X
Dotační
oblasti

Dotace na úspory energie a fotovoltaiku

„Úspora primárních zdrojů energie spojená s omezením emisí CO2 patří k jedné z hlavních priorit Evropské unie. Z toho důvodu do této oblasti směřují dotační prostředky napříč všemi oblastmi. Podporované jsou jak samotné úspory, spočívající v zavádění úspornějších technologií a snižování energetické náročnosti nemovitostí, tak výstavba obnovitelných zdrojů, které dokáží tradiční fosilní zdroje energie nahradit.“       

                                                                                                                                                                        Ing. Petr Novotný

Podporované aktivity

Míra dotace se na energetické úspory pohybuje podle žadatele a použitého programu v rozmezí 30 % až 50 %.

Škála opatření, které je možné realizovat je široká. Mezi nejčastější opatření patří:

 • Zateplení budov,
 • výměna stavebních výplní,
 • výměna zdroje vytápění a chlazení,
 • využití odpadního tepla,
 • výměna výrobní technologie,
 • výměna osvětlení za vysoce účinná LED svítidla,
 • instalace fotovoltaické elektrárny s nebo bez použití akumulace atd.

Na jaké nemovitosti je možné žádat?

 • Výrobní haly,
 • administrativní budovy,
 • bytové domy,
 • veřejné budovy.

Kde jsme pomohli

ALFA PLASTIK, a.s.

V rámci 2 projektů společnost Alfa Plastik, a.s. realizovala opatření zaměřená na snížení energetické náročnosti
provozu a zároveň zvyšování energetické účinnosti výrobního procesu společnosti nahrazením části stávajícího,
již energeticky nevyhovujícího strojního vybavení dvou vstřikovacích strojů. Díky realizaci
uvedených akcí dojde ke snížení spotřeby primárních zdrojů energie a tím i redukce emisí znečisťujících
látek do ovzduší.

V součtu činily způsobilé náklady 54 mil. Kč. Požadovaná dotace byla vyčíslena na 16,18
mil. Kč
.

Město Velká Bíteš

Předmětem projektu bylo celkové snížení energetické náročnosti stávajících budov ZŠ Tišnovská 115, ve Velké
Bíteši. Díky projektu došlo ke snížení energetických spotřeb na vytápění a spotřeby elektrické energie.
V součtu činily způsobilé náklady 16 mil. Kč. Požadovaná dotace byla vyčíslena na bezmála
4 mil. Kč.

Proč RENARDS?

Společnost RENARDS je v oblasti energetických úspor a obnovitelných zdrojů energie aktivní i po odborné stránce
a prostřednictvím svých zaměstnanců se aktivně podílí na rozvoji této oblasti. Naše společnost se účastní
hlasem poradním diskusí o nastavení dotačních výzev a publikuje odborné články.

Tzb-info.cz Podpora fotovoltaických projektů pro podnikatele v roce 2018

Tzb-info.cz Návratnost investice do fotovoltaické elektrárny

Obnovitelne.cz Dotační podpora na fotovoltaické systémy

Nabízíme komplexní službu spojenou s administrací dotace. Vedle vypracování dotační žádosti
nabízíme prostřednictvím spolupracujících subjektů i vypracování projektové dokumentace (např. instinkt projekt, s.r.o. a další) či tvorbu energetických posudků (např. CEVRE a další).

               

I Vy můžete být podpořeni.

Pro dotazy či konzultace neváhejte kontaktovat naše specialisty.

Realizované dotační projekty

 • Město Velká Bíteš

  Město Velká Bíteš - Dotace na rekonstrukci náměstí

  Díky získané dotaci došlo k celkové rekonstrukci náměstí. Byla řešena tehdejší neatraktivita a zastaralost technické a doprovodné infrastruktury. Celkové náklady se vyšplhaly na 50 mil. Kč.

 • Městská část Praha 11

  Městská část Praha 11 - Rekonstrukce objektu Střední školy

  Městská část Praha 11 získala z OPŽP dotaci ve výši téměř 14 mil. Kč. Předmětem projektu je zateplení Střední školy managementu a služeb s.r.o. situované v městské části Praha 11. Stavební úpravy spočívají v komplexním zateplení fasády budovy, provedení nového oplechování a ve výměně okenních a dveřních výplní otvorů.

 • XAN 89 a.s.

  XAN 89 a.s. - Energeticky úsporné opatření

  Předmětem předkládaného projektu byla realizace energeticky úsporného opatření týkající se výměny laseru v areálu společnosti XAN 89 s.r.o. v Němčicích u Holešova. Způsobilé výdaje projektu tvořily 8,6 mil. Kč, proplacená dotace pak 4,3 mil. Kč..

 • Elkoplast Slušovice

  Elkoplast Slušovice - Dotace na zateplení

  Pro firmu Elkoplast Slušovice skupina RENARDS získala finanční podporu na zateplení svých výrobních prostor a díky tomu ročně ušetří nemalé náklady na energie.

 • R

  R - FIN

  Projekt  spolešnosti R - FIN ve Fulneku řešil opravu světlíků a zateplení střešního pláště, čímž došlo k úspoře energie na vytápění a zlepšily se tepelně izolační vlastnosti budovy. Celkové způsobilé výdaje činily 10,5 mil. Kč a dotace 5,2 mil. Kč.

 • Fakultní nemocnice Brno

  Fakultní nemocnice Brno - Dotace na zateplení hlavní budovy

  Projekt zateplení hlavní budovy Fakultní nemocnice Brno-Bohunice je jedním z největších projektů na zateplení veřejných objektů v ČR připravených pro strukturální fondy. Rozpočet dosáhl několika stovek milionů Kč.

 • Mlékárna Olešnice

  Mlékárna Olešnice - Dotace na úsporu energie

  Pro klienta jsme realizovali více projektů jejichž předmětem bylo zateplení, zlepšení účinnosti výroby či výměna osvětlení společnosti. Cílem těchto opatření byla konečná úspora energií.

 • bp služby

  bp služby - Dotace na zateplení a osvětlení

  V rámci úspor energií společnost zateplila a rekonstruovala střechy, zateplila stěnové konstrukce, vyměnila okna, vyměnila dveře a instalovala LED osvětlení. Díky realizaci těchto opatření bylo dosaženo výrazné úspory energií v objektech.

 • VUES Brno

  VUES Brno - Dotace na energetická opatření

  V podniku VUES Brno byla provedena energeticky úsporná opatření. Byly vyměněny a optimalizovány otopné systémy. Snížila se tepelná ztrátovost v rozvodech i v budově a byly využity alternativní zdroje vytápění. Výše dotace přesáhla 6 mil. Kč.

 • Město Kunovice

  Město Kunovice - Dotace na energetickou úsporu

  Základní škola Červená cesta ve městě Kunovice získala dotaci na zlepšení své energetické náročnosti. Díky tomu ročně ušetří nemalé náklady.

 • Obec Korouhev

  Obec Korouhev - Dotace na energetická opatření

  Obec Korouhev úspěšně zažádala o dotaci na snížení energetické náročnosti objektu základní školy.

 • Město Adamov

  Město Adamov - Dotace na přístupovou komunikaci

  Město Adamov mělo dlouhodobě nevyhovující přístup je kostelu sv. Barbory. Po získání dotace došlo k revitalizaci přístupové komunikace ke kostelu.

 • Město Moravský Krumlov

  Město Moravský Krumlov - Dotace na rekonstrukci zámku

  Město Moravský Krumlov získalo z IROP dotaci ve výši 101 mil. Kč na rekonstrukci Zámku Moravský Krumlov, který byl městem před nedávnem odkoupen. Předmětem projektu je rekonstrukce jižního křídla zámku a restaurování části arkádových chodeb v Moravském Krumlově.

 • SPORTEN

  SPORTEN - Dotace na energeticky úsporná opatření

  Investicí byla realizována energeticky úsporná opatření v areálu firmy. Byl zřízen nový teplovodní zdroj a došlo k využití odpadního tepla ze spalovny v letních obdobích. Realizace přispěla k výrazným finančním úsporám.

Zobrazit další

Naši společnost doporučují