X
 

Vývoj a Inovace

"Inovace odlišuje vůdce a následovníky."

                                                 Steve Jobs

Pro Vaši firmu můžeme získat:

 

 • 50 - 60% dotaci na mzdy vývojářů a externí služby
 • 35 - 50% dotaci na technologie a vybavení Vašich prostor či stavební úpravy budov spojených s VaV projekty
 • Problémem samozřejmě není ani kombinace výše uvedených podpor
 

Pravidelně pořádáme odborné semináře a konference:

 • Seminář Financování výzkumu a vývoje, inovativních energetických řešení, IT a Průmyslu 4.0 v rámci Veletrhu Věda Výzkum Inovace
 • Konference Rozvoj díky dotacím
 • Konference Chytrá energie pro domácnosti a firmy
 • Jsme partnery konference Industry 4.0: Řešení a příklady z praxe - jedné z nejprestižnějších akcí v oboru s přednáškami mnoha odborníků včetně projektových manažerů RENARDS

Naši odborníci publikují články k aktuálním tématům souvisejícím s podporou širokého spektra průmyslových podniků.

 

Jsme členy či spolupracujeme s:

 • Industry Cluster 4.0
 • Výzkumnými a vývojovými organizacemi
 • Bankovními institucemi
 • Poskytovateli inovační infrastruktury

Jsme jedinými pravidelnými vystavovateli v oboru na Mezinárodním strojírenském veletrhu.

 

Sklízíme pouze pozitivní ohlasy

 • Naše úspěšnost v oblasti vývoje a inovací je 90,4 %, průměrná úspěšnost na trhu je 51,3 %.

 

I Vy můžete být podpořeni!

 

 

A jak to v praxi vypadá?

Naším dlouhodobým klientem je společnost Bustec production s.r.o., která se zaměřuje na vývoj a výrobu elektronických informačních systémů. Společně jsme připravili několik projektů, které byly zaměřeny na realizaci vývoje inovativních řešení elektronických informačních systémů a následné pořízení technologií pro jejich výrobu. Společnost Bustec production s.r.o. získala díky těmto projektům dotace v celkovém součtu více než 21 milionů Kč na svoje inovační aktivity.

 

                                     

Realizované dotační projekty

 • LANIK

  LANIK - Dotace na procesní inovace

  LANIK je špičkou v oblasti výroby pěnových keramických filtrů. I díky kooperaci s RENARDS byla společnost schopna inovovat procesy a vývoj a tím zatraktivnit své produkty při zachování konkurenceschopné ceny.

 • Sklárny Moravia

  Sklárny Moravia - Dotace na inovace a rozvoj výroby

  Společnost Sklárny Moravia je dlouholetým obchodním partnerem RENARDS. Společně se podařilo získat dotace v řádu desítek milionů korun, které napomohly ke komplexnímu rozvoji firmy.

 • Strojírny Bohdalice

  Strojírny Bohdalice - Dotace na modernizaci výroby

  Cílem projektu bylo vybudování zcela nové výrobní linky univerzálních solárních koncentrátorů. Součástí linky byla výrobní, montážní i kontrolní pracoviště, základní manipulační prostředky a jeřábová technika.

 • BENET AUTOMOTIVE

  BENET AUTOMOTIVE - Dotace na nové technické prvky

  Firma inovovala výrobní procesy, aby bylo možné nově vyvinutou technologii spoileru 5. dveří zavést do sériové výroby. Nově vyvinutý typ spoileru se vyznačuje nižší hmotností a vysokou pevností materiálu.

 • CROMTRYCK

  CROMTRYCK - Dotace na zvýšení kompetence

  Realizovaným projektem na zvýšení technologické kompetence celé výroby společnost dospěla k nově vyvinutému řešení zástavby hliníkového emblému do sestavy plastového kroužku a inovovala výrobní proces.

 • MODUS

  MODUS - Dotace na vytvoření nové řady svítidel

  Inovace produktu spočívala ve vytvoření nové řady svítidel s vyšším krytím proti prachu a vodě. Přidruženým efektem bylo úspora spotřeby použitých materiálů a provozních energií strojů.

Zobrazit další

Další reference

 • Frentech Aerospace

  Frentech Aerospace - Dotace na inovaci satelitů

  Společnost Frentech Aerospace získala dotaci na inovování mechanismu orbitálních satelitů. 

 • ATAS elektromotory Náchod

  ATAS elektromotory Náchod - Dotace na inovaci produktu a procesu

  Firmě ATAS dotace umožnila reagovat na celosvětové trendy v oblasti úspor energií, které se promítají také do výroby elektromotorů, a tak inovovala výrobu prostřednictvím bezkartáčových stejnosměrných motorů.

 • BGS Biogas

  BGS Biogas - Dotace na výstavbu centra oprav

  Dotace na centrum oprav kogeneračních jednotek pro výrobny elektřiny a tepla umožnila vznik vysoce odborného servisního střediska těchto technologií.

 • ADM, a.s.

  ADM, a.s. - Dotace na nové zubní materiály

  Sposlečnost ADM díky dotaci zahájila výrobu nových unikátních zubních materiálů a inovovala stávající produkty vzešlé z vlastního vývoje společnosti.

 • BETONPRES Týn nad Vltavou

  BETONPRES Týn nad Vltavou - Dotace na inovaci taškových krytin

  BETENOPRES vyvinul tři zásadní inovace základní skládané tašky a tím reagoval na neustálé zvyšování požadavků na kvalitu, životnost a snadnou pokládku střešních plášťů.

 • TMC CR

  TMC CR - Dotace na inovaci nástrojů

  Projekt na získání dotace pro společnost TMC CR spočíval v procesní inovaci, která obnášela modernizaci nástrojů na obrábění.

 • VF, a.s.

  VF, a.s. - Dotace na vývoj nových monitorů

  Společnost VF, a.s. s dotační podporou pořídila přístroje, zařízení a SW pro rozšíření stávajících výzkumných a vývojových činností laboratoří TC, díky nimž firma etabluje vývoj nových či inovovaných výrobků ze své produkce.

Naši společnost doporučují

Komerční banka UniCredit Bank Moneta Money Bank ČEZ ESCO Regionální hospodářská komora Brno