X

Prodloužení termínu pro podání dotačních projektů do programu OP TAK – Aplikace I

Hlavní novinkou v oblasti dotačních programů z oblasti výzkumu a vývoje je prodloužení termínu pro podání dotačních projektů do programu OP TAK – Aplikace I do 31.1.2023. Pro žadatele a jejich partnery to znamená delší čas na přípravu výzkumně-vývojových projektů.

V programu Aplikace lze uplatnit náklady na aktivity průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Mezi způsobilé výdaje patří např. osobní náklady výzkumně-vývojových pracovníků, náklady na smluvní výzkum, daňové odpisy dlouhodobého majetku, náklady na materiál a provozní náklady nutné k realizaci projektu.

Pro více informací se neváhejte obrátit na Ing. Michala Abraháma.