X

Miliardy Kč v rámci programu HEAT, ENERG ETS či RES+ Modernizačního fondu stále nedočerpány

Využijte dotace ze stále běžících výzev Modernizačního fondu na podporu čistějších zdrojů energie. Doposud není zaplněna alokace výzev u následujících programů:

V rámci programu HEAT pro projekty nad 15.mil. EUR dotace: rekonstrukce či náhrady zdroje tepla v SZTE se změnou palivové základny. Typově se jedná zejména o projekty náhrady zdroje za OZE či energetické využití odpadů, vždy v kombinaci s KVET. V tuto chvíli jsou podány žádosti za cca 2,6 miliardy Kč, zbývá celých 2,4 miliard Kč k dočerpání, přičemž projekty se budou přijímat až do naplnění dvojnásobku alokace, tedy ještě v objemu 7,4 miliard Kč. Výzva běží do 14. 1. 2022.

Program ENERG ETS prozatím nebyl čerpán vůbec. Výzva č.1 (alokace 1 mld.Kč) se zaměřuje stejně jako u výzvy HEAT zejména na projekty náhrady zdroje za OZE či energetické využití odpadů, nicméně za účelem snížení vlastní spotřeby energie či snížení emisí CO2 ve výrobním procesu. Výzva č.2 (alokace 2,4 mld. Kč) zaměřená např. na instalaci vodíkových technologií či technologií optimalizace provozu a instalaci en.managementu. Obě výzvy běží do 31. 1. 2022. V rámci výzvy č.3 mohou žádat velké projekty s předpokládanou dotací nad 15 mil. EUR a výzva končí 31. 3. 2022. Alokace u této výzvy je 5 mld Kč.

U programu RES+ na výstavbu fotovoltaických elektráren u projektů s instalovaným výkonem do 1 MWp je z celkové alokace 1 miliardy Kč ještě stále k dispozici cca 850 mil.Kč. U projektů s výkonem nad 1 MWp nebylo čerpáno doposud vůbec, je tedy k přerozdělení celých 3,5 miliardy Kč. Příjem žádostí se pro menší projekty uzavírá 15. 11. 2021, pro větší dokonce 29. 10. 2021.

Kontaktujte nás kdykoliv pro nezávaznou konzultaci Vašeho záměru ZDARMA.

Podrobnosti o jednotlivých výzvách ZDE.