X

Vyhlášeny výzvy z IROP v oblasti sociální infrastruktury a sociálního bydlení

IROP Ministerstva pro místní rozvoj nabízí podporu sociálního bydlení a sociálních služeb. O dotaci mohou žádat kraje, obce a příspěvkové, neziskové a církevní organizace.

Sociální bydlení – na co lze získat podporu:

🏘 pořízení a adaptace bytů, bytových domů a nebytových prostor pro potřeby sociálního bydlení

🪑 pořízení nezbytného základního vybavení zajištění přístupnosti osobám s postižením

Sociální služby – na co lze získat podporu:

✨ zkvalitnění ambulantních a terénních sociálních služeb a pobytových služeb prevence

🍽 vytvoření, obnova a zkvalitnění materiálně technické základny sociálních služeb

🏚 nákup / výstavba / úprava budov

🛏 nákup zařízení a vybavení

🚗 nákup vozidel (musí být splněny emisní limity – 50g/CO2 )

 

Detailní informace o výzvě na sociální bydlení jsou uvedeny zde a o výzvě na sociální infrastrukturu zde. V případě Vašeho zájmu se neváhejte obrátit na Mgr. Ondřeje Stolara