X

FENOMENÁLNÍ ÚSPĚCH

I díky RENARDS vybudují v Bílovicích nad Svitavou zázemí pro občanské vybavení za více než 200 milionů korun.

Více než roční příprava projektu se vyplatila. V obci Bílovice nad Svitavou dojde díky podpoře ze Státního fondu podpory investic k demolici nevyužívaného brownfieldu Koudelkova mlýna v lokalitě Mlýnského ostrova. Na jeho místě vzniknou prostory pro základní školu, základní uměleckou školu, středisko volného času a prostory pro obec. Mimo toto občanské vybavení je součástí projektu i vybudování prostor pro pivovar a restauraci. Celkové způsobilé náklady přesáhnou 206 milionů korun. SFPI na jejich financování poskytne 100% dotaci. Jedná se o 1 z 10 podpořených projektů v rámci celé České republiky.

Na přípravě a podání žádosti o dotaci se podílela naše společnost RENARDS a.s. Zcela zásadní pro úspěch takto obrovské žádosti o dotaci byla úzká a intenzivní spolupráce mezi žadatelem, projekční kanceláří P.P. Architects s.r.o. a naší společností. Tato spolupráce probíhala od samého prvopočátku a přinesla kýžený výsledek. Tímto bychom za naši společnost chtěli poděkovat žadateli i projekční kanceláří za perfektní spolupráci. Nezbývá, než popřát zdárný průběh při realizaci projektu a následnou spokojenost občanů Bílovic nad Svitavou s vybudovanou infrastrukturou.