X

Program TREND – příjem návrhů projektů

V rámci 10. veřejné soutěže programu TREND, podprogramu Technologičtí lídři je možné podávat návrhy projektů až do 24. května 2023.

V programu TREND lze uplatnit náklady na aktivity průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Mezi způsobilé výdaje patří např. osobní náklady výzkumně-vývojových pracovníků, náklady na subdodávky, ostatní přímé a nepřímé náklady nutné k realizaci projektu.

V případě zájmu kontaktujte Michala Abraháma či Jana Sovu.