X

Společnost RENARDS pomáhá informovat odbornou veřejnost v dotační oblasti

Náš kolega Ing. Petr Novotný, který se v naší společnosti zaměřuje na oblast energetiky a udržitelného rozvoje, provedl detailní analýzu aktuálně vyhlášené výzvy na podporu fotovoltaiky. Tato analýza vyšla jako recenzovaný článek na odborném serveru TZB-Info.cz pod názvem: „Jak se zlepšila podpora fotovoltaiky s akumulací pro firmy v roce 2017?“

Pro více informací se na pana Novotného neváhejte obrátit. Kontakt na něj viz zde.