X

Výzva na podporu center popularizace vědy

Od 1.do 30. června bude probíhat příjem vypracovaných žádostí o dotaci na zvýšení atraktivity a rozvoj vzdělávací infrastruktury stávajících center popularizace vědy.

Konkrétně budou podpořeny projekty zaměřené na rozvoj materiálního a technického zabezpečení (přístroje a zařízení, expozice, pomůcky, exponáty a další prvky spojené s rozšířením a modernizací expozic center popularizace), pořízení nehmotného majetku k rozšíření aktivit centra (licence, software, databáze, know-how, atd.) a aktivity směřující k propagaci center popularizace na úrovni regionálního dosahu (podpora propagačních aktivit a pořízení propagačních materiálů).

Žádat mohou příjemci podpory stávajících center popularizace (Science Learning center a Návštěvnických center), která byla podpořena v rámci výzvy 1.3. Minimální výše celkových způsobilých výdajů na realizaci projektu činí 5 mil. Kč a maximální je 50 mil. Kč.

V případě, že budete mít zájem zpracovat žádost o dotaci nebo budete chtít zodpovědět dotazy, kontaktujte prosím Mgr. Ondřeje Stolara.