X
Dotační
oblasti

Dotace na vývoj a inovace

„Inovace odlišuje vůdce a následovníky.“

                                                 Steve Jobs

Pro Vaši firmu můžeme získat:

 • 50 – 60% dotaci na mzdy vývojářů a externí služby
 • 35 – 50% dotaci na technologie a vybavení Vašich prostor či stavební úpravy budov spojených s VaV projekty
 • Problémem samozřejmě není ani kombinace výše uvedených podpor
 

Pravidelně pořádáme odborné semináře a konference:

Naši odborníci publikují články k aktuálním tématům souvisejícím s podporou širokého spektra průmyslových podniků.

Jsme členy či spolupracujeme s:

 • Industry Cluster 4.0
 • Výzkumnými a vývojovými organizacemi
 • Bankovními institucemi
 • Poskytovateli inovační infrastruktury

Jsme jedinými pravidelnými vystavovateli v oboru na Mezinárodním strojírenském veletrhu.

 

Sklízíme pouze pozitivní ohlasy

 • Naše úspěšnost v oblasti vývoje a inovací je 90,4 %, průměrná úspěšnost na trhu je 51,3 %.

I Vy můžete být podpořeni!

 

A jak to v praxi vypadá?

Naším dlouhodobým klientem je společnost Bustec production s.r.o., která se zaměřuje na vývoj a výrobu elektronických informačních systémů. Společně jsme připravili několik projektů, které byly zaměřeny na realizaci vývoje inovativních řešení elektronických informačních systémů a následné pořízení technologií pro jejich výrobu. Společnost Bustec production s.r.o. získala díky těmto projektům dotace v celkovém součtu více než 21 milionů Kč na svoje inovační aktivity.

Realizované dotační projekty

 • LANIK

  LANIK - Dotace na procesní inovace

  LANIK je špičkou v oblasti výroby pěnových keramických filtrů. I díky kooperaci s RENARDS byla společnost schopna inovovat procesy a vývoj a tím zatraktivnit své produkty při zachování konkurenceschopné ceny.

 • Sklárny Moravia

  Sklárny Moravia - Dotace na inovace a rozvoj výroby

  Společnost Sklárny Moravia je dlouholetým obchodním partnerem RENARDS. Společně se podařilo získat dotace v řádu desítek milionů korun, které napomohly ke komplexnímu rozvoji firmy.

 • Strojírny Bohdalice

  Strojírny Bohdalice - Dotace na modernizaci výroby

  Cílem projektu bylo vybudování zcela nové výrobní linky univerzálních solárních koncentrátorů. Součástí linky byla výrobní, montážní i kontrolní pracoviště, základní manipulační prostředky a jeřábová technika.

 • BENET AUTOMOTIVE

  BENET AUTOMOTIVE - Dotace na nové technické prvky

  Firma inovovala výrobní procesy, aby bylo možné nově vyvinutou technologii spoileru 5. dveří zavést do sériové výroby. Nově vyvinutý typ spoileru se vyznačuje nižší hmotností a vysokou pevností materiálu.

 • CROMTRYCK

  CROMTRYCK - Dotace na zvýšení kompetence

  Realizovaným projektem na zvýšení technologické kompetence celé výroby společnost dospěla k nově vyvinutému řešení zástavby hliníkového emblému do sestavy plastového kroužku a inovovala výrobní proces.

 • MODUS

  MODUS - Dotace na vytvoření nové řady svítidel

  Inovace produktu spočívala ve vytvoření nové řady svítidel s vyšším krytím proti prachu a vodě. Přidruženým efektem bylo úspora spotřeby použitých materiálů a provozních energií strojů.

 • Frentech Aerospace

  Frentech Aerospace - Dotace na inovaci satelitů

  Společnost Frentech Aerospace získala dotaci na inovování mechanismu orbitálních satelitů. 

 • ATAS elektromotory Náchod

  ATAS elektromotory Náchod - Dotace na inovaci produktu a procesu

  Firmě ATAS dotace umožnila reagovat na celosvětové trendy v oblasti úspor energií, které se promítají také do výroby elektromotorů, a tak inovovala výrobu prostřednictvím bezkartáčových stejnosměrných motorů.

 • BGS Biogas

  BGS Biogas - Dotace na výstavbu centra oprav

  Dotace na centrum oprav kogeneračních jednotek pro výrobny elektřiny a tepla umožnila vznik vysoce odborného servisního střediska těchto technologií.

 • ADM, a.s.

  ADM, a.s. - Dotace na nové zubní materiály

  Sposlečnost ADM díky dotaci zahájila výrobu nových unikátních zubních materiálů a inovovala stávající produkty vzešlé z vlastního vývoje společnosti.

 • BETONPRES Týn nad Vltavou

  BETONPRES Týn nad Vltavou - Dotace na inovaci taškových krytin

  BETENOPRES vyvinul tři zásadní inovace základní skládané tašky a tím reagoval na neustálé zvyšování požadavků na kvalitu, životnost a snadnou pokládku střešních plášťů.

 • TMC CR

  TMC CR - Dotace na inovaci nástrojů

  Projekt na získání dotace pro společnost TMC CR spočíval v procesní inovaci, která obnášela modernizaci nástrojů na obrábění.

 • VF, a.s.

  VF, a.s. - Dotace na vývoj nových monitorů

  Společnost VF, a.s. s dotační podporou pořídila přístroje, zařízení a SW pro rozšíření stávajících výzkumných a vývojových činností laboratoří TC, díky nimž firma etabluje vývoj nových či inovovaných výrobků ze své produkce.

Zobrazit další

Naši společnost doporučují