X

Vyhlášena výzva pro onkologická centra

Komplexní onkologická centra (KOC) a Spolupracující komplexní onkologická centra mohou žádat o dotaci na modernizaci a obnovu diagnostických a terapeutických zdravotnických prostředků. Konkrétně na přístrojové vybavení radiační onkologie, chirurgie a endoskopie, klinické onkologie/laboratoře či radiologie a nukleární medicíny.

Příjem žádostí probíhá od 10. 2. 2015 do 20. 2. 2015. Pro žadatele byla vyčleněna částka ve výši 2 mld. Kč, přičemž příspěvek z fondů Evropské unie může činit až 85 % z celkových způsobilých nákladů projektu. Maximální výše dotace na 1 projekt může dosáhnout až 140 mil. Kč. Podmínkou je, že každý žadatel může předložit pouze 1 žádost.

Více informací o vyhlášené výzvě naleznete zde.

V případě, že budete mít zájem zpracovat žádost o dotaci nebo budete chtít zodpovědět dotazy, kontaktujte prosím Mgr. Ondřeje Stolara.