X
Dotační
oblasti

Našim klientům jsme pomohli získat dotace za více než 20,4 miliard korun

2020led14

Podání šesti projektů zaměřených na materiálové a energetické využití odpadů

Během prosince 2019 se nám podařilo podat, v rámci OPŽP – ITI výzvy Brněnské metropolitní oblasti, opatření Materiálové a energetické využití odpadů, celkem 6 projektů – Dotřiďovací linka, Nakládání s biologicky rozložitelným odpadem a síť čtyř nových sběrných dvorů v rámci města Brna. Projekty byly dlouhodobě připravovány se společností SAKO Brno, a. s.. Nově vytvořená kapacita systémů separace […]

2019lis28

Úspěch v programu ICT a sdílené služby

V rámci IV. výzvy programu ICT a sdílené služby jsme pro naše klienty zpracovali řadu projektů a pomohli tak získat finanční prostředky na realizaci jejich rozvojových záměrů. Dotace v celkové výši přes 100 mil. Kč  bude využita zejména na podporu vzniku nových odborných pracovních míst a modernizaci technologického vybavení datových center. V tomto programu jsme již poněkolikáté […]

Naši společnost doporučují