X

Našim klientům jsme pomohli získat dotace za více než 25,4 miliard korun

2023dub19

Program TREND – příjem návrhů projektů

V rámci 10. veřejné soutěže programu TREND, podprogramu Technologičtí lídři je možné podávat návrhy projektů až do 24. května 2023. V programu TREND lze uplatnit náklady na aktivity průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Mezi způsobilé výdaje patří např. osobní náklady výzkumně-vývojových pracovníků, náklady na subdodávky, ostatní přímé a nepřímé náklady nutné k realizaci projektu. V […]

2023dub11

Výzvy na rekonstrukce místních komunikací a veřejných budov pro obce konečně vyhlášeny

Obce již byly zvyklé, že v období před Vánoci pro ně bývají vyhlášeny výzvy v rámci programu Podpory rozvoje regionů. V roce 2022 tomu tak nebylo, nicméně ona chvíle přichází nyní. Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásil výzvu ve dvou dotačních titulech, a sice Obnova místních komunikací a Přestavba veřejných budov (obecní úřady, kulturní domy, MŠ, ZŠ, multifunkční budovy). […]

Naši společnost doporučují