X

Spuštěn program Kabina

Po dlouhých peripetiích Národní sportovní agentura vyhlásila a následně spustila výzvu v rámci programu Kabina. Ten je určen na výstavbu, modernizaci či rekonstrukci sportovních zařízení na území obcí do 3 000 obyvatel. Žádat o dotaci mohou kromě samotných obcí i sportovní kluby, příspěvkové organizace či např. školská zařízení. Výzva je otevřena do 31. 8. 2021 a poskytovatel dotace do ní uvolnil 400 mil. Kč, přičemž každý rok bude výzva opakována. Na území každé obce je možné získat dotaci až 800 tis. Kč, míra dotace činí 80 % ze způsobilých výdajů projektu. Co konkrétně je možné zafinancovat? Například renovaci fotbalového trávníku, výstavbu hřišť pro míčové sporty, rekonstrukci střídaček, kabin, sociálního zázemí, vybudování bezbariérových přístupů, inženýrských sítí, oplocení, osvětlení, či zavlažování. Program naopak není určen pro veřejná volnočasová sportoviště, dopravní hřiště, dětská hřiště a veřejné koupaliště. K žádosti o dotaci je nutné disponovat pravomocným stavebním povolením či platným souhlasem stavebního úřadu s ohlášenou stavbou, je-li to pro danou akci relevantní.

V případě Vašeho zájmu se neváhejte obrátit na Mgr. Ondřeje Stolara. Detailní informace o dotačních podmínkách jsou uvedeny zde.