X

Našim klientům jsme pomohli získat dotace za více než 24,4 miliard korun

2023led20

ENERGETICKÉ ÚSPORY A OBNOVITELNÉ ZDROJE PRO VEŘEJNÉ BUDOVY

ENERGETICKÉ ÚSPORY V OBJEKTECH VEŘEJNÝCH BUDOV KDO: obce, kraje, dobrovolné svazky obcí, vysoké školy a školská zařízení a školské právnické osoby, státní organizace, příspěvkové organizace, veřejnoprávní instituce, státní příspěvkové organizace, organizační složky státu (až po vyčerpání NPO), veřejné výzkumné organizace, městské části hl. města Prahy, nestátní neziskové organizace, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným sektorem, nadace, spolky, obecně prospěšné […]

2023led16

Pozvánka na webinář pro podnikatele

Jak financovat snížení nákladů provozu, digitalizaci firemních procesů, automatizaci a robotizaci, technologie pro výrobu, vývoj nových produktů a mnoho dalšího aneb dotační i nedotační příležitosti roku 2023. Nadcházející rok je plný nových i dalších dotačních příležitostí pro podnikající fyzické osoby i firmy. Především se jedná o možnosti v oblasti snížení nákladovosti na energie, digitalizaci firemních procesů, automatizaci i robotizaci, a v neposlední řadě podporu vývoje nových […]

Naši společnost doporučují