X

Dotace na občanskou vybavenost

 

KDO může žádat?

 • obce, dobrovolné svazky obcí, kraje a organizace jimi zřizované nebo zakládané
 • dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
 • školská zařízení
 • zařízení sociálních služeb

 

KOLIK lze získat?

 • 70 – 100 %

 

NA CO lze získat podporu?

 • nájemní bydlení
 • místní komunikace
 • dopravní stavby (chodníky, cyklostezky, parkoviště P+R, nádraží, telematika, apod.)
 • nízkoemisní a bezemisní vozidla hromadné dopravy
 • veřejné budovy (kulturní domy, multifunkční domy, obecní úřady, apod.)
 • sportoviště (školní hřiště, školní tělocvičny, sportoviště pro kluby)
 • školská zařízení (mateřské, základní a střední školy)
 • dětské skupiny
 • sociální služby vč. domovů pro seniory
 • veřejná prostranství
 • infrastruktura cestovního ruchu
 • revitalizace brownfields

 

PROČ si nás vybrat?

Naše projekty k inspiraci

 • 3ČSAD

  3ČSAD - Nízkoemisní a bezemisní vozidla hromadné dopravy

  Dotace 1,029 mld. Kč

 • Dopravní podnik města Brna

  Dopravní podnik města Brna - Nízkoemisní a bezemisní vozidla hromadné dopravy

  Dotace 885,5 mil. Kč

 • Město Moravský Krumlov

  Město Moravský Krumlov - Rekonstrukce zámku Moravský Krumlov

  Dotace 101 mil. Kč

 • DSO Šlapanicko

  DSO Šlapanicko - Integrovaný systém cyklostezek

  Dotace 100,4 mil. Kč

 • Město Hlinsko

  Město Hlinsko - Bytový dům se 24 byty

  Dotace + zvýhodněný úvěr 62,3 mil. Kč

 • Město Velká Bíteš

  Město Velká Bíteš - Rekonstrukce základní školy

  Dotace 42,7 mil. Kč

 • Diecézní charita Brno

  Diecézní charita Brno - Centrum sociálních služeb Jihlava

  Dotace 42,7 mil. Kč

 • Obec Telnice

  Obec Telnice - Parkoviště P+R u dopravního terminálu

  Dotace 9,5 mil. Kč

 • Statutární město Brno

  Statutární město Brno - Přístavba MŠ v Jehnicích

  Dotace 29,6 mil. Kč

 • Město Slušovice

  Město Slušovice - Komunitní dům pro seniory

  Dotace 7,8 mil. Kč

Zobrazit další

Naši společnost doporučují