X

VTLÁČENÍ BIOMETANU MÁ OPĚT ZELENOU!

Podpora vtláčení biometanu jako obnovitelného zdroje energie dostane opět své místo ve výčtu dotačních možností pro firmy a podnikatele. Konkrétně bude alokováno 1 mld. Kč. Zacíleno bude na transformace stávajících výroben elektřiny z bioplynu na výrobny biometanu a výstavbu nových výroben biometanu (čištění bioplynu na kvalitu zemního plynu, jeho karburace, měření kvality biometanu, komprese a přenos dat), a to včetně jejich připojení na plynárenské sítě anebo místní infrastrukturu. Příjem žádostí bude spuštěn již 15. května 2023. Více informací naleznete zde. Pro bližší informace se neváhejte obrátit na naši specialistku Ing. Anetu Báčovou.