X

RENARDS se bude podílet na modernizaci české energetiky

Společnost RENARDS, a.s. se stala zakládajícím členem Unie komunitní energetiky (UKEN).

V Česku zatím neexistovala organizace, která by zastupovala široké spektrum zájmů v energetice. Unie je jedinečná v tom, že zastupuje a zohledňuje potřeby občanů, měst a obcí, byznysu i neziskových organizací a spolků. UKEN ale potřebujeme hlavně pro to, abychom přispěli k modernizaci a decentralizaci české energetiky.

Cíle UKEN jsou:

  1. prosadit legislativu, která podpoří vznik a rozvoj decentralizované a komunitní energetiky,
  2. nastavit stabilní a srozumitelné dotační prostředí, které urychlí rozvoj projektů komunitní energetiky
  3. zajistit, aby Státní energetická koncepce a Vnitrostátní plán ČR v oblasti energetiky a klimatu počítaly s komunitní energetikou a decentralizací jako s důležitým prvkem transformace české energetiky
  4. sdílet získané know-how pro realizaci komunitních projektů,
  5. být strategickým a konstruktivním partnerem pro občany i stát v oblasti komunitní energetiky a decentralizace.

 

Ředitel Milan Sedláček k tomu sdělil: “Existují stovky důvodů, proč fandit komunitní energetice. Existují stovky problémů na cestě k ní. Pojďme je řešit.” V RENARDS, a.s. usilujeme o kultivaci a rozvoj i dalších oblastí, které jsou důležité pro růst našeho hospodářství a proto jsou zde opodstatněné dotace. Podobně jsme se tedy podíleli i na iniciování dalších komunitních aktivit, např. v oblasti Průmyslu 4.0 a digitalizace, fotovoltaiky či elektromobility aj.

Informace o založení UKEN je zde.