X

Pozvánka na WEBINÁŘ o dotacích: Aplikace a Inovace

Zveme vás na webinář, kde se dozvíte se o aktuálně dostupných dotacích na výdaje spojené s firemním výzkumem a vývojem (OP TAK Aplikace) a na pořízení inovativních technologií vč. souvisejících výdajů (OP TAK Inovace). Bude se konat ve středu 14. 9. 2022 od 9:00 do 10:30.

OP TAK APLIKACE

PRO KOHOpodnikatelské subjekty (MSP i VP), organizace pro výzkum a šíření znalostí.
NA COrealizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje (zejména mezd VaV pracovníků, technologií formou daňových odpisů, smluvního výzkumu a konzultací, materiálu, režií a ostatních provozních nákladů) s cílem dosažení výsledků s možnou ochranou průmyslového vlastnictví.
KOLIKaž cca 75 % (v případě účinné spolupráce), max. 125 mil. Kč.

OP TAK INOVACE

PRO KOHOpodnikatelské subjekty (MSP), velké podniky do 499 zaměstnanců (small-mid caps).
NA COzejména technologie, software (do 50 % celkového rozpočtu) a stavební úpravy (do 20 % rozpočtu na technologie) sloužící k zavádění inovovaných produktů a procesů.
KOLIK20 až 60 % dle velikosti firmy a místa realizace, max. 40 mil. Kč.

Více se dozvíte na webináři ve středu 14. 9. 2022 od 9:00 do 10:30, na němž vám poskytne podrobnější informace a zodpoví vaše případné dotazy Ing. Michal Abrahám.

Přihlášení ZDE.