X

 Nová výzva Úspory energie – Úvěry

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a Národní rozvojová banka (NRB) připravily pro všechny podnikatele, pokračování podpory jejich projektů zaměřených na snížení energetické náročnosti.

Žadatelé pro financování projektů, jenž jim přinesou úsporu na energiích, mohou u NRB čerpat zvýhodněné úvěry od 500 tisíc do 60 milionů korun a financovat jimi až 90 % způsobilých výdajů projektu. Úvěry se poskytují s pevnou úrokovou sazbu 1,99 % p. a. po celou dobu splácení, které může být až desetileté. Podnikatelé budou mít zároveň možnost si zdarma odložit splácení jistiny úvěru až o dva roky a poskytnutí úvěru a ani jeho předčasné splacení není zatíženo dalšími poplatky. Kromě vlastního úvěru – mohou podnikatelé získat i výkonnostní dotační složku až do výše 35 % způsobilých výdajů projektu.

V případě zájmu o bližší informace se neváhejte obrátit na naši specialistku Ing. Zuzanu Arnerovou.