X

Výzvy OP TAK v Prioritě 1 zaměřené na výzkum, vývoj a inovace

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo Výzvu II v programu Proof of Concept, jež je zajímavou možností podpory výzkumu a vývoje, a to buď na aktivity související s ověřením technické proveditelnosti a komerčního potenciálu nebo na aktivity směřující k dopracování výzkumu a vývoje do finální fáze a k přípravě jeho komercializace. Bližší informace jsou uvedeny zde.

V dohledné době bude vyhlášena Výzva II v programu Inovace, ve kterém jsme zaznamenali ve Výzvě I 100% úspěšnost. V programu je možné získat podporu na pořízení technologií a SW potřebných pro zahájení výroby výsledků VaV činností. Příjem žádostí poběží již od 7. května. Bližší informace jsou uvedeny zde.

Během letních měsíců (v tuto chvíli zatím není znám přesný termín) budou vyhlášeny Výzvy II a III v mimořádně žádaném programu Aplikace. Výzva II bude zaměřena na vývoj SW, Výzva III bude cílit na vybrané prioritní oblasti, které mají vysoký potenciál pro vytváření dlouhodobé konkurenční výhody ČR, tedy tzv. high-tech technologie. Bližší informace jsou uvedeny zde a zde.

Máte-li zájem o konzultaci těchto programů, obraťte se na kontaktní osoby uvedené v uvedených odkazech.