X

První harmonogram výzev IROP zveřejněn

Je to tady. Na 1. monitorovacím výboru IROP byl schválen harmonogram výzev na rok 2022 a hodnotící kritéria k budoucím výzvám. Aktuálně se očekává schválení programu ze strany Evropské komise. V roce 2022 má být vyhlášeno celkem 70 výzev. Individuální výzvy jsou děleny dle geografické příslušnosti na regiony méně rozvinuté, přechodové a více rozvinuté (Praha). Dále pak jsou plánovány výzvy v rámci Integrovaných teritoriálních investic (ITI) a komunitně vedeného místního rozvoje přes Místní akční skupiny.

Harmonogram výzev postihuje v roce 2022 většinu témat – eGovernment, kyberbezpečnost, integrovaný záchranný systém, silnice II. třídy, MŠ, ZŠ, SŠ, sociální služby, sociální bydlení, knihovny, muzea, kulturní památky, nízkoemisní a bezemisní vozidla hromadné dopravy, cyklostezky, chodníky podél komunikací, přestupní terminály či dopravní telematiku.

Všechny výzvy jsou průběžné, tedy nebude uplatňováno bodové hodnocení. V souladu s principem „kdo dřív přijde, ten dřív mele“ doporučujeme s přípravami projektů neotálet, první z nich jsou již za dveřmi. Pro konzultaci Vašich projektů se neváhejte obracet na Mgr. Ondřeje Stolara.