X

Dotace na projekty efektivního hospodaření se srážkovou vodou v zastavěném území

V rámci výzvy č.10/2021 Národního programu životní prostředí mohou od 12. 1. 2022 veřejnosprávní subjekty žádat o dotaci na projekty efektivního hospodaření se srážkovou vodou v zastavěném území (povrchová vsakovací a retenční zařízení, akumulační podzemní nádrže, výměna nepropustných povrchů za propustné, budování propustných povrchů, výstavba střech s akumulační schopností atd.) Dotace činí 100 %, pouze v případě budování propustných zpevněných povrchů dotace 50 % z celkových způsobilých výdajů. Výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní s termínem ukončení  31. 8. 2022.

Neváhejte a oslovte nás pro nezávazné posouzení Vašeho záměru zdarma.

Více informací o vyhlášené výzvě naleznete zde a v případě zájmu se neváhejte obrátit na  Ing. Zdeňku Celou.