X
Dotační
oblasti

Našim klientům jsme pomohli získat dotace za více než 20,4 miliard korun

2019lis28

Úspěch v programu ICT a sdílené služby

V rámci IV. výzvy programu ICT a sdílené služby jsme pro naše klienty zpracovali řadu projektů a pomohli tak získat finanční prostředky na realizaci jejich rozvojových záměrů. Dotace v celkové výši přes 100 mil. Kč  bude využita zejména na podporu vzniku nových odborných pracovních míst a modernizaci technologického vybavení datových center. V tomto programu jsme již poněkolikáté […]

2019lis22

Úspěch projektů zaměřených na vybudování sociálních bytů

Všech 7 projektů zaměřených na vybudování sociálních bytů z programu IROP, které jsme podali v srpnu – září 2018, bylo podpořeno. Díky tomu vznikne celkem 66 nových sociálních bytů, které budou sloužit osobám v bytové nouzi. Ty tak budou mít zajištěno dostupné nájemní bydlení včetně dostupné podpory ve formě sociální práce. Celkové náklady projektů přesáhly 137 mil. […]

Naši společnost doporučují