X

Vyhlášení prvních výzev z oblasti vzdělávací infrastruktury v rámci IROP

Dne 23.8.2022 byly vyhlášeny výzvy se současným zahájením příjmu žádostí o dotaci na projekty infrastruktury MŠ. V rámci těchto výzev je do 26.9.2022 možné žádat o dotaci na projekty navýšení kapacit nebo zlepšení kvality vzdělávání v MŠ. V případě projektu zaměřeného na navyšování kapacit budou podporovány pouze školy v SO ORP v přechodových regionech se skóre rizikovosti nedostatku kapacit MŠ 8+ a v méně rozvinutých regionech se skóre 7+ dle analýzy obsazenosti MŠ a demografického vývoje zpracované MŠMT. V případě volné alokace bude vyhlášena další výzva se změnou zacílení identifikovaného skóre rizika, a to teoreticky až do skóre 4+. Kompletní výčet podporovaných aktivit včetně základních dotačních podmínek a výše dotace je uveden v přiloženém produktovém listu ZDE.