X

Dotace na životní prostředí

 

KDO může žádat?

 • obce, příspěvkové organizace
 • podnikatelské subjekty (vodohospodářství, odpadové hospodářství, zpracovatelský průmysl apod.)

 

 

KOLIK lze získat?

 • 25 – 85 %

 

NA CO lze získat podporu?

 • hospodaření s vodou (kanalizace, ČOV, odpadní vody, vodovody, úpravny pitné vody, vodní zdroje apod.)
 • oběhové hospodářství (kompostéry, nádoby na textil, re-use centra, sběrné dvory, kontejnery na separovaný odpad, třídící linky, zařízení na materiálové a energetické využití odpadů, bioplynové stanice, nakládání s nebezpečnými odpady apod.)
 • adaptace na změnu klimatu (sídelní zeleň, vodní prvky, protipovodňová opatření, zadržení srážkové vody, prevence sesuvů půdy, vzdělávací environmentální centra apod.)
 • zvýšení kvality ovzduší (snížení emisí podniků, systémy monitoringu ovzduší apod.)

 

PROČ si nás vybrat?

 

Naše projekty k inspiraci

 • SAKO Brno

  SAKO Brno - Dotříďovací linka

  Dotace 50,8 mil. Kč

 • Vodovody a kanalizace Kroměříž

  Vodovody a kanalizace Kroměříž - Kanalizace a ČOV Počenice-Tetětice

  Dotace 29 mil. Kč

 • DGS plast

  DGS plast - Linka na materiálové využití odpadů

  Dotace 16 mil. Kč

 • Městská část Praha 11

  Městská část Praha 11 - Zateplení objektu Schulhoffova

  Dotace 14 mil. Kč

 • VAK Havlíčkův Brod

  VAK Havlíčkův Brod - Využití tepla na ČOV

  Dotace 7,3 mil. Kč

 • CIDEM Hranice

  CIDEM Hranice - Snížení množství emisí

  Dotace 7,1 mil. Kč

 • Město Kolín

  Město Kolín - Podzemní kontejnery

  Dotace 8 mil. Kč

 • Statutární město Brno

  Statutární město Brno - Sběrné středisko odpadů v Židenicích

  Dotace 3 mil. Kč

Zobrazit další

Naši společnost doporučují