X
Dotační
oblasti

Našim klientům jsme pomohli získat dotace za více než 21,3 miliard korun

2020kvě22

Mimořádné odměny zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti s pandemií

V období 27. 5. – 12. 6. 2020 je možné žádat o dotace na mimořádné odměny zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti s pandemií onemocnění COVID_19. Žádat mohou všichni poskytovatelé sociálních služeb s výjimkou těch, které byly pozastaveny usnesením vlády č. 207 ze dne 13. 3. 2020 a č. 239 ze dne 16. 3. 2020. Poskytovatelé tak mohou získat […]

2020kvě14

Podání 6 projektů zaměřených na materiálové a energetické využití odpadů bylo 100 % úspěšné!

Ministerstvo životního prostředí schválilo všechny projekty, které jsme podali v rámci Operačního programu životní prostředí –  ITI výzvy Brněnské metropolitní oblasti, opatření Materiálové a energetické využití odpadů – Dotřiďovací linka, Nakládání s biologicky rozložitelným odpadem a Síť čtyř nových sběrných dvorů v rámci města Brna. Projekty byly dlouhodobě připravovány se společností SAKO Brno, a. s.. Nově vytvořená […]

Naši společnost doporučují