X

Úspěšně ukončená výzva V. Úspory energie v OP PIK

Po oddalování termínu přišel očekávaný konec V. výzvy Úspory energie a s ním i výsledky atraktivity této dotační oblasti. V předešlé IV. výzvě byl zaznamenán výrazný počet podaných žádostí, přesahují 1300 projektů, počítajíc v průměru s investicí okolo 4,3mil.Kč na podaný projekt. Nebylo tomu jinak ani v letošní V. výzvě, kdy se podalo přes 1000 projektů s průměrnou investicí 5,2mil.Kč na podaný projekt. Ačkoliv se na začátku června zdálo, že V. výzva bude naplněna něco nad polovinou alokované částky, poslední čísla statistiky Agentury pro podnikání a inovace ukazuje na téměř vyčerpanou výzvu (z alokovaných 6 mld.Kč bylo podaných projektů za 5,6mld.Kč). Skupina Renards v této výzvě podala projekty s požadovanou dotací nad 135mil.Kč, kde již více jak polovina podaných projektů mají již vydané Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Jelikož je výzva Úspory energie stále žádanou, očekává se ještě v letošním roce vyhlášení další VI. Výzvy v obdobném znění byť i s avizovanou nižší alokací (2mld.Kč).