X

Našim klientům jsme pomohli získat dotace za více než 22,6 miliard korun

2021srp18

Vyhlášení dlouho očekávané výzvy Digitální podnik

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dlouho očekávanou výzvu Digitální podnik, v rámci které bude poskytována podpora na zvýšení digitální úrovně podniků. Žadatelé tak mohou získat dotaci na pořízení nevýrobních technologií a jakéhokoli IT vybavení (HW i SW). O výzvu je velký zájem, proto neváhejte konzultovat Váš záměr co nejdříve, aby mohla být žádost o dotaci podána […]

2021srp17

Miliardy Kč v rámci programu HEAT, ENERG ETS či RES+ Modernizačního fondu stále nedočerpány

Využijte dotace ze stále běžících výzev Modernizačního fondu na podporu čistějších zdrojů energie. Doposud není zaplněna alokace výzev u následujících programů: V rámci programu HEAT pro projekty nad 15.mil. EUR dotace: rekonstrukce či náhrady zdroje tepla v SZTE se změnou palivové základny. Typově se jedná zejména o projekty náhrady zdroje za OZE či energetické využití odpadů, vždy v kombinaci […]

Naši společnost doporučují