X

Rekonstrukce, výměna zdroje, fotovoltaika a další možnosti pro veřejné budovy s dotací!

Až do prosince je možné předkládat žádosti o dotaci na projekty zateplení veřejných budov včetně památkově chráněných budov.
Oprávněnými žadateli jsou veřejné subjekty vlastnící veřejné budovy. Výše dotace je 40 % ze způsobilých výdajů a je možné získat další 5 % navýšení dotace v případě, že si žadatel zajistí rekonstrukci technologického vybavení  (např. rekonstrukci zdroje vytápění či instalaci technologické části systému nuceného větrání s rekuperací) metodou EPC.
Podporovanými aktivitami jsou:

  • zateplení pláště a výměna výplní;
  • instalace fotovoltaického systému;
  • realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla;
  • výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody;
  • instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu teplé vody.

V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na Ing. Petru Štantejskou.