X

Výzvy na podporu rozvoje obcí a měst opět vyhlášeny

Ministerstvo pro místní rozvoj tradičně na počátku října vyhlásilo oblíbené výzvy pro obce a města do 10 000 obyvatel. Letos se podpora soustřeďuje na ty nejatraktivnější oblasti, sice rekonstrukce místních komunikací, výstavbu či obnovu školních sportovišť a tělocvičen, rekonstrukce veřejných budov (kulturní domy, obecní úřady, knihovny, školy, multifunkční domy) a vybudování či rekonstrukci veřejných sportovišť (pro obce do 3 000 ob.).

Celkem jsou k dispozici 2 mld. Kč, přičemž míra dotace činí 80 % pro obce do 3 000 ob. a 70 % pro větší obce a města do 10 000 ob.. Žádat lze do 17.12.2021 a není nutné disponovat stavebním povolením. Postačujícím dokladem je podaná žádost na stavební úřad.

V případě Vašeho zájmu se obracejte na Mgr. Ondřeje Stolara. Základní podmínky jednotlivých dotačních programů jsou uvedeny zde:

Rekonstrukce místních komunikací

Sportovní školní infrastruktura

Rekonstrukce veřejných budov

Aktivní a pasivní místa odpočinku (veřejná sportoviště)