X

Poslední výzva k předkládání žádostí o dotaci na projekty snížení emisí

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu v Operačním programu Životní prostředí 2014 – 2020. Dle zveřejněného střednědobého harmonogramu výzev je aktuálně vyhlášená výzva první a zřejmě i poslední výzvou v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 na tyto typy projektů, tedy další šance na získání dotace se již nemusí opakovat.

Dotaci je možné získat na instalaci nízkoemisních hořáků, výměnu kotle na pevná paliva za nový nízkoemisní zdroj, instalaci filtrů ke snížení emisí TZL, pořízení technologie ke snížení emisí z produkce, pořízení odprašovacího nebo mlžícího zařízení ke snížení prašnosti z plošných zdrojů či instalaci technologie ke snížení emisí NH3 z chovů hospodářských zvířat a další.

Příjem žádostí probíhá od 14.8. – 13.11.2015  a je vyčleněno 2,5 mld. Kč, výše podpory je až 85 %.

Více informací k vyhlášené výzvě naleznete zde.

V případě, že budete mít zájem zpracovat žádost o dotaci nebo budete chtít zodpovědět jakékoli dotazy týkající se vyhlášených výzev, kontaktuje prosím Ing. Petra Novotného nebo Ing. Martinu Musilovou.