X

Nová výzva – Obnovitelné zdroje energie vtláčení biometanu

Již za pár dní, 6.9. 2023, bude spuštěn příjem žádostí do dlouho očekávané výzvy Obnovitelné zdroje energie vtláčení biometanu.  V rámci výzvy je možné žádat o dotaci na technologie na úpravu bioplynu na biometan a jeho vtláčení do distribuční sítě.  technologie na úpravu bioplynu na biometan a technologie plnění plynem (například Bio-CNG plnící zařízení včetně plničky a navazující technologie, Bio-CNG plnící stanice včetně výdejního stojanu a navazující technologie).

Dotace bude činit až 65 % způsobilých výdajů projektu, přičemž minimální částka je stanovena na 1 mil. Kč. Výzva bude otevřena až do 13. 12. 2024. V případě zájmu o bližší informace se neváhejte obrátit na naše specialistky Ing. Ivanu Pospíšilovou nebo Ing. Zuzanu Arnerovou.