X

Vyhlášena výzva REACT-EU na sociální infrastrukturu

V rámci mimořádné finanční injekce ze strany Evropské unie v podobě nástroje REACT-EU byla vyhlášena výzva na investice do sociální infrastruktury. Prostřednictvím programu IROP tak je možné od nynějška žádat o dotaci na nákup, výstavbu či stavební úpravy objektů, pořízení automobilů nebo vybavení sociálních služeb.

Pro žadatele je připraveno cca 2,4 mld. Kč a mohou získat dotaci 90 – 100 % ze způsobilých výdajů projektu. Žádat mohou obce, kraje, dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované či zakládané organizace, dále pak nestátní neziskové organizace, církve či církevní organizace. Výzva k předkládání žádostí je prozatím otevřena do 3. 2. 2022, nicméně vzhledem k očekávanému velikému zájmu nelze vyloučit dřívější uzavření příjmu. Z toho důvodu doporučujeme s podáním projektu neotálet. Detailní dotační podmínky jsou uvedeny zde. V případě Vašeho zájmu se prosím obracejte na Mgr. Ondřeje Stolara, který s Vámi rád dopodrobna probere Vaše možnosti.