X

Našim klientům jsme pomohli získat dotace za více než 24,4 miliard korun

2022kvě17

Elektromobily pro veřejnoprávní subjekty

Na konci května očekáváme z Národního programu Životní prostředí výzvu na podporu alternativní dopravy. Veřejnoprávní subjekty mohou získat až 50 % nákladů, pokud nakoupí (nebo nejpozději 1. února 2020 nakoupily) elektromobily, vodíkové automobily či dobíjecí stanice. Žádat lze až do prosince 2023, ale pozor, výzva je nesoutěžní. To znamená, že finanční prostředky budou přidělovány v […]

2022kvě16

Podpora fotovoltaiky

Na přelomu května a června budou zveřejněny tři výzvy na fotovoltaiku z programu RES+ Modernizačního fondu. Veřejnoprávní subjekty budou moci zažádat o podporu na komunální energetiku malých obcí (do 3000 obyvatel) anebo na podporu rozvoje komunální energetiky. Podniky v oblasti výroby elektřiny či společenství pro obnovitelné zdroje budou moci získat podporu na systémy pro akumulaci […]

Naši společnost doporučují