X

Předčasné ukončení příjmu žádostí Úspory energie (OP TAK), I. Výzva a Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny (OP TAK), I. výzva

Ministerstvo průmyslu a obchodu musí reagovat na významné změny v podmínkách veřejné podpory stanovené aktualizovaným zněním Obecných nařízení o blokových výjimkách (tzv. GBER), které vstoupilo v platnost 30. 6. 2023. Tyto nové podmínky jsou natolik odlišné od původních, že nelze jinak, než předčasně ukončit příjem žádostí o podporu rovnou ve dvou výzvách.

Jedná se o výzvy:

– Úspory energie (OP TAK), I. výzva

– Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny (OP TAK), I. výzva

V obou případech bude přijímání žádostí ukončeno 31. 8. 2023 ve 12:00 hodin.

Pokud uvažujete o podání žádosti o podporu v rámci těchto aktivit, neváhejte a reagujte co nejdříve.

Je však potřeba mít na paměti, že je vhodné zaregistrovat pouze takové žádosti, u kterých nebude problém doložit veškeré potřebné podklady k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace do 30. 11. 2023 (obtížné by například mohlo být stavební povolení), neboť po 31.12.2023 již lze vydávat RoPD výhradně podle nového znění GBER, s nímž však výzva I. bohužel není (a nemůže být) v souladu.

Nové výzvy s upravenými podmínkami budou opětovně vyhlášeny,  nejdříve však na přelomu roku 2023/2024.