X

Našim klientům jsme pomohli získat dotace za více než 22,6 miliard korun

2021bře18

Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací s alokací 1,5 mld

Ministerstvo zemědělství prostřednictvím Odboru vodovodů a kanalizací I. vyhlásilo Výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu 129 410 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III“. Celková alokace činí 1,5 mld korun. Žádat je možné v období od 1. dubna 2021 do 30. září 2021 a získat až 70 % […]

2021bře5

REACT-EU pro nemocnice již za dveřmi

Díky finanční injekci ve výši 15 mld. Kč poskytovatelé zdravotní péče především  řad nemocnic získají neopakovatelnou příležitost získat stamilionové dotace na stavební výdaje i pořízení přístrojového vybavení. Žadatelé mohou podávat žádosti o dotaci od dubna 2021 do 30. 9. 2021, a to do Integrovaného regionálního operačního progamu (IROP), konkrétně prostřednictvím nástroje REACT-EU. Podpořit bude možné […]

Naši společnost doporučují