávníku, výstavbu hřišť pro míčové sporty, rekonstrukci střídaček, kabin, sociálního zázemí, vybudování bezbariérových přístupů, inženýrských sítí, oplocení, osvětlení, či zavlažování. Program naopak není určen pro veřejná volnočasová sportoviště, dopravní hřiště, dětská hřiště a veřejné koupaliště. K žádosti o dotaci je nutné disponovat pravomocným stavebním povolením či platným souhlasem stavebního úřadu s ohlášenou stavbou, je-li to pro danou akci relevantní.

V případě Vašeho zájmu se neváhejte obrátit na Mgr. Ondřeje Stolara. Detailní informace o dotačních podmínkách jsou uvedeny zde.

2021čvn9

Vyhlášena výzva REACT-EU na sociální infrastrukturu

V rámci mimořádné finanční injekce ze strany Evropské unie v podobě nástroje REACT-EU byla vyhlášena výzva na investice do sociální infrastruktury. Prostřednictvím programu IROP tak je možné od nynějška žádat o dotaci na nákup, výstavbu či stavební úpravy objektů, pořízení automobilů nebo vybavení sociálních služeb.

Pro žadatele je připraveno cca 2,4 mld. Kč a mohou získat dotaci 90 – 100 % ze způsobilých výdajů projektu. Žádat mohou obce, kraje, dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované či zakládané organizace, dále pak nestátní neziskové organizace, církve či církevní organizace. Výzva k předkládání žádostí je prozatím otevřena do 3. 2. 2022, nicméně vzhledem k očekávanému velikému zájmu nelze vyloučit dřívější uzavření příjmu. Z toho důvodu doporučujeme s podáním projektu neotálet. Detailní dotační podmínky jsou uvedeny zde. V případě Vašeho zájmu se prosím obracejte na Mgr. Ondřeje Stolara, který s Vámi rád dopodrobna probere Vaše možnosti.

 

2021dub15

MODERNIZAČNÍ FOND STARTUJE

V červenci 2021 bude spuštěn příjem žádostí do Modernizačního fondu pro programy HEAT, RES+ a ENERG ETS. Modernizační fond disponuje prostředky o objemu cca 150 miliard Kč a bude podporovat investice do modernizace energetických systémů s důrazem na zavedení obnovitelných zdrojů energie a zlepšení energetické účinnosti. Pokud jste podali předběžnou žádost v rámci proběhlých předregistračních výzev a připravujete se na podání „plné“ žádosti, neváhejte nás kontaktovat pro konzultaci Vašeho záměru. Provedeme Vás procesem samotného podání žádosti a jsme připraveni zajistit komplexní dotační poradenství a management v průběhu celé životní fáze projektu, včetně zajištění provedení výběrového řízení na dodavatele a administrace v době udržitelnosti. Zároveň Vám můžeme doporučit vhodnou osobu pro zpracování projektové dokumentace či energetického hodnocení projektu. Podrobnosti o jednotlivých výzvách a kontakty, na které se můžete obrátit, jsou uvedeny ZDE.

2020pro7

Exkluzivní dotace v oblasti sportu

Národní sportovní agentura, vedená bývalým špičkovým hokejovým brankářem Milanem Hniličkou, zveřejnila základní podmínky pro své investiční dotační programy. Kromě programu tzv. Nadregionální sportovní infrastruktury budou vyhlášeny dva velmi atraktivní programy:

1) Regionální sportovní infrastruktura

Program určený pro zejména pro kraje, obce, sportovní kluby  nebo i obchodní společnosti vlastněné veřejnou sférou. Bude možné z něj podpořit rekonstrukce, modernizace či výstavbu sportovních zařízení vč. jejich zázemí, vybudování bezbariérových přístupů či pořízení vybavení. V praxi bude možné získat dotaci např. na nové fotbalové hřiště, rekonstrukci zimního stadionu, opravu atletického stadionu nebo výstavbu obecního víceúčelového hřiště. Lze získat až 70 % z výdajů projektu, přičemž max. výše dotace činí 50 mil. Kč. Více informací o podmínkách podpory je uvedeno zde.

2) Standardizovaná sportovní infrastruktura

Na rozdíl od předchozího titulu zde nemohou žádat o dotaci sportovní kluby. Národní sportovní agentura prostřednictvím tohoto programu bude podporovat přesně určený typový okruh sportovních zařízení s předepsanými standardy. Bude se jednat o výstavbu (nikoliv rekonstrukci či modernizaci) sportovních hal pro míčové sporty, zimních stadionů a plaveckých krytých bazénů 25 m. Rovněž lze získat až 70 % z výdajů projektu, přičemž max. výše dotace činí 60 mil. Kč pro haly na míčové sporty a až 90 mil. Kč v případě zimních stadionů a plaveckých bezénů. Více informací o podmínkách podpory je uvedeno zde.

 

Výzvy v obou programech by měli být brzy vyhlášeny, v případě potřeby se prosím obraťte na Mgr. Ondřeje Stolara.

2020říj15

Webinář Industry 4.0

Rádi bychom Vás pozvali na webinář Industry 4.0který pořádáme ve spolupráci se společností NEXTERA ve čtvrtek 22. 10. 2020 ve 13:00. Na hodinovém webináři se dozvíte o využití senzoriky pro sledování výrobních procesů a možnostech aktuálních dotačních výzev. Bližší informace jsou uvedeny v pozvánce. 

2020zář15

WEBINÁŘ: Překonejte krizi správným řízením projektů a úspěšným čerpáním dotací

 • Jak rychle zjistit, zda je dotační výzva pro vás vhodná, případně, jak se na ni správně připravit a být mezi úspěšnými.
 • Jaké dotace je možné pro projekty využít, a kdy se dotaci raději vyhnout.
 • Jak zabránit situaci, kdy dotační projekt nenaplní očekávání – peníze i čas lidí jsou investovány, ale nic se nezlepší. Pouze jsou všichni vysíleni z byrokracie okolo.
 • Jak sestavit správně záměr a formovat tým před tím, než je projekt vůbec zahájen.
 • Jak řešit situaci, kdy špatně postavený dotační projekt brání zvolit kvalitní dodavatele a nutí vás tak k riskantnímu obcházení pravidel.
 • Jak vytvořit prostředí skutečné spolupráce a jakým způsobem efektivně řídit projekty tak, aby proběhly v definovaném čase i stanovené kvalitě, měly jasnou návratnost a neohrozily finanční stabilitu firmy.

Tohle vše se dozvíte na webináři, na který Vás zveme spolu s SHINE consulting, s.r.o. a který vedou Marie Cejnková a Josef Hajkr.

📅 8.10.2020, 14:00 – 16:00
📋 Registrace zde

Těšíme se na viděnou.

2020srp19

90% dotace na projektovou přípravu VH projektů

Řekněte si o peníze ve výši až 5 milionů Kč na přípravu vodohospodářských projektů již nyní. Nyní je možné v rámci výzvy z NPŽP žádat na zpracování projektové dokumentace, odborných posudků a průzkumů a zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele. Pro příjemce dotace z této výzvy pak bude určena v novém OPŽP 2021-27 speciální výzva, v rámci které bude možné žádat o dotaci na samotnou realizaci akce. Principem výzvy je snaha o urychlení realizace akcí v rámci nového programového období.  Žadatel musí být vlastníkem VHI a výzva je primárně určena pro projekty zlepšení zásobování pitnou vodou. Je možné kombinovat s dotací na projekty kanalizací a ČOV. Žádosti je možné podávat od 1.9.2020, POUZE DO VYČERPÁNÍ ALOKACE.

 

Více informací o vyhlášené výzvě naleznete zde a v případě zájmu se neváhejte obrátit na  Ing. Janu Latovou.  

2020srp7

Až 90% dotace na vodní plochy a zeleň

V rámci nově uveřejněné výzvy Norských fondů je jedinečná příležitost pro veškeré české právnické osoby zažádat si až do konce října 2020 až o 90% dotaci a projekty zavádění zelené a modré infrastruktury, a to až do výše 26 mil. Kč na projekt. Podporována jsou veškerá opatření na implementaci vodních prvků a zeleně s ochlazujícím efektem a snižování hlučnosti sídla, náhrada drobných zpevněných ploch zelení (včetně parkovišť, dopravních ostrůvků, dětských hřišť), nákupy truhlíků aj. Upřednostňovány jsou komplexnější stavební opatření, partner projektu není nezbytný.

 

Více informací o vyhlášené výzvě naleznete zde a v případě zájmu se neváhejte obrátit na  Ing. Janu Latovou.

2020čvc20

Úspěšně ukončená výzva V. Úspory energie v OP PIK

Po oddalování termínu přišel očekávaný konec V. výzvy Úspory energie a s ním i výsledky atraktivity této dotační oblasti. V předešlé IV. výzvě byl zaznamenán výrazný počet podaných žádostí, přesahují 1300 projektů, počítajíc v průměru s investicí okolo 4,3mil.Kč na podaný projekt. Nebylo tomu jinak ani v letošní V. výzvě, kdy se podalo přes 1000 projektů s průměrnou investicí 5,2mil.Kč na podaný projekt. Ačkoliv se na začátku června zdálo, že V. výzva bude naplněna něco nad polovinou alokované částky, poslední čísla statistiky Agentury pro podnikání a inovace ukazuje na téměř vyčerpanou výzvu (z alokovaných 6 mld.Kč bylo podaných projektů za 5,6mld.Kč). Skupina Renards v této výzvě podala projekty s požadovanou dotací nad 135mil.Kč, kde již více jak polovina podaných projektů mají již vydané Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Jelikož je výzva Úspory energie stále žádanou, očekává se ještě v letošním roce vyhlášení další VI. Výzvy v obdobném znění byť i s avizovanou nižší alokací (2mld.Kč).

2020kvě22

Mimořádné odměny zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti s pandemií

V období 27. 5. – 12. 6. 2020 je možné žádat o dotace na mimořádné odměny zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti s pandemií onemocnění COVID_19. Žádat mohou všichni poskytovatelé sociálních služeb s výjimkou těch, které byly pozastaveny usnesením vlády č. 207 ze dne 13. 3. 2020 a č. 239 ze dne 16. 3. 2020. Poskytovatelé tak mohou získat odměny pro své zaměstnance až do výše 235,- Kč za hodinu práce, a to za období 13. 3. – 31. 5. 2020. Detailní dotační podmínky jsou uvedeny zde.  V případě zájmu se můžete obrátit na Mgr. Ondřeje Stolara.

2020dub15

Aplikace vs. TREND (srovnání programů)

I v této nelehké době je potřeba myslet na budoucnost. Rok 2020 přináší mimo „covidových“ podpor a dotací rovněž i tradiční programy, jak financovat Vaše zpravidla dlouhodobější výzkumně-vývojové aktivity. Těmito programy jsou TREND (TA ČR) a Aplikace (OP PIK). Připravili jsme pro Vás krátké srovnání obou dotačních titulů, které je dostupné zde: www.renards.cz/aplikace_vs_trend.

2020dub6

Program Antivirus

Dne 6. 4. 2020 byl spuštěn příjem žádostí o podporu do programu Antivirus neboli kurzarbeit. Podnikatelé tak mohou žádat o 80 % či 60 % kompenzace nákladů na vyplacené náhrady mezd vč. odvodů. Míra podpory se liší dle opatření, na základě kterého zaměstnavatel musel omezit či zastavit provoz. Podporu vyplácí Úřady práce na základě vyúčtování náhrad mezd za každý kalendářní měsíc zvlášť. Ze strany MPSV v tuto chvíli není stanoveno datum ukončení přijmu žádostí, tedy žádosti lze předkládat kdykoliv. Pokud si stále nejste jisti, zda můžete této možnosti využít, případně jak postupovat, rád Vám poradí Mgr. Ondřej Stolar

2020bře26

PODPORA PRO PODNIKATELE V COVID DOBĚ

Současná situace přináší překotnou tvorbu dotačních programů pro podnikatele. Situace se mění z hodiny na hodinu, informace jsou často protichůdné. My jsme schopni informace, nápady a požadavky na pomoc státu od Vás dostat na ta správná místa. Výsledky jsou rychlé. Níže nenajdete standardní dotační nabídky. Jejich společným jmenovatelem je COVID. Ať už se jedná o vývoj, výrobu, provoz či přístup k úvěrům.

 

Czech Rise Up – Chytrá opatření proti COVID 19

KDO: podnikatelé;

NA CO: financování vývojových i výrobních nákladů podnikatelů kdekoli na území ČR, jejichž vývojové aktivity jsou zaměřeny na zmírnění dopadů výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření – mzdy, materiály, majetek, energie;

KDY: od 30.3.2020;

KOLIK: dotace až do výše 5 mil. Kč.

 

COVID 19 programu podpory TECHNOLOGIE

KDO: podnikatelé do 250 zaměstnanců;

NA CO: výdaje na pořízení strojů a zařízení a provozních souborů, jejichž výsledkem bude produkce materiálů, technologií a produktů z oblasti zdravotnických prostředků a osobních ochranných prostředků;

KDY: od 14.4.2020;

KOLIK: dotace až do výše 20 mil. Kč.

 

Úvěr COVID II

KDO: malé a střední podniky vč. OSVČ;

NA CO: pořízení drobného hmotného nebo nehmotného majetku, pokud je příjemcem podpory vykazován jako náklad/výdaj a není veden jako dlouhodobý hmotný majetek, pořízení a financování zásob, ostatní provozní náklady/výdaje příjemce podpory včetně předfinancování pohledávek;

KDY: přelom března a dubna 2020;

KOLIK: bezúročný úvěr až do výše 15 mil. Kč.

2019říj15

Gratulace k výhře v E.On Energy Globe 2019

Gratulujeme našemu kolegovi Petrovi Novotnému k výhře v nejprestižnější ekologické soutěži Energy globe award v kategorii Firma. Petr, který má v naší společnosti na starosti energetiku a udržitelný rozvoj se do soutěže vydal s projektem autobusů poháněných na biometan získaný z odpadních vod a zbytků jídla, který otestoval v Brně ve spolupráci s Dopravním podnikem města Brna. Věříme, že tento projekt bude dobrým příkladem a inspirací pro ostatní města a že začneme biologicky rozložitelné odpady konečně považovat za cenný zdroj energie a organické hmoty.

2019čvn28

Dotace pro výrobce potravin a agropenziony

I v letošním roce budou moci výrobci potravin a krmiv získat dotace na investice do nových technologií, zařízení, rekonstrukce a modernizace svých výrobních a skladovacích prostor. Podpořeny budou malé a střední podniky, přičemž míra dotace je 40 %.

Zemědělským podnikům pak směřuje podpora nejen do zpracování vlastní produkce, ale i do diverzifikace svých mimozemědělských činností. Mimo jiné lze podpořit vybudování či modernizaci malokapacitních ubytovacích zařízení, a to včetně stravovacího, sportovního a dalšího zázemí. Míra podpory bude činit 45 % pro mikro a malé podniky a 35 % pro střední podniky a 25 % pro podniky velké.

Příjem žádostí o dotaci bude probíhat v termínu od 8. do 29. října 2019.

Podpořte i Vy své podnikání a kontaktujte Ing. Anetu Báčovou, naši specialistku na dotace v oblasti potravinářství a zemědělství.

2019dub5

Seminář – Digitální transformace firmy

Zveme Vás na seminář, který digitální transformaci firmy představuje v unikátní kombinaci manažerského, technologického a finančního úhlu pohledu. Detailní program zde.

Termín: 25. 4. 2019, 9:00 – 12:00

Místo: BEA centrum, Olomouc

Účast pro registrované zdarma.

Registraci potvrďte e-mailem na info@renards.cz

2018srp1

Masarykova univerzita získala více než 100 mil. Kč

Masarykova univerzita získala i díky naší práci dotaci více než 100 mil. Kč na svůj projekt „Preklinická progrese nových organických sloučenin s cílenou biologickou aktivitou“. Díky tomu budou moci špičkoví chemici a biologové vyvíjet látky, které by mohly být využitelné při léčbě nádorových a kardiovaskulárních onemocnění. Gratulujeme tímto Masarykově univerzitě.  S projektem uspěla v obrovské konkurenci výzvy OP VVV zaměřené na předaplikační výzkum. RENARDS tak zaznamenal další z řady úspěchů na vědecko-výzkumném poli vysokých škol. Podstatu projektu shrnuly ve svém článku i Hospodářské noviny

2018úno26

Spolupráce RENARDS a ČVUT v Praze

13. února se v Praze konala tisková konference, kde

Ing. Andrej Babiš, předseda vlády ČR;
Stephen B. King, velvyslanec USA v ČR;
Peter Stračár, zástupce GE International – President & CEO Europe;
Milan Šlapák, zástupce GE Aviation Czech – programový ředitel pro ČR,
doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., rektor ČVUT v Praze a
prof. Ing. Michael Valášek, DrSc., děkan Fakulty strojní ČVUT v Praze

představili zahájení spolupráce ČVUT a GE Aviation na bázi našeho projektu.

Podrobnější informace naleznete zde.

Videozáznam celé konference můžete shlédnout zde.

2018led16

Konference Chytrá energie

Příští pondělí budete mít možnost účastnit se konference Chytrá energie pro domácnosti a firmy. Dozvíte se zde, jaká jsou moderní řešení energetických úspor a energetické soběstačnosti domácností a firem. To a mnoho dalšího se představí v rámci mezinárodní výstavy Infotherma 2018, která se koná 22. 1. 2018.

Ing. Petr Novotný na konferenci vystoupí a rád Vám poskytne konzultaci šitou na míru právě Vám.

2017pro6

Vyhlášení výzvy Technologie – Průmysl 4.0

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dlouho očekávanou výzvu programu Technologie, která je zaměřená na zavedení prvků Průmysl 4.0 do procesů firmy. Malí a střední podnikatelé v ní mohou žádat o dotaci na výrobní i nevýrobní technologie a propojení technologií obousměrnou komunikací. Výzva je určena nejen podnikatelům ze zpracovatelského průmyslu, ale také subjektům podnikajícím ve stavebnictví.

Žádosti je možné podávat od 12. 2. 2018. Vzhledem ke specifickým podmínkám výzvy je však vhodné Váš záměr konzultovat a připravovat co nejdříve. K dispozici jsou Vám naši zkušení zaměstnanci, kteří jsou v problematice průmyslu 4.0 proškoleni.

Věcný přehled o výzvě naleznete zde.

V případě zájmu o podání žádosti neváhejte kontaktovat Ing. Marii Cejnkovou.

2017srp23

Po 10 měsících čekání konečně výsledky v Programu rozvoje venkova!

V rámci 3. kola příjmů žádostí o dotaci v Programu rozvoje venkova byla díky nám podpořena nově vznikající provozovna sušárny ovoce společnosti PETRUSKA, a. s.  Dotace činí více než 10 mil. Kč.

Pro více informací neváhejte kontaktovat Ing. Anetu Báčovou.

2017čvc10

Společnost RENARDS pomáhá informovat odbornou veřejnost v dotační oblasti

Náš kolega Ing. Petr Novotný, který se v naší společnosti zaměřuje na oblast energetiky a udržitelného rozvoje, provedl detailní analýzu aktuálně vyhlášené výzvy na podporu fotovoltaiky. Tato analýza vyšla jako recenzovaný článek na odborném serveru TZB-Info.cz pod názvem: „Jak se zlepšila podpora fotovoltaiky s akumulací pro firmy v roce 2017?“

Pro více informací se na pana Novotného neváhejte obrátit. Kontakt na něj viz zde.

2017bře8

Revitalizace a energetické úspory veřejných budov

Od dubna bude možné předkládat žádosti o dotaci na projekty zateplení veřejných budov včetně památkově chráněných budov.
Oprávněnými žadateli jsou veřejné subjekty vlastnící veřejné budovy. Výše dotace je 40 %!

Podporovanými aktivitami např. jsou:
• zateplení pláště a výměna výplní;
• instalace fotovoltaického systému;
• realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla;
• výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody;
• instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu teplé vody.

Základní informace jsou uvedeny v přiloženém dokumentu, v případě jakýchkoli dotazů se obracejte na Ing. Petru Štantejskou.

2017bře2

Nechte si zpracovat Studii odtokových poměrů téměř zadarmo!

Za nedlouho se všem obcím a městům otevře možnost žádat o dotaci na studii odtokových poměrů, která je významná tím, že Vám jasně obsáhne:

• vymezení rozlivů povodňových průtoků,
• studie je podkladem pro zpracování záplavového území vodních toků,
• posouzení stávající protipovodňové ochrany nejen obcí a měst,
• vytipování kritických bodů omezujících odtokové poměry,
• návrh protipovodňových a protierozních opatření,
• posouzení změny odtokových poměrů při výstavbě,
• podklad ke zpracování projektové dokumentace navržených opatření.

Dotace činí 85 % na studii odtokových poměrů a také na další náklady s tím spojené.

Pro více informací kontaktujte Ing. Petru Štantejskou, vedoucí oddělení inovačních a environmentálních programů.

2016zář6

Rekonstrukce, výměna zdroje, fotovoltaika a další možnosti pro veřejné budovy s dotací!

Až do prosince je možné předkládat žádosti o dotaci na projekty zateplení veřejných budov včetně památkově chráněných budov.
Oprávněnými žadateli jsou veřejné subjekty vlastnící veřejné budovy. Výše dotace je 40 % ze způsobilých výdajů a je možné získat další 5 % navýšení dotace v případě, že si žadatel zajistí rekonstrukci technologického vybavení  (např. rekonstrukci zdroje vytápění či instalaci technologické části systému nuceného větrání s rekuperací) metodou EPC.
Podporovanými aktivitami jsou:

 • zateplení pláště a výměna výplní;
 • instalace fotovoltaického systému;
 • realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla;
 • výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody;
 • instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu teplé vody.

V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na Ing. Petru Štantejskou.

2016čvc12

Dotace na vývoj softwaru, vybudování datového centra či centra sdílených služeb

Zaměstnáváte vývojáře software? Plánujete provozovat datové centrum nebo ho již provozujete a vyžaduje reinvestice? Připravujete se na zřízení nebo rozšíření centra sdílených služeb, kdy v Česku převezmete řízení některých činností v rámci globální skupiny?

Pokud ano, jste vhodným kandidátem na využití dotace až 45% na mzdy Vašich zaměstnanců, investice do budov a zařízení, nájem či další služby.
Jedná se o přímou dotaci na vynaložené náklady.
V případě zájmu o více informací neváhejte kontaktovat Ing. Karla Brunclíka na tel. č. 731 656 842 nebo emailu brunclik@renards.cz.

V letošním roce je připravována rekordní finanční alokace v programu ICT a sdílené služby – přes 4 mld. Kč.

Tato příležitost se v příštích několika letech nemusí opakovat!

Další informace o  programu jsou pro Vás připraveny zde.

2015zář2

Poslední výzva k předkládání žádostí o dotaci na projekty snížení emisí

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu v Operačním programu Životní prostředí 2014 – 2020. Dle zveřejněného střednědobého harmonogramu výzev je aktuálně vyhlášená výzva první a zřejmě i poslední výzvou v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 na tyto typy projektů, tedy další šance na získání dotace se již nemusí opakovat.

Dotaci je možné získat na instalaci nízkoemisních hořáků, výměnu kotle na pevná paliva za nový nízkoemisní zdroj, instalaci filtrů ke snížení emisí TZL, pořízení technologie ke snížení emisí z produkce, pořízení odprašovacího nebo mlžícího zařízení ke snížení prašnosti z plošných zdrojů či instalaci technologie ke snížení emisí NH3 z chovů hospodářských zvířat a další.

Příjem žádostí probíhá od 14.8. – 13.11.2015  a je vyčleněno 2,5 mld. Kč, výše podpory je až 85 %.

Více informací k vyhlášené výzvě naleznete zde.

V případě, že budete mít zájem zpracovat žádost o dotaci nebo budete chtít zodpovědět jakékoli dotazy týkající se vyhlášených výzev, kontaktuje prosím Ing. Petra Novotného nebo Ing. Martinu Musilovou.

2015kvě21

Výzva na podporu center popularizace vědy

Od 1.do 30. června bude probíhat příjem vypracovaných žádostí o dotaci na zvýšení atraktivity a rozvoj vzdělávací infrastruktury stávajících center popularizace vědy.

Konkrétně budou podpořeny projekty zaměřené na rozvoj materiálního a technického zabezpečení (přístroje a zařízení, expozice, pomůcky, exponáty a další prvky spojené s rozšířením a modernizací expozic center popularizace), pořízení nehmotného majetku k rozšíření aktivit centra (licence, software, databáze, know-how, atd.) a aktivity směřující k propagaci center popularizace na úrovni regionálního dosahu (podpora propagačních aktivit a pořízení propagačních materiálů).

Žádat mohou příjemci podpory stávajících center popularizace (Science Learning center a Návštěvnických center), která byla podpořena v rámci výzvy 1.3. Minimální výše celkových způsobilých výdajů na realizaci projektu činí 5 mil. Kč a maximální je 50 mil. Kč.

V případě, že budete mít zájem zpracovat žádost o dotaci nebo budete chtít zodpovědět dotazy, kontaktujte prosím Mgr. Ondřeje Stolara.

2015led28

Vyhlášena výzva pro onkologická centra

Komplexní onkologická centra (KOC) a Spolupracující komplexní onkologická centra mohou žádat o dotaci na modernizaci a obnovu diagnostických a terapeutických zdravotnických prostředků. Konkrétně na přístrojové vybavení radiační onkologie, chirurgie a endoskopie, klinické onkologie/laboratoře či radiologie a nukleární medicíny.

Příjem žádostí probíhá od 10. 2. 2015 do 20. 2. 2015. Pro žadatele byla vyčleněna částka ve výši 2 mld. Kč, přičemž příspěvek z fondů Evropské unie může činit až 85 % z celkových způsobilých nákladů projektu. Maximální výše dotace na 1 projekt může dosáhnout až 140 mil. Kč. Podmínkou je, že každý žadatel může předložit pouze 1 žádost.

Více informací o vyhlášené výzvě naleznete zde.

V případě, že budete mít zájem zpracovat žádost o dotaci nebo budete chtít zodpovědět dotazy, kontaktujte prosím Mgr. Ondřeje Stolara.

2014srp7

Šanci získat ještě letos podporu z OPŽP mají i projekty zařazené v zásobníku projektů

Šanci získat dotaci z Operačního programu Životní prostředí mají nyní i žadatelé, jejichž projekty byly v rámci minulých výzev zařazeny do tzv. zásobníku projektů. Podmínkou je, aby žadatelé stihli zrealizovat a profinancovat své projekty ještě v letošním roce. Tímto opatřením se Státní fond Životního prostředí snaží snížit letošní ztrátu nedočerpaných prostředků.

Nutnou podmínkou však je, aby žadatelé zaslali na státní fond žádost o vyjmutí svého projektu ze zásobníku projektů a zároveň doložili reálný harmonogram s přesně stanoveným datem ukončení realizace a profinancování projektu a to do konce letošního roku. O této možnosti jsou žadatelé průběžně informováni dopisem o zařazení jejich projektu do zásobníku, případně prostředky elektronické komunikace.

Nezbytností pak je předložený harmonogram skutečně dodržet. Předmět podpory je nutné zrealizovat ještě v roce 2014 a poslední žádost o platbu dodat na státní fond také do konce letošního přijímání žádostí o platbu

Naši společnost doporučují