X

Nové výzvy – Marketing – výzva II. a Úspory energie – výzva II.

Chtěli bychom vás informovat, že v červenci bude vyhlášena dotační výzva v programu Marketing, na podporu účasti na mezinárodních veletrzích. Čerpat dotaci bude možno na pronájem výstavní plochy, či na propagační materiály s tím spojené.

KDO: malé a střední podniky

NA CO: prostředky na pronájem výstavní plochy včetně stánku a dalších souvisejících služeb a poplatků; propagační letáky a katalogy

KDY: 29. července 2024 – 28. března 2025

KOLIK: míra podpory 50 %, maximální výše dotace až 2,45 mil. Kč.

 

Vyhlášení výzvy je očekáváno rovněž v programu Úspory energie, kde je možno získat finanční prostředky na snížení energetické náročnosti a snižování emisí skleníkových plynů v podnikatelském sektoru. V praxi je možno čerpat například na využívání obnovitelných zdrojů energie v podnikatelských provozech, zateplení budov či na výměnu energeticky neefektivních strojů.

KDO: malé, střední i velké podniky

NA CO: mj. na snížení energetické náročnosti budov podnikatelských subjektů; zvýšení energetické účinnosti technických systémů budov; snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů; využívání obnovitelných zdrojů energie a vysoce účinné KVET (na pevnou biomasu, bioplyn a biometan), fotovoltaických elektráren, solárních termických systémů a elektrických tepelných čerpadel; či na modernizaci a rekonstrukci rozvodů elektřiny, tepla a chladu.

KDY: květen 2024 – listopad 2025

KOLIK: míra podpory 30 – 80 %, dle velikosti podniku a místa realizace projektu. Maximální výše dotace až 200 mil. Kč.