X

Výzvy na rekonstrukce místních komunikací a veřejných budov pro obce konečně vyhlášeny

Obce již byly zvyklé, že v období před Vánoci pro ně bývají vyhlášeny výzvy v rámci programu Podpory rozvoje regionů. V roce 2022 tomu tak nebylo, nicméně ona chvíle přichází nyní. Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásil výzvu ve dvou dotačních titulech, a sice Obnova místních komunikací a Přestavba veřejných budov (obecní úřady, kulturní domy, MŠ, ZŠ, multifunkční budovy). Ostatní témata pro letošek zůstávají zapovězena, tedy s podporou sportovní infrastruktury či např. dětských hřišť z MMR letos počítat nelze.

Jaké další zásadní novinky si MMR pro žadatele z řad obcí připravilo? Na rekonstrukce místních komunikací mohou žádat obce do 10 000 ob. a míra dotace poklesla z 80 %, resp. 70 % na 50 %. Naproti tomu na přestavbu veřejných budov mohou žádat pouze obce do 3 000 ob., míra dotace zůstala na 80 %. V obou případech lze získat až 10 mil. Kč na jeden projekt a žádat lze do 5. června 2023. Poměrně silná omezení, na druhou stranu se podstatně zvýší pravděpodobnost úspěchu podané žádosti o dotaci.

Co je nutné si k žádosti o dotaci připravit? Projektovou dokumentaci, stavební rozpočet a alespoň žádost o stavební povolení. Se vším ostatním Vám rádi pomůžeme. Neváhejte se obrátit na Mgr. Ondřeje Stolara. Detailní informace o dotačních podmínkách na obnovu místních komunikací naleznete zde, na rekonstrukci veřejných budov zde.