X
Dotační
oblasti

Našim klientům jsme pomohli získat dotace za více než 20,4 miliard korun

2019srp16

Dotační možnosti na výzkumné a vývojové aktivity

Buďte připraveni využít možnosti podpory výzkumu a vývoje v připravovaných výzvách programů první prioritní osy OP PIK. Dotaci bude možné získat na zavádění inovovaných výrobků a procesů (program Inovace), na realizaci výzkumných a vývojových aktivit (program Aplikace) nebo na vybudování centra výzkumu a vývoje (program Potenciál). Příjem žádostí o podporu v rámci těchto programů bude spuštěn během […]

2019srp14

Dotační příležitost pro podnikatele v cestovním ruchu

V rámci otevřené výzvy V. Úspory energie byl rozšířen okruh potencionálních žadatelů, kteří by měli zájem o realizaci energeticky úsporných opatření v objektech určených pro komerční turistiku jako jsou hotely, restaurace, lázně apod. V předmětném objektu se musí provozovat podporovatelná činnost (podporované CZ NACE naleznete zde) a musí dojít po realizaci projektu k úspoře energie, která je hlavním hodnotícím […]

Naši společnost doporučují