X
Dotační
oblasti

Našim klientům jsme pomohli získat dotace za více než 18,5 miliard korun

2019led7

Vyhlašování výzev v roce 2019

Ministerstvo průmyslu a obchodu v roce 2019 pokračuje ve vyhlašování výzev a příjmu žádostí ve všech pro podnikatele zajímavých oblastech, jakými jsou především: Pořízení strojů a zařízení do výroby, Automatizace, robotizace a digitalizace výroby, Úspora nákladů na energie investicemi do budov, Fotovoltaické panely na střechy budov, Úspora nákladů na výzkum a vývoj (zejména mezd), Pořízení elektromobilů, […]

2018lis5

Společnost RENARDS pomáhá tvořit udržitelnou budoucnost

Historicky první autobus, který ke svému provozu používá BioCNG pocházející ze zpracování bioodpadů vyjel do ulic v Brně a společnost RENARDS byla u toho. Iniciátorem a realizátorem projektu je Petr Novotný, který má v naší společnosti na starosti energetiku a udržitelný rozvoj. Pilotní projekt je realizovaný pod hlavičkou Institutu cirkulární ekonomiky, jehož ředitelka Soňa Jonášová je spoluautorkou […]

Naši společnost doporučují