X

Start nového IROP se blíží, připravte se.

Přípravy nového Integrovaného regionálního operačního programu jsou v plném proudu. Již nyní jsou známy první informace o jeho harmonogramu. Dle aktuálních informací by první individuální výzvy mohly být spuštěny již od 2. čtvrtletí 2022. Žadatelé z řad veřejného, ale i podnikatelského sektoru, se v nich mohou těšit na podporu:

dopravy (nízkoemisní a bezemisní vozidla, plnící a dobíjecí stanice pro veřejnou dopravu, dopravní telematiku, přestupní terminály, parkoviště P+R, chodníky, cyklostezky);

školství (mateřské, základní, střední školy i zájmové vzdělávání);

eGovernmentu (elektronizace veřejné správy, kyberbezpečnost);

sociální infrastruktury (sociální služby, sociální bydlení);

zdravotnictví (modernizace nemocnic a krajských hygienických stanic);

kulturního dědictví (kulturní památky, muzea, knihovny).

 

V druhé polovině roku 2022 by pak mohly být vyhlášeny výzvy, které tematicky v IROP figurují nově. Jedná se zejména o podporu:

– revitalizace veřejných prostranství;

– infrastruktury cestovního ruchu.

 

Řídící orgán IROP plánuje vyhlašovat všechny podpory v režimu průběžných výzev, nikoliv výzev kolových. Tedy významný vliv na úspěch či neúspěch projektů nebude mít bodové hodnocení, ale ČAS. V případě stavebních projektů je nutné disponovat projektovou dokumentací, položkovým rozpočtem, příp. minimálně žádostí o stavební povolení. Z toho důvodu nastal nejvyšší čas pro projektovou přípravu. Zájem evidujeme už nyní enormní.