X

Vyhlášení výzvy Technologie pro MAS se blíží

Agentura pro podnikání a inovace – API plánuje již 3. 4. 2023 vyhlásit dlouho očekávanou výzvu z Operačního programu technologie pro konkurenceschopnost Technologie pro MAS. Výzva bude zaměřena na pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň podniků a jejich konkurenceschopnost, ale také umožní navazující digitalizaci a automatizaci výroby.

O podporu z programu Technologie pro MAS budou moci malé a střední podniky, tedy standardně podniky do 250 zaměstnanců. Územně bude výzva omezena na oblasti působnosti místních akčních skupin (MAS), které budou výzvou specifikovány. Žádosti budou přijímány od 1. 5. 2023. Administrace žádostí o podporu nebude probíhat klasickým způsobem přes API, ale prostřednictvím jednotlivých MAS.

Vzhledem ke specifickým podmínkám výzvy je tak vhodné Váš záměr konzultovat a připravovat co nejdříve.

V případě zájmu o podání žádosti neváhejte kontaktovat Mgr. Martina Bartoše.