X

3,3 mld.Kč na energetické úspory veřejných budov

V rámci výzvy z NPŽP mohou od 1. 12. 2021 veřejnosprávní subjekty žádat o dotaci na projekty energetických úspor (zateplení, výměna oken, rekuperace, výměna zdrojů vytápění, modernizace osvětlení atd.) a doplňkově i na instalace fotovoltaických či solárně termických systémů. Dotace se dle dosažených parametrů pohybuje v rozmezí 40 až 100 %. Žádosti budou hodnoceny průběžně, termín ukončení výzvy je 30. 9. 2022. Projekty, které se nevejdou do stávající alokace, budou až do daného termínu přijímány, ale ocitnou se v zásobníku projektů. Stavební povolení není povinnou přílohou žádosti, proto s podáním žádosti neváhejte a oslovte nás pro nezávazné posouzení Vašeho záměru zdarma.

Více informací o vyhlášené výzvě naleznete zde a v případě zájmu se neváhejte obrátit na  Ing. Janu Latovou.