X

90% dotace na projektovou přípravu VH projektů

Řekněte si o peníze ve výši až 5 milionů Kč na přípravu vodohospodářských projektů již nyní. Nyní je možné v rámci výzvy z NPŽP žádat na zpracování projektové dokumentace, odborných posudků a průzkumů a zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele. Pro příjemce dotace z této výzvy pak bude určena v novém OPŽP 2021-27 speciální výzva, v rámci které bude možné žádat o dotaci na samotnou realizaci akce. Principem výzvy je snaha o urychlení realizace akcí v rámci nového programového období.  Žadatel musí být vlastníkem VHI a výzva je primárně určena pro projekty zlepšení zásobování pitnou vodou. Je možné kombinovat s dotací na projekty kanalizací a ČOV. Žádosti je možné podávat od 1.9.2020, POUZE DO VYČERPÁNÍ ALOKACE.

 

Více informací o vyhlášené výzvě naleznete zde a v případě zájmu se neváhejte obrátit na  Ing. Janu Latovou.