X

Novinky

2024čvn14

Vyhlášení poslední veřejné soutěže TREND

Již 26. června bude vyhlášena 12. veřejná soutěž v programu TREND (TA ČR). Bude se jednat o veřejnou soutěž v podprogramu 1 Technologičtí lídři a bude poslední. Veřejná soutěž poběží do 14. srpna 2024. Program je zaměřen na realizaci výzkumných a vývojových činnosti vedoucích k dosažení výstupů podporovaných Radou pro výzkum, vývoj a inovace. V případě zájmu o konzultaci Vašeho záměru kontaktujte Michala Abraháma. 

2024čvn12

Vláda schválila nový program PRODEF

Vláda schválila nový program PRODEF na podporu výzkumu a inovací v obranném průmyslu. Program také umožňuje spolufinancovat projekty vybrané v rámci Evropského obranného fondu (EDF). Cílem programu, který vychází ze strategických dokumentů Ministerstva obrany, je rozvoj národního výzkumu, vývoje a inovací (VaVal) v obranném průmyslu. Program bude mít dva podprogramy Pro další informace nás sledujte, programu se budeme v oddělení vývoje a inovací věnovat.

2024kvě10

Výzva na budování dětských skupin prodloužena

Nevíte si rady s nedostatečnými kapacitami pro předškolní vzdělávání a žádné výzvy na zkapacitnění mateřských škol nejsou k dispozici? Veřejný sektor může stále žádat o podporu na budování kapacit dětských skupin v rámci Národního plán obnovy od MPSV. Žádosti je nově možné zasílat až do konce roku. Dotace je možné získat na výstavbu, rekonstrukci a úpravy objektu či zázemí pro dětské skupiny Co dalšího je potřeba vědět? Např.:

 • budova musí splňovat přísné energetické parametry dané výzvou
 • realizace projektu musí být ukončena nejpozději 31. 3. 2026 a k tomuto datu musí být vytvořena dětská skupina (příp. více skupin) zapsaná v Evidenci dětských skupin
 • minimálně prvních 5 let musí být prostory určeny pro dětské skupiny
 • míra podpory činí 100 % ze způsobilých výdajů projektu

Pro splnění požadavků této výzvy je zapotřebí předložit mnoho dokumentů. Jsme tu pro Vás, abychom Vám s přípravou dokumentace pomohli a poskytli Vám potřebnou podporu a rady. Detailní podmínky výzvy jsou uvedeny zde. V případě zájmu se neváhejte obrátit na Mgr. Ondřeje Stolara.

2024dub18

Výzvy OP TAK v Prioritě 1 zaměřené na výzkum, vývoj a inovace

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo Výzvu II v programu Proof of Concept, jež je zajímavou možností podpory výzkumu a vývoje, a to buď na aktivity související s ověřením technické proveditelnosti a komerčního potenciálu nebo na aktivity směřující k dopracování výzkumu a vývoje do finální fáze a k přípravě jeho komercializace. Bližší informace jsou uvedeny zde.

V dohledné době bude vyhlášena Výzva II v programu Inovace, ve kterém jsme zaznamenali ve Výzvě I 100% úspěšnost. V programu je možné získat podporu na pořízení technologií a SW potřebných pro zahájení výroby výsledků VaV činností. Příjem žádostí poběží již od 7. května. Bližší informace jsou uvedeny zde.

Během letních měsíců (v tuto chvíli zatím není znám přesný termín) budou vyhlášeny Výzvy II a III v mimořádně žádaném programu Aplikace. Výzva II bude zaměřena na vývoj SW, Výzva III bude cílit na vybrané prioritní oblasti, které mají vysoký potenciál pro vytváření dlouhodobé konkurenční výhody ČR, tedy tzv. high-tech technologie. Bližší informace jsou uvedeny zde a zde.

Máte-li zájem o konzultaci těchto programů, obraťte se na kontaktní osoby uvedené v uvedených odkazech.

2024dub17

Nové výzvy – Marketing – výzva II. a Úspory energie – výzva II.

Chtěli bychom vás informovat, že v červenci bude vyhlášena dotační výzva v programu Marketing, na podporu účasti na mezinárodních veletrzích. Čerpat dotaci bude možno na pronájem výstavní plochy, či na propagační materiály s tím spojené.

KDO: malé a střední podniky

NA CO: prostředky na pronájem výstavní plochy včetně stánku a dalších souvisejících služeb a poplatků; propagační letáky a katalogy

KDY: 29. července 2024 – 28. března 2025

KOLIK: míra podpory 50 %, maximální výše dotace až 2,45 mil. Kč.

 

Vyhlášení výzvy je očekáváno rovněž v programu Úspory energie, kde je možno získat finanční prostředky na snížení energetické náročnosti a snižování emisí skleníkových plynů v podnikatelském sektoru. V praxi je možno čerpat například na využívání obnovitelných zdrojů energie v podnikatelských provozech, zateplení budov či na výměnu energeticky neefektivních strojů.

KDO: malé, střední i velké podniky

NA CO: mj. na snížení energetické náročnosti budov podnikatelských subjektů; zvýšení energetické účinnosti technických systémů budov; snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů; využívání obnovitelných zdrojů energie a vysoce účinné KVET (na pevnou biomasu, bioplyn a biometan), fotovoltaických elektráren, solárních termických systémů a elektrických tepelných čerpadel; či na modernizaci a rekonstrukci rozvodů elektřiny, tepla a chladu.

KDY: květen 2024 – listopad 2025

KOLIK: míra podpory 30 – 80 %, dle velikosti podniku a místa realizace projektu. Maximální výše dotace až 200 mil. Kč.

2024bře26

Stoprocentní úspěšnost v programu Potenciál

V rámci Výzvy I programu Potenciál (OP TAK) jsme zaznamenali 100% úspěšnost, kdy všechny naše žádosti byly schváleny a podpořeny. Jednalo se o žádosti pro podpory high-tech oborů (zejména kosmický průmysl či nanotechnologie). Výzvu II v tomto programu očekáváme na přelomu pololetí letošního roku, neváhejte se nám ozvat!

2024úno26

Webinář – Podpora fotovoltaických elektráren z programu RES+ – Podnikatelé

„Fotovoltaika je ekologický zdroj elektřiny, který se jen tak nevyčerpá. I přes to, že se na počátku může zdát investice výrazná, dlouhodobě se vyplatí, protože její návratnost se neustále zkracuje. Ceny silové elektřiny sice krátkodobě klesají, ovšem provozovatelé sítí výrazně navyšují distribuční poplatky, které začínají výrazně vstupovat do koncové fakturace.

Kdy jindy investovat a využít velmi slušnou dotační podporu, když ne teď!“

PRO KOHO: podnikatelé

Více se dozvíte na webináři, kterým Vás provede ředitel Divize životního prostředí přední poradenské společnosti RENARDS, a.s. – Mgr. Filip Podsedník

2024úno26

Webinář – Podpora fotovoltaických elektráren z programu RES+ – Obce a města

„Fotovoltaika je ekologický zdroj elektřiny, který se jen tak nevyčerpá. I přes to, že se na počátku může zdát investice výrazná, dlouhodobě se vyplatí, protože její návratnost se neustále zkracuje. Ceny silové elektřiny sice krátkodobě klesají, ovšem provozovatelé sítí výrazně navyšují distribuční poplatky, které začínají výrazně vstupovat do koncové fakturace.

Kdy jindy investovat a využít velmi slušnou dotační podporu, když ne teď!“

PRO KOHO: obce a města

Více se dozvíte na webináři, kterým Vás provede ředitel Divize životního prostředí přední poradenské společnosti RENARDS, a.s. – Mgr. Filip Podsedník

2024úno12

Prodloužení programu Digitální podnik – Technologie 4.0. a Digitální podnik – Virtuální podnik – výzva I.

Chtěli bychom Vás informovat, že u programu Digitální podnik – Technologie 4.0. byl prodloužen termín příjmu žádostí na 15.03.2024. Využijte této příležitosti a získejte prostředky k pořízení výrobních i nevýrobních technologií společně s dalšími investicemi do digitalizace, automatizace a robotizace.

Jaké projekty budou podporovány? 

Předmětem může být nákup strojů a zařízení včetně řídicích softwarů (např. obráběcí, tvářecí, dělicí stroje, ohraňovací stroje, plnicí a balicí linky) a souběžně výdaje související s digitalizací, automatizací a robotizací podnikových procesů (např. speciální měřící přístroje, skenery, kamery, 3D tiskárny, čtečky kódů, čipy, vybudování firemní wifi sítě, robotizace výroby, automatické nebo autonomní manipulační a dopravní vozíky, inteligentní skladovací systém, ERP systém, CAD/CAM SW, bezpečnostní prvky – firewall, IPS, IDS, RFID/CCID, atd.)
NELZE PODPOŘIT: pořízení jakéhokoliv dopravního prostředku, stavební práce, drobný majetek, repasované stroje.

Kdo, kde a kolik může získat?

Pro tuto výzvu je alokováno 1,5 mld. Kč. Je určena pro malé a střední podniky a místem realizace může být celá Česká republika, mimo Prahu.

Minimální výše způsobilých výdajů: 5 mil. Kč – maximální výše způsobilých výdajů: 50 mil. Kč, s mírou podpory 30 – 60 %.

Více informací k výzvě, najdete ZDE.

Dále máte možnost investovat v programu Digitální podnik – Virtuální podnik – výzva I. Výzva má stanovené datum ukončení příjmu žádostí na 29.03.2024. Výzva cílí na investice do digitální transformace podniku za pomocí nově pořízených nebo zaváděných technologií a/nebo služeb, které povedou k vyšší automatizaci, digitalizaci či efektivnějšímu propojení firemních procesů.

Kdo, kde a kolik může získat?

Její celková alokace je 500 mil. Kč. Je určena pro malé a střední podniky a místem realizace může být celá Česká republika, mimo Prahu.

Minimální výše dotace: 250 tis. Kč – maximální výše dotace: 200 tis. EUR, s mírou podpory 30 – 40 %.

Více informací k výzvě, najdete ZDE.

Nenechte si ujít tyto příležitosti a kontaktujte nás. Stále je čas Vaše plánované investice proměnit v naše společné projekty.

Těšíme se na spolupráci.

2023pro5

RHK Brno vyhlásila nejúspěšnější malé a střední podniky JMK

Regionální hospodářská komora Brno sestavila pořadí 10 nejúspěšnějších malých a středních podniků z Jihomoravského kraje. Vítězem prvního ročníku soutěže SMEs4FUTURE se stala Auto Fit, spol. s r. o. Nominované firmy byly hodnoceny ze čtyř hledisek, které odrážejí současné výzvy v oblasti podnikání.

Celý článek si můžete přečíst zde.

Rádi bychom srdečně pogratulovali za celý tým RENARDS našim váženým klientům k získání ocenění!

2023lis23

Nová výzva – Elektromobilita

S prvním prosincem spustí ministerstvo průmyslu a obchodu výzvu na podporu nákupu elektromobilů a pořízení či výstavbu dobíjecích stanic. Podpora se skládá ze dvou částí. Tou první je bankovní záruka za komerční úvěr, kterou poskytne Národní rozvojová banka obchodníkovi, u něhož si firma vůz či případně dobíjecí stanici pořídí. Záruku bude moci poskytnout až do výše sedmdesáti procent jistiny zaručovaného úvěru. Druhou částí je samotný finanční příspěvek na nákup bezemisních vozů či dobíječek. U osobních vozů může dosáhnout až dvou set tisíc, u nákladních či vodíkových vozů až tří set tisíc. Na pořízení dobíjecích stanic až sto padesát tisíc korun.

V případě zájmu o bližší informace se neváhejte obrátit na Ing. Ivanu Pospíšilovou.

2023lis1

Pozvánka na webinář – Dostupné bydlení

Zveme vás na webinář, který se bude konat ve středu, 29. 11. od 9:00 do 9:45.

Nedostatek dostupného nájemního bydlení trápí Českou republiku napříč regiony. Až do letošního roku nebylo nikdy v historii možné žádat o dotační prostředky na výstavbu nájemních bytů. V jarních a letních měsících byla vyhlášena pilotní výzva na podporu nájemního bydlení, o kterou byl veliký zájem. Státní fond podpory investic, jakožto poskytovatel dotace, se rozhodl vyhlásit další výzvu za ještě příznivějších podmínek na rok 2024. Na podporu výstavby nájemních bytů by měl mít připraveno úctyhodných 6,5 mld. Kč. Bude se tak jednat o unikátní příležitost pro jakékoliv obce i podnikatele, kterak z dotace a zvýhodněného úvěru zafinancovat vznik nových nájemních bytů.

Webinář Vám představí předpokládané podmínky budoucí výzvy, poskytne Vám informace ohledně nutné projektové přípravy a následné realizace projektu.

PRO KOHO: obce i podnikatelé

Více se dozvíte na webináři, kterým Vás provede ředitel Divize územního rozvoje přední poradenské společnosti RENARDS, a.s. Mgr. Ondřej Stolar.

2023říj27

Pozvánka na seminář – Jak na investice do Průmyslu 4.0 a digitalizace Vaší firmy

Plánujete pořízení nové výrobní technologie?

Potřebovala by vaše společnost digitální transformaci?

Hledáte zdroje financování pro vaše investiční záměry?

 

Zveme Vám na seminář, kde Vám představíme všechny klíčové aspekty aktuálně vyhlášené výzvy Technologie 4.0. Příjem žádostí o dotaci bude probíhat od 22. 11. 2023 do 15. 2. 2024. Je tedy pravý čas pro přípravu vašich projektů!

 

KDY: 9.11.2023, 10:00 – 13:00

KDE: Regionální hospodářská komora Brno (Výstaviště 3, Brno, areál BVV)

KDO: Mgr. Ing. Milan Sedláček, Ph.D., předseda představenstva RENARDS, a.s.

 

Více o semináři a přihlašování naleznete ZDE.

 

Těšíme se na osobní setkání s Vámi!

Tým RENARDS.

2023říj2

FENOMENÁLNÍ ÚSPĚCH

I díky RENARDS vybudují v Bílovicích nad Svitavou zázemí pro občanské vybavení za více než 200 milionů korun.

Více než roční příprava projektu se vyplatila. V obci Bílovice nad Svitavou dojde díky podpoře ze Státního fondu podpory investic k demolici nevyužívaného brownfieldu Koudelkova mlýna v lokalitě Mlýnského ostrova. Na jeho místě vzniknou prostory pro základní školu, základní uměleckou školu, středisko volného času a prostory pro obec. Mimo toto občanské vybavení je součástí projektu i vybudování prostor pro pivovar a restauraci. Celkové způsobilé náklady přesáhnou 206 milionů korun. SFPI na jejich financování poskytne 100% dotaci. Jedná se o 1 z 10 podpořených projektů v rámci celé České republiky.

Na přípravě a podání žádosti o dotaci se podílela naše společnost RENARDS a.s. Zcela zásadní pro úspěch takto obrovské žádosti o dotaci byla úzká a intenzivní spolupráce mezi žadatelem, projekční kanceláří P.P. Architects s.r.o. a naší společností. Tato spolupráce probíhala od samého prvopočátku a přinesla kýžený výsledek. Tímto bychom za naši společnost chtěli poděkovat žadateli i projekční kanceláří za perfektní spolupráci. Nezbývá, než popřát zdárný průběh při realizaci projektu a následnou spokojenost občanů Bílovic nad Svitavou s vybudovanou infrastrukturou.

2023zář18

SFPI chystá zásadní výzvu v rámci nového programu Dostupné bydlení.

Státní fond podpory investic (SFPI) chystá na příští rok zásadní výzvu k předkládání žádostí o dotaci a zvýhodněný úvěr v rámci nového programu Dostupné bydlení. Cílem je vznik nových bytových domů či bytových jednotek novou výstavbou či rekonstrukcí stávajících objektů. Celková míra podpory může činit až 90 % ze způsobilých výdajů projektu. Přičemž míra dotace může činit 25 – 40 %, výše úvěru pak zbylou část do 90 %. Míra dotace bude záviset na lokaci projektu, výsledném energetickém standardu budovy, případně možném využití sociálních bytů.

Celková alokace výzvy by měla činit až 6,5 mld. Kč a příjem žádostí bude kontinuální. Dle předpokládaného harmonogramu by výzva mohla být vyhlášena již ve 2. čtvrtletí 2024. Definitivní podmínky by měly být známy do konce aktuálního roku. Veškeré předběžné informace jsou uvedeny zde. Máte-li zájem o konzultaci, neváhejte se obrátit na Mgr. Ondřeje Stolara.

2023zář18

Na začátku října bude vyhlášena 11. veřejná soutěž programu TREND – Nováčci

Technologická agentura ČR bude vyhlašovat 4. října novou výzvu v programu TREND Nováčci, která bude nabízet podporu pro začínající podniky a jejich inovativní projekty. Tato výzva je zaměřena na nastartování vlastních výzkumných a vývojových aktivit. V případě zájmu o bližší informace se neváhejte obrátit na Michala Abraháma.

2023zář11

Příjem žádosti do programu POTENCIÁL stále běží!

Rádi bychom vás informovali, že je stále otevřen příjem žádosti do programu POTENCIÁL, který je součástí operačního programu OP TAK 2021-2027. Tento program je určen pro podnikatele, kteří hledají podporu pro rozvoj svého podnikání a inovačního potenciálu. Jedná se o skvělou příležitost jak spolufinancovat Váš investiční záměr v oblasti výzkumně-vývojové infrastruktury.

V případě zájmu o bližší informace se neváhejte obrátit na Karla Brunclíka nebo Michala Abraháma.

 

2023srp17

Nová výzva – Obnovitelné zdroje energie vtláčení biometanu

Již za pár dní, 6.9. 2023, bude spuštěn příjem žádostí do dlouho očekávané výzvy Obnovitelné zdroje energie vtláčení biometanu.  V rámci výzvy je možné žádat o dotaci na technologie na úpravu bioplynu na biometan a jeho vtláčení do distribuční sítě.  technologie na úpravu bioplynu na biometan a technologie plnění plynem (například Bio-CNG plnící zařízení včetně plničky a navazující technologie, Bio-CNG plnící stanice včetně výdejního stojanu a navazující technologie).

Dotace bude činit až 65 % způsobilých výdajů projektu, přičemž minimální částka je stanovena na 1 mil. Kč. Výzva bude otevřena až do 13. 12. 2024. V případě zájmu o bližší informace se neváhejte obrátit na naše specialistky Ing. Ivanu Pospíšilovou nebo Ing. Zuzanu Arnerovou.

2023srp16

Spuštění očekávané výzvy Obnovitelné zdroje energie – malé vodní elektrárny

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo v rámci operačního programu OP TAK výzvu Obnovitelné zdroje energie – malé vodní elektrárny. Cílem této výzvy je zvýšení výroby elektrické energie z OZE v ČR a tím i zvýšení soběstačnosti v dodávkách elektrické energie pomocí výstavby, rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren do 10 MW. Dotace bude činit až 65 % způsobilých výdajů projektu, přičemž minimální částka je stanovena na 1 mil. Kč.  V případě zájmu o bližší informace se neváhejte obrátit na Ing. Ivanu Pospíšilovou nebo Ing. Zuzanu Arnerovou.

2023srp2

Předčasné ukončení příjmu žádostí Úspory energie (OP TAK), I. Výzva a Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny (OP TAK), I. výzva

Ministerstvo průmyslu a obchodu musí reagovat na významné změny v podmínkách veřejné podpory stanovené aktualizovaným zněním Obecných nařízení o blokových výjimkách (tzv. GBER), které vstoupilo v platnost 30. 6. 2023. Tyto nové podmínky jsou natolik odlišné od původních, že nelze jinak, než předčasně ukončit příjem žádostí o podporu rovnou ve dvou výzvách.

Jedná se o výzvy:

– Úspory energie (OP TAK), I. výzva

– Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny (OP TAK), I. výzva

V obou případech bude přijímání žádostí ukončeno 31. 8. 2023 ve 12:00 hodin.

Pokud uvažujete o podání žádosti o podporu v rámci těchto aktivit, neváhejte a reagujte co nejdříve.

Je však potřeba mít na paměti, že je vhodné zaregistrovat pouze takové žádosti, u kterých nebude problém doložit veškeré potřebné podklady k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace do 30. 11. 2023 (obtížné by například mohlo být stavební povolení), neboť po 31.12.2023 již lze vydávat RoPD výhradně podle nového znění GBER, s nímž však výzva I. bohužel není (a nemůže být) v souladu.

Nové výzvy s upravenými podmínkami budou opětovně vyhlášeny,  nejdříve však na přelomu roku 2023/2024.

2023srp1

Spuštění očekávané výzvy Služby infrastruktury 

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo v rámci operačního programu OP TAK výzvu Služby infrastruktury. Cílem této výzvy je rozvoj výzkumné a inovační infrastruktury a zkvalitňování jejích služeb. Výzva je rozdělena na aktivitu a), ve které bude podpořeno poskytování služeb inovačním podnikům a aktivitu b) zaměřenou na rozšíření prostor a modernizace otevřené VaI infrastruktury včetně pořízení nového vybavení/budování nové otevřené VaI infrastruktury. V případě zájmu o bližší informace se neváhejte obrátit na Karla Brunclíka nebo Michala Abraháma.

2023čvc10

Projekt společnosti METEOPRESS mezi nejlepšími!

Sekce fondů EU na MPO nominovala projekt společnosti METEOPRESS do 16. ročníku soutěže REGIOSTARS 2023, kde se bude ucházet o prestižní ocenění excelence v rámci fondů EU.

Jedná se o projekt zaměřený na vývoj prototypu malého meteorologického radaru, který jsme společně s firmou METEOPRESS připravovali na konci roku 2018 a samotná realizace úspěšně proběhla během let 2019 až 2021. Po ocenění v rámci prestižního galavečera Podnikatelský projektu roku 2022 se jedná o další úspěch naší společné a dlouhodobé spolupráce se společností METEOPRESS.

 

2023čvn27

 Nová výzva Úspory energie – Úvěry

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a Národní rozvojová banka (NRB) připravily pro všechny podnikatele, pokračování podpory jejich projektů zaměřených na snížení energetické náročnosti.

Žadatelé pro financování projektů, jenž jim přinesou úsporu na energiích, mohou u NRB čerpat zvýhodněné úvěry od 500 tisíc do 60 milionů korun a financovat jimi až 90 % způsobilých výdajů projektu. Úvěry se poskytují s pevnou úrokovou sazbu 1,99 % p. a. po celou dobu splácení, které může být až desetileté. Podnikatelé budou mít zároveň možnost si zdarma odložit splácení jistiny úvěru až o dva roky a poskytnutí úvěru a ani jeho předčasné splacení není zatíženo dalšími poplatky. Kromě vlastního úvěru – mohou podnikatelé získat i výkonnostní dotační složku až do výše 35 % způsobilých výdajů projektu.

V případě zájmu o bližší informace se neváhejte obrátit na naši specialistku Ing. Zuzanu Arnerovou.

2023čvn15

Spuštění dlouho očekávané výzvy MARKETING!

Již za pár dní, 19. 6. 2023, se spustí příjem žádostí do dlouho očekávané výzvy MARKETING. V rámci výzvy je možné žádat o dotaci na účast na zahraničních veletrzích a výstavách (spolu s dopravou stánku a výrobou propagačních materiálů). Do žádosti je možné zahrnout maximálně 5 veletrhů, které se musí uskutečnit do konce roku 2025. Dotace bude činit 50 % způsobilých výdajů projektu, přičemž minimální částka je stanovena na 200 tis. Kč. Výzva bude otevřena až do 30. 10. 2023, je ovšem očekáván velký zájem, proto s přípravou žádosti doporučujeme začít co nejdříve. V případě zájmu o bližší informace se neváhejte obrátit na naši specialistku Ing. Editu Jirků.

2023čvn8

Výzva RES+ na fotovoltaické elektrárny pro obce a města byla opět prodloužena!

Rádi bychom vás informovali, že výzva RES+ na fotovoltaické elektrárny pro obce a města byla opět prodloužena! Máte tak další možnost získat finanční podporu pro svůj projekt. Aktuálně se termín ukončení příjmu žádostí posunul na konec září 2023.

Podpora RES+ je zaměřena na podporu rozvoje fotovoltaických elektráren v obcích a městech, a tím přispět ke snížení závislosti na fosilních palivech a podpoře udržitelné energetiky. Nezapomeňte, že fotovoltaická elektrárna může mít významný pozitivní dopad jak z hlediska energetické soběstačnosti, tak z ekologického hlediska.

Neváhejte a kontaktujte Mgr. Filipa Podsedníka ještě dnes a začněte připravovat svou žádost.

 

2023čvn5

100% úspěšnost v rámci programu Inovace (OP TAK)

Úspěch! V první výzvě programu Inovace v rámci OP TAK jsme pod vedením našeho vedoucího oddělení vývoje a inovací Michala Abraháma dosáhli 100% úspěchu. Všechny naše žádosti byly schváleny. Celkový objem přiznané dotace dosahuje téměř 54 milionů Kč. Jsme nadšení z tohoto výsledku, který umožní našim klientům posílit jejich inovační projekty a zvýšit konkurenceschopnost.

2023kvě30

Pozvánka na webinář: Financování digitalizace, automatizace a robotizace firemních procesů v programu Virtuální podnik

V éře digitalizace a technologického pokroku se otevírají nové možnosti pro snižování nákladů provozu firem prostřednictvím digitalizace procesů, automatizace a robotizace. Ať už jste malá, střední či velká firma, můžete využít veřejnou podporu prostřednictvím programu Virtuální podnik.

Připojte se k našemu webináři, kde vám představíme všechny klíčové aspekty a možnosti podpory programu Virtuální podnik pro rok 2023. Získáte jasnou představu o této příležitosti, která může prospět rozvoji vašeho podnikání.

KDY: 13. června 2023, od 13:00 hodin

Webinářem vás provede ředitel Divize podpory podnikání, Ing. Karel Brunclík.

Pro přihlášení na webinář navštivte prosím následující odkaz: Pozvánka na webinář pro podnikatele | Dotace.eu

Nezmeškejte tuto jedinečnou příležitost posunout vaši firmu na novou úroveň efektivity a konkurenceschopnosti. Těšíme se na vaši účast na našem webináři!

2023dub19

Program TREND – příjem návrhů projektů

V rámci 10. veřejné soutěže programu TREND, podprogramu Technologičtí lídři je možné podávat návrhy projektů až do 24. května 2023.

V programu TREND lze uplatnit náklady na aktivity průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Mezi způsobilé výdaje patří např. osobní náklady výzkumně-vývojových pracovníků, náklady na subdodávky, ostatní přímé a nepřímé náklady nutné k realizaci projektu.

V případě zájmu kontaktujte Michala Abraháma či Jana Sovu.

2023dub11

Výzvy na rekonstrukce místních komunikací a veřejných budov pro obce konečně vyhlášeny

Obce již byly zvyklé, že v období před Vánoci pro ně bývají vyhlášeny výzvy v rámci programu Podpory rozvoje regionů. V roce 2022 tomu tak nebylo, nicméně ona chvíle přichází nyní. Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásil výzvu ve dvou dotačních titulech, a sice Obnova místních komunikací a Přestavba veřejných budov (obecní úřady, kulturní domy, MŠ, ZŠ, multifunkční budovy). Ostatní témata pro letošek zůstávají zapovězena, tedy s podporou sportovní infrastruktury či např. dětských hřišť z MMR letos počítat nelze.

Jaké další zásadní novinky si MMR pro žadatele z řad obcí připravilo? Na rekonstrukce místních komunikací mohou žádat obce do 10 000 ob. a míra dotace poklesla z 80 %, resp. 70 % na 50 %. Naproti tomu na přestavbu veřejných budov mohou žádat pouze obce do 3 000 ob., míra dotace zůstala na 80 %. V obou případech lze získat až 10 mil. Kč na jeden projekt a žádat lze do 5. června 2023. Poměrně silná omezení, na druhou stranu se podstatně zvýší pravděpodobnost úspěchu podané žádosti o dotaci.

Co je nutné si k žádosti o dotaci připravit? Projektovou dokumentaci, stavební rozpočet a alespoň žádost o stavební povolení. Se vším ostatním Vám rádi pomůžeme. Neváhejte se obrátit na Mgr. Ondřeje Stolara. Detailní informace o dotačních podmínkách na obnovu místních komunikací naleznete zde, na rekonstrukci veřejných budov zde.

 

2023dub5

Vyhlášení výzvy Podnikové vzdělávání

Dne 20.3.2023 byla vyhlášena výzva z Operačního programu Zaměstnanost plus zaměřená na profesní vzdělávání zaměstnanců (např. v oblastech měkkých a manažerských dovedností, jazykového vzdělávání, technického a dalšího odborného vzdělávání). Žádat mohou malé, střední i velké podniky a OSVČ, které mohou získat podporu až 76,735 % z celkové výše způsobilých výdajů.

Žádost o dotaci je možné předložit do 16. 6. 2023.

Více informací naleznete zde. V případě zájmu o získání bližších informací neváhejte kontaktovat Bc. Lucii Filipovou.

2023bře30

VTLÁČENÍ BIOMETANU MÁ OPĚT ZELENOU!

Podpora vtláčení biometanu jako obnovitelného zdroje energie dostane opět své místo ve výčtu dotačních možností pro firmy a podnikatele. Konkrétně bude alokováno 1 mld. Kč. Zacíleno bude na transformace stávajících výroben elektřiny z bioplynu na výrobny biometanu a výstavbu nových výroben biometanu (čištění bioplynu na kvalitu zemního plynu, jeho karburace, měření kvality biometanu, komprese a přenos dat), a to včetně jejich připojení na plynárenské sítě anebo místní infrastrukturu. Příjem žádostí bude spuštěn již 15. května 2023. Více informací naleznete zde. Pro bližší informace se neváhejte obrátit na naši specialistku Ing. Anetu Báčovou.

2023bře21

Vyhlášení výzvy Poradenství – výzva I.

Dne 27.3.2023 bude vyhlášena výzva z Operačního programu technologie a aplikace pro konkurenceschopnost zaměřená na poradenství zacílené na získání nových certifikátů potřebných pro podnikání, (např.: certifikace výrobků, procesů, systémů řízení atd.) a poradenství zacílené na zpracování hodnocení vodního hospodářství.

Žádosti budou přijímány od 17. 4. 2023 do 4. 9. 2023 prostřednictvím systému ISKP21+. Žádat mohou malé a střední podniky, které mohou získat podporu až 50 % z celkové výše způsobilých výdajů.

V případě zájmu o získání bližších informací neváhejte kontaktovat Ing. Zuzanu Arnerovou.

2023bře17

Nové možnosti spolupráce firem a škol

Od 17.května budou moci malé a střední podniky žádat o podporu v rámci nového dotačního titulu zaměřeného na spolupráci mezi firmami a školami. Konkrétně se podpora bude týkat zavedení nebo oborového rozšíření praktického vyučování  pro střední, vyšší odborné nebo vysoké školy ve firmě a také  zvýšení přidané hodnoty ve firmě již realizovaného  vyučování prostřednictvím užší spolupráce se smluvní školou. Z konkrétních nákladů budou podporovány primárně investice do vybavení pro výuku, náklady na vyučující a spotřební materiál pro výuku.

Projekty budou moci být realizována na celém území ČR vyjma území hl. m. Prahy. Podstatná bude lokalita realizace, nikoliv sídlo žadatele. Žádosti budou přijímány od 17.5. do 29.12. 2023. Administrace žádostí se chopí Agentura pro podnikání a inovace – API a bude probíhat prostřednictvím systému ISKP21+.

Vzhledem ke specifickým podmínkám výzvy je tak vhodné Váš záměr konzultovat a připravovat co nejdříve.

Bližší informace naleznete ZDE. V případě zájmu o podání žádosti neváhejte kontaktovat Ing. Zuzanu Arnerovou.

2023bře16

DOTACE NA MARKETING SE BLÍŽÍ!

V květnu je očekáváno vyhlášení výzvy MARKETING z operačního programu OP TAK. Bude opět možné žádat o dotaci na individuální účasti na zahraničních veletrzích a výstavách (pronájem plochy, stánku, účastnické a provozní poplatky). Zároveň bude možné ve způsobilých výdajích uplatnit náklady na dopravu stánku nebo vystavovaných exponátů a náklady na propagační letáčky a katalogy. Spuštění příjmu žádostí je plánováno na 19. 6. 2023. Více informací naleznete zde. Pro bližší informace se neváhejte obrátit na naši specialistku Ing. Editu Jirků.

2023bře15

Vyhlášení výzvy Technologie pro MAS se blíží

Agentura pro podnikání a inovace – API plánuje již 3. 4. 2023 vyhlásit dlouho očekávanou výzvu z Operačního programu technologie pro konkurenceschopnost Technologie pro MAS. Výzva bude zaměřena na pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které mají za úkol nejenom posílit udržitelný růst a konkurenceschopnost podniku, ale také umožní navazující digitalizaci a automatizaci výroby.

O podporu z programu Technologie pro MAS budou moci malé a střední podniky, tedy standardně podniky do 250 zaměstnanců. Územně bude výzva omezena na oblasti působnosti místních akčních skupin (MAS), které budou výzvou specifikovány. Žádosti budou přijímány od 1. června 2023. Administrace žádostí o podporu bude probíhat prostřednictvím systému ISKP21+.

Vzhledem ke specifickým podmínkám výzvy je tak vhodné Váš záměr konzultovat a připravovat co nejdříve.

Bližší informace naleznete ZDE. V případě zájmu o podání žádosti neváhejte kontaktovat Ing. Zuzanu Arnerovou.

 

2023bře10

Zelená infrastruktura pro obce, tentokrát z IROP

Dlouho očekávané výzvy na zelenou infrastrukturu v obcích byly 9. 3. 2023 vyhlášeny. Řídící orgán IROP dává žadatelům velkorysý časový prostor pro kvalitní přípravu projektů, neboť příjem žádostí započne až v lednu 2024. Obce (vč. hl. m. Prahy), kraje, příspěvkové organizace samospráv, neziskovky, církevní organizace i státní sektor tak mají dostatek času vymazlit své projekty k dokonalosti. Snahou je podpořit co nejvíce komplexních projektů revitalizace veřejných prostranství zaměřených na zelenou infrastrukturu (zelenou i modrou složku) a biodiverzitu. Zcela tak lze v přírodním duchu přeměnit např. náměstí, parky, pěší zóny, uliční prostory, volně dostupné vnitrobloky či náplavky. Většina hodnotících kritérií je navázána na povinné souhlasné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK). Jedná se o naprosto klíčový dokument, bez kterého nelze o dotaci zažádat.

Celková finanční alokace výzev vč. příspěvku státního rozpočtu je ohromující – přes 11 mld. Kč. Míra dotace pro obce činí 85 % ze způsobilých výdajů projektu, pro Prahu je dotace snížena na 50 %. Detailní informace o výzvách naleznete zde. V případě Vašeho zájmu neváhejte kontaktovat Mgr. Ondřeje Stolara.

 

2023bře3

Vyhlášení výzvy na energetické úspory v objektech veřejných budov.

KDO: obce, kraje, dobrovolné svazky obcí, vysoké školy a školská zařízení a školské právnické osoby, státní organizace, příspěvkové organizace, veřejnoprávní instituce, státní příspěvkové organizace, organizační složky státu (až po vyčerpání NPO), veřejné výzkumné organizace, městské části hl. města Prahy, nestátní neziskové organizace, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným sektorem, nadace, spolky, obecně prospěšné spol. a další.

NA CO: Komplexní, či návazné stavební úpravy budov vedoucí ke zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy. Systémy využívající odpadní teplo, systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, rekonstrukce otopné soustavy, technologie pro akumulaci, úpravu a rozvod šedých a srážkových vod v budovách, modernizace vnitřního osvětlení, opatření k eliminaci negativních akustických jevů, vnější stínící prvky.

KDY: Příjem žádostí od 3. 4. 2023 do 1. 3. 2024

KOLIK: Míra dotace se bude řídit jednotkovými náklady na příslušné opatření, dle stupně renovace budovy.

Příjem žádostí od 3. dubna 2023. 

 

Podrobnější informace naleznete ZDE. V případě zájmu kontaktujte Marcelu Jahodovou nebo Zdeňku Celou, které s Vámi ochotně prodiskutují Váš záměr.

2023úno14

Vyhlášení výzvy Technologie pro MAS se blíží

Agentura pro podnikání a inovace – API plánuje již 3. 4. 2023 vyhlásit dlouho očekávanou výzvu z Operačního programu technologie pro konkurenceschopnost Technologie pro MAS. Výzva bude zaměřena na pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň podniků a jejich konkurenceschopnost, ale také umožní navazující digitalizaci a automatizaci výroby.

O podporu z programu Technologie pro MAS budou moci malé a střední podniky, tedy standardně podniky do 250 zaměstnanců. Územně bude výzva omezena na oblasti působnosti místních akčních skupin (MAS), které budou výzvou specifikovány. Žádosti budou přijímány od 1. 5. 2023. Administrace žádostí o podporu nebude probíhat klasickým způsobem přes API, ale prostřednictvím jednotlivých MAS.

Vzhledem ke specifickým podmínkám výzvy je tak vhodné Váš záměr konzultovat a připravovat co nejdříve.

V případě zájmu o podání žádosti neváhejte kontaktovat Mgr. Martina Bartoše.

2023úno13

Vyhlášení výzvy v programu Obnovitelné zdroje energie – Malé vodní elektrárny

Plánujete výstavbu či rekonstrukci malé vodní elektrárny? Zamýšlíte vyrábět a distribuovat energii pocházející z obnovitelných zdrojů?

Od 17.4.2023 mohou podnikatelské subjekty očekávat vyhlášení dlouho očekávané výzvy z programu Obnovitelné zdroj energie – Malé vodní elektrárny.

Výzva je určena pro podniky všech velikostí! Na své projekty mohou získat až 80% dotaci, v závislosti na regionu a velikosti podniku žadatele. Maximální výše dotace na 1 projekt je 15 mil. EUR.

V případě zájmu kontaktujte Ivanu Pospíšilovou nebo Zuzanu Arnerovou, které s Vámi ochotně prodiskutují Váš investiční záměr.

2023úno10

Aktuální výzvy pro digitální transformaci firem

Níže uvádíme dva aktuální dotační tituly zaměřené na digitální transformaci podnikatelských subjektů.

Czech Rise Up 3.0 – Poradenství pro digitální transformaci podniků

Až do 31. března 2023 je otevřena výzva Czech Rise Up 3.0, která poskytuje 85 % dotaci na nákup poradenství v oblasti digitální transformace firem. Je určená pro malé a střední podniky. Místem realizace může být celá ČR. Je zaměřená na nákup služeb poradců, expertů a znalců v digitalizaci v oblastech nákup a prodej, marketing a péče o zákazníky, kybernetická bezpečnost, projektové a procesní řízení, výroba a technologie, finance, logistika, a další. Předmětem podpory není samotné provedení digitální transformace. V případě zájmu o bližší informace kontaktujte Zuzanu Arnerovou.

Více informací naleznete zde.

 

Virtuální podnik

Další program, Virtuální podnik, jehož vyhlášení je v plánu v průběhu prvního kvartálu 2023, cílí již samotnou implementaci digitální transformace.  Podporuje nákup služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií, především tedy SW a HW. Lze z něj zafinancovat i pořízení nevýrobní technologie a jednorázová školení či bezpečnostní audity v oblasti IT. Žádat mohou malé, střední i velké firmy do 3000 zaměstnanců s místem realizace po celé ČR, kromě Prahy. Dotace je ve výši 300 000 až 5 000 000 Kč. V případě zájmu o tento program se neváhejte obrátit na Karla Brunclíka.

Více informací naleznete zde.

 

2023úno9

Vyhlášení výzev v programech Potenciál a Služby Infrastruktury

Během první poloviny roku 2023 můžou podnikatelské subjekty očekávat vyhlášení dlouho očekávaných výzev v programech Potenciál a Služby Infrastruktury. Tyto aktivity tak doplní výzvy Inovace (již ukončená) a Aplikace (momentálně prodloužená do konce února 2023) jako klíčové výzvy v rámci první priority OP TAK.

V případě zájmu kontaktujte Karla Brunclíka nebo Michala Abraháma, kteří s Vámi ochotně prodiskutují Váš investiční záměr.

2023úno3

Inovační vouchery – výzva II – ochrana duševního vlastnictví

Od 1. února 2023 byl zahájen příjem žádostí v rámci programu Inovační vouchery – výzva II. Od stále probíhající výzvy I, která je zaměřena na ochranu duševního vlastnictví, se liší podporovanými způsobilými výdaji, jimiž jsou nyní expertní a podpůrné služby v oblasti inovací od organizací pro výzkum. Výzva tedy primárně cílí na sdílení poznatků a know-how mezi výzkumnou sférou a MSP (malými a středními podniky).

V případě zájmu kontaktujte Martu Skočovskou, která s Vámi ochotně prodiskutuje bližší informace.

2023led31

OP TAK Inovační vouchery – ochrana práv průmyslového vlastnictví

Až do konce tohoto roku je možné podávat žádosti o dotaci v rámci programu OP TAK Inovační vouchery – Ochrana práv průmyslového vlastnictví – výzva I., která je zaměřena jak na malé a střední podniky (MSP), tak na organizace pro výzkum a šíření znalostí. V rámci této výzvy lze získat dotaci na 75 % celkových způsobilých nákladů, a to v celkové výši min. 50 tis. Kč a max. 500 tis. Kč. Podporovanými aktivitami jsou zveřejnění přihlášek vynálezů, registrace užitných vzorů, registrace průmyslových vzorů a registrace ochranných známek. V případě zájmu kontaktujte Martu Skočovskou.

2023led9

Pozvánka na WEBINÁŘ o dotacích: pro obce a města

Zveme vás na webinář, který se bude konat v úterý 14. 2. 2023 od 9:00 do 11:00.

Obce a města mají v tuto chvíli nepřeberné množství dotačních příležitostí pro zkvalitnění života svých obyvatel. Téma dopravní infrastruktury není výjimkou. Právě dopravní stavby podstatně vylepšují celkový obraz obcí, napomohou mobilitě lidí a zvyšují bezpečnost pohybu po silničních, cyklo i pěších komunikacích. Nechcete-li tyto investice nadále odkládat, právě nyní je ideální příležitost pro získání dotačních finančních prostředků.

Webinář Vám pomůže identifikovat konkrétní vyhlášené i plánované dotační výzvy, představí Vám podrobné podmínky výzev a poskytne užitečné tipy a rady, kterak dát dotační žádost dohromady. Je určen zejména pro zkušené i nově zvolené starosty či pro pracovníky investičních a dotačních úseků obcí a měst.

Program:

 1. Představení výzvy IROP na budování a rekonstrukce cyklostezek
 2. Představení výzvy IROP na zvýšení dopravní bezpečnosti vč. budování a rekonstrukce chodníků
 3. Představení výzvy IROP na přestupní terminály vč. záchytných parkovišť
 4. Představení výzvy MMR na rekonstrukci místních komunikací

 

PRO KOHO: obce a města

Více se dozvíte na webináři, kterým Vás provede ředitel Divize územního rozvoje Mgr. Ondřej Stolar.

Přihlásit se můžete ZDE.

 

2023led20

ENERGETICKÉ ÚSPORY A OBNOVITELNÉ ZDROJE PRO VEŘEJNÉ BUDOVY

ENERGETICKÉ ÚSPORY V OBJEKTECH VEŘEJNÝCH BUDOV

KDO: obce, kraje, dobrovolné svazky obcí, vysoké školy a školská zařízení a školské právnické osoby, státní organizace, příspěvkové organizace, veřejnoprávní instituce, státní příspěvkové organizace, organizační složky státu (až po vyčerpání NPO), veřejné výzkumné organizace, městské části hl. města Prahy, nestátní neziskové organizace, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným sektorem, nadace, spolky, obecně prospěšné spol. a další.

NA CO: Komplexní, či návazné stavební úpravy budov vedoucí ke zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy. Systémy využívající odpadní teplo, systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, rekonstrukce otopné soustavy, technologie pro akumulaci, úpravu a rozvod šedých a srážkových vod v budovách, modernizace vnitřního osvětlení, opatření k eliminaci negativních akustických jevů, vnější stínící prvky.

KDY: Příjem žádostí od 3. 4. 2023 do 1. 3. 2024

KOLIK: Míra dotace se bude řídit jednotkovými náklady na příslušné opatření, dle stupně renovace budovy.

Podrobnější informace naleznete na těchto odkazech:

ENERGETICKÉ ÚSPORY V OBJEKTECH VEŘEJNÝCH BUDOV

ZLEPŠENÍ KVALITY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ VEŘEJNÝCH BUDOV

ZVÝŠENÍ ADAPTABILITY VEŘEJNÝCH BUDOV NA ZMĚNU KLIMATU

 

VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE PRO VEŘEJNÉ BUDOVY

KDO: obce, kraje, dobrovolné svazky obcí, vysoké školy a školská zařízení a školské právnické osoby, státní organizace, příspěvkové organizace, veřejnoprávní instituce, státní příspěvkové organizace, organizační složky státu, veřejné výzkumné organizace, nestátní neziskové organizace, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným sektorem, městské části hl. města Prahy (pouze na projekty realizované mimo území hl. města Prahy)

NA CO: Výměna zdroje na fosilní palivo (tj. i zemní plyn) či elektrickou energii za: tepelné čerpadlo, kotel na biomasu, zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu využívající OZE. Případně instalace: solárně – termických systémů, fotovoltaických systémů, rekonstrukce, či výměna stávajícího OZE za OZE, včetně rekonstrukce otopné soustavy, zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie.

KDY: Příjem žádostí od 24.8.2022 do 31.5.2023

KOLIK: Max. 50 % celkových způsobilých výdajů prostřednictvím tzv. jednotkových nákladů na příslušné opatření

Podrobnější informace naleznete zde:

VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ 

2023led16

Pozvánka na webinář pro podnikatele

Jak financovat snížení nákladů provozu, digitalizaci firemních procesů, automatizaci a robotizaci, technologie pro výrobu, vývoj nových produktů a mnoho dalšího aneb dotační i nedotační příležitosti roku 2023.

Nadcházející rok je plný nových i dalších dotačních příležitostí pro podnikající fyzické osoby i firmy. Především se jedná o možnosti v oblasti snížení nákladovosti na energie, digitalizaci firemních procesů, automatizaci i robotizaci, a v neposlední řadě podporu vývoje nových produktů. Každá z firem je schopna, chce-li, využít podpory z veřejných prostředků a zástupci firem i živnostníků by měli mít na paměti, že za řádné placení daní je možno využít prostředky daňových poplatníků k rozvoji firmy či optimalizaci procesů k udržení konkurenceschopnosti.

Na tomto webináři zazní všechny zásadní formy i obsahy podpor roku 2023 pro soukromý sektor. Udělejte si čas na to, abyste měli jasnou představu a žádná pro Vás vhodná příležitost Vám neunikla.

KDY: 10. února od 13:00

Více se dozvíte na webináři, kterým Vás provede ředitel Divize podpory podnikání Ing. Karel Brunclík

2022pro8

Pozvánka na WEBINÁŘ o dotacích: pro obce a města

Zveme vás na webinář „Dotační podpora energetických úspor a obnovitelných zdrojů pro obce a města“, který se bude konat v pondělí 9. 1. 2023 od 13:00 do 15:00.

Aktuální problémy v souvislosti s energetickou krizí a nejistou ekonomickou budoucností nutí obce přehodnocovat priority a náročnost investic. Národní i evropské dotace jsou jednou z cest k zachování investiční dynamiky. Aktuálně běží a brzy budou vyhlášeny výzvy, které mohou obcím a městům zajistit velmi slušnou návratnost jejich investic a navíc zajistit i významnou energetickou úsporu, ne-li soběstačnost.

Buďte zavčas na podání žádosti připraveni, protože půjde nejen o kvalitu projektu, ale také o čas.

Dotační svět není jednoduchý. Pravidla se mění, termíny se vrší, metodických pokynů přibývá. Projety OPŽP a Modernizačního fondu nejsou výjimkou. Pro úspěch projektu je potřeba dotační pravidla znát, umět projekt zpracovat a vyznat se v administrativě během samotné realizace projektu.

Webinář Vám pomůže zorientovat se jak v aktuálních, tak v i budoucích výzvách a zároveň vám nabídneme spolupráci na Vašich konkrétních záměrech. Webinář by měl být zajímavý zejména pro starosty, či pracovníky investičních a dotačních úseků obcí a měst.

Program:

 1. Dotační podpora z Modernizačního fondu
 2. Dotační podpora z Operačního programu životní prostředí

Pro koho: obce a města

Více se dozvíte na webináři, kterým Vás provede ředitel Divize životního prostředí Mgr. Filip Podsedník.

Přihlásit se můžete ZDE.

2022lis28

HOKAMI ve spolupráci s RENARDS vyhrálo cenu Podnikatelský projektu roku 2022

Společně připravovaný projekt se společností HOKAMI CZ, s.r.o. dosáhl mimořádného úspěchu, vyhrál cenu Podnikatelský projektu roku 2022 vyhlašovanou Ministerstvem průmyslu a obchodu. Projekt se zabýval produktovou a procesní inovací unikátních kontrolních čidel kvalitativních parametrů vláken. Bližší popis projektu můžeme vidět na odkaze zde.

Gratulujeme společnosti HOKAMI CZ, s.r.o. k velkému úspěchu a potvrzení úspěšné strategie firmy.

 

2022lis21

METEOPRESS ve spolupráci s RENARDS vyhrál cenu Podnikatelský projekt roku 2022

Společně připravovaný projekt se společností METEOPRESS, spol. s r.o. dosáhl mimořádného úspěchu, vyhrál cenu Podnikatelský projekt roku 2022 vyhlašovanou Ministerstvem průmyslu a obchodu. Projekt se zabýval výzkumem a vývojem malého radaru, jehož finální podobu můžete vidět na odkaze zde.

Gratulujeme společnosti METEOPRESS, spol. s r.o. k velkému úspěchu a potvrzení úspěšné strategie firmy zaměřené na výzkumně-vývojové činnosti a budeme se těšit na budoucí spolupráci.

2022lis14

KOMPENZACE ZVÝŠENÝCH NÁKLADŮ NA ENERGIE

První výzva z Programu podpory na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu v důsledku mimořádně prudkého růstu jejich cen bude spuštěna již v úterý 15. listopadu 2022. O podporu mohou žádat velké podniky, na které se nevztahuje nařízení vlády 298/2022 Sb. o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci v platném znění a které nepodnikají v nepodporovaných oborech (např. výroba a přenos elektřiny, těžba uhlí či zemního plynu a podobně). Celková alokace činí 30 mld. Kč, avšak může být ještě upravena. V případě vyčerpání alokace může přijímání žádostí v rámci výzvy skončit již před tímto datem.

Způsobilým obdobím je únor až říjen letošního roku. Žadatelé musejí prokázat, že v tomto období došlo alespoň ke dvojnásobnému nárůstu jednotkových cen za elektřinu a plyn v porovnání s rokem předchozím. Pokud tak učiní, mohou dosáhnout na podporu až 30 % způsobilých nákladů, a to až do výše 45 mil. Kč. V případě, že je daný podnik zároveň energeticky náročným podnikem s provozní ztrátou (hodnota EBITDA ˂ 0) za způsobilé období, může žádat až o 50 % způsobilých nákladů (max. 80 % provozní ztráty a zároveň max. 200 mil. Kč). Poslední skupinou žadatelů jsou podniky ve vybraných odvětvích, které jsou současně v provozní ztrátě – ty mohou žádat o kompenzaci 70 % způsobilých nákladů (max. výše podpory stejná jako u energeticky náročných podniků).

Detailnější informace o kompenzacích naleznete zde.

2022říj18

Prodloužení termínu pro podání dotačních projektů do programu OP TAK – Aplikace I

Hlavní novinkou v oblasti dotačních programů z oblasti výzkumu a vývoje je prodloužení termínu pro podání dotačních projektů do programu OP TAK – Aplikace I do 31.1.2023. Pro žadatele a jejich partnery to znamená delší čas na přípravu výzkumně-vývojových projektů.

V programu Aplikace lze uplatnit náklady na aktivity průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Mezi způsobilé výdaje patří např. osobní náklady výzkumně-vývojových pracovníků, náklady na smluvní výzkum, daňové odpisy dlouhodobého majetku, náklady na materiál a provozní náklady nutné k realizaci projektu.

Pro více informací se neváhejte obrátit na Ing. Michala Abraháma.

2022říj12

POSLEDNÍ ŠANCE NA FOTOVOLTAIKU!

Velice oblíbená výzva na podporu investic do fotovoltaických elektráren a akumulace energie podnikatelských subjektů ještě stále běží. Po několika prodlouženích a navýšeních alokace si firmy stále mohou požádat o podporu až 43 %. Využijte své šance. Příjem žádostí probíhá do 30. listopadu a další prodloužení se již neočekává. Takto zjednodušené podmínky pro získání dotace se již nemusí opakovat. Více informací naleznete zde.

Pokud jste doposud váhali nebo máte jakékoliv nejasnosti, neváhejte se obrátit na naši specialistku Ing. Anetu Báčovou.

2022říj11

Vyhlášena výzva z IROP na cyklodopravu

Dnes se krajům, obcím a mikroregionům otevírá možnost žádat o podporu na výstavbu a rekonstrukci cyklostezek. Dotaci nabízí Ministerstvo pro místní rozvoj skrz Integrovaný regionální operační program (IROP). Míra dotace činí 85 %, způsobilé výdaje musí být v rozmezí 3 – 50 mil. Kč. Dotovat lze:

 • výstavba, modernizace a rekonstrukce cyklostezek sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami
 • výstavba, modernizace a rekonstrukce cyklostezek na hlavních trasách cyklistické dopravy v ČR
 • realizace doprovodné cyklistické infrastruktury při vyhrazených komunikacích pro cyklisty s vysokou intenzitou dopravy

Výzva je vyhlášena do 27. 9. 2023, nicméně v případě velikého zájmu může být ukončena podstatně dříve. Detailní informace o výzvě jsou uvedeny zde. V případě Vašeho zájmu se neváhejte obrátit na Mgr. Ondřeje Stolara

2022říj3

Jak to bude s podporou základních škol z IROP?

Poměrně dlouhý čas dopředu bylo avizováno, že výzva z Integrovaného regionálního operačního programu na modernizaci základních škol bude vyhlášena 22. 9. 2022, tedy den před komunálními volbami. Týden před tímto datem byl start výzvy posunut na 30. 9. 2022. Čtyři dny před novým datem startu příjmu žádostí si poskytovatel dotace uvědomil, že hrozí mnohanásobný převis plánovaných žádostí o dotaci oproti disponibilní finanční alokaci a rozhodl se pro naprosto zásadní změny v nastavení výzvy. Způsobilé výdaje tak mohou činit 5 – 35 mil. Kč oproti původně avizovaným 1 – 99 mil. Kč a rovněž došlo ke snížení míry dotace z plošných 90 % na 65/75 % dle typu regionu. Nu a konečně den před plánovaným posunutým startem výzvy dochází k opětovnému posunu startu výzvy, tentokrát na 1. 11. 2022. Nezbývá než doufat, že se jedná o datum konečné a že se již nebudou zásadně měnit dotační podmínky.

2022zář27

Pozvánka na WEBINÁŘ o dotacích: nový IROP

Zveme vás na webinář, který se bude konat ve úterý 25. 10. 2022 od 9:00 do 11:00.

Na nový IROP se dlouho čekalo. Aktuálně je vyhlašování výzev v plném proudu a nejen obce tak mohou předkládat projektové žádosti na své záměry, které přispějí ke zvýšení kvality občanské vybavenosti. Buďte zavčas na podání žádosti připraveni, v IROP půjde nejen o kvalitu projektu, ale také o čas.

Dotační svět není jednoduchý. Pravidla se mění, termíny se vrší, metodických pokynů přibývá. Nový IROP není výjimkou. Pro úspěch projektu je potřeba dotační pravidla znát, umět projekt zpracovat a vyznat se v administrativě během samotné realizace projektu.

Webinář Vám pomůže identifikovat změny oproti předchozímu dotačnímu období, zorientovat se v aktuálních a budoucích vyhlašovaných výzvách a zároveň vám nabídne neocenitelné rady, jakým způsobem projekt zrealizovat. Je určen zejména pro zkušené i nově zvolené starosty či pro pracovníky investičních a dotačních úseků obcí a měst.

Program:

 1. Změny v IROP 2021-27 oproti předchozímu období
 2. Aktuálně vyhlášené a plánované výzvy
 3. Tipy a rady pro realizaci projektu

Pro koho: obce a města

Více se dozvíte na webináři, kterým Vás provede ředitel Divize územního rozvoje přední poradenské společnosti RENARDS, a.s. – Mgr. Ondřej Stolar

Odkaz na přihlášení naleznete ZDE.

2022zář26

Vyhlášeny výzvy z IROP v oblasti sociální infrastruktury a sociálního bydlení

IROP Ministerstva pro místní rozvoj nabízí podporu sociálního bydlení a sociálních služeb. O dotaci mohou žádat kraje, obce a příspěvkové, neziskové a církevní organizace.

Sociální bydlení – na co lze získat podporu:

🏘 pořízení a adaptace bytů, bytových domů a nebytových prostor pro potřeby sociálního bydlení

🪑 pořízení nezbytného základního vybavení zajištění přístupnosti osobám s postižením

Sociální služby – na co lze získat podporu:

✨ zkvalitnění ambulantních a terénních sociálních služeb a pobytových služeb prevence

🍽 vytvoření, obnova a zkvalitnění materiálně technické základny sociálních služeb

🏚 nákup / výstavba / úprava budov

🛏 nákup zařízení a vybavení

🚗 nákup vozidel (musí být splněny emisní limity – 50g/CO2 )

 

Detailní informace o výzvě na sociální bydlení jsou uvedeny zde a o výzvě na sociální infrastrukturu zde. V případě Vašeho zájmu se neváhejte obrátit na Mgr. Ondřeje Stolara

2022zář8

Výzvy OPŽP vyhlášené v září

19. výzva – Srážkové vody a opatření proti povodním

Výzva se zaměřuje na projekty realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření a také na podporu budování vsakovacích a retenčních zařízení včetně podpory dalším opatřením, které přispívají k efektivnímu nakládání se srážkovými vodami.

PRO KOHO: veřejný sektor

 NA CO:

Realizace protipovodňových opatření

 • realizace opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách
 • realizace přírodě blízkých opatření
 • uvolňování území ohrožených povodněmi – zakládání povodňových parků,
 • obnova, výstavba a rekonstrukce ochranných nádrží (suchých nádrží, retenčních nádrží, poldrů)
 • vybudování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů na stávajících vodních nádržích včetně úpravy hráze
 • eliminace vodních děl, která ztratila svůj účel, příčných staveb v korytech, působících jako nevhodné povodňové překážky

Realizace opatření ke zpomalení odtoku, pro vsak, retenci a akumulaci srážkové vody, zelené střechy, opatření pro využití šedé vody a řízenou dotaci podzemních vod

 • povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení
 • podzemní vsakovací zařízení s retenčním prostorem vyplněným štěrkem nebo prefabrikáty, vč. nezbytného trubního vedení,
 • povrchové či podzemní retenční prostory
 • akumulační podzemní i povrchové nádrže
 • závlahové systémy zejména pro zálivku veřejné zeleně
 • prvky modro-zelené infrastruktury, vč. nezbytného trubního vedení,
 • výměna nepropustných zpevněných povrchů za propustné zpevněné,
 • budování propustných zpevněných povrchů,
 • přestavba stávajících konvenčních odvodnění stávajících nepropustných zpevněných povrchů na odvodnění decentrální
 • zelené střechy
 • vybudování technologie pro akumulaci, úpravu, a rozvod srážkových vod v budovách za účelem splachování, zálivky, praní a dalších relevantních užití s výjimkou úpravy na vodu pitnou.

KDY: 14. 9. 2022 – 31. 10. 2023

KOLIK: 85 %

 

18. výzva – Environmentální centra se zaměřením na změnu klimatu

Výzva cílí na komplexní projekty modernizace vzdělávacích environmentálních center. Typovým projektem je úprava či změna zázemí centra environmentálního vzdělávání, při níž dojde ke snížení konečné spotřeby energie, k instalaci obnovitelných zdrojů či k realizaci adaptačních opatření na změnu klimatu. Podstatné je přitom to, aby provedená opatření našla své využití v rámci nabídky vzdělávacích programů daného ekocentra.

PRO KOHO: veřejný sektor, nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti, církve, vysoké školy, školy a školská zařízení

NA CO:

 • modernizace zázemí centra zaměřeného na klimatické vzdělávání – komplexní modelová řešení
 • vybavení a pomůcky pro exteriér a interiér, včetně terénních úprav exteriérů (nábytek, audiovizuální a informační technika, demonstrační pomůcky, didaktické modely, metodické návody a pomůcky, prvky pro zadržování vody v půdě a regulující mikroklima, terénní úpravy – vybudování jezírka, dešťové zahrady, kompostéry, inf. tabule apod.)

KDY: 7. 9. 2022 – 31. 1. 2023

KOLIK: 80 %, výše podpory na jeden projekt činí min. 3 mil. Kč, max. 40 mil. Kč; pro vybavení a pomůcky min. 1 mil. Kč a max. 10 mil. Kč

Více informací ZDE.

 

16.výzva – Rekultivace starých skládek

Výzva se vztahuje k lokalitám starých skládek, které byly využívány ještě před platností legislativy o odpadech.

PRO KOHO: veřejný sektor, Vysoké školy, školy a školská zařízení, Nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti, Církve , Obchodní společnosti a družstva, Společenství vlastníků jednotek, Zájmová sdružení právnických osob, Fyzické osoby nepodnikající, Fyzické osoby podnikající

NA CO: rekultivace starých skládek,

KDY: 7. 9. 2022 – 18. 11. 2023

KOLIK: 85 %, min. 1 mil. Kč

Více informací ZDE.

 

15.výzva – Sanace lokalit s ekologickou zátěží

Výzva podporuje projekty, které řeší odstranění kontaminace z různých složek životního prostředí – z podzemních či povrchových vod, sedimentů, horninového prostředí či půdního vzduchu.

PRO KOHO: veřejný sektor, Vysoké školy, školy a školská zařízení, Nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti, Církve , Obchodní společnosti a družstva, Společenství vlastníků jednotek, Zájmová sdružení právnických osob, Fyzické osoby nepodnikající, Fyzické osoby podnikající

NA CO: odstranění kontaminace ze složek životního prostředí – podzemních či povrchových vod, sedimentů,

KDY: 7. 9. 2022 – 18. 1. 2023

KOLIK: 50 – 85 %, min. 1 mil. Kč

Více informací  ZDE.

 

2022srp25

Vyhlášení prvních výzev z oblasti vzdělávací infrastruktury v rámci IROP

Dne 23.8.2022 byly vyhlášeny výzvy se současným zahájením příjmu žádostí o dotaci na projekty infrastruktury MŠ. V rámci těchto výzev je do 26.9.2022 možné žádat o dotaci na projekty navýšení kapacit nebo zlepšení kvality vzdělávání v MŠ. V případě projektu zaměřeného na navyšování kapacit budou podporovány pouze školy v SO ORP v přechodových regionech se skóre rizikovosti nedostatku kapacit MŠ 8+ a v méně rozvinutých regionech se skóre 7+ dle analýzy obsazenosti MŠ a demografického vývoje zpracované MŠMT. V případě volné alokace bude vyhlášena další výzva se změnou zacílení identifikovaného skóre rizika, a to teoreticky až do skóre 4+. Kompletní výčet podporovaných aktivit včetně základních dotačních podmínek a výše dotace je uveden v přiloženém produktovém listu ZDE.

2022srp24

Pozvánka na WEBINÁŘ o dotacích: Aplikace a Inovace

Zveme vás na webinář, kde se dozvíte se o aktuálně dostupných dotacích na výdaje spojené s firemním výzkumem a vývojem (OP TAK Aplikace) a na pořízení inovativních technologií vč. souvisejících výdajů (OP TAK Inovace). Bude se konat ve středu 14. 9. 2022 od 9:00 do 10:30.

OP TAK APLIKACE

PRO KOHOpodnikatelské subjekty (MSP i VP), organizace pro výzkum a šíření znalostí.
NA COrealizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje (zejména mezd VaV pracovníků, technologií formou daňových odpisů, smluvního výzkumu a konzultací, materiálu, režií a ostatních provozních nákladů) s cílem dosažení výsledků s možnou ochranou průmyslového vlastnictví.
KOLIKaž cca 75 % (v případě účinné spolupráce), max. 125 mil. Kč.

OP TAK INOVACE

PRO KOHOpodnikatelské subjekty (MSP), velké podniky do 499 zaměstnanců (small-mid caps).
NA COzejména technologie, software (do 50 % celkového rozpočtu) a stavební úpravy (do 20 % rozpočtu na technologie) sloužící k zavádění inovovaných produktů a procesů.
KOLIK20 až 60 % dle velikosti firmy a místa realizace, max. 40 mil. Kč.

Více se dozvíte na webináři ve středu 14. 9. 2022 od 9:00 do 10:30, na němž vám poskytne podrobnější informace a zodpoví vaše případné dotazy Ing. Michal Abrahám.

Přihlášení ZDE.

2022srp16

Výzvy z OP TAK konečně vyhlášeny, následuje OPŽP pro odpady!

Dlouho očekávané dotační výzvy z OP TAK byly konečně vyhlášeny! Pro firmy jsou připravené dotace z programů, jako např. APLIKACE (na výzkum a vývoj), INOVACE (na pořízení inovačních technologií aj.), ÚSPORY ENERGIE (na realizaci úsporných opatření) a několika dalších. Dále budou 17. 8. 2022 vyhlášeny výzvy pro podnikatele z OP ŽP – Třídění a dotřiďování odpadů + Udržitelné nakládání s odpady.

OP TAK Aplikace I

PRO KOHO: podnikatelské subjekty (MSP i VP), organizace pro výzkum a šíření znalostí

NA CO: realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje (zejména mezd VaV pracovníků, technologií formou daňových odpisů, smluvního výzkumu a konzultací, materiálu, režií a ostatních provozních nákladů) s cílem dosažení výsledků s možnou ochranou průmyslového vlastnictví.

DO KDY: příjem běží do 30. 11. 2022

KOLIK: až cca 75 % (v případě účinné spolupráce)

 

OP TAK Inovace I

PRO KOHO: podnikatelské subjekty (MSP), velké podniky do 499 zaměstnanců (small-mid caps)

NA CO: zejména technologie, software (do 50 % celkového rozpočtu) a stavební úpravy (do 20 % rozpočtu na technologie) sloužící k zavádění inovovaných produktů a procesů

DO KDY: příjem běží do 30. 11. 2022

KOLIK: 20 až 60 % dle velikosti firmy a místa realizace

 

OP TAK Úspory energie 

PRO KOHO: podnikatelské subjekty všech velikostí, státní podniky v oblasti železniční dopravy

NA CO: zejména stavební práce a investice do technologií vedoucí k energetickým úsporám, obnovitelné zdroje energií pro pokrytí vlastní spotřeby a dále inženýrskou činnost, projektovou dokumentaci, energetický posudek a organizaci výběrových řízení

DO KDY: příjem běží do 30. 11. 2023

KOLIK: 35 až 65 % dle velikosti firmy a místa realizace

 

Dalšími výzvami v OP TAK jsou Inovační vouchery – ochrana práv průmyslového vlastnictvíObnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny a Proof of Concept.

 

Ve středu 17. 8. 2022 dále budou vyhlášeny výzvy z OP ŽP:

 

Třídění a dotřiďování odpadů

Výzva se týká zařízení, která řeší separaci ostatních odpadů, energetické využití odpadů anebo se zabývají sběrem a nakládáním s nebezpečnými odpady.

PRO KOHO: obce, svazky obcí, kraje, městské části hl. m. Prahy, příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC, OSS, státní podniky, veřejnoprávní instituce, v.v.i., spolky, nestátní nezisk.organizace, školy, obchodní společnosti a družstva, zájmová sdružení právnických osob

NA CO:

DA_1.5.6_třídící systémy
DA_1.5.9_energetické využití odpadů
DA_1.5.10_chemická recyklace odpadů
DA_1.5.11_nakládání s nebezpečnými odpady

KDY: Vyhlášení výzvy – 17. 8. 2022
Příjem žádostí – 7. 9. 2022 – 30. 12. 2022

KOLIK: 70 % (+15 % vysoce účinné technologie), chemická recyklace až 85 %, příp. dle VP/de minimis

 

Udržitelné nakládání s odpady

Výzva cílí na velké množství konkrétních aktivit v oblasti udržitelného odpadového hospodářství včetně prevence vzniku odpadů. Jednotlivá opatření je možné mezi sebou kombinovat.

PRO KOHO: obce, svazky obcí, kraje, městské části hl. m. Prahy, příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC, OSS, státní podniky, veřejnoprávní instituce, v.v.i., spolky, nestátní neziskové organizace, školy, obchodní společnosti a družstva, zájmová sdružení právnických osob

NA CO:

DA_1.5.1_kompostéry

DA_1.5.2_REUSE centra

DA_1.5.4_znovupoužitelné nádobí

DA_1.5.5_sběrné dvory, systémy odděleného sběru

DA_1.5.7_čistírenské kaly

DA_1.5.8_materiálové využití odpadů

KDY:       Vyhlášení výzvy – 17. 8. 2022

Příjem žádostí – 7. 9. 2022 – 31. 12. 2022

KOLIK: kompostéry 70 % (+15 % kompostéry obsahující recyklát), ostatní 85 %, příp. dle VP/de minimis

2022srp5

Pozvánka na WEBINÁŘ: Cirkulární řešení v podnicích

Zveme vás na webinář, který se bude konat ve středu 17. 8. 2022 od 9:00 do 10:00.

Cílem dotační výzvy z Národního plánu obnovy –  Cirkulární řešení v podnicích je podpořit urychlení přechodu na oběhové hospodářství v České republice, předcházet vzniku odpadů, navýšit recyklační infrastrukturu a omezit plýtvání druhotnými surovinami, zvýšit obsah recyklovaných materiálů ve výrobcích, zvýšit surovinovou bezpečnost České republiky.

Výzva je obzvláště vhodná na pořízení technologií např. pro firmy, které chtějí zpracovávat a zužitkovat stavební odpad, recyklovat vlastní odpad na surovinu pro své výrobky nebo které se zabývají protektorováním pneumatik atd.

Podmínky výzvy obsahují mnoho specifikací k výstupům recyklačního zpracování, ale také druhům využívaných odpadů, jejichž recyklaci je možné dotovat. Proto velmi doporučujeme účast na tomto webináři, kde vám tyto detaily budou objasněny.

PRO KOHO: Podnikatelské subjekty všech velikostí včetně podniků vlastněných až ze 100 % veřejným subjektem, s realizací projektu v celé ČR včetně Prahy.

KDY: Podávání žádostí nejpozději do 30. 9. 2022

KOLIK: Dotace ve výši až 25 mil. Kč; 40 % z uznatelných nákladů pro všechny typy podniků.

Více se dozvíte na webináři, na němž vám poskytnou informace a zodpoví vaše případné dotazy odborníci z firmy RENARDS, a.s. – Ing. Karel Brunclík a Ing. Zuzana Arnerová.

Odkaz na webinář získáte ZDE.

 

2022čvc25

Vyhlášena výzva CIRKULÁRNÍ ŘEŠENÍ V PODNICÍCH!

Příjem žádostí o dotaci bude zahájen od 27. 7. 2022 a potrvá do 30. 9. 2022. Času na přípravu žádosti tedy není mnoho. Výzva z Národního plánu obnovy nabízí zajímavé možnosti na pořízení technologií pro opětovné využité odpadu z vlastní produkce, v některých případech i cizí produkce. Dále podporuje nákup technologií umožňujících snížení množství vstupů při výrobě nebo výrobu polotovarů/výrobků s podílem druhotných surovin.

Výzva je určena pro podniky všech velikostí! Na své projekty mohou získat 40 % dotaci, maximální výše dotace na 1 projekt je 25 mil. Kč.

Výzva podporuje např. i pořízení technologií na zpracování demoličního a stavebního odpadu i od třetích subjektů či protektorování pneumatik a další.

Naopak nelze podpořit výstupy pro energetické využití ani stavební práce.

Více informací naleznete zde: NPO_cirkulární řešení v podnicích

2022čvc14

První harmonogram výzev IROP zveřejněn

Je to tady. Na 1. monitorovacím výboru IROP byl schválen harmonogram výzev na rok 2022 a hodnotící kritéria k budoucím výzvám. Aktuálně se očekává schválení programu ze strany Evropské komise. V roce 2022 má být vyhlášeno celkem 70 výzev. Individuální výzvy jsou děleny dle geografické příslušnosti na regiony méně rozvinuté, přechodové a více rozvinuté (Praha). Dále pak jsou plánovány výzvy v rámci Integrovaných teritoriálních investic (ITI) a komunitně vedeného místního rozvoje přes Místní akční skupiny.

Harmonogram výzev postihuje v roce 2022 většinu témat – eGovernment, kyberbezpečnost, integrovaný záchranný systém, silnice II. třídy, MŠ, ZŠ, SŠ, sociální služby, sociální bydlení, knihovny, muzea, kulturní památky, nízkoemisní a bezemisní vozidla hromadné dopravy, cyklostezky, chodníky podél komunikací, přestupní terminály či dopravní telematiku.

Všechny výzvy jsou průběžné, tedy nebude uplatňováno bodové hodnocení. V souladu s principem „kdo dřív přijde, ten dřív mele“ doporučujeme s přípravami projektů neotálet, první z nich jsou již za dveřmi. Pro konzultaci Vašich projektů se neváhejte obracet na Mgr. Ondřeje Stolara.

2022čvc13

Pozvánka na WEBINÁŘ: Dotace na obnovitelné zdroje z Modernizačního fondu

Zveme vás na webinář, který se bude konat dne 26. 7. 2022 od 9:00 do 10:00. Státní fond životního prostředí vyhlásil celkem 5 výzev z tzv. Modernizačního fondu a zájemci o dotace na obnovitelné zdroje se budou moci dozvědět více o podmínkách.

Cílem Modernizačního fondu je podpořit investice do modernizace energetických soustav a zlepšení energetické účinnosti. Modernizační fond podporuje projekty, které pomáhají plnit cíle pro snižování emisí skleníkových plynů, zvyšování energetické účinnosti a rozvoje obnovitelných zdrojů energie.

V tuto chvíli se nám otevřely čtyři výzvy RES+ na podporu výstavby fotovoltaických elektráren a zajištění akumulace elektrické energie do bateriových systémů, případně do vodíku (systémem elektrolýzy vody). Dvě výzvy jsou určeny pro podporu komunitní energetiky (pro obce do 3tis obyvatel a nad tuto hranici), zbylé dvě výzvy jsou pak zaměřeny pro podnikatelský sektor (tzv. „malý RES“ – instalovaný výkon do 1 MWp a „velký“ RES – instalovaný výkon nad 1 MWp).

Komunální RES+ pro obce do 3tis. obyvatel a nad tuto hranici
PRO KOHO: Veřejnoprávní subjekty, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem
KDY: od 17. 8. 2022
KOLIK: max. 75 % z celkových výdajů projektu

RES+ do 1 MWp a nad 1 MWp
PRO KOHO: stávající i budoucí držitelé licence pro podnikání v oblasti výroby elektřiny
KDY: od 3. 8. 2022, resp. od 10. 8. 2022
KOLIK: max. 50 % z celkových výdajů projektu

Ke stejnému dni byla vyhlášena i poslední pátá výzva na modernizaci soustav zásobování tepelnou energií s názvem HEAT. Ta podporuje využívání obnovitelných zdrojů energie a nízkouhlíkových zdrojů primárně určených pro vytápění, jako změna palivové základny a modernizace rozvodů tepelné energie.

HEAT
PRO KOHO: vlastníci SZTE; žadatelem může být rovněž vlastník nového zdroje tepelné energie, pokud bude tepelný výkon z tohoto zdroje vyveden do stávající SZTE se souhlasem vlastníka stávající SZTE, za předpokladu, že budovaný nový zdroj nahradí alespoň část zdroje stávajícího.
NA CO: Rekonstrukce nebo náhrada zdroje tepla v soustavách zásobování tepelnou energií se změnou palivové základny na:

 • OZE v kombinaci s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla („KVET“)
 • zemní plyn a jiné přírodní i syntetické plyny, vždy v kombinaci s KVET
 • energetické využití odpadů (komunální, průmyslový, tuhé alternativní palivo z komunálních odpadů a z ostatních odpadů, čistír.kaly) v kombinaci s KVET
 • elektrickou energii z OZE (např. elektrokotel)
 • energii z odpadního tepla v kombinaci s vysokoúčinnou KVET

Více se dozvíte na webináři, který se bude konat dne 26. 7. 2022 od 9:00 do 10:00.
Užitečné informace ke všem uvedeným dotačním výzvám vám na webináři poskytne a vaše případné dotazy zodpoví Mgr. Filip Podsedník.

2022čvn30

Vyhlášeny výzvy RES+ a HEAT na obnovitelné zdroje energie!

Dne 30. 6. 2022 bylo vyhlášeno několik výzev z Modernizačního fondu. A to RES+ pro podnikatele, Komunální RES+ pro obce a HEAT. Programy jsou určeny na podporu obnovitelných zdrojů energie.

RES+ pro podnikatele

K 30. 6. 2022 byly vyhlášeny dlouho očekávané výzvy Modernizačního fondu. Byly zveřejněny hned dvě výzvy na podporu fotovoltaických elektráren, včetně systémů akumulace (ať už do baterií, tak i do vodíku). Jedná se o tzv. „malý“ RES (do 1MWp) a „velký“ RES (nad 1MWp). V malém RESu bude zahájen příjem žádostí od 10. 8. 2022 – 15. 3. 2023 a do velkého již od 3. 8. 2022 – 31. 10. 2022. V tuto chvíli již není prostor pro vyčkávání. Nedílnou součástí žádosti o dotaci budou i energetické posudky a vzhledem k velkému zájmu o tyto výzvu bude problém zajistit si v rozumném časovém horizontu právě tuto přílohu.

PRO KOHO: stávající i budoucí držitelé licence pro podnikání v oblasti výroby elektřiny

NA CO: Střešní fotovoltaiky a akumulace elektrické energie

KDY: od 3. 8. 2022, resp. od 10. 8. 2022

KOLIK: max. 50 % z celkových výdajů projektu

VÍCE INFORMACÍ (do 1 MWp) zde: RES+_výzva pod 1 MWp.

VÍCE INFORMACÍ (nad 1 MWp) – zde: RES+_výzva nad 1 MWp

 

Komunální RES+ pro obce

K 30. 6. 2022 byly vyhlášeny dlouho očekávané výzvy Modernizačního fondu. Byly zveřejněny hned dvě výzvy na podporu fotovoltaických elektráren, včetně systémů akumulace (ať už do baterií, tak i do vodíku). Jedná se o tzv. komunální RES pro obce do 3tis obyvatel a komunální RES pro větší obce (energetická společenství). U obou výzev je maximální možný výkon omezen na 1MWp. Příjem žádostí je u obou výzev od 17. 8. 2022 – 15. 3. 2023. V tuto chvíli již není prostor pro vyčkávání. Nedílnou součástí žádosti o dotaci budou i energetické posudky a vzhledem k velkému zájmu o tyto výzvu bude problém zajistit si v rozumném časovém horizontu právě tuto přílohu. Zajímavou změnou ve výzvě RES+ pro obce do 3tis obyvatel oproti dřívějším předpokladům, je zrušení povinnosti předložit k žádosti o dotaci smlouvu o připojení do distribuční soustavy.

PRO KOHO: Veřejnoprávní subjekty, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem

NA CO: Střešní fotovoltaiky a akumulace elektrické energie

KDY: od 17. 8. 2022

KOLIK: max. 75 % z celkových výdajů projektu

VÍCE INFORMACÍ (obce do 3000 obyv.) – zde: RES+_komunální FVE_obce do 3000

VÍCE INFORMACÍ (větší obce) – zde: RES+_komunální FVE_větší obce

 

HEAT

K 30. 6. 2022 byla vyhlášena výzva na modernizaci soustav zásobování tepelnou energií z Modernizačního fondu. Program HEAT podporuje využívání obnovitelných zdrojů energie a nízkouhlíkových zdrojů primárně určených pro vytápění, jako změna palivové základny a modernizace rozvodů tepelné energie.

PRO KOHO: vlastníci SZTE; žadatelem může být rovněž vlastník nového zdroje tepelné energie, pokud bude tepelný výkon z tohoto

zdroje vyveden do stávající SZTE se souhlasem vlastníka stávající SZTE, za předpokladu, že budovaný

nový zdroj nahradí alespoň část zdroje stávajícího.

NA CO: Rekonstrukce nebo náhrada zdroje tepla v soustavách zásobování tepelnou energií se změnou palivové základny na:

 • OZE v kombinaci s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla („KVET“)
 • zemní plyn a jiné přírodní i syntetické plyny, vždy v kombinaci s KVET
 • energetické využití odpadů (komunální, průmyslový, tuhé alternativní palivo z komunálních odpadů a z ostatních odpadů, čistír.kaly) v kombinaci s KVET
 • elektrickou energii z OZE (např. elektrokotel)
 • energii z odpadního tepla v kombinaci s vysokoúčinnou KVET

KDY: od 25. 7. 2022

VÍCE INFORMACÍ – zde: 22_06_ 30_HEAT č.1_2022

2022čvn20

Zveme Vás na WEBINÁŘ: Dotace z IROP 2021 – 2027

Nový Integrovaný regionální operační program (IROP) je již za dveřmi. Podle předpokladu se v létě naplno rozproudí. V minulém sedmiletém období znamenal pro obce a města nejvíce dotačních příležitostí, kterak zmodernizovat objekty občanské vybavenosti. Jaké změny nový IROP přinese? Jaké oblasti bude podporovat? Jakým způsobem o dotaci nepřijít? Dotační příležitosti z IROP pro obce stručně a přehledně tady a teď.

To vše se dozvíte na webináři, který se koná on-line v úterý 28. 6. 2022 od 9:00 do 10:30.

Program:
9.00 – 9.30 Obecné představení IROP 2021 – 2027 a nejdůležitější změny
9.30 – 10.00 Podporované oblasti
10.00 – 10.30 Tipy a triky pro přípravu a realizaci projektů

Užitečné informace vám na webináři poskytne a vaše případné dotazy zodpoví Mgr. Ondřej Stolar – Ředitel divize územního rozvoje, RENARDS, a.s.

Registrace ZDARMA je na této webové stránce:

https://www.dotace.eu/2022/06/15/pozvanka-na-webinar-dotace-z-irop-2021-2027/

 

2022čvn9

Výzva DIGITÁLNÍ PODNIK vyhlášena!

Dotační výzva DIGITÁLNÍ PODNIK z Národního plánu obnovy byla dne 9. 6. 2022 vyhlášena! Získat můžete dotaci od 1 do 15 mil. Kč, na výdaje spojené s digitalizací, robotizací a automatizací.

Mezi uznatelnými výdaji je pořízení souvisejících nevýrobních technologií (HW, SW, senzory, servery, technologie RFID, logistické robotické manipulátory, kybernetická bezpečnost, konektivita atd.).

Sběr žádostí proběhne od 16. června do 16. září 2022, ovšem vzhledem k velkému zájmu a omezené výši alokace (1,5 mld. Kč) silně doporučujeme připravit a podat žádost co nejdříve – může to mít vliv při shodném počtu bodů různých žádostí.

Více informací najdete zde: NPO_Digitální podnik

2022kvě25

Fotovoltaiky prodlouženy do 31.8.2022!

Aktuálně probíhající dotační výzva na investice do fotovoltaik a bateriových uložišť na střechy podnikatelských subjektů zaznamenala velký zájem ze strany žadatelů. Proto se Ministerstvo průmyslu a obchodu rozhodlo navýšit alokaci o 1 mld. Kč. Zároveň s tím prodloužila příjem žádosti o dotaci do 31. 8. 2022. Kdo tedy ještě s žádostí o dotaci váhal, nyní má jedinečnou šanci to dohnat.

Stále platí maximální možný termín pro realizaci investice, který je 30. 11. 2023. Jednou z hlavních příloh žádosti o dotaci je smlouva o připojení výrobny elektřiny k elektrizační soustavě nebo smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení.

Bližší informace naleznete zde.

 V případě zájmu či jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat Ing. Anetu Báčovou.

2022kvě17

Elektromobily pro veřejnoprávní subjekty

Na konci května očekáváme z Národního programu Životní prostředí výzvu na podporu alternativní dopravy. Veřejnoprávní subjekty mohou získat až 50 % nákladů, pokud nakoupí (nebo nejpozději 1. února 2020 nakoupily) elektromobily, vodíkové automobily či dobíjecí stanice.

Žádat lze až do prosince 2023, ale pozor, výzva je nesoutěžní. To znamená, že finanční prostředky budou přidělovány v pořadí dle doručení žádosti, dokud nebude vyčerpána alokace 600 mil. Kč.

Chcete-li znát více informací o podpoře, klikněte zde, nebo se obraťte na Mgr. Filipa Podsedníka, který Vám rád poradí.

2022kvě16

Podpora fotovoltaiky

Na přelomu května a června budou zveřejněny tři výzvy na fotovoltaiku z programu RES+ Modernizačního fondu.

Veřejnoprávní subjekty budou moci zažádat o podporu na komunální energetiku malých obcí (do 3000 obyvatel) anebo na podporu rozvoje komunální energetiky. Podniky v oblasti výroby elektřiny či společenství pro obnovitelné zdroje budou moci získat podporu na systémy pro akumulaci elektrické energie nebo na instalaci nových fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem nad 1 MWp (předpokládaná alokace 3,5 mld. Kč); do 1MWp (předpokládaná alokace 1 mld. Kč).

Chcete-li znát více informací o podpoře, klikněte na konkrétní výzvu, nebo se obraťte na Mgr. Filipa Podsedníka, který Vám rád poradí.

2022kvě17

Pozvánka na webinář – dotace na firemní výzkum a vývoj – TREND

Webinář RENARDS, a.s. – dotace na firemní výzkum a vývoj – TREND

KDY:            

Středa 18. 5. 2022, 14:00 – 14:30

O ČEM:      

Už jen do 16. června 2022 bude probíhat sběr žádostí o dotaci na výzkumně-vývojové projekty, v nichž je hlavním uchazečem firma. A to z programu TREND „Technologičtí lídři“. Pro váš výzkumně-vývojový projekt můžete získat dotaci až 25 mil. Kč, max. míra dotace je 70 % na celý projekt.

OD KOHO:

Mgr. Martin Bartoš – Vedoucí oddělení transferu technologií, RENARDS, a.s.

Pořád je možné stihnout napsat a podat kvalitní žádost.

2022kvě13

Pozvánka na webinář – dotace na firemní výzkum a vývoj – TREND

Přijměte pozvánku na webinář k programu TREND „Technologičtí lídři“, který se bude konat on-line ve středu 18. 5. ve 14:00 – 14:30 hod.

Už jen do 16. června 2022 bude probíhat sběr žádostí o dotaci na výzkumně-vývojové projekty, v nichž je hlavním uchazečem firma. A to z programu TREND „Technologičtí lídři“. Pro váš výzkumně-vývojový projekt můžete získat dotaci až 25 mil. Kč, max. míra dotace je 70 % na celý projekt. Pořád je možné stihnout napsat a podat kvalitní žádost.

Užitečné informace vám poskytne a vaše případné dotazy zodpoví Mgr. Martin Bartoš – Vedoucí oddělení transferu technologií, RENARDS, a.s.

Připojit se můžete i bez předchozí registrace ZDE.

2022kvě12

Výzva pro sociální služby z NPO vyhlášena

Národní plán obnovy míří i do sociální oblasti. Prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí v pátek, 6. 5. 2022, byla vyhlášena výzva zaměřená na rozvoj a modernizaci sociálních služeb. Konkrétně mohou být podpořeny tyto sociální služby registrované dle zákona č. 108/2006 Sb. – osobní asistence (pouze Praha), pečovatelské služby (Praha), odlehčovací služby, centra denních služeb (Praha), denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem či chráněná bydlení. Žadatelem o dotaci přitom kromě samotných poskytovatelů sociální služeb mohou být i samosprávy.

O co se hraje? Celkově o štědrou finanční alokaci ve výši 2,8 mld. Kč, přičemž maximální výše dotace na jeden projekt činí až 80 mil. Kč. Každý žadatel si přitom může pro dotaci dojít až pětkrát. Míra dotace navíc činí 100 % ze způsobilých výdajů projektu. Tyto parametry z výzvy dělají jedinečnou příležitost, jak zafinancovat nákup nemovitosti, stavební práce nebo pořízení vybavení pro poskytování sociální služby.

Pravda, není to zadarmo. K žádosti o dotaci je nutné disponovat projektovou dokumentací ve stupni pro stavební povolení, podrobným položkovým rozpočtem, pravomocným územním rozhodnutím a žádostí o stavební povolení (jsou-li pro projekt relevantní) a rovněž energetickým posudkem a průkazem energetické náročnosti budovy.

Nejzazším datem pro podání žádosti o dotaci je přitom 30. 11. 2022, tedy času není nazbyt. Chcete-li znát více informací o podpoře, klikněte zde, nebo se obraťte na Mgr. Ondřeje Stolara, který Vám rád poradí.

2022kvě6

Výzva na úsporu vody vyhlášena!

Očekávaná výzva na dotační program z Národního plánu obnovy ÚSPORA VODY V PRŮMYSLU byla dne 5. května 2022 konečně vyhlášena!

Z dotace bude možné financovat prakticky jakoukoliv aktivitu, která povede prokazatelně k vyčíslitelné úspoře vody v podniku. Může se jednat například o investice do zvýšení účinnosti rozvodů, pořízení nové úspornější výrobní technologie, využívání dešťové vody, recyklace nebo cirkulace vody. Klíčovou přílohou k žádosti je vodní audit.

Bližší informace najdete zde.

 

2022dub6

Program TREND bude brzy vyhlášen!

Technologická agentura České republiky (TAČR) zveřejnila avízo k vyhlášení 6. veřejné soutěže na dotační program TREND, PP1 “Technologičtí lídři”! Vyhlášení bude dne 27. dubna., sběr žádostí bude probíhat do 16. června 2022.

Současně bude vyhlášena 7. veřejná soutěž programu TREND, PP1 “5G”, sběr žádostí bude probíhat od 27. dubna do 13. června 2022.

Program TREND Ministerstva průmyslu a obchodu (dále jen “MPO”) je zaměřen zejména na zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích.

Šestá veřejná soutěž Programu TREND, PP1 “Technologičtí lídři” je zaměřena na podporu tvorby výsledků VaV a jejich využívání pro vlastní podnikatelskou činnost u podniků, které již mají zkušenosti s realizací výzkumu a vývoje vlastními kapacitami nebo u podniků, které mají zkušenost s nákupem VaV služeb od výzkumných organizací, ale zatím nerozvinuly vlastní VaV činnost.

Sedmá veřejná soutěž Programu TREND, PP1 je zaměřena na podporu projektů zabývající se vývojem technologií 5G a vyšších (dále “5G”) a je financována z Národního plánu obnovy v rámci komponenty 1.3 s názvem Digitální vysokokapacitní sítě a její investice “Vědeckovýzkumné činnosti související s rozvojem sítí a služeb 5G”.

Více informací je k dispozici ZDE, případně kontaktujete přímo našeho specialistu Martina Bartoše.

2022dub4

RENARDS se bude podílet na modernizaci české energetiky

Společnost RENARDS, a.s. se stala zakládajícím členem Unie komunitní energetiky (UKEN).

V Česku zatím neexistovala organizace, která by zastupovala široké spektrum zájmů v energetice. Unie je jedinečná v tom, že zastupuje a zohledňuje potřeby občanů, měst a obcí, byznysu i neziskových organizací a spolků. UKEN ale potřebujeme hlavně pro to, abychom přispěli k modernizaci a decentralizaci české energetiky.

Cíle UKEN jsou:

 1. prosadit legislativu, která podpoří vznik a rozvoj decentralizované a komunitní energetiky,
 2. nastavit stabilní a srozumitelné dotační prostředí, které urychlí rozvoj projektů komunitní energetiky
 3. zajistit, aby Státní energetická koncepce a Vnitrostátní plán ČR v oblasti energetiky a klimatu počítaly s komunitní energetikou a decentralizací jako s důležitým prvkem transformace české energetiky
 4. sdílet získané know-how pro realizaci komunitních projektů,
 5. být strategickým a konstruktivním partnerem pro občany i stát v oblasti komunitní energetiky a decentralizace.

 

Ředitel Milan Sedláček k tomu sdělil: “Existují stovky důvodů, proč fandit komunitní energetice. Existují stovky problémů na cestě k ní. Pojďme je řešit.” V RENARDS, a.s. usilujeme o kultivaci a rozvoj i dalších oblastí, které jsou důležité pro růst našeho hospodářství a proto jsou zde opodstatněné dotace. Podobně jsme se tedy podíleli i na iniciování dalších komunitních aktivit, např. v oblasti Průmyslu 4.0 a digitalizace, fotovoltaiky či elektromobility aj.

Informace o založení UKEN je zde.

2022bře31

Dotace na úsporu vody a cirkulární řešení v podnicích

Začátkem dubna bude vyhlášena výzva na úsporu vody v podnicích. Z dotace bude možné financovat prakticky jakoukoliv aktivitu, která povede prokazatelně k vyčíslitelné úspoře vody v podniku. Může se jednat například o investice do zvýšení účinnosti rozvodů, pořízení nové úspornější výrobní technologie, využívání dešťové vody, recyklace nebo cirkulace vody. Klíčovou přílohou k žádosti je vodní audit.

Bližší informace naleznete zde.

Na konci dubna by měla následovat výzva na cirkulární řešení v podnicích podporující zavádění technologií k získávání a zpracování druhotných surovin, výrobu výrobků z druhotných surovin včetně náhrady vstupních primárních surovin druhotnými surovinami, zlepšení materiálové recyklace odpadů a jejich opětovného použití a zavádění materiálového ekodesignu výrobků či remanufacturing.

Bližší informace naleznete zde.

V případě zájmů či jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat Ing. Zuzanu Arnerovou.

2022bře25

100% dotace na budování kapacit dětských skupin z Národního plánu obnovy

Ministerstvo práce a sociálních věcí spouští od 20. 4. 2022 příjem žádostí o dotaci na zajištění dostatečné kapacity míst pro nejmenší děti v dětských skupinách zřízených dle zákona č. 247/2014 Sb., zajištění jejich finanční dostupnosti a zvýšení kvality poskytovaných služeb. Podporovanými aktivitami budou nákup nemovitostí včetně pozemků a výstavba, rekonstrukce či úpravy objektu a zázemí pro dětské skupiny. Projekt vždy musí řešit buď pořízení budovy, rekonstrukci nebo novostavbu a splnit energetické parametry dané kritérii hodnocení.

1.kolo uzavírky příjmu žádostí je do 30. 6. 2022.

Bližší informace naleznete zde. V případě zájmu či jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat Ing. Lenku Slámovou.

 

2022bře9

Výzva na fotovoltaiky je konečně tu!

Dlouho očekávaná výzva na podporu investic do fotovoltaik a akumulace elektrické energie pro podnikatelské subjekty byla dne 8. března 2022 konečně vyhlášena. Příjem žádostí o dotaci je naplánován na 22.března od 13:00 hodin a pravděpodobně ukončen v červnu 2022, pokud k tomu nedojde dříve z důvodu vyčerpání alokace. Ta je nastavena ve výši 4 mld. Kč.

Podmínky získaní dotace na fotovoltaiku a bateriová uložiště nikdy nebyly snazší! Nově není stanovena podmínka vlastní spotřeby, nebude tak potřeba zpracovávat energetický posudek. Odpadá i povinnost realizovat veřejné výběrové řízení na dodavatele. Zároveň k žádosti o podporu nebude potřeba disponovat stavebním povolením. To se dokládá až po schválení projektu – k Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Hlavní přílohou žádosti o dotaci je smlouva o připojení výrobny elektřiny k elektrizační soustavě nebo smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení.

Bližší informace naleznete zde.

 V případě zájmu či jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat Ing. Anetu Báčovou.

2022úno22

Vyhlášení první vlny výzev v IROP je za dveřmi

Pokud chce obec, příspěvková organizace či jiný typ žadatele z oblasti veřejné sféry získat dotaci z fondů EU, měla by zpozornět! V červnu roku 2022 bude vyhlášena dlouho očekávaná tzv. první vlna výzev v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). V této první vlně bude možné podat žádost o dotaci v těchto oblastech:

 • dotace v oblasti dopravy (nízkoemisní a bezemisní vozidla, plnící a dobíjecí stanice pro veřejnou dopravu, dopravní telematiku, přestupní terminály, parkoviště P+R, chodníky, cyklostezky);
 • dotace v oblasti školství (mateřské, základní, střední školy i zájmové vzdělávání);
 • dotace v oblasti eGovernmentu (elektronizace veřejné správy, kyberbezpečnost);
 • dotace v oblasti sociální infrastruktury (sociální služby, sociální bydlení);
 • dotace v oblasti zdravotnictví (modernizace nemocnic a krajských hygienických stanic);
 • dotace v oblasti kulturního dědictví (kulturní památky, muzea, knihovny).

Ve 2. polovině roku 2022 by měly být následně vyhlášeny výzvy v těchto oblastech:

 • dotace v oblasti revitalizace veřejných prostranství;
 • dotace v oblasti infrastruktury cestovního ruchu (např. budování/rekonstrukce turistických informačních center, budování/revitalizace odpočívadel, parkovišť, sociálního zařízení).

Výše dotace se bude odvíjet nejen podle typu žadatele, ale i podle jeho územní působnosti. Obecně lze konstatovat, že obce ve většině případů dosáhnou na dotaci ve výši 85 %.

Už nyní evidujeme enormní zájem o dotace ve většině výše uvedených oblastech. Nové programové období 2021-2027 je nastaveno nikoli jako bodovací, nýbrž jako časová soutěž. Jednotlivé výzvy budou otevřeny řádově desítky měsíců a uzavřeny budou, jakmile podané projekty naplní vymezenou finanční alokaci podporované oblasti. Je tedy zřejmé, že důležitou roli v tomto období bude hrát ČASOVÉ HLEDISKO. Čím atraktivnější výzva pro žadatele, tím kratší doba vyhlášení výzvy. V případě stavebních projektů je nutné při podání žádosti disponovat projektovou dokumentací, položkovým rozpočtem, příp. minimálně žádostí o stavební povolení. Nyní je tedy opravdu nejvyšší čas na projektovou přípravu projektových záměrů.

Chcete-li získat více informací ohledně Vašeho projektového záměru, neváhejte kontaktovat Mgr. Ondřeje Stolara či Ing. Markétu Kratochvílovou.

2022led28

Největší plánovaná podpora elektromobility. Příležitost dostanou i speciální stroje.

Pokud jste již nedoufali v podporu elektromobility formou dotace, tak pro Vás máme skvělou zprávu. Dotace opět budou! Příjem žádostí o dotaci z Národního plánu obnovy očekáváme na jaře tohoto roku.

Aktuálně je připracována dotační výzva na investice do elektromobilů pro podnikatelské subjekty všech možných kategorií do hodnoty 1 250 tis. Kč. Podpořeny budou i speciální stroje jako jsou například nakladače, úklidové stroje a vysokozdvižné vozíky. V neposlední řadě můžete s dotací pořídit i nabíjecí stanice pro vlastní potřebu.

Bližší informace naleznete zde.

 V případě zájmu či jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat Ing. Anetu Báčovou.

2021pro23

TAČR opět posouvá termín vyhlášení výzvy v programu TREND

Technologická agentura České republiky (TAČR) včera oznámila, že namísto jen o týden dříve avizovaného vyhlášení výzvy na dotační program TREND, podprogram 1 – „Technologičtí lídři“, ke kterému mělo dojít právě 22. prosince 2021, přistoupila opět k náhlé změně! Vyhlášení výzvy se tak znovu odkládá, a to již podruhé – tentokrát na neurčito… Důvod nebyl uveden, na svém webu agentura uvedla dne 22. 12. 2021 jen toto sdělení: „Vyhlášení této veřejné soutěže plánované na 22. prosince 2021 bude odloženo. Technologická agentura ČR v současné době změnu podmínek a termínu komunikuje s Ministerstvem průmyslu a obchodu.“ Toto sdělení, stejně jako avízo výzvy ze 14. 12. 2021 však již bylo z webu staženo – bez dalšího vysvětlení…

Firmy, které připravují své inovace a výzkumně-vývojové projekty, a domluvení projektoví partneři z řad univerzit a výzkumných institucí, pro které bylo důležité snížit díky této dotaci náklady na svůj výzkum a vývoj, tak budou muset dále čekat.

Přitom dle výsledků nedávného průzkumu Svazu průmyslu a dopravy ČR celkem 47 % firem motivuje k investicím do výzkumu a vývoje právě veřejná podpora (přičemž 9 % firem by investice do VaV bez veřejné podpory nerealizovalo).

2021pro16

Získejte až 70 % dotace na výzkum a vývoj: Nová veřejná soutěž programu TREND

Dne 22.12.2021 TAČR vyhlásí dlouho očekávanou veřejnou soutěž z programu TREND. Projekty průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje realizované podniky, případně podniky ve spolupráci s výzkumnou organizací bude možné podávat od 23.12.2021 do 16.2.2022. V rámci této již 5. veřejné soutěže programu TREND rozdělí TAČR 2 mld. Korun. Jak již u programů TAČR bývá zvykem času opravdu není nazbyt, proto neváhejte a oslovte nás pro nezávaznou konzultaci vašeho záměru.

Více informací o vyhlášené výzvě naleznete zde  a v případě zájmu se neváhejte obrátit na  Martina Bartoše.  

2021pro13

Dotace na projekty efektivního hospodaření se srážkovou vodou v zastavěném území

V rámci výzvy č.10/2021 Národního programu životní prostředí mohou od 12. 1. 2022 veřejnosprávní subjekty žádat o dotaci na projekty efektivního hospodaření se srážkovou vodou v zastavěném území (povrchová vsakovací a retenční zařízení, akumulační podzemní nádrže, výměna nepropustných povrchů za propustné, budování propustných povrchů, výstavba střech s akumulační schopností atd.) Dotace činí 100 %, pouze v případě budování propustných zpevněných povrchů dotace 50 % z celkových způsobilých výdajů. Výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní s termínem ukončení  31. 8. 2022.

Neváhejte a oslovte nás pro nezávazné posouzení Vašeho záměru zdarma.

Více informací o vyhlášené výzvě naleznete zde a v případě zájmu se neváhejte obrátit na  Ing. Zdeňku Celou.  

2021lis24

3,3 mld.Kč na energetické úspory veřejných budov

V rámci výzvy z NPŽP mohou od 1. 12. 2021 veřejnosprávní subjekty žádat o dotaci na projekty energetických úspor (zateplení, výměna oken, rekuperace, výměna zdrojů vytápění, modernizace osvětlení atd.) a doplňkově i na instalace fotovoltaických či solárně termických systémů. Dotace se dle dosažených parametrů pohybuje v rozmezí 40 až 100 %. Žádosti budou hodnoceny průběžně, termín ukončení výzvy je 30. 9. 2022. Projekty, které se nevejdou do stávající alokace, budou až do daného termínu přijímány, ale ocitnou se v zásobníku projektů. Stavební povolení není povinnou přílohou žádosti, proto s podáním žádosti neváhejte a oslovte nás pro nezávazné posouzení Vašeho záměru zdarma.

Více informací o vyhlášené výzvě naleznete zde a v případě zájmu se neváhejte obrátit na  Ing. Janu Latovou.  

2021lis18

MPO zveřejnilo draft výzvy Fotovoltaické systémy s/bez akumulace z Národního plánu obnovy

S ohledem na stále nedořešenou implementaci metodického pokynu k tzv. „RED FLAG“ v oblasti střetu zájmů byl dne 15.11.2021 zveřejněn pouze návrh (draft) výzvy a jejich příloh. Dle vyjádření MPO bude finální znění výzvy zveřejněno jakmile to bude možné. Úprava podmínek se předpokládá pouze v oblasti výše uvedeného posuzování střetů zájmů. Věcné zaměření výzvy a technické požadavky se již měnit nebudou.

Zde naleznete základní parametry výzvy. V případě dotazů a zájmu neváhejte kontaktovat Ing. Anetu Báčovou.

2021lis12

Start nového IROP se blíží, připravte se.

Přípravy nového Integrovaného regionálního operačního programu jsou v plném proudu. Již nyní jsou známy první informace o jeho harmonogramu. Dle aktuálních informací by první individuální výzvy mohly být spuštěny již od 2. čtvrtletí 2022. Žadatelé z řad veřejného, ale i podnikatelského sektoru, se v nich mohou těšit na podporu:

dopravy (nízkoemisní a bezemisní vozidla, plnící a dobíjecí stanice pro veřejnou dopravu, dopravní telematiku, přestupní terminály, parkoviště P+R, chodníky, cyklostezky);

školství (mateřské, základní, střední školy i zájmové vzdělávání);

eGovernmentu (elektronizace veřejné správy, kyberbezpečnost);

sociální infrastruktury (sociální služby, sociální bydlení);

zdravotnictví (modernizace nemocnic a krajských hygienických stanic);

kulturního dědictví (kulturní památky, muzea, knihovny).

 

V druhé polovině roku 2022 by pak mohly být vyhlášeny výzvy, které tematicky v IROP figurují nově. Jedná se zejména o podporu:

– revitalizace veřejných prostranství;

– infrastruktury cestovního ruchu.

 

Řídící orgán IROP plánuje vyhlašovat všechny podpory v režimu průběžných výzev, nikoliv výzev kolových. Tedy významný vliv na úspěch či neúspěch projektů nebude mít bodové hodnocení, ale ČAS. V případě stavebních projektů je nutné disponovat projektovou dokumentací, položkovým rozpočtem, příp. minimálně žádostí o stavební povolení. Z toho důvodu nastal nejvyšší čas pro projektovou přípravu. Zájem evidujeme už nyní enormní.

 

 

2021lis4

SEMINÁŘ: Nové dotační příležitosti pro průmysl

V rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu pořádáme dne 8. 11. od 15 hod. seminář, na němž se dozvíte o právě zahajovaných či připravovaných dotačních programech a dotačních výzvách pro firmy. Jde zejména o příležitosti z nových programů Národního plánu obnovy, OP TAK a Technologické agentury ČR.

Seminář se bude konat v prostorách Regionální hospodářské komory, Výstaviště 569/3, Brno, vstup je i bez registrace zdarma. Více informací naleznete v pozvánce s programem ZDE.

Dále prosím přijměte pozvání k setkání na našem stánku v rámci veletržní expozice Regionální hospodářské komory Brno, umístěném v pavilonu A2-007.

2021říj8

Výzvy na podporu rozvoje obcí a měst opět vyhlášeny

Ministerstvo pro místní rozvoj tradičně na počátku října vyhlásilo oblíbené výzvy pro obce a města do 10 000 obyvatel. Letos se podpora soustřeďuje na ty nejatraktivnější oblasti, sice rekonstrukce místních komunikací, výstavbu či obnovu školních sportovišť a tělocvičen, rekonstrukce veřejných budov (kulturní domy, obecní úřady, knihovny, školy, multifunkční domy) a vybudování či rekonstrukci veřejných sportovišť (pro obce do 3 000 ob.).

Celkem jsou k dispozici 2 mld. Kč, přičemž míra dotace činí 80 % pro obce do 3 000 ob. a 70 % pro větší obce a města do 10 000 ob.. Žádat lze do 17.12.2021 a není nutné disponovat stavebním povolením. Postačujícím dokladem je podaná žádost na stavební úřad.

V případě Vašeho zájmu se obracejte na Mgr. Ondřeje Stolara. Základní podmínky jednotlivých dotačních programů jsou uvedeny zde:

Rekonstrukce místních komunikací

Sportovní školní infrastruktura

Rekonstrukce veřejných budov

Aktivní a pasivní místa odpočinku (veřejná sportoviště)

2021zář21

Národní plán obnovy se rozjíždí – první příležitost dostanou fotovoltaiky!

Dlouho očekávaný start Národního plánu obnovy  je tady! Jako první dostanou příležitost využít podpory podnikatelské subjekty z celé ČR bez ohledu na jejich velikost, a to na své investice do fotovoltaik a akumulace elektrické energie. Plánovaná výzva bude vyhlášena ještě do konce tohoto roku.

Dle posledních informaci dojde k zásadním zjednodušením podmínek podpory. Nově není stanovena podmínka vlastní spotřeby, nebude tak potřeba zpracovávat energetický posudek. Zároveň k žádosti o podporu nebude potřeba disponovat stavebním povolením. To se dokládá až po schválení projektu – k Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Co ale potřeba k žádosti bude, je smlouva o připojení výrobny elektřiny k elektrizační soustavě nebo smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení.

Bližší informace naleznete zde.

Kromě podpory FVE a akumulace budou v první vlně výzev z Národního plánu obnovy podpořeny také investice směřující do úspory vody v průmyslu či cirkulárních řešení v podnicích.

V případě zájmu či jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat Ing. Anetu Báčovou.

 

2021srp17

Miliardy Kč v rámci programu HEAT, ENERG ETS či RES+ Modernizačního fondu stále nedočerpány

Využijte dotace ze stále běžících výzev Modernizačního fondu na podporu čistějších zdrojů energie. Doposud není zaplněna alokace výzev u následujících programů:

V rámci programu HEAT pro projekty nad 15.mil. EUR dotace: rekonstrukce či náhrady zdroje tepla v SZTE se změnou palivové základny. Typově se jedná zejména o projekty náhrady zdroje za OZE či energetické využití odpadů, vždy v kombinaci s KVET. V tuto chvíli jsou podány žádosti za cca 2,6 miliardy Kč, zbývá celých 2,4 miliard Kč k dočerpání, přičemž projekty se budou přijímat až do naplnění dvojnásobku alokace, tedy ještě v objemu 7,4 miliard Kč. Výzva běží do 14. 1. 2022.

Program ENERG ETS prozatím nebyl čerpán vůbec. Výzva č.1 (alokace 1 mld.Kč) se zaměřuje stejně jako u výzvy HEAT zejména na projekty náhrady zdroje za OZE či energetické využití odpadů, nicméně za účelem snížení vlastní spotřeby energie či snížení emisí CO2 ve výrobním procesu. Výzva č.2 (alokace 2,4 mld. Kč) zaměřená např. na instalaci vodíkových technologií či technologií optimalizace provozu a instalaci en.managementu. Obě výzvy běží do 31. 1. 2022. V rámci výzvy č.3 mohou žádat velké projekty s předpokládanou dotací nad 15 mil. EUR a výzva končí 31. 3. 2022. Alokace u této výzvy je 5 mld Kč.

U programu RES+ na výstavbu fotovoltaických elektráren u projektů s instalovaným výkonem do 1 MWp je z celkové alokace 1 miliardy Kč ještě stále k dispozici cca 850 mil.Kč. U projektů s výkonem nad 1 MWp nebylo čerpáno doposud vůbec, je tedy k přerozdělení celých 3,5 miliardy Kč. Příjem žádostí se pro menší projekty uzavírá 15. 11. 2021, pro větší dokonce 29. 10. 2021.

Kontaktujte nás kdykoliv pro nezávaznou konzultaci Vašeho záměru ZDARMA.

Podrobnosti o jednotlivých výzvách ZDE.

2021čvc12

Spuštěn program Kabina

Po dlouhých peripetiích Národní sportovní agentura vyhlásila a následně spustila výzvu v rámci programu Kabina. Ten je určen na výstavbu, modernizaci či rekonstrukci sportovních zařízení na území obcí do 3 000 obyvatel. Žádat o dotaci mohou kromě samotných obcí i sportovní kluby, příspěvkové organizace či např. školská zařízení. Výzva je otevřena do 31. 8. 2021 a poskytovatel dotace do ní uvolnil 400 mil. Kč, přičemž každý rok bude výzva opakována. Na území každé obce je možné získat dotaci až 800 tis. Kč, míra dotace činí 80 % ze způsobilých výdajů projektu. Co konkrétně je možné zafinancovat? Například renovaci fotbalového trávníku, výstavbu hřišť pro míčové sporty, rekonstrukci střídaček, kabin, sociálního zázemí, vybudování bezbariérových přístupů, inženýrských sítí, oplocení, osvětlení, či zavlažování. Program naopak není určen pro veřejná volnočasová sportoviště, dopravní hřiště, dětská hřiště a veřejné koupaliště. K žádosti o dotaci je nutné disponovat pravomocným stavebním povolením či platným souhlasem stavebního úřadu s ohlášenou stavbou, je-li to pro danou akci relevantní.

V případě Vašeho zájmu se neváhejte obrátit na Mgr. Ondřeje Stolara. Detailní informace o dotačních podmínkách jsou uvedeny zde.

2021čvn9

Vyhlášena výzva REACT-EU na sociální infrastrukturu

V rámci mimořádné finanční injekce ze strany Evropské unie v podobě nástroje REACT-EU byla vyhlášena výzva na investice do sociální infrastruktury. Prostřednictvím programu IROP tak je možné od nynějška žádat o dotaci na nákup, výstavbu či stavební úpravy objektů, pořízení automobilů nebo vybavení sociálních služeb.

Pro žadatele je připraveno cca 2,4 mld. Kč a mohou získat dotaci 90 – 100 % ze způsobilých výdajů projektu. Žádat mohou obce, kraje, dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované či zakládané organizace, dále pak nestátní neziskové organizace, církve či církevní organizace. Výzva k předkládání žádostí je prozatím otevřena do 3. 2. 2022, nicméně vzhledem k očekávanému velikému zájmu nelze vyloučit dřívější uzavření příjmu. Z toho důvodu doporučujeme s podáním projektu neotálet. Detailní dotační podmínky jsou uvedeny zde. V případě Vašeho zájmu se prosím obracejte na Mgr. Ondřeje Stolara, který s Vámi rád dopodrobna probere Vaše možnosti.

 

2021dub15

MODERNIZAČNÍ FOND STARTUJE

V červenci 2021 bude spuštěn příjem žádostí do Modernizačního fondu pro programy HEAT, RES+ a ENERG ETS. Modernizační fond disponuje prostředky o objemu cca 150 miliard Kč a bude podporovat investice do modernizace energetických systémů s důrazem na zavedení obnovitelných zdrojů energie a zlepšení energetické účinnosti. Pokud jste podali předběžnou žádost v rámci proběhlých předregistračních výzev a připravujete se na podání „plné“ žádosti, neváhejte nás kontaktovat pro konzultaci Vašeho záměru. Provedeme Vás procesem samotného podání žádosti a jsme připraveni zajistit komplexní dotační poradenství a management v průběhu celé životní fáze projektu, včetně zajištění provedení výběrového řízení na dodavatele a administrace v době udržitelnosti. Zároveň Vám můžeme doporučit vhodnou osobu pro zpracování projektové dokumentace či energetického hodnocení projektu. Podrobnosti o jednotlivých výzvách a kontakty, na které se můžete obrátit, jsou uvedeny ZDE.

2020pro7

Exkluzivní dotace v oblasti sportu

Národní sportovní agentura, vedená bývalým špičkovým hokejovým brankářem Milanem Hniličkou, zveřejnila základní podmínky pro své investiční dotační programy. Kromě programu tzv. Nadregionální sportovní infrastruktury budou vyhlášeny dva velmi atraktivní programy:

1) Regionální sportovní infrastruktura

Program určený pro zejména pro kraje, obce, sportovní kluby  nebo i obchodní společnosti vlastněné veřejnou sférou. Bude možné z něj podpořit rekonstrukce, modernizace či výstavbu sportovních zařízení vč. jejich zázemí, vybudování bezbariérových přístupů či pořízení vybavení. V praxi bude možné získat dotaci např. na nové fotbalové hřiště, rekonstrukci zimního stadionu, opravu atletického stadionu nebo výstavbu obecního víceúčelového hřiště. Lze získat až 70 % z výdajů projektu, přičemž max. výše dotace činí 50 mil. Kč. Více informací o podmínkách podpory je uvedeno zde.

2) Standardizovaná sportovní infrastruktura

Na rozdíl od předchozího titulu zde nemohou žádat o dotaci sportovní kluby. Národní sportovní agentura prostřednictvím tohoto programu bude podporovat přesně určený typový okruh sportovních zařízení s předepsanými standardy. Bude se jednat o výstavbu (nikoliv rekonstrukci či modernizaci) sportovních hal pro míčové sporty, zimních stadionů a plaveckých krytých bazénů 25 m. Rovněž lze získat až 70 % z výdajů projektu, přičemž max. výše dotace činí 60 mil. Kč pro haly na míčové sporty a až 90 mil. Kč v případě zimních stadionů a plaveckých bezénů. Více informací o podmínkách podpory je uvedeno zde.

 

Výzvy v obou programech by měli být brzy vyhlášeny, v případě potřeby se prosím obraťte na Mgr. Ondřeje Stolara.

2020říj15

Webinář Industry 4.0

Rádi bychom Vás pozvali na webinář Industry 4.0který pořádáme ve spolupráci se společností NEXTERA ve čtvrtek 22. 10. 2020 ve 13:00. Na hodinovém webináři se dozvíte o využití senzoriky pro sledování výrobních procesů a možnostech aktuálních dotačních výzev. Bližší informace jsou uvedeny v pozvánce. 

2020zář15

WEBINÁŘ: Překonejte krizi správným řízením projektů a úspěšným čerpáním dotací

 • Jak rychle zjistit, zda je dotační výzva pro vás vhodná, případně, jak se na ni správně připravit a být mezi úspěšnými.
 • Jaké dotace je možné pro projekty využít, a kdy se dotaci raději vyhnout.
 • Jak zabránit situaci, kdy dotační projekt nenaplní očekávání – peníze i čas lidí jsou investovány, ale nic se nezlepší. Pouze jsou všichni vysíleni z byrokracie okolo.
 • Jak sestavit správně záměr a formovat tým před tím, než je projekt vůbec zahájen.
 • Jak řešit situaci, kdy špatně postavený dotační projekt brání zvolit kvalitní dodavatele a nutí vás tak k riskantnímu obcházení pravidel.
 • Jak vytvořit prostředí skutečné spolupráce a jakým způsobem efektivně řídit projekty tak, aby proběhly v definovaném čase i stanovené kvalitě, měly jasnou návratnost a neohrozily finanční stabilitu firmy.

Tohle vše se dozvíte na webináři, na který Vás zveme spolu s SHINE consulting, s.r.o. a který vedou Marie Cejnková a Josef Hajkr.

📅 8.10.2020, 14:00 – 16:00
📋 Registrace zde

Těšíme se na viděnou.

2020srp19

90% dotace na projektovou přípravu VH projektů

Řekněte si o peníze ve výši až 5 milionů Kč na přípravu vodohospodářských projektů již nyní. Nyní je možné v rámci výzvy z NPŽP žádat na zpracování projektové dokumentace, odborných posudků a průzkumů a zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele. Pro příjemce dotace z této výzvy pak bude určena v novém OPŽP 2021-27 speciální výzva, v rámci které bude možné žádat o dotaci na samotnou realizaci akce. Principem výzvy je snaha o urychlení realizace akcí v rámci nového programového období.  Žadatel musí být vlastníkem VHI a výzva je primárně určena pro projekty zlepšení zásobování pitnou vodou. Je možné kombinovat s dotací na projekty kanalizací a ČOV. Žádosti je možné podávat od 1.9.2020, POUZE DO VYČERPÁNÍ ALOKACE.

 

Více informací o vyhlášené výzvě naleznete zde a v případě zájmu se neváhejte obrátit na  Ing. Janu Latovou.  

2020srp7

Až 90% dotace na vodní plochy a zeleň

V rámci nově uveřejněné výzvy Norských fondů je jedinečná příležitost pro veškeré české právnické osoby zažádat si až do konce října 2020 až o 90% dotaci a projekty zavádění zelené a modré infrastruktury, a to až do výše 26 mil. Kč na projekt. Podporována jsou veškerá opatření na implementaci vodních prvků a zeleně s ochlazujícím efektem a snižování hlučnosti sídla, náhrada drobných zpevněných ploch zelení (včetně parkovišť, dopravních ostrůvků, dětských hřišť), nákupy truhlíků aj. Upřednostňovány jsou komplexnější stavební opatření, partner projektu není nezbytný.

 

Více informací o vyhlášené výzvě naleznete zde a v případě zájmu se neváhejte obrátit na  Ing. Janu Latovou.

2020čvc20

Úspěšně ukončená výzva V. Úspory energie v OP PIK

Po oddalování termínu přišel očekávaný konec V. výzvy Úspory energie a s ním i výsledky atraktivity této dotační oblasti. V předešlé IV. výzvě byl zaznamenán výrazný počet podaných žádostí, přesahují 1300 projektů, počítajíc v průměru s investicí okolo 4,3mil.Kč na podaný projekt. Nebylo tomu jinak ani v letošní V. výzvě, kdy se podalo přes 1000 projektů s průměrnou investicí 5,2mil.Kč na podaný projekt. Ačkoliv se na začátku června zdálo, že V. výzva bude naplněna něco nad polovinou alokované částky, poslední čísla statistiky Agentury pro podnikání a inovace ukazuje na téměř vyčerpanou výzvu (z alokovaných 6 mld.Kč bylo podaných projektů za 5,6mld.Kč). Skupina Renards v této výzvě podala projekty s požadovanou dotací nad 135mil.Kč, kde již více jak polovina podaných projektů mají již vydané Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Jelikož je výzva Úspory energie stále žádanou, očekává se ještě v letošním roce vyhlášení další VI. Výzvy v obdobném znění byť i s avizovanou nižší alokací (2mld.Kč).

2020kvě22

Mimořádné odměny zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti s pandemií

V období 27. 5. – 12. 6. 2020 je možné žádat o dotace na mimořádné odměny zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti s pandemií onemocnění COVID_19. Žádat mohou všichni poskytovatelé sociálních služeb s výjimkou těch, které byly pozastaveny usnesením vlády č. 207 ze dne 13. 3. 2020 a č. 239 ze dne 16. 3. 2020. Poskytovatelé tak mohou získat odměny pro své zaměstnance až do výše 235,- Kč za hodinu práce, a to za období 13. 3. – 31. 5. 2020. Detailní dotační podmínky jsou uvedeny zde.  V případě zájmu se můžete obrátit na Mgr. Ondřeje Stolara.

2020dub15

Aplikace vs. TREND (srovnání programů)

I v této nelehké době je potřeba myslet na budoucnost. Rok 2020 přináší mimo „covidových“ podpor a dotací rovněž i tradiční programy, jak financovat Vaše zpravidla dlouhodobější výzkumně-vývojové aktivity. Těmito programy jsou TREND (TA ČR) a Aplikace (OP PIK). Připravili jsme pro Vás krátké srovnání obou dotačních titulů, které je dostupné zde: www.renards.cz/aplikace_vs_trend.

2020dub6

Program Antivirus

Dne 6. 4. 2020 byl spuštěn příjem žádostí o podporu do programu Antivirus neboli kurzarbeit. Podnikatelé tak mohou žádat o 80 % či 60 % kompenzace nákladů na vyplacené náhrady mezd vč. odvodů. Míra podpory se liší dle opatření, na základě kterého zaměstnavatel musel omezit či zastavit provoz. Podporu vyplácí Úřady práce na základě vyúčtování náhrad mezd za každý kalendářní měsíc zvlášť. Ze strany MPSV v tuto chvíli není stanoveno datum ukončení přijmu žádostí, tedy žádosti lze předkládat kdykoliv. Pokud si stále nejste jisti, zda můžete této možnosti využít, případně jak postupovat, rád Vám poradí Mgr. Ondřej Stolar

2020bře26

PODPORA PRO PODNIKATELE V COVID DOBĚ

Současná situace přináší překotnou tvorbu dotačních programů pro podnikatele. Situace se mění z hodiny na hodinu, informace jsou často protichůdné. My jsme schopni informace, nápady a požadavky na pomoc státu od Vás dostat na ta správná místa. Výsledky jsou rychlé. Níže nenajdete standardní dotační nabídky. Jejich společným jmenovatelem je COVID. Ať už se jedná o vývoj, výrobu, provoz či přístup k úvěrům.

 

Czech Rise Up – Chytrá opatření proti COVID 19

KDO: podnikatelé;

NA CO: financování vývojových i výrobních nákladů podnikatelů kdekoli na území ČR, jejichž vývojové aktivity jsou zaměřeny na zmírnění dopadů výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření – mzdy, materiály, majetek, energie;

KDY: od 30.3.2020;

KOLIK: dotace až do výše 5 mil. Kč.

 

COVID 19 programu podpory TECHNOLOGIE

KDO: podnikatelé do 250 zaměstnanců;

NA CO: výdaje na pořízení strojů a zařízení a provozních souborů, jejichž výsledkem bude produkce materiálů, technologií a produktů z oblasti zdravotnických prostředků a osobních ochranných prostředků;

KDY: od 14.4.2020;

KOLIK: dotace až do výše 20 mil. Kč.

 

Úvěr COVID II

KDO: malé a střední podniky vč. OSVČ;

NA CO: pořízení drobného hmotného nebo nehmotného majetku, pokud je příjemcem podpory vykazován jako náklad/výdaj a není veden jako dlouhodobý hmotný majetek, pořízení a financování zásob, ostatní provozní náklady/výdaje příjemce podpory včetně předfinancování pohledávek;

KDY: přelom března a dubna 2020;

KOLIK: bezúročný úvěr až do výše 15 mil. Kč.

2019říj15

Gratulace k výhře v E.On Energy Globe 2019

Gratulujeme našemu kolegovi Petrovi Novotnému k výhře v nejprestižnější ekologické soutěži Energy globe award v kategorii Firma. Petr, který má v naší společnosti na starosti energetiku a udržitelný rozvoj se do soutěže vydal s projektem autobusů poháněných na biometan získaný z odpadních vod a zbytků jídla, který otestoval v Brně ve spolupráci s Dopravním podnikem města Brna. Věříme, že tento projekt bude dobrým příkladem a inspirací pro ostatní města a že začneme biologicky rozložitelné odpady konečně považovat za cenný zdroj energie a organické hmoty.

2019čvn28

Dotace pro výrobce potravin a agropenziony

I v letošním roce budou moci výrobci potravin a krmiv získat dotace na investice do nových technologií, zařízení, rekonstrukce a modernizace svých výrobních a skladovacích prostor. Podpořeny budou malé a střední podniky, přičemž míra dotace je 40 %.

Zemědělským podnikům pak směřuje podpora nejen do zpracování vlastní produkce, ale i do diverzifikace svých mimozemědělských činností. Mimo jiné lze podpořit vybudování či modernizaci malokapacitních ubytovacích zařízení, a to včetně stravovacího, sportovního a dalšího zázemí. Míra podpory bude činit 45 % pro mikro a malé podniky a 35 % pro střední podniky a 25 % pro podniky velké.

Příjem žádostí o dotaci bude probíhat v termínu od 8. do 29. října 2019.

Podpořte i Vy své podnikání a kontaktujte Ing. Anetu Báčovou, naši specialistku na dotace v oblasti potravinářství a zemědělství.

2019dub5

Seminář – Digitální transformace firmy

Zveme Vás na seminář, který digitální transformaci firmy představuje v unikátní kombinaci manažerského, technologického a finančního úhlu pohledu. Detailní program zde.

Termín: 25. 4. 2019, 9:00 – 12:00

Místo: BEA centrum, Olomouc

Účast pro registrované zdarma.

Registraci potvrďte e-mailem na info@renards.cz

2018srp1

Masarykova univerzita získala více než 100 mil. Kč

Masarykova univerzita získala i díky naší práci dotaci více než 100 mil. Kč na svůj projekt „Preklinická progrese nových organických sloučenin s cílenou biologickou aktivitou“. Díky tomu budou moci špičkoví chemici a biologové vyvíjet látky, které by mohly být využitelné při léčbě nádorových a kardiovaskulárních onemocnění. Gratulujeme tímto Masarykově univerzitě.  S projektem uspěla v obrovské konkurenci výzvy OP VVV zaměřené na předaplikační výzkum. RENARDS tak zaznamenal další z řady úspěchů na vědecko-výzkumném poli vysokých škol. Podstatu projektu shrnuly ve svém článku i Hospodářské noviny

2018úno26

Spolupráce RENARDS a ČVUT v Praze

13. února se v Praze konala tisková konference, kde

Ing. Andrej Babiš, předseda vlády ČR;
Stephen B. King, velvyslanec USA v ČR;
Peter Stračár, zástupce GE International – President & CEO Europe;
Milan Šlapák, zástupce GE Aviation Czech – programový ředitel pro ČR,
doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., rektor ČVUT v Praze a
prof. Ing. Michael Valášek, DrSc., děkan Fakulty strojní ČVUT v Praze

představili zahájení spolupráce ČVUT a GE Aviation na bázi našeho projektu.

Podrobnější informace naleznete zde.

Videozáznam celé konference můžete shlédnout zde.

2018led16

Konference Chytrá energie

Příští pondělí budete mít možnost účastnit se konference Chytrá energie pro domácnosti a firmy. Dozvíte se zde, jaká jsou moderní řešení energetických úspor a energetické soběstačnosti domácností a firem. To a mnoho dalšího se představí v rámci mezinárodní výstavy Infotherma 2018, která se koná 22. 1. 2018.

Ing. Petr Novotný na konferenci vystoupí a rád Vám poskytne konzultaci šitou na míru právě Vám.

2017pro6

Vyhlášení výzvy Technologie – Průmysl 4.0

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dlouho očekávanou výzvu programu Technologie, která je zaměřená na zavedení prvků Průmysl 4.0 do procesů firmy. Malí a střední podnikatelé v ní mohou žádat o dotaci na výrobní i nevýrobní technologie a propojení technologií obousměrnou komunikací. Výzva je určena nejen podnikatelům ze zpracovatelského průmyslu, ale také subjektům podnikajícím ve stavebnictví.

Žádosti je možné podávat od 12. 2. 2018. Vzhledem ke specifickým podmínkám výzvy je však vhodné Váš záměr konzultovat a připravovat co nejdříve. K dispozici jsou Vám naši zkušení zaměstnanci, kteří jsou v problematice průmyslu 4.0 proškoleni.

Věcný přehled o výzvě naleznete zde.

V případě zájmu o podání žádosti neváhejte kontaktovat Ing. Marii Cejnkovou.

2017srp23

Po 10 měsících čekání konečně výsledky v Programu rozvoje venkova!

V rámci 3. kola příjmů žádostí o dotaci v Programu rozvoje venkova byla díky nám podpořena nově vznikající provozovna sušárny ovoce společnosti PETRUSKA, a. s.  Dotace činí více než 10 mil. Kč.

Pro více informací neváhejte kontaktovat Ing. Anetu Báčovou.

2017čvc10

Společnost RENARDS pomáhá informovat odbornou veřejnost v dotační oblasti

Náš kolega Ing. Petr Novotný, který se v naší společnosti zaměřuje na oblast energetiky a udržitelného rozvoje, provedl detailní analýzu aktuálně vyhlášené výzvy na podporu fotovoltaiky. Tato analýza vyšla jako recenzovaný článek na odborném serveru TZB-Info.cz pod názvem: „Jak se zlepšila podpora fotovoltaiky s akumulací pro firmy v roce 2017?“

Pro více informací se na pana Novotného neváhejte obrátit. Kontakt na něj viz zde.

2017bře8

Revitalizace a energetické úspory veřejných budov

Od dubna bude možné předkládat žádosti o dotaci na projekty zateplení veřejných budov včetně památkově chráněných budov.
Oprávněnými žadateli jsou veřejné subjekty vlastnící veřejné budovy. Výše dotace je 40 %!

Podporovanými aktivitami např. jsou:
• zateplení pláště a výměna výplní;
• instalace fotovoltaického systému;
• realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla;
• výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody;
• instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu teplé vody.

Základní informace jsou uvedeny v přiloženém dokumentu, v případě jakýchkoli dotazů se obracejte na Ing. Petru Štantejskou.

2017bře2

Nechte si zpracovat Studii odtokových poměrů téměř zadarmo!

Za nedlouho se všem obcím a městům otevře možnost žádat o dotaci na studii odtokových poměrů, která je významná tím, že Vám jasně obsáhne:

• vymezení rozlivů povodňových průtoků,
• studie je podkladem pro zpracování záplavového území vodních toků,
• posouzení stávající protipovodňové ochrany nejen obcí a měst,
• vytipování kritických bodů omezujících odtokové poměry,
• návrh protipovodňových a protierozních opatření,
• posouzení změny odtokových poměrů při výstavbě,
• podklad ke zpracování projektové dokumentace navržených opatření.

Dotace činí 85 % na studii odtokových poměrů a také na další náklady s tím spojené.

Pro více informací kontaktujte Ing. Petru Štantejskou, vedoucí oddělení inovačních a environmentálních programů.

2016zář6

Rekonstrukce, výměna zdroje, fotovoltaika a další možnosti pro veřejné budovy s dotací!

Až do prosince je možné předkládat žádosti o dotaci na projekty zateplení veřejných budov včetně památkově chráněných budov.
Oprávněnými žadateli jsou veřejné subjekty vlastnící veřejné budovy. Výše dotace je 40 % ze způsobilých výdajů a je možné získat další 5 % navýšení dotace v případě, že si žadatel zajistí rekonstrukci technologického vybavení  (např. rekonstrukci zdroje vytápění či instalaci technologické části systému nuceného větrání s rekuperací) metodou EPC.
Podporovanými aktivitami jsou:

 • zateplení pláště a výměna výplní;
 • instalace fotovoltaického systému;
 • realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla;
 • výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody;
 • instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu teplé vody.

V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na Ing. Petru Štantejskou.

2016čvc12

Dotace na vývoj softwaru, vybudování datového centra či centra sdílených služeb

Zaměstnáváte vývojáře software? Plánujete provozovat datové centrum nebo ho již provozujete a vyžaduje reinvestice? Připravujete se na zřízení nebo rozšíření centra sdílených služeb, kdy v Česku převezmete řízení některých činností v rámci globální skupiny?

Pokud ano, jste vhodným kandidátem na využití dotace až 45% na mzdy Vašich zaměstnanců, investice do budov a zařízení, nájem či další služby.
Jedná se o přímou dotaci na vynaložené náklady.
V případě zájmu o více informací neváhejte kontaktovat Ing. Karla Brunclíka na tel. č. 731 656 842 nebo emailu brunclik@renards.cz.

V letošním roce je připravována rekordní finanční alokace v programu ICT a sdílené služby – přes 4 mld. Kč.

Tato příležitost se v příštích několika letech nemusí opakovat!

Další informace o  programu jsou pro Vás připraveny zde.

2015zář2

Poslední výzva k předkládání žádostí o dotaci na projekty snížení emisí

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu v Operačním programu Životní prostředí 2014 – 2020. Dle zveřejněného střednědobého harmonogramu výzev je aktuálně vyhlášená výzva první a zřejmě i poslední výzvou v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 na tyto typy projektů, tedy další šance na získání dotace se již nemusí opakovat.

Dotaci je možné získat na instalaci nízkoemisních hořáků, výměnu kotle na pevná paliva za nový nízkoemisní zdroj, instalaci filtrů ke snížení emisí TZL, pořízení technologie ke snížení emisí z produkce, pořízení odprašovacího nebo mlžícího zařízení ke snížení prašnosti z plošných zdrojů či instalaci technologie ke snížení emisí NH3 z chovů hospodářských zvířat a další.

Příjem žádostí probíhá od 14.8. – 13.11.2015  a je vyčleněno 2,5 mld. Kč, výše podpory je až 85 %.

Více informací k vyhlášené výzvě naleznete zde.

V případě, že budete mít zájem zpracovat žádost o dotaci nebo budete chtít zodpovědět jakékoli dotazy týkající se vyhlášených výzev, kontaktuje prosím Ing. Petra Novotného nebo Ing. Martinu Musilovou.

2015kvě21

Výzva na podporu center popularizace vědy

Od 1.do 30. června bude probíhat příjem vypracovaných žádostí o dotaci na zvýšení atraktivity a rozvoj vzdělávací infrastruktury stávajících center popularizace vědy.

Konkrétně budou podpořeny projekty zaměřené na rozvoj materiálního a technického zabezpečení (přístroje a zařízení, expozice, pomůcky, exponáty a další prvky spojené s rozšířením a modernizací expozic center popularizace), pořízení nehmotného majetku k rozšíření aktivit centra (licence, software, databáze, know-how, atd.) a aktivity směřující k propagaci center popularizace na úrovni regionálního dosahu (podpora propagačních aktivit a pořízení propagačních materiálů).

Žádat mohou příjemci podpory stávajících center popularizace (Science Learning center a Návštěvnických center), která byla podpořena v rámci výzvy 1.3. Minimální výše celkových způsobilých výdajů na realizaci projektu činí 5 mil. Kč a maximální je 50 mil. Kč.

V případě, že budete mít zájem zpracovat žádost o dotaci nebo budete chtít zodpovědět dotazy, kontaktujte prosím Mgr. Ondřeje Stolara.

2015led28

Vyhlášena výzva pro onkologická centra

Komplexní onkologická centra (KOC) a Spolupracující komplexní onkologická centra mohou žádat o dotaci na modernizaci a obnovu diagnostických a terapeutických zdravotnických prostředků. Konkrétně na přístrojové vybavení radiační onkologie, chirurgie a endoskopie, klinické onkologie/laboratoře či radiologie a nukleární medicíny.

Příjem žádostí probíhá od 10. 2. 2015 do 20. 2. 2015. Pro žadatele byla vyčleněna částka ve výši 2 mld. Kč, přičemž příspěvek z fondů Evropské unie může činit až 85 % z celkových způsobilých nákladů projektu. Maximální výše dotace na 1 projekt může dosáhnout až 140 mil. Kč. Podmínkou je, že každý žadatel může předložit pouze 1 žádost.

Více informací o vyhlášené výzvě naleznete zde.

V případě, že budete mít zájem zpracovat žádost o dotaci nebo budete chtít zodpovědět dotazy, kontaktujte prosím Mgr. Ondřeje Stolara.

2014srp7

Šanci získat ještě letos podporu z OPŽP mají i projekty zařazené v zásobníku projektů

Šanci získat dotaci z Operačního programu Životní prostředí mají nyní i žadatelé, jejichž projekty byly v rámci minulých výzev zařazeny do tzv. zásobníku projektů. Podmínkou je, aby žadatelé stihli zrealizovat a profinancovat své projekty ještě v letošním roce. Tímto opatřením se Státní fond Životního prostředí snaží snížit letošní ztrátu nedočerpaných prostředků.

Nutnou podmínkou však je, aby žadatelé zaslali na státní fond žádost o vyjmutí svého projektu ze zásobníku projektů a zároveň doložili reálný harmonogram s přesně stanoveným datem ukončení realizace a profinancování projektu a to do konce letošního roku. O této možnosti jsou žadatelé průběžně informováni dopisem o zařazení jejich projektu do zásobníku, případně prostředky elektronické komunikace.

Nezbytností pak je předložený harmonogram skutečně dodržet. Předmět podpory je nutné zrealizovat ještě v roce 2014 a poslední žádost o platbu dodat na státní fond také do konce letošního přijímání žádostí o platbu

Naši společnost doporučují