X

Vyhlášení poslední veřejné soutěže TREND

Již 26. června bude vyhlášena 12. veřejná soutěž v programu TREND (TA ČR). Bude se jednat o veřejnou soutěž v podprogramu 1 Technologičtí lídři a bude poslední. Veřejná soutěž poběží do 14. srpna 2024. Program je zaměřen na realizaci výzkumných a vývojových činnosti vedoucích k dosažení výstupů podporovaných Radou pro výzkum, vývoj a inovace. V případě zájmu o konzultaci Vašeho záměru kontaktujte Michala Abraháma.