X

Šanci získat ještě letos podporu z OPŽP mají i projekty zařazené v zásobníku projektů

Šanci získat dotaci z Operačního programu Životní prostředí mají nyní i žadatelé, jejichž projekty byly v rámci minulých výzev zařazeny do tzv. zásobníku projektů. Podmínkou je, aby žadatelé stihli zrealizovat a profinancovat své projekty ještě v letošním roce. Tímto opatřením se Státní fond Životního prostředí snaží snížit letošní ztrátu nedočerpaných prostředků.

Nutnou podmínkou však je, aby žadatelé zaslali na státní fond žádost o vyjmutí svého projektu ze zásobníku projektů a zároveň doložili reálný harmonogram s přesně stanoveným datem ukončení realizace a profinancování projektu a to do konce letošního roku. O této možnosti jsou žadatelé průběžně informováni dopisem o zařazení jejich projektu do zásobníku, případně prostředky elektronické komunikace.

Nezbytností pak je předložený harmonogram skutečně dodržet. Předmět podpory je nutné zrealizovat ještě v roce 2014 a poslední žádost o platbu dodat na státní fond také do konce letošního přijímání žádostí o platbu