X

Revitalizace a energetické úspory veřejných budov

Od dubna bude možné předkládat žádosti o dotaci na projekty zateplení veřejných budov včetně památkově chráněných budov.
Oprávněnými žadateli jsou veřejné subjekty vlastnící veřejné budovy. Výše dotace je 40 %!

Podporovanými aktivitami např. jsou:
• zateplení pláště a výměna výplní;
• instalace fotovoltaického systému;
• realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla;
• výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody;
• instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu teplé vody.

Základní informace jsou uvedeny v přiloženém dokumentu, v případě jakýchkoli dotazů se obracejte na Ing. Petru Štantejskou.