X
 

Dotace na úspory energie a fotovoltaiku

„Úspora primárních zdrojů energie spojená s omezením emisí CO2 patří k jedné z hlavních priorit Evropské unie. Z toho důvodu do této oblasti směřují dotační prostředky napříč všemi oblastmi. Podporované jsou jak samotné úspory, spočívající v zavádění úspornějších technologií a snižování energetické náročnosti nemovitostí, tak výstavba obnovitelných zdrojů, které dokáží tradiční fosilní zdroje energie nahradit.“       

                                                                                                                                                                        Ing. Petr Novotný

 

Podporované aktivity

Míra dotace se na energetické úspory pohybuje podle žadatele a použitého programu v rozmezí 30 % až 50 %.

 

Škála opatření, které je možné realizovat je široká. Mezi nejčastější opatření patří:

 • Zateplení budov,
 • výměna stavebních výplní,
 • výměna zdroje vytápění a chlazení,
 • využití odpadního tepla,
 • výměna výrobní technologie,
 • výměna osvětlení za vysoce účinná LED svítidla,
 • instalace fotovoltaické elektrárny s nebo bez použití akumulace atd.

Na jaké nemovitosti je možné žádat?

 • Výrobní haly,
 • administrativní budovy,
 • bytové domy,
 • veřejné budovy.

Kde jsme pomohli

ALFA PLASTIK, a.s.

V rámci 2 projektů společnost Alfa Plastik, a.s. realizovala opatření zaměřená na snížení energetické náročnosti provozu a zároveň zvyšování energetické účinnosti výrobního procesu společnosti nahrazením části stávajícího, již energeticky nevyhovujícího strojního vybavení dvou vstřikovacích strojů. Díky realizaci uvedených akcí dojde ke snížení spotřeby primárních zdrojů energie a tím i redukce emisí znečisťujících látek do ovzduší.

V součtu činily způsobilé náklady 54 mil. Kč. Požadovaná dotace byla vyčíslena na 16,18 mil. Kč.

 

Město Velká Bíteš

Předmětem projektu bylo celkové snížení energetické náročnosti stávajících budov ZŠ Tišnovská 115, ve Velké Bíteši. Díky projektu došlo ke snížení energetických spotřeb na vytápění a spotřeby elektrické energie. V součtu činily způsobilé náklady 16 mil. Kč. Požadovaná dotace byla vyčíslena na bezmála 4 mil. Kč.

 

 

Proč RENARDS?

Společnost RENARDS je v oblasti energetických úspor a obnovitelných zdrojů energie aktivní i po odborné stránce a prostřednictvím svých zaměstnanců se aktivně podílí na rozvoji této oblasti. Naše společnost se účastní hlasem poradním diskusí o nastavení dotačních výzev a publikuje odborné články.

Tzb-info.cz Podpora fotovoltaických projektů pro podnikatele v roce 2018

Tzb-info.cz Návratnost investice do fotovoltaické elektrárny

Obnovitelne.cz Dotační podpora na fotovoltaické systémy

Nabízíme komplexní službu spojenou s administrací dotace. Vedle vypracování dotační žádosti nabízíme prostřednictvím spolupracujících subjektů i vypracování projektové dokumentace (např. INSTINKT PROJEKT a další) či tvorbu energetických posudků (např. CEVRE a další).

 

                                                                        

 

I Vy můžete být podpořeni.

Pro dotazy či konzultace neváhejte kontaktovat naše specialisty.

Realizované dotační projekty

 • Město Velká Bíteš

  Město Velká Bíteš - Dotace na rekonstrukci základní školy

  Město Velká Bíteš získalo z IROP a OPŽP dotaci v souhrnné výši téměř 43 mil. Kč na rekonstrukci základní školy. Projekty spočívají ve vybudování odborných učeben včetně nezbytného zázemí školského komplexu ZŠ Velká Bíteš - Tišnovská. Celý objekt bude následně zateplen.

 • Městská část Praha 11

  Městská část Praha 11 - Rekonstrukce objektu Střední školy

  Městská část Praha 11 získala z OPŽP dotaci ve výši téměř 14 mil. Kč. Předmětem projektu je zateplení Střední školy managementu a služeb s.r.o. situované v městské části Praha 11. Stavební úpravy spočívají v komplexním zateplení fasády budovy, provedení nového oplechování a ve výměně okenních a dveřních výplní otvorů.

 • XAN 89 a.s.

  XAN 89 a.s. - Energeticky úsporné opatření

  Předmětem předkládaného projektu byla realizace energeticky úsporného opatření týkající se výměny laseru v areálu společnosti XAN 89 s.r.o. v Němčicích u Holešova. Způsobilé výdaje projektu tvořily 8,6 mil. Kč, proplacená dotace pak 4,3 mil. Kč..

 • R - FIN

  R - FIN - Dotace na zateplení výrobní haly

  Projekt  spolešnosti R - FIN ve Fulneku řešil opravu světlíků a zateplení střešního pláště, čímž došlo k úspoře energie na vytápění a zlepšily se tepelně izolační vlastnosti budovy. Celkové způsobilé výdaje činily 10,5 mil. Kč a dotace 5,2 mil. Kč.

 • Fakultní nemocnice Brno

  Fakultní nemocnice Brno - Dotace na zateplení hlavní budovy

  Projekt zateplení hlavní budovy Fakultní nemocnice Brno-Bohunice je jedním z největších projektů na zateplení veřejných objektů v ČR připravených pro strukturální fondy. Rozpočet dosáhl několika stovek milionů Kč.

 • Mlékárna Olešnice

  Mlékárna Olešnice - Dotace na úsporu energie

  Pro klienta jsme realizovali více projektů jejichž předmětem bylo zateplení, zlepšení účinnosti výroby či výměna osvětlení společnosti. Cílem těchto opatření byla konečná úspora energií.

 • bp služby

  bp služby - Dotace na zateplení a osvětlení

  V rámci úspor energií společnost zateplila a rekonstruovala střechy, zateplila stěnové konstrukce, vyměnila okna, vyměnila dveře a instalovala LED osvětlení. Díky realizaci těchto opatření bylo dosaženo výrazné úspory energií v objektech.

Zobrazit další

Další reference

 • VUES Brno

  VUES Brno - Dotace na energetická opatření

  V podniku VUES Brno byla provedena energeticky úsporná opatření. Byly vyměněny a optimalizovány otopné systémy. Snížila se tepelná ztrátovost v rozvodech i v budově a byly využity alternativní zdroje vytápění. Výše dotace přesáhla 6 mil. Kč.

 • Fakultní nemocnice Brno

  Fakultní nemocnice Brno - Dotace na zateplení hlavní budovy

  Projekt zateplení hlavní budovy Fakultní nemocnice Brno-Bohunice je jedním z největších projektů na zateplení veřejných objektů v ČR připravených pro strukturální fondy. Rozpočet dosáhl několika stovek milionů Kč.

 • Město Kunovice

  Město Kunovice - Dotace na energetickou úsporu

  Základní škola Červená cesta ve městě Kunovice získala dotaci na zlepšení své energetické náročnosti. Díky tomu ročně ušetří nemalé náklady.

 • Obec Korouhev

  Obec Korouhev - Dotace na energetická opatření

  Obec Korouhev úspěšně zažádala o dotaci na snížení energetické náročnosti objektu základní školy.

 • Město Adamov

  Město Adamov - Dotace na energetická opatření

  Ve spolupráci s městem Adamov jsme získali nejednu dotaci. Tento projekt získal finanční podporu na snížení energetické náročnosti objektu mateřské školy P.  Jilemnického.

 • Město Moravský Krumlov

  Město Moravský Krumlov - Dotace na úsporná opatření

  Město Moravský Krumlov prostřednictvím RENARDS získalo dotaci na zlepšení energetický vlastností mateřské školy Husova. 

 • SPORTEN

  SPORTEN - Dotace na energeticky úsporná opatření

  Investicí byla realizována energeticky úsporná opatření v areálu firmy. Byl zřízen nový teplovodní zdroj a došlo k využití odpadního tepla ze spalovny v letních obdobích. Realizace přispěla k výrazným finančním úsporám.

Naši společnost doporučují

Komerční banka UniCredit Bank Moneta Money Bank ČEZ ESCO Regionální hospodářská komora Brno