X

Našim klientům jsme pomohli získat dotace za více než 25,4 miliard korun

2024kvě10

Výzva na budování dětských skupin prodloužena

Nevíte si rady s nedostatečnými kapacitami pro předškolní vzdělávání a žádné výzvy na zkapacitnění mateřských škol nejsou k dispozici? Veřejný sektor může stále žádat o podporu na budování kapacit dětských skupin v rámci Národního plán obnovy od MPSV. Žádosti je nově možné zasílat až do konce roku. Dotace je možné získat na výstavbu, rekonstrukci a úpravy objektu či […]

2024dub18

Výzvy OP TAK v Prioritě 1 zaměřené na výzkum, vývoj a inovace

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo Výzvu II v programu Proof of Concept, jež je zajímavou možností podpory výzkumu a vývoje, a to buď na aktivity související s ověřením technické proveditelnosti a komerčního potenciálu nebo na aktivity směřující k dopracování výzkumu a vývoje do finální fáze a k přípravě jeho komercializace. Bližší informace jsou uvedeny zde. V dohledné […]

Naši společnost doporučují