X

Zelená infrastruktura pro obce, tentokrát z IROP

Dlouho očekávané výzvy na zelenou infrastrukturu v obcích byly 9. 3. 2023 vyhlášeny. Řídící orgán IROP dává žadatelům velkorysý časový prostor pro kvalitní přípravu projektů, neboť příjem žádostí započne až v lednu 2024. Obce (vč. hl. m. Prahy), kraje, příspěvkové organizace samospráv, neziskovky, církevní organizace i státní sektor tak mají dostatek času vymazlit své projekty k dokonalosti. Snahou je podpořit co nejvíce komplexních projektů revitalizace veřejných prostranství zaměřených na zelenou infrastrukturu (zelenou i modrou složku) a biodiverzitu. Zcela tak lze v přírodním duchu přeměnit např. náměstí, parky, pěší zóny, uliční prostory, volně dostupné vnitrobloky či náplavky. Většina hodnotících kritérií je navázána na povinné souhlasné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK). Jedná se o naprosto klíčový dokument, bez kterého nelze o dotaci zažádat.

Celková finanční alokace výzev vč. příspěvku státního rozpočtu je ohromující – přes 11 mld. Kč. Míra dotace pro obce činí 85 % ze způsobilých výdajů projektu, pro Prahu je dotace snížena na 50 %. Detailní informace o výzvách naleznete zde. V případě Vašeho zájmu neváhejte kontaktovat Mgr. Ondřeje Stolara.