X

Vyhlášení výzvy Poradenství – výzva I.

Dne 27.3.2023 bude vyhlášena výzva z Operačního programu technologie a aplikace pro konkurenceschopnost zaměřená na poradenství zacílené na získání nových certifikátů potřebných pro podnikání, (např.: certifikace výrobků, procesů, systémů řízení atd.) a poradenství zacílené na zpracování hodnocení vodního hospodářství.

Žádosti budou přijímány od 17. 4. 2023 do 4. 9. 2023 prostřednictvím systému ISKP21+. Žádat mohou malé a střední podniky, které mohou získat podporu až 50 % z celkové výše způsobilých výdajů.

V případě zájmu o získání bližších informací neváhejte kontaktovat Ing. Zuzanu Arnerovou.