X

OP TAK Inovační vouchery – ochrana práv průmyslového vlastnictví

Až do konce tohoto roku je možné podávat žádosti o dotaci v rámci programu OP TAK Inovační vouchery – Ochrana práv průmyslového vlastnictví – výzva I., která je zaměřena jak na malé a střední podniky (MSP), tak na organizace pro výzkum a šíření znalostí. V rámci této výzvy lze získat dotaci na 75 % celkových způsobilých nákladů, a to v celkové výši min. 50 tis. Kč a max. 500 tis. Kč. Podporovanými aktivitami jsou zveřejnění přihlášek vynálezů, registrace užitných vzorů, registrace průmyslových vzorů a registrace ochranných známek. V případě zájmu kontaktujte Martu Skočovskou.