X

Dotace na úsporu vody a cirkulární řešení v podnicích

Začátkem dubna bude vyhlášena výzva na úsporu vody v podnicích. Z dotace bude možné financovat prakticky jakoukoliv aktivitu, která povede prokazatelně k vyčíslitelné úspoře vody v podniku. Může se jednat například o investice do zvýšení účinnosti rozvodů, pořízení nové úspornější výrobní technologie, využívání dešťové vody, recyklace nebo cirkulace vody. Klíčovou přílohou k žádosti je vodní audit.

Bližší informace naleznete zde.

Na konci dubna by měla následovat výzva na cirkulární řešení v podnicích podporující zavádění technologií k získávání a zpracování druhotných surovin, výrobu výrobků z druhotných surovin včetně náhrady vstupních primárních surovin druhotnými surovinami, zlepšení materiálové recyklace odpadů a jejich opětovného použití a zavádění materiálového ekodesignu výrobků či remanufacturing.

Bližší informace naleznete zde.

V případě zájmů či jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat Ing. Zuzanu Arnerovou.