X

Aplikace vs. TREND (srovnání programů)

I v této nelehké době je potřeba myslet na budoucnost. Rok 2020 přináší mimo „covidových“ podpor a dotací rovněž i tradiční programy, jak financovat Vaše zpravidla dlouhodobější výzkumně-vývojové aktivity. Těmito programy jsou TREND (TA ČR) a Aplikace (OP PIK). Připravili jsme pro Vás krátké srovnání obou dotačních titulů, které je dostupné zde: www.renards.cz/aplikace_vs_trend.