X

Našim klientům jsme pomohli získat dotace za více než 24,4 miliard korun

2022zář27

Pozvánka na WEBINÁŘ o dotacích: nový IROP

Zveme vás na webinář, který se bude konat ve úterý 25. 10. 2022 od 9:00 do 11:00. Na nový IROP se dlouho čekalo. Aktuálně je vyhlašování výzev v plném proudu a nejen obce tak mohou předkládat projektové žádosti na své záměry, které přispějí ke zvýšení kvality občanské vybavenosti. Buďte zavčas na podání žádosti připraveni, v IROP půjde nejen o kvalitu projektu, ale […]

2022zář8

Výzvy OPŽP vyhlášené v září

19. výzva – Srážkové vody a opatření proti povodním Výzva se zaměřuje na projekty realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření a také na podporu budování vsakovacích a retenčních zařízení včetně podpory dalším opatřením, které přispívají k efektivnímu nakládání se srážkovými vodami. PRO KOHO: veřejný sektor  NA CO: Realizace protipovodňových opatření realizace opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv […]

Naši společnost doporučují