X

Vyhlášení výzvy Podnikové vzdělávání

Dne 20.3.2023 byla vyhlášena výzva z Operačního programu Zaměstnanost plus zaměřená na profesní vzdělávání zaměstnanců (např. v oblastech měkkých a manažerských dovedností, jazykového vzdělávání, technického a dalšího odborného vzdělávání). Žádat mohou malé, střední i velké podniky a OSVČ, které mohou získat podporu až 76,735 % z celkové výše způsobilých výdajů.

Žádost o dotaci je možné předložit do 16. 6. 2023.

Více informací naleznete zde. V případě zájmu o získání bližších informací neváhejte kontaktovat Bc. Lucii Filipovou.