X
Dotační
oblasti

Občanská vybavenost

Proč právě teď?

Podstatnou část tématu občanské vybavenosti obcí a měst pokrývají Evropské strukturální a investiční fondy prostřednictvím programu IROP. Nicméně tento program je z veliké části vyčerpaný a na celostátní úrovni již mnoho výzev nelze očekávat. Proto právě teď je nutné podívat se blíže na národní programy Ministerstva pro místní rozvoj, které municipalitám přinášejí řadu možností, kterak občanskou vybavenost zafinancovat.

 

Co můžete získat?

Získat lze dotaci ve výši 50 % 100 % ze způsobilých výdajů projektu dle typu opatření. Projekty mohou být zaměřeny například na:

Jedná se pouze o výčet těch nejatraktivnějších témat, možností je daleko více. Podrobnější informace o jednotlivých dotačních oblastech získáte kliknutím na příslušné téma.

 

Kdy můžete žádat?

Výzvy budou vyhlášeny v listopadu 2019 s předpokladem ukončení příjmu žádostí v únoru 2020.

 

Proč RENARDS?

Naše reference

Jen za poslední 3 roky jsme pro obce, města a jejich příspěvkové organizace v tématu občanské vybavenosti získali více než 2 mld. Kč. Dlouhodobě se zabýváme evropskými programy IROP, OPŽP a stejně tak i národními programy MMR, MŠMT či MŽP.

 

Naše spolupráce

Potřebujete zpracovat kvalitní projektovou dokumentaci v libovolném stupni stavebního řízení? Naším partnerem je projekční kancelář instinkt projekt, s.r.o., která se zaměřuje na projektování a rozpočtování pozemních staveb.

A jak může vypadat Váš projekt?

     

 

Realizované dotační projekty

Zobrazit další

Naši společnost doporučují