X

Prodloužení programu Digitální podnik – Technologie 4.0. a Digitální podnik – Virtuální podnik – výzva I.

Chtěli bychom Vás informovat, že u programu Digitální podnik – Technologie 4.0. byl prodloužen termín příjmu žádostí na 15.03.2024. Využijte této příležitosti a získejte prostředky k pořízení výrobních i nevýrobních technologií společně s dalšími investicemi do digitalizace, automatizace a robotizace.

Jaké projekty budou podporovány? 

Předmětem může být nákup strojů a zařízení včetně řídicích softwarů (např. obráběcí, tvářecí, dělicí stroje, ohraňovací stroje, plnicí a balicí linky) a souběžně výdaje související s digitalizací, automatizací a robotizací podnikových procesů (např. speciální měřící přístroje, skenery, kamery, 3D tiskárny, čtečky kódů, čipy, vybudování firemní wifi sítě, robotizace výroby, automatické nebo autonomní manipulační a dopravní vozíky, inteligentní skladovací systém, ERP systém, CAD/CAM SW, bezpečnostní prvky – firewall, IPS, IDS, RFID/CCID, atd.)
NELZE PODPOŘIT: pořízení jakéhokoliv dopravního prostředku, stavební práce, drobný majetek, repasované stroje.

Kdo, kde a kolik může získat?

Pro tuto výzvu je alokováno 1,5 mld. Kč. Je určena pro malé a střední podniky a místem realizace může být celá Česká republika, mimo Prahu.

Minimální výše způsobilých výdajů: 5 mil. Kč – maximální výše způsobilých výdajů: 50 mil. Kč, s mírou podpory 30 – 60 %.

Více informací k výzvě, najdete ZDE.

Dále máte možnost investovat v programu Digitální podnik – Virtuální podnik – výzva I. Výzva má stanovené datum ukončení příjmu žádostí na 29.03.2024. Výzva cílí na investice do digitální transformace podniku za pomocí nově pořízených nebo zaváděných technologií a/nebo služeb, které povedou k vyšší automatizaci, digitalizaci či efektivnějšímu propojení firemních procesů.

Kdo, kde a kolik může získat?

Její celková alokace je 500 mil. Kč. Je určena pro malé a střední podniky a místem realizace může být celá Česká republika, mimo Prahu.

Minimální výše dotace: 250 tis. Kč – maximální výše dotace: 200 tis. EUR, s mírou podpory 30 – 40 %.

Více informací k výzvě, najdete ZDE.

Nenechte si ujít tyto příležitosti a kontaktujte nás. Stále je čas Vaše plánované investice proměnit v naše společné projekty.

Těšíme se na spolupráci.