X

Spuštění očekávané výzvy Obnovitelné zdroje energie – malé vodní elektrárny

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo v rámci operačního programu OP TAK výzvu Obnovitelné zdroje energie – malé vodní elektrárny. Cílem této výzvy je zvýšení výroby elektrické energie z OZE v ČR a tím i zvýšení soběstačnosti v dodávkách elektrické energie pomocí výstavby, rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren do 10 MW. Dotace bude činit až 65 % způsobilých výdajů projektu, přičemž minimální částka je stanovena na 1 mil. Kč.  V případě zájmu o bližší informace se neváhejte obrátit na Ing. Ivanu Pospíšilovou nebo Ing. Zuzanu Arnerovou.