X

PODPORA PRO PODNIKATELE V COVID DOBĚ

Současná situace přináší překotnou tvorbu dotačních programů pro podnikatele. Situace se mění z hodiny na hodinu, informace jsou často protichůdné. My jsme schopni informace, nápady a požadavky na pomoc státu od Vás dostat na ta správná místa. Výsledky jsou rychlé. Níže nenajdete standardní dotační nabídky. Jejich společným jmenovatelem je COVID. Ať už se jedná o vývoj, výrobu, provoz či přístup k úvěrům.

 

Czech Rise Up – Chytrá opatření proti COVID 19

KDO: podnikatelé;

NA CO: financování vývojových i výrobních nákladů podnikatelů kdekoli na území ČR, jejichž vývojové aktivity jsou zaměřeny na zmírnění dopadů výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření – mzdy, materiály, majetek, energie;

KDY: od 30.3.2020;

KOLIK: dotace až do výše 5 mil. Kč.

 

COVID 19 programu podpory TECHNOLOGIE

KDO: podnikatelé do 250 zaměstnanců;

NA CO: výdaje na pořízení strojů a zařízení a provozních souborů, jejichž výsledkem bude produkce materiálů, technologií a produktů z oblasti zdravotnických prostředků a osobních ochranných prostředků;

KDY: od 14.4.2020;

KOLIK: dotace až do výše 20 mil. Kč.

 

Úvěr COVID II

KDO: malé a střední podniky vč. OSVČ;

NA CO: pořízení drobného hmotného nebo nehmotného majetku, pokud je příjemcem podpory vykazován jako náklad/výdaj a není veden jako dlouhodobý hmotný majetek, pořízení a financování zásob, ostatní provozní náklady/výdaje příjemce podpory včetně předfinancování pohledávek;

KDY: přelom března a dubna 2020;

KOLIK: bezúročný úvěr až do výše 15 mil. Kč.